Důvěryhodný marketing

Permission Marketing

Seth Godin

Jak udělat z cizích lidí přátele a z přátel zákazníky

Důvěryhodný marketing

3.91

na základě

14325

hodnocení na Goodreads

4.4

na základě

576

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Muž, kterého Business Week nazývá "nejlepším podnikatelem pro informační věk", popisuje "Důvěryhodný marketing" (ang. Permission Marketing) – převratnou koncepci, která umožňuje marketérům utvářet svá sdělení tak, aby je spotřebitelé ochotně přijali.

Kniha Důvěryhodný marketing vysvětluje, proč už nikdo nevěnuje pozornost televizním reklamám a letákům, a ukáže vám, jak na dnešním přeplněném trhu můžete levně navázat dialog s ideálním zákazníkem, vybudovat si s ním časem vztah a prodávat mu mnohem efektivněji.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jak získat pozornost svých zákazníků tak, aby si vás nejen zapamatovali, ale také se stali vašimi pravidelnými zákazníky.
  • Pochopíte, proč je důležité mít souhlas zákazníka před tím, než jim začnete posílat marketingový obsah.
  • Odhalíte tajemství efektivního marketingu, který neotravuje zákazníky a respektuje jejich soukromí.
  • Získáte praktické návody, jak efektivně komunikovat s vašimi zákazníky a budovat silné vztahy.
  • Začnete přemýšlet o marketingu jinak a objevíte nové způsoby, jak být pro zákazníky užiteční a zajímaví.

#čtutáty z knihy

"Důvěryhodný marketing není o tom, jak prodat něco lidem, kteří to nechtějí. Je to o vytváření důvěry a respektu mezi zákazníkem a značkou."

"Lidé nechtějí být rušeni reklamou, chtějí být osloveni relevantními a užitečnými informacemi."

"Důvěryhodný marketing je o tom, že se snažíte být pro zákazníka užitečný, ne o tom, že se snažíte získat jeho pozornost."

"Když zákazník důvěřuje značce, stává se z něj loajální zákazník."

"Důvěryhodný marketing je o snaze být pro zákazníka užitečný, ne o tom, že se snažíte získat jeho pozornost."

Seth Godin

Seth Godin je americký podnikatel, blogger, autor a řečník, který se specializuje na marketing a podnikání. Narodil se v roce 1960 v Buffalu v New Yorku a vystudoval počítačové vědy a filozofii na Tufts University.

Godin začal svou kariéru v marketingu v roce 1983 v softwarové společnosti Spinnaker Software. Později pracoval pro Yoyodyne, což byla první společnost specializující se na online marketing. V roce 1995 založil vlastní společnost Seth Godin Productions, která se zaměřovala na marketingové poradenství a vývoj softwaru.

Ke dnešnímu dni Seth napsal více než 8000 příspěvku ve svém renomovaném blogu.

Godin je autorem více než 20 knih, včetně bestsellerů:

Jeho knihy se zaměřují na inovativní marketingové strategie a podnikání.

Godin je také populárním řečníkem a konzultantem, který pomáhá firmám a jednotlivcům zlepšit své marketingové a podnikatelské dovednosti. V roce 2018 byl uveden do Marketing Hall of Fame a v roce 2019 byl jmenován nejlepším řečníkem na světě.

Seth Godin je jedním z nejvýznamnějších myslitelů v oblasti marketingu a podnikání a jeho knihy a přednášky jsou inspirací pro mnoho lidí po celém světě.

Setha ve Čtuto milujeme, denně čteme jeho Seth's Blog a posloucháme podcast Akimbo.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Ať už se jedná o televizní reklamu, která přeruší náš oblíbený pořad, nebo o telemarketingový telefonát, který naruší rodinnou večeři, tradiční reklama je založena na naději, že odvede naši pozornost od toho, co právě děláme. Seth Godin tomu říká Interruption Marketing (rušivý marketing), a jak firmy zjišťují, už to nefunguje. Pokud víte, co je inbound a outbound marketing, tak je to přesně o tom. Outbound neboli disruptivní či rušivý marketing je klasické pojetí reklamy a marketingu – rušivé reklamy v TV, rádiu, pop-up reklamách atd. Inbound marketing neboli "příchozí" marketing se zaměřuje na vytváření hodnotného obsahu a budování dlouhodobých a důvěryhodných vztahů s potenciálními zákazníky.

Namísto obtěžování potenciálních zákazníků přerušováním jejich nejžádanější komodity – času – nabízí Permission Marketing spotřebitelům pobídky k dobrovolnému přijetí reklamy. Nyní tento internetový průkopník představuje zásadně odlišný způsob uvažování o reklamě na produkty a služby. Díky oslovení pouze těch osob, které projevily zájem dozvědět se o produktu více, umožňuje Důvěryhodný marketing společnostem rozvíjet dlouhodobé vztahy se zákazníky, vytvářet důvěru, budovat povědomí o značce a výrazně zvýšit šance na uskutečnění prodeje.

Tradiční rušivá reklama ztrácí svou účinnost

Dnešní marketéři čelí velkému problému: zákazníci už reklamě nevěnují pozornost.

Většina marketingu má podobu reklamy a v posledních desetiletích v této oblasti dominuje taktika zvaná Interruption Marketing. Pomocí této metody jsou spotřebitelé přerušováni reklamou a jejich pozornost je zaměřena na výrobky nebo služby. Klasickým příkladem je televizní reklama: běžný program je přerušen a diváci jsou nuceni dívat se na automobily, rychlé občerstvení, běžecké boty a další výrobky, na které je reklama zaměřena.

Proč se tato vtíravá forma marketingu stala tak populární?

V polovině dvacátého století reklamní průmysl zjistil, že kreativní, pozornost upoutávající reklamy mohou velmi dobře prodávat výrobky. Společnosti, které takto inzerovaly, byly obvykle odměněny vyšším prodejem a tento postup byl navíc snadný, předvídatelný a velké korporace jej mohly kontrolovat.

Ve snaze oslovit co největší počet spotřebitelů se společnosti, jako například Procter & Gamble, obrátily k takzvanému masovému marketingu, který zahrnuje reklamu zaměřenou na široké publikum bez cílení reklamy na určitý segment zákazníků. Jak se inzerenti stále více snažili přerušit více spotřebitelů, svět se natolik zaplnil reklamami, že jim lidé přestali věnovat pozornost. Společnosti na to reagovaly tím, že umisťovaly stále více reklam a vymýšlely čím dál netradičnější způsoby přerušení.

Dnes jsou reklamy vylepeny na podlahách supermarketů a na střechách taxíků, ale zákazníci je obvykle ignorují. Většina lidí prostě nemá dostatek času, aby dokázala vstřebat tolik náporů na svou pozornost.

Tento vývoj znamená zánik přerušovacího marketingu jako účinné reklamní metody. Jako Interruption marketér dnes musíte příliš tvrdě soupeřit o příliš malou pozornost a vaše sdělení bude pravděpodobně ignorováno nebo zapomenuto.

Spotřebitelé dobrovolně věnují svou pozornost Důvěryhodnému Marketingu

Pokud už přerušovací marketing nefunguje, co tedy funguje?

Odpovědí je Důvěryhodný Marketing, technika, při níž se spotřebitelé sami rozhodují, zda dovolí společnostem, aby je oslovily na trhu.

Přerušovací marketing bombarduje spotřebitele reklamou bez jejich souhlasu, jako je tomu v případě televizní reklamy, která přerušuje televizní pořad a nabádá spotřebitele ke koupi výrobku.

Na druhou stranu Důvěryhodný Marketing zahrnuje vědomý souhlas ze strany zákazníka. Může mít například podobu televizní reklamy, která vyzývá spotřebitele, aby se "dozvěděl více o tomto výrobku". Tím, že má zákazník možnost pozvání přijmout nebo odmítnout, získává větší kontrolu nad svým časem a pozorností, a to mu dává větší pravomoci.

Dobrým příkladem efektivně použitého Důvěryhodného Marketingu je americká společnost Hooked on Phonics, která pomáhá dětem zlepšit jejich čtenářské dovednosti. Společnost spustila rozhlasovou reklamní kampaň, která jednoduše vyzývala rodiče, aby zavolali na horkou linku a dozvěděli se více. Bylo na rodičích, zda chtějí zavolat, a všechny zprávy a komunikace po tomto okamžiku byly pozvánkou, a tudíž očekávané.

Jako aktivní účastníci procesu spotřebitelé s větší pravděpodobností věnují pozornost marketingovému sdělení. Nežádá se po nich, aby se zavázali k výrobku nebo službě; jsou pouze požádáni, aby věnovali část své pozornosti a dozvěděli se o nich více. Ti zákazníci, kteří se rozhodnou přijmout sdělení, se stávají ideálními posluchači jakýchkoli dalších sdělení v průběhu celého procesu, protože se vědomě rozhodli aktivně věnovat pozornost. Svou odpovědí souhlasili s tím, že si vyslechnou, co jim chcete sdělit.

Důvěryhodný Marketing sice přerušuje, ale obrací se k vlastnímu zájmu spotřebitelů

Ačkoli je Důvěryhodný Marketing méně vtíravý než Přerušovací Marketing, stále musíte upoutat pozornost spotřebitele, abyste proces zahájili. Takže nějaký druh přerušení je stále nutný. Zatímco se však Přerušovací Marketing spoléhá na neúčinná, špatně cílená přerušení, která nejsou zaměřena na nikoho konkrétního, Důvěryhodný Marketing používá cílenější přístup.

Především musíte spotřebiteli nabídnout zjevné, jasné výhody, které přerušení ospravedlní. Lidé jsou sobečtí a věnují pozornost pouze tehdy, nabídnete-li jim něco, co má pro ně nějaký přínos. Pokud pro ně přínos není jasný, rychle zaměří svou pozornost jinam.

Za druhé, sdělení je třeba často opakovat. Osobní pobídka pro zákazníka nestačí, protože každé jednotlivé sdělení může být snadno ignorováno nebo zapomenuto. Frekvence proti tomu bojuje a zvyšuje pravděpodobnost, že spotřebitelé sdělení uvidí, zapamatují si ho a zapojí se do procesu.

V neposlední řadě je třeba zaměřit své úsilí. Opakujte své sdělení lidem, kteří se o váš produkt pravděpodobně zajímají, a to prostřednictvím médií, kterým věnují pozornost. Frekvence má malou hodnotu, pokud je zaměřena na velkou skupinu lidí, kteří se o sdělení pravděpodobně nebudou zajímat.

Skvělým příkladem společnosti, která spotřebitelům zasílá jasný, užitečný, častý a cílený marketing, je americký zásilkový obchod L.L.Bean. Namísto plýtvání penězi na drahé, nesoustředěné reklamy v masových médiích, jako jsou New York Times, se zaměřuje na stávající zákazníky a několikrát během roku jim zasílá katalogy a nové atraktivní nabídky. Díky této taktice je vysoce pravděpodobné, že se tito zákazníci dříve či později nechají přimět k návratu.

Důvěryhodný Marketing je proces, který v průběhu času buduje pevné vztahy se zákazníky

Důvěryhodný Marketing je proces. Důvěryhodnost se nevytvoří přes noc, musí se pečlivě pěstovat po určitou dobu, aby přinesl ovoce.

V rámci Důvěryhodného Marketingu by mělo být cílem počátečního přerušení pozvat spotřebitele do vztahu, nikoliv prodávat produkty. Ukázkovým příkladem takového trpělivého marketingu je Camp Arowhon, úspěšný kanadský letní dětský tábor. Ředitelé tábora vědí, že k tomu, aby rodiče přihlásili své děti na tábor, je lepší budovat vztah pomalu, než se snažit o okamžitý prodej. Proto jejich počáteční marketingové úsilí spočívá pouze v tom, že vyzvou zájemce, aby se přihlásili k odběru bezplatného videa a brožury.

Poté, co se spotřebitel takto dobrovolně přihlásí, musí proces pokračovat: společnost musí získané povolení kultivovat. To znamená posílit počáteční sdělení a poučit spotřebitele o výhodách nabízených produktů. Například letní tábor prohlubuje svůj vztah s potenciálními zákazníky tím, že navrhne osobní setkání s jedním z vedoucích tábora a návštěvu samotného tábora.

Nakonec spotřebitel začne mít pocit, že společnost zná a důvěřuje jí. To je cílem každého marketéra v Důvěryhodném Marketingu protože lidé mnohem pravděpodobněji nakoupí u společnosti, kterou považují za přítele, a ne za cizího člověka. V letním táboře zjistili, že se jim podařilo navázat vztah s potenciálními zákazníky díky tomu, že prošli několika fázemi, které zahrnovaly videa, brožury, schůzky a návštěvy. Po tomto dlouhém procesu bylo nakonec snadné uskutečnit prodej, protože rodiče poznali tábor a jeho vedoucí na osobní úrovni, než byli požádáni o závazek.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: