Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies

Provozovatelem těchto webových stránek a správcem osobních údajů je punková společnost, s.r.o., IČO 17951470, Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4.


Dále jen „provozovatel“, „my“ nebo „správce“.
Tyto webové stránky, https://ctu.to (dále jen "web" nebo "portál") využívají soubory cookies a analytické a marketingové nástroje pro vyhodnocování návštěvnosti webu a úspěšnosti reklamních kampaní. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání webu, abychom vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek, a vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní s cílem lépe alokovat reklamní zdroje a neobtěžovat uživatele nerelevantní reklamou. V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, právo na informace o údajích vedených s vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů. Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům: poskytovatelům SW a HW, kteří se podílejí na tvorbě těchto webových stránek.

Data z kontaktních formulářů
Odesláním kontaktního formuláře na našich webových stránkách berete na vědomí, že budeme zpracovávat údaje, které jste do něj vyplnili. Jedná se zejména o:
Jméno a příjmení
E-mailová adresa

Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení výše (jednání o smlouvě) a uchováváme je po dobu 3 let. I v tomto případě můžete uplatnit svá práva dle kapitoly III nařízení výše.

Používané nástroje a zpracovávané údaje

Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics ke zpracování statistik o návštěvnosti používají tyto osobní údaje: IP adresu k určení přibližné lokace uživatele. IP adresu před přijetím na servery společnosti Google anonymizujeme nahrazením poslední části IP adresy za nulu. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů či zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi. Tzv. cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. Usnadňuje nám také atribuci nové návštěvnosti k různým zdrojům a lepší rozdělení reklamních rozpočtů. Google Analytics máme propojeny s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console a Adwords. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě agregovaná data o návštěvnosti z vyhledávání a z placených reklam. Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste navštívili, co jste na nich dělali a jakou jste na webu strávili dobu. Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se vám používal lépe, a to na všech zařízeních. Tato data je obtížné propojit s jednotlivci a cíleně se nesnažíme identifikovat konkrétní fyzickou osobu – dokud nám nedáte souhlas dle bodu níže, víme jen to, že někdo z jednoho prohlížeče navštívil tu a onu stránku; pokud nám souhlas dáte, budeme schopni spárovat chování na webu napříč různými zařízeními jedné anonymní osoby. S vaším souhlasem Google Analytics využijí data z partnerských reklamních systémů k odhadu vašich demografických údajů: pohlaví, věk, zájmy a zákaznické segmenty. Tato data jsou dostupná pouze agregovaně a není možné je zobrazit na úroveň jednotlivého uživatele. Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že tento plugin je potřeba nainstalovat v každém prohlížeči na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Analytics nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte. Data o jednotlivých uživatelských akcích zpracovávaná v nástroji Google Analytics uchováváme po dobu 50 měsíců od poslední interakce návštěvníka s webem.
Hotjar společnosti Hotjar Limited sídlící na adrese Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Nástroj Hotjar slouží k pochopení kvalitativních aspektů chování návštěvníků na našem webu. Nahrávky a tzv. heatmapy ukazují, jak návštěvníci webu pohybují myší a na jaké elementy klikají; jsou generovány tak, aby nezachytily žádné osobní údaje. Vyplnění anket pro zpětnou vazbu je dobrovolné a pokud sami v průběhu ankety aktivně neurčíte jinak, anonymní. Přehled dat, která Hotjar zpracovává, naleznete na adrese https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Údaje v heatmapách a nahrávkách se uchovávají po dobu jednoho roku, data z anket zpětné vazby mažeme po jejich vyhodnocení nejpozději do tří let.Pro marketing a vyhodnocování výkonu našich reklamních kampaní využíváme nástroje níže. Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme v nich zpracovávat i údaje o vašem chování na našem webu, abychom vám nabídli personalizované reklamy. Těmto systémům se předávají údaje o vaší IP adrese, identifikaci pomocí cookie, prohlédnutých stránkách, produktech a kategoriích a o dokončených objednávkách.
AdWords a DoubleClick – více informací o zpracování osobních údajů naleznete na https://privacy.google.com/intl/cs/index.html# a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
Sklik – o fungování cílené reklamy a možnostech vypnout personalizaci se dočtete na http://www.imedia.cz/
Facebook – informace o ochraně soukromí a reklamách na Facebooku naleznete na https://www.facebook.com/about/basics

Cookies a uchovávání informací na vašem počítači
Co jsou cookies?
Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.
Jaké existují druhy cookies?
Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:
Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:
Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jiné skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.
Jaké na tomto webu používáme cookies?
Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj.
Google Analytics (první strany, dlouhodobé) – pro rozlišení nových a vracejících se návštěvníků se ukládá cookie s unikátním a anonymním identifikátorem prohlížeče.
Hotjar (první i třetí strany, dlouhodobé) – uchovávají informaci o vyplněných anketách (aby je Hotjar nenabízel znovu) a zda je návštěvník zahrnut ve vzorkování.
Sklik, iMedia (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.
AdWords, DoubleClick (první strany, dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.
Facebook (třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé) – pro marketingové účely a vyhodnocení našich reklamních kampaní.

K reklamním účelům. Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé a my nad ním nemáme kontrolu. Provozovatelé těchto systémů jsou však vázáni přísnými podmínkami společného systému pro získávání souhlasů „The IAB Europe Transparency and Consent Framework“, která připravila organizace IAB EUROPE. Pro tyto cookies je obvykle třeba souhlas.My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s., Tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (viz níže). Pro tyto cookies je třeba souhlas.Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.
Cílenou reklamu lze rozdělit na dvě základní kategorie. První je behaviorální reklama a další retargeting.
Behaviorální reklama
Behaviorální reklama je založená na tom, že reklamní systémy vytváření a sdílejí základní reklamní profil návštěvníka, na jehož základě se mu pak snaží nabídnout reklamu, která by ho mohla zaujmout. Tyto profily se snaží zohlednit nákupní chování a aktuální zájmy návštěvníka stránky (např. rozlišují osoby se zájmy o značky aut, druhy oblečení, případně s dalšími doplněnými parametry, jako je odhad věku apod.). Jak bylo uvedeno výše, reklamní systém rozpoznává chování (uživatele) prohlížeče, nikoliv konkrétní osoby, protože nezná žádné informace o dané osobě (jméno, příjmení, e-mail, telefon; ledaže byste navštívili stránku, na níž jste registrováni – typicky Vámi využívaný e-shop, na jehož reklamu jste klikli. Tento provozovatel pak může tyto údaje propojit, ale nemůže je bez Vašeho souhlasu předat provozovateli reklamního systému). Proto také, pokud počítač a stejný prohlížeč v něm využívá více osob, jeví se reklamnímu systému jako jedna osoba (jeden prohlížeč).Behaviorální reklama není žádný ďábel – reklamní systémy se Vás jen snaží více zaujmout tím, že Vám nabízejí reklamu, o kterou byste mohli mít zájem a tím zefektivnit její užívání.RetargetingNěkteré výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Typicky pokud navštívíte nějaký e-shop a budete si na něm prohlížet zboží, budou Vám po nějakou dobu zobrazovány reklamní bannery s tímto nebo souvisejícím zbožím, aby Vás tento e-shop motivoval ke koupi. Jeho provozovatel ale není schopen zjistit např. to, že jste si dotčené zboží už objednali na jiném e-shopu či že už jste o něj ztratili zájem.Typicky pokud navštívíte nějaký e-shop a budete si na něm prohlížet zboží, budou Vám po nějakou dobu zobrazovány reklamní bannery s tímto nebo souvisejícím zbožím, aby Vás tento e-shop motivoval ke koupi. Jeho provozovatel ale není schopen zjistit např. to, že jste si dotčené zboží už objednali na jiném e-shopu či že už jste o něj ztratili zájem.Naše společnost sama žádný systém pro cílenou reklamu (behaviorální reklamu či retargeting) neprovozuje. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušné cookies. Provozovatel může využívat při své činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook ( tzv. Facebook Pixel), Google nebo Sklik. Pro tyto cookies je třeba souhlas.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Prohlížením obsahu webových stránek udělujete souhlas Provozovateli Portálu, se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže a dále také v Podmínkách užití.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly poskytnuté Provozovateli (vytvořením profilu - formulářem na Portále a získané během mého užívání Portálu. V případě, že se budu účastnit soutěží a jiných podobných akcí, které bude rovněž pořádat Provozovatel, zároveň tímto souhlasíte se zpracováním případných dodatečných údajů, vyplněných formulářem v rámci této dané akce či soutěže. I po jejím ukončení. Na mysli je tak jméno, příjmení a adresa + technické údaje jako IP adresa a cookies (dále jen „Osobní údaje“). Právním základem pro zpracování Osobních údajů je tento souhlas, kterým je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění realizace marketingu, průzkumů a obchodních statistik skrze zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), pozvánek na akce pořádané Provozovatelem, poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoliv prostředky komunikace, zejména e-mailem a prostřednictvím Portálu.
Dále tímto Provozovateli udělujete souhlas s tím, že na základě Osobních údajů může provádět profilování a jejich zpracovávání za pomoci automatizovaných programů, aby uživatelům byly poskytovány nabídky a výhody, které budou odpovídat právě jejich zájmům. Díky tomu se mohou pro jednotlivé uživatele poskytované nabídky a výhody lišit a přicházet pouze některým z nich.
Berete na vědomí, že k Osobním údajům budou mít kromě Provozovatele přístup ještě třetí osoby, v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. Tento souhlas udělujete na dobu určitou, a to na 3 roky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, jenž zpracovává Provozovatel dle jiného právního základu, než je souhlas (zejména je‐li to nutné pro splnění smlouvy, právní povinnosti, případně i z dalších důvodů, uvedených v platných právních předpisech.) Spolu s udělením souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s Podmínkami užití a se všemi právy, které Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů Provozovatelem náleží.

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí
Informace o tom, jak nakládá s Vašimi osobními údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter

Pravidla reklamních systémů a reklamních partnerů
Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde

Jak lze upravit využívání cookies
Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.
Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Android
Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Informaci o podmínkách užívání najdete zde.