Emoční rovnice

Emotional Equations

Chip Conley

Jednoduché pravdy k vytvoření štěstí + úspěchu

Emoční rovnice

3.73

na základě

646

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

117

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Tony Hsieh, autor knihy "Štěstí doručeno" o Emočních rovnicích:

"Málokdy se stane, aby se CEO v knize odhalil tak, jako Chip Conley v knize Emoční rovnice. Tento silně autentický příběh je poutavým čtením a neocenitelným životním návodem. Chipovy příběhy slouží k vytvoření emočních stavebních kamenů, které definují, jak můžeme porozumět svému vnitřnímu počasí a emocím a orientovat se v nich."

V podnikání i v životě máme tendenci tíhnout k lidem, kteří vzbuzují důvěru a vytvářejí pozitivní emoční vazby. Přesto se ve formálním vzdělávání učíme o emoční inteligenci jen velmi málo. Právě proto je čtení Emočních rovnic tak příjemné – je to jako absolvovat zábavný vysokoškolský kurz o porozumění Zvědavosti, Žárlivosti, Zoufalství, Autenticitě, Moudrosti a téměř dvaceti různým emocím či emočním stavům, které se pravidelně objevují v našich životech.

Kniha Emoční rovnice názorně ukazuje, že čím nepředvídatelnější je svět, tím důležitější je ovládat své emoce tak, aby náš vnitřní svět neodrážel chaos světa vnějšího. Chipova kniha umocňuje důležitost vytvoření takového emočního prostoru v našem životě, abychom na všechno podvědomě nereagovali.

Chipovým cílem je převzít myšlenku emoční inteligence a přeměnit ji v emoční plynulost. Jedna věc je studovat cizí jazyk teoreticky, ale úplně jiná věc je snažit se ho používat v každodenním životě. Emoční rovnice poskytují nástroje, jak obojí zvládnout.

Chip nejenže poskytuje obsáhlý seznam emočních rovnic, které odvodil, ale také ukazuje, jak si vytvořit vlastní emoční rovnice tím, že čtenáře povzbuzuje, aby přehodnotili svůj vztah k vlastním emocím a položili si otázku: "Co se mi právě teď snaží tato emoce sdělit a jak mi může posloužit?".

Emoční rovnice patří k těm vzácným knihám, které spojují výzkum a teorii se skutečnou praxí. Pokud se chcete naučit, jak porozumět emocím a zvládat je v práci i v životě, tato kniha vám rozhodně poskytne nové pohledy a spoustu podnětů k přemýšlení.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jak porozumět svým emocím a udržet si vnitřní rovnováhu.
  • Dozvíte se, jak využít emoční rovnici pro lepší komunikaci a hlubší vztahy.
  • Naučíte se zvládat nebezpečné emoce, jako je hněv a úzkost, a jak je nenechat vás ovládat.
  • Získáte praktické tipy na zvládání stresu a zvýšení pocitu štěstí.
  • Poznáte úspěšné lidi, kteří využívají emoční rovnice a zjistíte, jak můžete tyto principy aplikovat i vy.

#čtutáty z knihy

"Úzkost = Nejistota x Bezmocnost"
"Zoufalství = Utrpení – Smysl"
"Radost = Láska – Strach"
"Integrita = Autenticita x Neviditelnost x Spolehlivost"
"Štěstí = (Chtít to, co máte)/(Mít to, co chcete)"

Chip Conley

Chip Conley je americký podnikatel, spisovatel a řečník. Narodil se v roce 1960 v Kalifornii a vystudoval ekonomii na Stanfordově univerzitě. V roce 1987 založil společnost Joie de Vivre Hospitality, která se stala jednou z největších hotelových společností v Kalifornii. V roce 2013 se stal ředitelem pro globální strategii a rozvoj v Airbnb.

Chip Conley je také autorem několika knih, včetně bestselleru Emoční rovnice, která se zaměřuje na vztah mezi emocemi a úspěchem v podnikání. Dalšími jeho knihami jsou Vrchol: Jak skvělé firmy získávají své kouzlo od Maslowa, Pravidla rebelů: Odvaha být sám sebou v podnikání a Marketingová revoluce.

Chip Conley je také aktivním řečníkem a konzultantem, který pomáhá podnikatelům a manažerům rozvíjet své schopnosti a dosahovat úspěchu.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Co cítíte právě teď, když začínáte číst toto shrnutí knihy? Jste zvědaví, skeptičtí, nebo jste si již vytvořili názor a chcete zjistit, zda se shrnutí shoduje s tím, co jste si představovali, či nikoli? Doufáte a chcete, abyste se o sobě dozvěděli něco nového? Možná vás rozptyluje něco, co se děje ve vašem životě a co vám brání v dosažení vašich cílů.

Emoce jsou součástí lidské přirozenosti, protože nám poskytují informace o tom, co prožíváme, a pomáhají nám tak zjistit, jak reagovat. Emocionální uvědomění nám pomáhá poznat, co potřebujeme a chceme (nebo nechceme). Pomáhá nám budovat lepší vztahy a instinktivně vyhodnocovat potenciální hrozby. To proto, že uvědomění si svých emocí nám může pomoci jasněji vyjádřit své pocity, efektivněji se vyhnout konfliktům s druhými lidmi nebo je vyřešit a snadněji překonat těžké chvíle. Co kdyby nám řada rovnic pomohla lépe pochopit nebo dokonce zvládnout překonávání těžkostí, které zažíváme v každodenním životě?

Některé emoce jsou pozitivní, například pocit štěstí, lásky, sebedůvěry, inspirace, radosti, zájmu nebo vděčnosti. Jiné emoce mohou působit spíše negativně, například pocit hněvu, zášti, strachu, studu, závisti, viny nebo smutku. Zde je dobrá zpráva – jak pozitivní, tak negativní emoce jsou normální. Někteří lidé mají přirozeně větší kontakt se svými emocemi než jiní a dobrou zprávou je, že každý si může své emoce více uvědomovat; chce to jen cvičit. Uvědomění si emocí je prvním krokem k vybudování emoční inteligence, dovednosti, která vám může pomoci uspět v životě.

Emoce = život

Z nějakého zvláštního důvodu se zdá, že většina největších uměleckých děl, literatury a vynálezů vznikla z utrpení. Náš život bude vždy naplněn různými emocemi, které mohou být jak pozitivní, tak negativní. Všechny emoce nám něco říkají o nás samých a o naší situaci, ale někdy je pro nás těžké přijmout to, co cítíme. Vyhýbat se negativním emocím nebo předstírat, že necítíte to, co cítíte, se může vymstít. Je těžší přenést se přes obtížné pocity a nechat je odeznít, pokud se jim nepostavíme čelem a nesnažíme se pochopit, proč se tak cítíme. Nemusíte se svými emocemi zabývat nebo neustále mluvit o tom, jak se cítíte. Místo toho emoční uvědomění jednoduše znamená rozpoznat, respektovat a přijmout své pocity tak, jak se dějí, abyste si vědomě uvědomili své emoční reakce.

Smyslem emočního uvědomění je rozvíjet dovednost zastavit se na mikrosekundu a vidět prostor mezi našimi emocemi, které prožíváme v důsledku nějakých vnějších podnětů, a naším kognitivním zpracováním těchto emocí. Toto reflexivní stání by nám pomohlo reagovat způsobem, který by nám umožnil vyvíjet se a vyhnout se nárazu & spálení.

Emoční rovnice

Co je tedy „emoční rovnice“? A jaký má smysl? Nejprve si uveďme příklad, abychom byli všichni na jedné lodi. Příkladem emoční rovnice je:

Úzkost = nejistota x bezmocnost

To znamená, že emoce „úzkosti“ se obvykle vytváří, když člověk pociťuje nedostatek porozumění v kombinaci s nedostatkem sebekontroly. Síla porozumět této rovnici spočívá v tom, že až když pochopíme příčinu problému, můžeme začít hledat řešení. V tomto případě se můžeme soustředit na to, co máme pod kontrolou (získat více informací nebo se zaměřit na to, co můžeme ovlivnit) a tím začít snižovat pocit úzkosti.

Událost + reakce = výsledek

To znamená, že události jsou věci, které možná nemůžete ovlivnit, ale vaše reakce na události je něco, co byste měli být schopni ovlivnit, protože na ní závisí výsledek.

To je jádro emočních rovnic – nový způsob přemýšlení o emocích, který je rozkládá na základní prvkyKdyž začneme chápat, z čeho emoce pramení, můžeme začít ovládat způsob, jakým reagujeme na emoce, vůči nimž se obvykle cítíme bezmocní. A jak Chip zdůrazňuje, ti, kteří lépe ovládají své emoce a jsou schopni je ovlivňovat, jsou prokazatelně úspěšnější v podnikatelském prostředí.

Věřím v něco, proto se tím stávám

„Mnoho lidí nedokáže rozlišit mezi skutečností, která se jim stane, a svou reakcí na tuto skutečnost. Přitom to není událost nebo situace, která má emocionální náboj, ale naše přesvědčení, které vytváří naši reakci.“


Jednou z hlavních tezí knihy Chipa Conleye je, že máme větší moc nad svými reakcemi na emoce, než bychom si na první pohled mysleli. Jak vysvětluje Conley, „biologická délka života určité emoce je asi devadesát sekund. Je to posmrtný život určité emoce, ve kterém se my smrtelníci neustále vyžíváme.“

Je pro nás tak snadné používat události (pozitivní i negativní) k formování našich emocí a reakcí v našem životě. Za svůj smutek nebo nezdravé emoce viníme špatné zprávy a spoléháme se na pozitivní zážitky pro příval dobré nálady, který denně chceme. Události koneckonců vyvolávají emocionální reakce – jsme lidé. Ale jak zdůrazňuje Conley, skutečný chemický dopad emocí trvá méně než dvě minuty. Jakýkoli emocionální dopad nad rámec toho je naším vlastním výtvorem, obvykle vycházející z jiných minulých zkušeností.

Zvládání těžkých časů

Zoufalství.

Když se nám stane něco špatného, trpíme. Utrpení však přeroste v zoufalství, když toto utrpení spojíme s nedostatkem smyslu.

Jinými slovy: Zoufalství = utrpení – smysl.

Takže místo toho, abychom se soustředili na existující Utrpení, můžeme se zaměřit na přeměnu Utrpení nebo bolesti v něco hodnotného a smysluplného, aby naše Utrpení nebylo v žilách. Nikdy nepropadneme Zoufalství, pokud se naučíme, jak se z Utrpení poučit tím, že za ním najdeme smysl. Teprve když máme pocit, že utrpení nemá žádný smysl, zažíváme zoufalství.

Když zažíváte nějaké utrpení, přijměte bolest (90 sekund), ale pak si položte otázku: „Stalo se to z nějakého důvodu?“ nebo „Je toto utrpení nutné, když ho zasadím do širšího kontextu?“


Zklamání.

Pokud očekáváme mnoho věcí a ty se pak nedějí tak, jak jsme očekávali, jsme zklamaní.

Jinými slovy: Zklamání = očekávání - realita

To neznamená, že byste neměli mít vysoké ambice a očekávání. Můžete je mít, ale musíte si uvědomit, že nemáte nárok na to, aby se tyto věci staly a nikdo vám v životě nic nedluží. Musíte se přestat soustředit na nějakou klamnou představu o tom, jaký "by život měl být" a začít přijímat to, jaký život je, a vytěžit to nejlepší z toho, co máte. Nejlepším způsobem je osvojit si přístup k životu založený na defenzivním pesimismu – očekávejte to nejhorší a doufejte v to nejlepší.


Litost.

K lítosti dochází, když jsme nespokojeni s výsledky a zklamáni z výsledku a cítíme se zodpovědní za rozhodnutí, která vedla k neuspokojivým výsledkům.

Jinými slovy: Litost = zklamání + odpovědnost

Musíme se ujistit, že neděláme rozhodnutí, která nám způsobí dlouhodobou bolest, tím, že navštívíme své výchozí budoucí já a zhodnotíme, zda jsme spokojeni s tím, co vidíme ve svých představách. Druhou věcí je být Spokojen s tím, co máme, a nesnažit se maximalizovat všechno v životě najednou. Věci, na kterých v životě tvrdě pracujete, se nevyhnutelně stanou; jen se nemusí stát všechny najednou.


Žárlivost.

Když žárlíte, pravděpodobně trpíte nízkým sebevědomím (pocitem vlastní hodnoty) v dané situaci; nezávisle na situaci samotné.

Jinými slovy: Žárlivost = nedůvěra/sebeúcta

Většinou se přistihnete, že máte vysoký pocit nedůvěry k situaci nebo osobě, o kterou se jedná, takže pocit Žárlivosti se může týkat spíše vás než osoby, na kterou žárlíte.


Závist.

Když někdo uspěje v něčem, na čem vy tvrdě pracujete, ale z nějakého vám neznámého důvodu to dokázal a vy ne, máte tendenci cítit Závist.

Jinými slovy: Závist = (pýcha + marnivost)/laskavost

Čím větší máte sebeúctu a marnivost vůči sobě a tomu, čeho jste v životě dosáhli, tím větší Závist budete pociťovat. Čím méně laskaví jste k ostatním, když něčeho dosáhnou, tím více budete cítit Závist. Nejrychlejší způsob, jak Závist napravit, je přestat se srovnávat s ostatními, protože to, co mají oni, není váš příběh.


Úzkost

Nejistota znamená, že prožíváte něco, co má pro vás nejasné výsledky. Bezmoc znamená, že nemáte kontrolu nad výsledkem. Pokud si chcete být jisti něčím, o čem máte pochybnosti a co nemůžete ovlivnit, budete pociťovat Úzkost.

Jinými slovy: Úzkost = nejistota x bezmocnost

Na druhou stranu, pokud jen na chvíli pustíte z hlavy věci, které nemůžete ovlivnit, a zaměříte veškerou svou pozornost na to, co můžete kontrolovat nebo přinejmenším ovlivnit, pak úzkost pomalu odeznívá.

Definování toho, kým jste

Autenticita = Sebeuvědomění x Odvaha

Sebeuvědomění znamená, že jste expertem na emoční schovávanou. Znamená to, že se cítíte dobře ve své kůži, aniž byste se starali o to, že vás většina lidí bude odsuzovat. Odvaha znamená, že jste natolik stateční, že jste schopni stát si za tím, co je správné, vytrvat v nepřízni osudu, být upřímní, když na tom nejvíc záleží, a pozitivně vnímat život, i když se vám nedaří. Když máte Odvahu a jste si Sebevědomí sami, promítáte Autenticitu do lidí kolem sebe.


Narcismus = 2x(Sebevědomí) x Oprávněnost

Pokud máte příliš velké sebevědomí (myslíte si, že jste velmi cenní) a máte pocit, že máte nárok na všechno, co chcete, jste narcisté. Chcete-li se toho zbavit, buďte pokorní a soucitní k druhým, dívejte se na svět kolem sebe ve snaze pochopit širší souvislosti a to, že existují věci, které jsou větší než vy.


Integrita = Autenticita x Neviditelnost x Spolehlivost

Autenticita znamená sebeuvědomění a odvahu a neviditelnost znamená, že děláte věci, i když se nikdo nedívá. Děláte je, protože je to správné bez ohledu na uznání nebo ocenění. Spolehlivost znamená důslednost, věrnost a dodržování svých slov a činů. Mít všechny tři vlastnosti znamená, že máte integritu, a to je to, co lidé vidí.

Hledání spokojenosti

Štěstí = (Chtít to, co máte)/(Mít to, co chcete)

Být spokojený s tím, co máte, a zároveň nechtít mnoho. Buďte vděční a vědomě praktikujte Štěstí každý den a z celého srdce vězte, že věci vyžadují čas. Většina lidí hledá Štěstí někde venku, aniž by věděla, že skutečné štěstí se skrývá hluboko v nich samotných. Ke Štěstí nepotřebujete nic mimo sebe, protože Štěstí je zakořeněno hluboko ve vás; stačí vést upřímný dialog sám se sebou mezi tím, co máte, a tím, co chcete. Jakmile si uvědomíte, kde hledat Štěstí, teprve pak budete skutečně šťastní.


Radost = Láska – Strach

Dělejte něco, co máte rádi, beze strachu, že budete souzeni, a budete mít radost.


Víra = Přesvědčení/Intelekt

Víra vzniká, když jste přesvědčení v něčem, co je hluboko ve vaší duši. Intelekt hraje ve Víře na první pohled malou roli, protože stejně jako naše fyzické oči nevidí atomy, přesto máme Víru, že atomy existují. Základem Víry není Intelekt, ale něco, co přesahuje sféru toho, co naše oči vidí jen omezeně.


Moudrost = odmocnina ze Zkušenosti

Moudrost je hluboce zakořeněné poznání, které vychází ze Zkušenosti (dělání chyb). Není založena pouze na hromadění faktických znalostí; je to spíše něco celistvého, co člověk, který má dlouholeté zkušenosti, prostě vidí a podle toho se rozhoduje téměř podvědomě.

Jak vytěžit z pracovního života maximum

Poslání.

Když následujete své Poslání neboli účel, znamená to pro vaši nejhlubší vnitřní podstatu dvě věci.

Obrovské množství Potěšení s minimálním množstvím Bolesti; a i když zažíváte Bolest, nezáleží na tom, protože Potěšení převažuje nad Bolestí a vy jste ochotni vydržet, protože cíl je to, čeho toužíte dosáhnout.

Jinými slovy: Poslání = Potěšení/Bolest

Když je vám vaše Poslání jasné, stojí Bolest za zisk.


Workoholismus

Otázka, kterou si workoholici musí pravidelně klást, zní: Utíkáte před pocity méněcennosti, neoblíbenosti, studu a spoustou obav? Strach může sahat od strachu z intimity až po strach z neúspěchu nebo možná i strach z úspěchu. Zeptejte se sami sebe: Zeptejte se, pro co žijete (vaše Poslání) a je práce, kterou děláte, skutečně tím, co chcete dělat, a je to, co děláte, něčím, z čeho máte opravdové Potěšení?

Jinými slovy: Workoholismus = Před čím utíkáte?/Kvůli čemu žijete?


Flow

Pozn. red. stav "flow" je duševní stav, při kterém se plně soustředíte na určitou činnost tak, že nic jiného neexistuje. Pracujete na hranici svých možností při dosažení obtížného cíle.

Pokud máte více výzev než dovedností, začnete se cítit úzkostně! Zajímavé je, že pokud máte méně Výzev a více Dovedností, velmi rychle pocítíte Nudu. Flow nastává, když jsou vaše Výzvy přibližně o 5-10 % vyšší než vaše Dovednosti a vy postupně zvyšujete své Dovednosti prostřednictvím cvičení a rozvoje, abyste splnili Výzvu, která by vám postupně umožnila dosáhnout stavu Flow.

Jinými slovy: Flow = Dovednost/Výzva

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Vytváření vlastních emočních rovnic

Utrpení = Bolest x Odpor

Události mohou způsobit fyzickou nebo emocionální Bolest, ale nezpůsobují Utrpení. Odpor vytváří Utrpení, a to proto, že stres vzniká, když se vaše mysl brání tomu, co se děje, takže přijímejte svět takový, jaký je, a ne takový, jaký byste chtěli, aby byl, a zároveň nechte věci, které nemůžete změnit, plavat, abyste se mohli soustředit na to, co změnit můžete.


Výčitky svědomí = Lítost + Vina

Litujete svých činů, které jste udělali, když jste se rozhodli špatně. Pak si vyčítáte činy, které jste učinili v důsledku špatných rozhodnutí, a to jsou výčitky svědomí. Využijte své Zkušenosti, abyste se ujistili, že neopakujete stejné chyby dvakrát, a čtěte knihy, abyste se vyhnuli všem možným chybám tím, že se budete učit od velikánů.


Růst = Změna – Odpor

Veškerý růst zahrnuje dělání chyb a pozitivní přístup ke změnám. Pokud se bráníte Změnám kvůli svému přísnému přesvědčení nebo pohledu na svět, nikdy nebudete Růst a zůstanete tam, kde jste osobně i profesně, a nemůžete vinit nikoho jiného než sebe.


Ponížení = (Stud x Hněv) – Moc

Když se stydíte za něco, co můžete nebo nemůžete ovlivnit, a jste kvůli tomu naštvaní, ale cítíte se v této věci bezmocní, prožíváte Ponížení. Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout pocitu Ponížení, je být otevřený pro zvážení nového pohledu na svět nebo změnu perspektivy, abyste se nemuseli stydět za to, co vám dříve přineslo Ponížení.

Co dál?

Nyní, když jsme zvýšili úroveň uvědomění si svých vlastních emocí, co dál?

Zvykněte si naladit se na to, jak se cítíte v různých situacích během dne, a ptejte se "proč se tak cítím?" a podělte se o své pocity se svými nejbližšími.

10 tipů pro řešení emočních rovnic:

Poznejte sami sebe, chovejte se slušně, poznejte ostatní, budujte si dlouhodobé vazby.

Zlepšete své sebeuvědomění tím, že poznáte sami sebe ( to dobré, špatné a ošklivé).

Abyste se mohli lépe cvičit v sebeřízení, musíte vyvážit svou emocionální a logickou stránku.

Nevysílejte smíšené signály. Dbejte na to, aby řeč vašeho těla byla v souladu s vašimi slovy.

Naučte se učit tak, že si osvojíte porozumění rovnováze mezi svým emočním mozkem a racionálním mozkem.

Rozpoznávejte emoce u sebe i u druhých tím, že rozeberete vrstevnaté emoce na jejich základní prvky.

Pochopte příčiny a následky emocí, a to jak pozitivních, tak negativních, abyste zvýšili svou úroveň uvědomění.

Dbejte na správné škatulkování emocí a buďte upřímní především sami k sobě.

Vhodně vyjadřujte emoce tím, že si ujasníte, jak se vlastně cítíte a co je příčinou vašich pocitů.

Efektivně regulujte emoce tím, že si představíte svou nejlepší verzi a jak by vaše nejlepší já reagovalo na konkrétní emoci (zejména negativní) a jaké nástroje vám mohou pomoci při regulaci emocí.

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.