Rozvíjejte své vůdčí schopnosti

Developing the Leader Within You

John C. Maxwell

Objevte biblické základy vedení

Rozvíjejte své vůdčí schopnosti

4.21

na základě

23034

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

2738

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Vůdcovství je jednou z nejtěžších a nejvyzývavějších rolí, kterou může člověk přijmout. Být dobrým vůdcem vyžaduje mnoho vlastností, jako jsou charisma, vize, schopnost vést tým, ale také se učit a poslouchat. V knize Rozvíjejte své vůdčí schopnosti vám John C. Maxwell poskytuje průvodce, jak se stát vůdcem, který inspiruje a motivuje.

Maxwell je jedním z nejuznávanějších autorů a řečníků na téma vůdcovství. Jeho knihy se prodávají po celém světě a pomohly mnoha lidem rozvíjet své schopnosti a dosáhnout úspěchu. V této knize vám Maxwell poskytuje osvědčené návody, jak se stát vůdcem, který může vést tým k významnému úspěchu.

Rozvíjejte své vůdčí schopnosti je přístupná kniha pro každého, kdo chce zlepšit své vůdcovské dovednosti. Autor se zaměřuje na klíčové prvky vůdcovství jako jsou komunikace, vize a strategie a nabízí praktické rady, jak je zlepšovat. Maxwell také zdůrazňuje důležitost konzistentního osobního růstu a motivace pro tým.

V knize se dozvíte, jak se stát vůdcem, který je schopen inspirovat, motivovat a vést svůj tým k úspěchu. Pokud hledáte inspiraci, jak se stát vůdcem, který dokáže prosperovat v každé situaci, Rozvíjejte své vůdčí schopnosti je pro vás tou správnou volbou.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak se stát vůdcem, který dokáže motivovat a inspirovat tým k dosažení společného cíle.
  • Získáte tipy pro rozvoj svých schopností a překonání překážek, které vás brzdí v kariéře.
  • Dozvíte se, jak být autentickým a důvěryhodným lídrem, který dokáže řešit problémy a řídit změny.
  • Zlepšíte svou komunikaci a schopnost řešit konflikty, což vám pomůže vybudovat silný vztah s členy týmu.
  • Dozvíte se, jak se naučit rozpoznat příležitosti a přinášet nové nápady do vašeho týmu nebo organizace, které povedou k úspěchu.

#čtutáty z knihy

"Vůdce ví, že jeho největší síla spočívá v tom, že dokáže inspirovat a vést ostatní k dosažení společného cíle."

"Vůdce se nebojí převzít zodpovědnost za své rozhodnutí a následky svých činů."

"Vůdce neustále pracuje na svém osobním rozvoji a vzdělávání, aby mohl být co nejefektivnější v roli vůdce."

"Vůdce si uvědomuje, že jeho tým je jeho největší hodnotou a snaží se ho neustále motivovat a podporovat."

"Vůdce se nebojí změn a inovací, ale naopak je aktivně vyhledává a využívá k dosažení lepších výsledků."

John C. Maxwell

John C. Maxwell je americký autor, řečník a kouč, který se specializuje na oblast leadershipu a osobního rozvoje. Narodil se v roce 1947 v Garden City v americkém státě Michigan. Vystudoval teologii na Azusa Pacific University a získal doktorát z teologie na Fuller Theological Seminary.

Maxwell je autorem více než 100 knih, které se prodaly ve více než 26 milionech kopií po celém světě. Jeho nejznámější bestsellery, které byly přeloženy do 50 jazyků jsou:

Maxwell je také zakladatelem John Maxwell Team, který poskytuje vzdělávání a koučink v oblasti leadershipu a osobního rozvoje. Je členem National Speakers Association a získal mnoho ocenění za svou práci v oblasti leadershipu.

Maxwell žije se svou manželkou Margaret v Gainesville na Floridě. Je aktivním členem své církve a věnuje se také charitativní práci.

Klíčové myšlenky z knihy

Rozvíjejte svou organizaci tím, že rozvíjíte sami sebe

Na bitevních polích i v zasedacích místnostech, ve třídách i v soudních síních hrají lídři zásadní roli: spojují lidi a organizace, vedou je po určité cestě a dodávají jim odvahu pokračovat. Ale co přesně dělá lídra lídrem? A jak se jím můžete stát?

Vůdcovství má mnoho různých podob a vůdci působí na různých stupních propracovanosti. Tuto hierarchii si lze představit jako žebříček vůdcovství a postup po něm je dlouhý proces, který vyžaduje naučit se sebekázni, stanovit si priority úkolů a vdechnout každému činu integritu a vizi. Vedoucí pracovník zkrátka ví, že jeho osobní růst je pro růst organizace zásadní.

Pokud se tomuto procesu dokážete oddat, stanete se co nevidět lepším lídrem, který své slovo zhmotňuje ve všem, co dělá.

Vůdcovství je vždy o ovlivňování druhých

Všichni – od fotbalových trenérů přes obchodní ředitele až po matky na plný úvazek – vědí, že vůdcovství je základní vlastností silných lidí. Co to ale přesně je?

V jednoduchém smyslu je vůdcovství prostě vliv; je to schopnost inspirovat ostatní, aby vás následovali. Jinými slovy, když pomineme všechny morální ohledy, každý, kdo dokáže přitáhnout skupinu následovníků, se kvalifikuje jako efektivní vůdce. Patří sem například John F. Kennedy, Winston Churchill nebo dokonce Adolf Hitler. Všichni tito lidé byli vůdci jednoduše proto, že je lidé následovali.

Přesto je třeba také poznamenat, že existuje hierarchie vůdcovství. Přesněji řečeno, existuje pět různých úrovní: postavení, oprávnění, výkon, rozvoj lidí a osobnost.

První, postavení, je nejnižší úrovní vedení. Jde o to mít právo být vedoucím. Jinak řečeno, vůdci "postavení" jsou vůdci výhradně díky svým titulům.

Druhá úroveň, oprávnění, je o vztazích. Pokud jste dosáhli této úrovně vůdcovství, lidé vás následují, protože jste naladěni na jejich potřeby a přání; nasloucháte názorům druhých a vážíte si jich. Výsledkem je, že vedení tohoto typu nebude trvat dlouho, pokud budete zanedbávat potřeby druhých. Brzy o vás ztratí zájem a přestanou vás následovat.

Třetí úrovně vedení, výkonu, dosáhnete tehdy, když vztahy podobné těm z druhé úrovně začnou přinášet výsledky. Na této úrovni je vaše vůdcovství výsledkem úspěchu vašeho a vašeho týmu. Lidé tyto výsledky obdivují, a proto vás rádi následují.

Pokud se vám podaří dosáhnout čtvrté úrovně, rozvoje lidí, lidé vás budou následovat, protože si váží vašeho mentorství. Na této úrovni vedoucí dbá na rozvoj schopností ostatních, kteří na to reagují naprostou loajalitou. V takových případech vás lidé následují, protože jsou vám vděční.

Poslední úrovní vůdcovství je osobnost. I když je jistě dosažitelná, dosáhnou jí pouze lídři, kteří celý život ovlivňují ostatní. Na této úrovni jste osobou, která vzbuzuje respekt, což ostatní inspiruje k tomu, aby vás následovali.

Která úroveň vystihuje váš současný status vůdce? Bez ohledu na to, kde se nacházíte, se v následujících kapitolách dozvíte, jak stoupat po žebříčku a vyniknout jako vůdce.

Vedení je o stanovování priorit na více úrovních

Chcete tedy rozvíjet své vůdčí schopnosti. No, pak byste se měli vyznat v prioritách. Pevné priority vám umožní určit, co je nejdůležitější a na koho se máte zaměřit. Zní to dost jednoduše, ale dobří lídři si stanovují priority na více úrovních.

Za prvé, musíte být schopni stanovit priority různých projektů a úkolů. Některé z nich budou důležité, jiné naléhavé a některé budou obojí. Právě v této poslední kategorii je třeba stanovit priority.

Například sepsání reportu o výsledcích prodeje může být důležité, ale ne tak naléhavé. Takové úkoly by měly být součástí každodenní práce vašeho týmu, ale mělo by se na nich pracovat s rozvahou, ne ve spěchu.

Pak jsou projekty a úkoly, které nejsou důležité, ale jsou naléhavé. Kontrola e-mailu je zde ukázkovým příkladem. Mělo by být provedeno rychle, abyste se mohli přesunout k práci, která je důležitá.

A nakonec jsou tu práce, které nejsou ani důležité, ani naléhavé, jako je například vyplňování dokumentů, které lze dělat v krátkých časových úsecích, třeba jen jednou týdně.

Umět si věci takto rozdělit je klíčové, protože pokud se vám nepodaří stanovit správné priority, určitě povedete svou organizaci špatným směrem. Úkoly a projekty jsou však jen jednou úrovní; musíte také umět stanovit priority energie, peněz, času a zaměstnanců věnovaných danému projektu nebo úkolu. K tomu použijte princip 20/80.

To znamená, že 80 procent svých zdrojů (jako jsou peníze a energie) věnujte na 20 procent nejvyšších organizačních priorit. Stejně tak byste měli plánovat věnovat 80 procent svého času 20 procentům nejproduktivnějších zaměstnanců, kteří se z 80 procent podílejí na úspěchu vaší organizace. Každá priorita pod touto hranicí, tedy zbývajících 80 procent, by měla být delegována a outsourcována. A nové pracovníky by samozřejmě mělo školit 20 procent vašich nejlepších lidí.

Jednoduše řečeno, stanovte si priority pro nejlepší lidi, úkoly a projekty. Investice do nich přinese největší úspěch.

Vedoucí pracovník jedná podle svých přesvědčení a svá slova podkládá činy

Nyní, když víte, jak stanovit priority, je čas promluvit si o dalším základním konceptu vedení – integritě. Mít integritu znamená bezvýhradně se držet souboru hodnot; tyto hodnoty jsou vaším kompasem, který řídí vše, co děláte. Jinak řečeno, lidé s integritou jednají na základě toho, kým jsou.

Ale to není vše, co to znamená. Integrita znamená také být důsledný a dělat to, co řeknete, že budete dělat. Když budete schopni takto postupovat, budete lidi inspirovat k tomu, aby vám důvěřovali a následovali vás.

Například výzkum Stanfordovy univerzity, který ukazuje, že naprostá většina učení (89 procent) je vizuální. Jinými slovy, pokud lidé, které vedete, uslyší, že vaší prací je soustředit se na zákazníka, a pak uvidí, že zákazníkům pravidelně věnujete zvláštní pozornost, začnou nakonec dělat totéž.

Schopnost udržet takovou konzistenci posílí vaši důvěryhodnost jako vedoucího pracovníka, protože lidé budou vědět, kdo jste a co od vás mohou očekávat. To následně vyvolá důvěru, která je pro váš úspěch klíčová.

Koneckonců, řídili byste se radami někoho, komu nedůvěřujete?

Nebo si představte, že jste v armádě. Následovali byste svého velitele do nebezpečné situace, kdybyste si mysleli, že je falešný, nebo se obávali, že by mohl na poslední chvíli změnit svá rozhodnutí?

Je zřejmé, že důvěra je pro vedení nezbytná a integrita vám ji může pomoci vybudovat. Integrita bude také základem vaší dlouhodobé reputace. Jako příklad si představte, jaké to je, když se poprvé setkáte s někým, koho zbožňujete.

Mnoho lidí je při takových setkáních zklamáno, protože se ukáže, že zbožňovaný člověk není takový, jak se zdálky jevil.

Na druhou stranu si lidé s integritou zajišťují pověst, která přetrvá. Je to proto, že pokud máte integritu, nebude rozdíl mezi osobou, kterou se zdáte být na dálku, a osobou, kterou jste na schůzkách a v každodenních interakcích.

Vůdci musí přijímat změny a podporovat své následovníky

Možná si myslíte, že jste docela dobrý vůdce, ale jak si tím můžete být jisti?

Jedním ze způsobů je zhodnotit, jak přínosná byla vaše dosavadní práce. Ve skutečnosti je toto kritérium tak důležité, že vytváření pozitivních změn je třetí zásadou leadershipu. Vůdci musí být neustále připraveni na změny; pokud tomu tak není, může jejich nepružnost negativně ovlivnit celou organizaci. Vůdce musí být schopen se přizpůsobit.

Například když Henry Ford vytvořil model T, byl tímto vozem tak okouzlen, že odmítal uvažovat o změně jediného detailu; věřil, že je dokonalý takový, jaký je. Kvůli tomu dokonce propustil svého nejvyššího výrobního úředníka Williama Knudsena, který navrhl nový design.

Ford byl sice výrobní génius, ale tak tvrdý odpor ke změnám byl zásadní chybou. Nezapomeňte, že svět se pohybuje rychlým tempem a konkurence je tvrdá. Chcete-li v tomto prostředí uspět, musí vaše firma přijmout možnost, že dojde k zásadním změnám. Pokud se nedokážete změnit vy, nebude toho schopna ani vaše organizace.

V případě Fordu byla změna modelu T prostě nezbytná. Navzdory tomu, co si Ford o tomto automobilu myslel, byl staromódní a General Motors již začal vyvíjet modernější vozidla, kterým by Model T musel konkurovat. Ford se sice dlouhá léta bránil, ale nakonec Model T přece jen modernizoval, vydal Model A a udržel si silnou pozici v automobilovém průmyslu.

Jako vůdce však musíte udělat víc než jen přijmout změny. Musíte si také uvědomit psychologické výzvy, které změna může způsobit vašim zaměstnancům.

Změna vyžaduje, aby zaměstnanci vystoupili ze své komfortní zóny a čelili dramaticky novým okolnostem, a to jistě vede ke stresu a nejistotě. Abyste tedy zaměstnancům pomohli tento proces usnadnit, měli byste udělat vše pro to, aby předem věděli, proč ke změně dochází a jaké cíle se snaží realizovat. Tím, že budete své zaměstnance informovat, jim dáte možnost převzít odpovědnost za změnu, což sníží její negativní dopady.

Sebedisciplína je pro vedení lidí klíčová

Jste hrdí na svou sebekázeň? Dokážete splnit vše, co jste si předsevzali, aniž by vás někdo povzbuzoval z boku?

Pokud ne, raději se to naučte, protože sebekázeň je klíčovou vlastností všech vůdců. Pokud se nedokážete řídit sami sebe, jak můžete očekávat, že to budou dělat ostatní?

Jinak řečeno, jako vůdce máte pro růst své organizace zásadní význam. Jak již bylo řečeno, růst vyžaduje tvrdou práci. A právě zde se mnoho lidí stává svým největším nepřítelem; chybí jim sebekázeň, v důsledku čehož jako vůdci selhávají.

Začněte tedy ještě dnes s malým, ale odhodlaným plánem, který zahrnuje každodenní rutinu. Důležité je začít pomalu, protože vybudování sebekázně vyžaduje čas a nikdo nemůže dělat všechno najednou.

Vezměte si příklad basketbalového týmu univerzity v Indianě. V roce 1976 vyhráli národní šampionát NCAA. Po tomto vítězství dal jejich trenér interview do pořadu 60 Minutes, kde vysvětlil, že hlavním důvodem úspěchu týmu byla sebekázeň a ochota neustále se připravovat a zlepšovat.

Zde je návod, co můžete udělat pro to, abyste dosáhli stejného úspěchu.

Začněte tím, že si napíšete a seřadíte pět oblastí, ve kterých chcete být disciplinovanější. Poté najděte někoho, kdo je již disciplinovaný v oblasti, kterou jste označili za svou nejvyšší prioritu, a požádejte ho, aby vám pomohl zkontrolovat váš pokrok.

Následně se každé ráno 15 minut věnujte této oblasti a každý den si dvakrát vyhraďte pět minut (jednou v poledne a jednou večer) na to, abyste se zamysleli nad svým pokrokem.

Pokud budete tuto každodenní rutinu opakovat po dobu 60 dnů, měli byste si vybudovat sebekázeň potřebnou pro úspěch v této oblasti a můžete si ji vyškrtnout ze seznamu a přejít k další prioritě.

A nezapomeňte, že je důležité oslavit, když zvládnete novou oblast, nejlépe s osobou, která vám v tomto procesu pomáhala.

Dobří vůdci mají silnou vizi, kterou nacházejí hluboko v sobě

Považujete se za vizionáře?

No, abyste se stali vůdcem, musíte mít vizi, kam směřujete a jak přesvědčíte ostatní, aby vás tam následovali. V tomto smyslu je vize jednoduše jasná představa o tom, co by měla organizace obecně a váš tým konkrétně dělat. Vaše vize je tím, co pohání vaši každodenní práci.

Věděli jste například, že Beethoven byl posledních 20 let svého života hluchý, a to i v době, kdy napsal některé ze svých nejslavnějších skladeb? Nebo jste věděli, že Homer byl slepý a že Rockefeller, když začal pracovat, vydělával pouhých šest dolarů týdně?

Přesto všechny tyto velké osobnosti dokázaly neuvěřitelné věci, protože hluboce věřili v to, čeho chtěli dosáhnout. Jinými slovy, měli vizi a žili podle ní.

A naopak, pokud nemáte vizi, bude pro vás obtížné vést ostatní k cíli. Ve skutečnosti to prostě není možné bez odhodlání, vytrvalosti a týmového ducha, které vize přináší.

Dobře, takže pokud máte pocit, že vám vize chybí, co můžete udělat?

No, zkuste se zamyslet nad tím, co cítíte hluboko uvnitř sebe. O čem sníte? Co vás den za dnem nutí jít dál?

Položte si tyto otázky týkající se všech aspektů vašeho života. Nezapomeňte – teprve když uvidíte, kam směřujete, budete schopni se tam dostat.

Mějte však na paměti, že samotná vize z vás vůdce neudělá; potřebujete také zkušenosti, abyste mohli jít po cestě, na kterou jste se vydali.

Právě taková zkušenost odlišuje vizi od naivního idealismu. Pokud vám například chybí zkušenosti, můžete očekávat, že lidé budou vaši vizi slepě následovat a nikdy se nebudou ptát. Pokud jste však již dříve vedli ostatní a máte za sebou bohaté zkušenosti s vedením, budete vědět, že lidé nebudou jen tak důvěřivě následovat vizi vytyčenou nějakým náhodným člověkem. Lidé následují vůdce. Jakmile vaše vedení přitáhne příznivce, bude snadné přimět je, aby vaši vizi sdíleli také.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.
Bestsellerový autor podle New York Times a odborník na sociální sítě se vrací s nekompromisními radami, jak navázat kontakt se zákazníky a porazit konkurenci díky marketingu sociálních sítí. Pokud Vaynerchuka znáš, víš, že je vypravěč.
Jak často se s odhodláním soustředíme na úlohu, trávíme hodiny/dny nebo dokonce měsíce, jen abychom pak zjistili, že to vůbec nebylo třeba dělat 🫠. Proto musíme jednou za čas zvednout hlavu a podívat se na situaci z výšky. 🙌
Víš, jaké jsou nejčastější příčiny selhání týmů? Jak je možné, že i výrazně talentované skupiny lidí mohou selhat, a to i přesto, že každý z týmu má k dispozici potřebné zdroje a schopnosti?