Mžik

Blink

Malcolm Gladwell

Jak myslet bez přemýšlení

Mžik

3.96

na základě

563573

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

9019

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Kniha Mžik, která vychází z nejnovějších poznatků neurovědy a psychologie a vykazuje veškerou genialitu, díky níž se kniha Bod zlomu stala klasikou, změní způsob, jakým budete chápat každé své rozhodnutí. Už nikdy nebudete přemýšlet o myšlení stejným způsobem.

Malcolm Gladwell redefinoval způsob, jakým chápeme svět kolem nás. Nyní v knize Mžik přináší revoluci ve způsobu, jakým chápeme svět uvnitř nás. Mžik je kniha o tom, jak myslet bez přemýšlení, o rozhodnutích, která se zdají být učiněna bleskově (v mžiku oka) a která ve skutečnosti nejsou tak jednoduchá, jak se zdají.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jak intuitivní myšlení ovlivňuje vaše rozhodování.
  • Dozvíte se, proč je první dojem tak důležitý a jak ho využít.
  • Objevíte, jaký vliv na vaši intuici mají vaše životní zkušenosti a kulturní pozadí.
  • Naučíte se, jak rozpoznat své vnitřní pocity a důvěřovat jim.
  • Budete mít lepší přehled o tom, jak funguje naše mysl a jak ji využít pro lepší rozhodování.

#čtutáty z knihy

"Mžik je ten okamžik, kdy se něco zdá být tak správné, že to nemůže být špatné."
"Mžik je jako rychlá cesta k pravdě, ale také k chybám."
"Mžik je důkazem toho, že naše podvědomí je mnohem rychlejší a inteligentnější, než si myslíme."
"Mžik nám umožňuje okamžitě rozpoznat, kdo je nám sympatický a kdo ne."
"Mžik nám může pomoci překonat naše předsudky a stereotypy."

Malcolm Gladwell

Malcolm Gladwell je kanadský novinář, spisovatel a publicista, který se proslavil svými knihami o sociálních a psychologických tématech. Narodil se v roce 1963 v Anglii, ale vyrůstal v Kanadě. Studoval na University of Toronto a později na University of Oxford.

Svou kariéru začal jako novinář v The Washington Post a později v The New Yorker, kde se stal redaktorem. V roce 2000 vydal svou první knihu "The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference" (Bod zlomu: O malých příčinách s velkými následky), která se stala bestsellerem a přinesla mu celosvětovou slávu.

Dalšími jeho knihami jsou "Blink: The Power of Thinking Without Thinking" (Mžik: Jak myslet bez přemýšlení), "Outliers: The Story of Success" (Mimo řadu: Anatomie úspěchu), "David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants" (David a Goliáš: Outsiderové, odpadlíci a umění bojovat s obry) a "Talking to Strangers: What We Should Know about the People We Don't Know" (Proč si nerozumíme: Co bychom měli vědět o lidech, které neznáme).

Gladwell je známý svým poutavým stylem psaní a schopností přinést nový pohled na známá témata. Jeho knihy jsou často citovány a diskutovány v akademických kruzích i mezi laickou veřejností.

Klíčové myšlenky z knihy

Důvěra v intuici

Věříte při rozhodování své intuici?

Pokud ano, měli byste o ní vědět několik věcí.

Zaprvé, pravděpodobně ji používáte mnohem častěji, než si myslíte. Dokonce i v případech, kdy si myslíte, že jste situaci racionálně analyzovali a přišli s nějakým pádným odůvodněním své volby, pravděpodobně jen podporujete svůj prvotní instinkt.

Zadruhé, vaše intuice může často přinést lepší úsudek než promyšlená analýza. Je to proto, že se zbavuje všech nepodstatných informací a zaměřuje se jen na klíčové faktory. Její nevýhodou však je, že je také ovlivněna nejrůznějšími nevědomými faktory, jako jsou předsudky a předpojatost, které vás mohou svést na scestí.

Pro správné rozhodování je zásadní vědět, kdy intuici věřit a kdy ne.

Vědomé úsudky nejsou vždy spolehlivé

Lidský mozek se při rozhodování v každé situaci spoléhá na dvě strategie:

Jednou strategií je vědomé zaznamenávání a zpracovávání informací, zvažování pro a proti a racionální vyvozování nejlepších závěrů. Tento druh zpracování informací je velmi pomalý a v některých situacích na něj prostě není dostatek času.

A tak se v průběhu lidské evoluce vyvinula druhá a mnohem rychlejší strategie: rychlá jako blesk, a to ve formě podvědomí, které dělá spíše rychlé úsudky na základě instinktů než důkladné analýzy.

Tato druhá rozhodovací strategie umožňuje mozku přenést část zátěže složitých myšlenkových procesů na podvědomí. Pod povrchem, aniž bychom o tom věděli, nevědomá část mozku zpracovává situace a rozhoduje o nejlepším postupu bez mrknutí oka.

Mnoho lidí má tendenci důvěřovat pouze svým vědomým úsudkům a je nespokojeno s rozhodováním na základě svých pocitů nebo intuice. Ukazuje se však, že blesková rozhodnutí jsou často mnohem lepší než rozhodnutí učiněná po důkladné analýze.

Jako příklad uveďme, že existují tenisoví experti, kteří dokáží intuitivně předpovědět, kdy hráč podá chybu, ačkoli nejsou schopni přesně určit proč. A existují odborníci na umění, kteří dokáží na první pohled rozpoznat padělané umělecké dílo jen díky zvláštnímu pocitu, a teprve později dokáží svůj rychlý úsudek racionálně vysvětlit.

V mnoha situacích existují vzorce a zákonitosti, které podvědomí rozpozná rychleji než vědomá a logická mysl. Právě v těchto chvílích bychom měli důvěřovat svým bleskovým rozhodnutím.

Efektivita našeho podvědomí

Ačkoli důslednost může být často ctností, při rozhodování má málokdy smysl pečlivě zkoumat každou dostupnou informaci. Obvykle je efektivnější soustředit se na několik důležitých faktů a ostatní vynechat.

Řekněme, že pozorujete mladý pár a chcete přesně předpovědět, zda jejich vztah vydrží. Za tímto účelem je nejlepší soustředit se na několik konkrétních klíčových znaků: pokud například v jejich vzájemných vztazích zahlédnete náznak pohrdání, je to silný ukazatel toho, že by na jejich společné životní cestě mohly být problémy.

Pokud se však budete snažit analyzovat každý kousek informace, bude pro vás obtížné udělat přesnou předpověď, protože spousta malých nepodstatných informací zakrývá těch několik velkých, relevantních. Pokud jste například zaneprázdněni pozorováním nohou, držení těla a hovoru této dvojice, mohou vám uniknout zásadnější ukazatele jejich situace, jako jsou např. právě třeba pohrdavé pohledy.

V mnoha rozhodovacích situacích za nás naše podvědomí provádí přesně toto dělení: tím, že rozlišuje mezi důležitými a nedůležitými informacemi, prosívá části našeho vnímání, které jsou nejvíce potřebné k přesnému úsudku.

Můžeme dělat dobré rychlé úsudky, protože naše podvědomí je v tomto procesu filtrování neuvěřitelně dobré. Stejně jako odborníci na vztahy vědí, kterým signálům, například známkám opovržení, mají v interakcích mezi páry věnovat pozornost, jsou naše spontánní rozhodnutí založena na několika vybraných informacích.

Podvědomí versus racionální úsudek

V každodenním životě neustále používáme rychlé úsudky. Pokud jde například o lásku, víme, zda nás daná osoba přitahuje, hned jak ji potkáme. Fotbalisté zase používají svůj „brankářský instinkt", který jim pomáhá automaticky přejít do brankářské pozice. Někteří investoři dokonce naslouchají bolestem zad, podle nichž určí, kdy je čas prodat své akcie.

Ve všech těchto situacích se rozhoduje v podvědomé části mozku.

Mnoho lidí má však tendenci důvěřovat faktům a číslům více než pocitům a intuici, a proto obvykle přicházejí s logickým vysvětlením svých rychlých úsudků až poté, co je učiní.

Například brankář může po fotbalovém zápase přičítat své četné skvělé zákroky během hry tomu, že byl prostě „ve správný čas na správném místě", i když toto vysvětlení neodráží to, co se mu v tu chvíli „skutečně" honilo hlavou: jeho automatické reakce na střely na branku vycházely z jeho podvědomí.

Podobně i naše vědomá vysvětlení týkající se ideálního romantického partnera mají jen velmi malou souvislost s tím, koho máme nakonec skutečně rádi. Můžeme se dokola rozepisovat o nejdůležitějších vlastnostech, které by měl náš budoucí partner mít, ale když někoho potkáme, neprojdeme si celý seznam žádoucích vlastností. Místo toho prostě intuitivně víme, jestli se nám líbí nebo ne. A nejčastěji je naše intuitivní rozhodnutí v rozporu s racionálně sestaveným seznamem žádoucích vlastností, který jsme měli předtím.

Rozhodování je ovlivněno našimi nevědomými asociacemi

Nevědomí ovlivňuje naše jednání velmi specifickým způsobem.

Například v jedné studii byla skupina lidí požádána, aby hrála hru Trivial Pursuit, ale před začátkem byla rozdělena do dvou skupin a dostala úkol: první skupina měla přemýšlet o tom, co by znamenalo být profesorem, zatímco druhá přemýšlela o tom, co by znamenalo být fotbalovým chuligánem.

Výsledkem bylo, že se výkony obou skupin lišily: skupina, která přemýšlela o „inteligentním" profesorovi, měla více správných odpovědí než skupina, která přemýšlela o „hloupém" fotbalovém chuligánovi. Asociace měly vliv na výkon hráčů.

Podobně naše nevědomé asociace neustále ovlivňují naše chování.

Většina z nás se například naučila nevědomě a automaticky spojovat atributy jako „bílý", „muž" a „vysoký" s vlastnostmi, jako je moc a kompetence. I když explicitně nevěříme, že vysocí bílí muži jsou kompetentnější než nízké černošky, mnozí z nás si tyto asociace vytvářejí nevědomě.

Výzkumy totiž ukázaly, že je snazší být profesně úspěšný jako vysoký bílý muž. Bylo dokonce prokázáno, že nárůst výšky o pouhý jeden centimetr se promění ve znatelně vyšší plat, a že nejvyšší manažerské pozice zastávají téměř výhradně bílí muži nadprůměrné výšky.

Případ Warrena Hardinga je důkazem toho, že spojování obecných vnějších znaků s určitými schopnostmi může být strašnou chybou. Harding byl po skončení první světové války zvolen prezidentem Spojených států, protože si jeho příznivci jednoduše mysleli, že „vypadá prezidentsky". Neměl žádné skutečné schopnosti ani zásluhy, kterými by se mohl pochlubit, a dnes je všeobecně považován za jednoho z nejhorších prezidentů všech dob.

Stres ochromuje a vede k nesprávným úsudkům

Překvapilo by vás, kdybyste se dozvěděli, že jste telepaté? Ve skutečnosti umíme všichni číst myšlenky. Stačí, když se podíváme člověku do tváře: emoční výrazy přesně prozradí, co si dotyčný myslí.

Vědci navíc prokázali, že emoční výrazy jsou univerzálním jevem. Každý člověk ve všech oblastech světa dokáže rozpoznat šťastný, rozzlobený nebo smutný výraz tváře.

Existují však lidé (například autisté), kteří jsou k neverbálním signálům slepí: rozumí pouze explicitně předávaným informacím a nejsou schopni číst z tváří ostatních lidí.

Ve skutečnosti se však i lidé, kteří nejsou autisté, mohou vlivem stresových situací a časové tísně dočasně stát autisty.

Když jsme ve stresu, máme tendenci ignorovat mnoho nepřímých signálů, jako jsou výrazy obličeje, a přecházíme do režimu tunelového vidění, kdy veškerou pozornost věnujeme nejbližší „hrozbě", tedy nejpodstatnější informaci. Tunelové vidění může například někdy způsobit, že policisté zastřelí nevinného člověka, protože se tolik soustředí na možnou hrozbu držení zbraně dotyčného, že i obyčejná, černá peněženka může zmást a připomínat v tu chvíli zbraň.

Pokud se chcete tomuto druhu autistického „záchvatu" vyhnout, musíte zpomalit a snížit stres ve svém okolí. Čím horší je stres, tím větší je pravděpodobnost, že se dočasně stanete autistou. A po překročení určité úrovně stresu se logické myšlení zcela zastaví a lidé se stanou velmi nepředvídatelnými.

Průzkum trhu není vždy dobrým ukazatelem skutečného chování spotřebitelů

Úkolem průzkumu trhu je zjistit, které produkty budou na trhu dobře fungovat a které ne. Přesto se výzkumníkům často nedaří chování spotřebitelů předvídat.

Například, před několika desetiletími provedla společnost Coca Cola řadu chuťových testů a byla nucena konstatovat, že její konkurent, Pepsi, dosahuje mnohem lepších výsledků. V reakci na to společnost změnila recepturu a uvedla na trh nový druh Coly, příznačně pojmenovaný New Coke (Nová Cola). Všechny chuťové testy naznačovaly, že bude obrovským hitem.

Výsledek?

New Coke byla jedním z největších propadáků všech dob a nakonec byla z trhu stažena.

Jak mohly být chuťové testy tak daleko od pravdy?

Byly jednoduše provedeny za špatných podmínek. Testující museli výrobky hodnotit na základě jediného doušku, přičemž všechny rozpoznatelné prvky značky, jako je např. barva plechovky, byly skryty. Jak často jste takovou kolu pili?

Takové nereálné podmínky vedly k hodnocení, které nemělo nic společného s pozdějším nákupním chováním zákazníků. Pro skutečně reprezentativní rychlý úsudek potřebovali testující správný kontext: měli si dopřát plechovku doma na gauči.

A konečně, při průzkumu trhu je třeba vzít v úvahu ještě jednu věc: obecně platí, že spotřebitelé mají tendenci hodnotit obzvláště inovativní výrobky v počátečních testech negativně. Faktem je, že spotřebitelé si na nové a neznámé výrobky prostě musí zvyknout, než si je oblíbí.

Zbavování se předsudků

Řekli byste, že lidé v dnešní době stále mají rasové předsudky?

Pomocí jednoduchých asociačních testů psychologové prokázali, že rasové předsudky jsou v lidech skutečně hluboce zakořeněny. Například bylo prokazatelně zjištěno, že pro mnoho občanů USA je obtížnější spojit si pozitivní vlastnosti se slovem „černý" než se slovem „bílý". Je až neuvěřitelné, že tento nevědomý předsudek byl zjištěn i mezi černošským obyvatelstvem.

Odborníci tento jev dávají do souvislosti s tím, že nevědomí se učí pozorováním. Například vládnoucí třídu v USA dnes tvoří téměř výhradně běloši, proto si občané USA vytvořili nevědomou asociaci mezi bílou pletí a pozitivními vlastnostmi, jako je například moc.

Nejznepokojivější na tom všem je, že předsudky skutečně ovlivňují naše každodenní chování. Barva pleti, pohlaví a výška – to vše ovlivňuje způsob, jakým ostatní vnímají člověka například při žádosti o zaměstnání.

Pokud nechcete být obětí těchto předsudků, musíte hledat způsoby, jak tyto nevědomé postoje změnit, a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je setkávat se s novými lidmi a zažívat nové věci.

Například, během jiného psychologického asociačního testu dokázal jeden student dočasně pozastavit své předsudky vůči černochům sledováním atletických závodů, kde byl americký tým téměř výhradně zastoupen černošskými sportovci. Jeho zážitek z fandění svému týmu otupil předsudek, který díky barvě jejich pleti měl.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Jak se vyhnout špatným rychlým úsudkům

Nyní jste se přesvědčili, jak silně mohou nevědomé předsudky a stereotypy ovlivňovat vaše rozhodování. Pokud se tomu chcete vyhnout, musíte se vědomě chránit před potenciálně zavádějícími informacemi.

Například v hudebním světě po mnoho let převládal názor, že profesionálními hudebníky, jako jsou houslisté nebo baskytaristé, mohou být pouze muži. Ženy, bez ohledu na to, jak byly talentované, nebyly považovány za vhodné kandidátky na tuto práci. Jednoduše řečeno, byly obětí stereotypů a předsudků.

Aby se tento problém odstranil, začal hudební průmysl při konkurzech používat zástěny, které skrývaly pohlaví hudebníků, aby mohli být posuzováni pouze na základě svých výkonů.

Díky této inovaci dnes v orchestrech po celém světě působí mnoho mimořádně talentovaných hudebnic.

Jak ukazuje tento příklad, někdy může být potlačení našich nevědomých rychlých úsudků tak jednoduchá jako záměrné ignorování informací, které nejsou relevantní.

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.