Myslela jsem, že je to mnou (ale není)

I Thought It Was Just Me (but it isn't)

Brené Brown

Jak zvládnout situaci od myšlenky „Co si lidé budou myslet?“ k myšlence „Jsem dostatečně silná“

Myslela jsem, že je to mnou (ale není)

4.20

na základě

22405

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

5834

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Pokud jste někdy cítili, že nejste dost dobří, dost chytří, dost štíhlí nebo dost úspěšní, pak je tato kniha pro vás. Myslela jsem, že je to mnou (ale není) je kniha od Brené Brownové, profesorky a výzkumnice z University of Houston, která se zabývá tématy odvahy, zranitelnosti, studu a empatie.

V této knize se dozvíte o tom, jak stud ovlivňuje naše životy a jak se s ním vyrovnat. Stud je silná emoce, která nám říká, že nejsme hodni lásky a přináležitosti. Stud nás izoluje a brání nám v tom být autentičtí a šťastní. Stud také souvisí s našimi kulturami a společnostmi, které nám vnucují určité ideály a normy.

Brené Brownová vám ukáže cestu z pasti studu k pocitu síly a důstojnosti. Pomůže vám pochopit rozdíl mezi studem a vinou, mezi empatií a soucitem. Naučí vás rozpoznat spouštěče studu ve vašem životě a jak jim čelit pomocí odvahy, soucitu a propojení s ostatními.

Myslela jsem, že je to mnou (ale není) je kniha plná inspirativních příběhů lidí ze všech oblastí života – žen i mužů – kteří se naučili překonat svůj stud a žít plněji. Je to kniha pro každého kdo chce být svobodný od strachu z toho co si lidé budou myslet.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak se nenechat vést svými vlastními emocemi a nezpůsobit si tím další problémy.
  • Dozvíte se, jak si udržet pozitivní vztahy s tím, kdo vás obviňuje.
  • Získáte nové nástroje pro řešení osobních a pracovních konfliktů.
  • Pochopíte, proč se cítíte tak, jak se cítíte, a jak to ovlivňuje vaše chování.
  • Zlepšíte si své sebevědomí a sebehodnocení, abyste si uvědomili, že nejste sami se svými problémy.

#čtutáty z knihy

"Nikdy nevíme, co se skrývá za tváří druhých lidí, dokud se s nimi nepromluvíme."

"Hodnota člověka není určena tím, co dokáže, ale tím, kým je."

"Snažit se být dokonalým znamená být neustále nespokojeným."

"Nikdy nevíme, jak moc jsou naše úsudky o sobě samých ovlivněny tím, co si myslíme, že si o nás myslí ostatní."

"Není nic špatného na tom, když se cítíme zranitelní. Je to přirozená součást lidského života."

Brené Brown

Brené Brownová je americká spisovatelka, vědkyně a profesorka sociální práce na University of Houston. Její výzkum se zaměřuje na témata jako zranitelnost, odvaha, empatie a štěstí.

Je autorkou několika bestsellerů, včetně knihy Dary nedokonalosti, která se stala inspirací pro miliony lidí. Další její knihy jsou Myslela jsem, že je to mnou (ale není), Odvažte se vést, a nejznámější bestseller Síla zranitelnosti, která se stala mezinárodním fenoménem.

Její práce byla oceněna mnoha prestižními cenami, včetně titulu TED Talk roku 2010. Její knihy jsou přeloženy do více než 30 jazyků a prodaly se v milionových nákladech po celém světě.

Brené Brownová je také populární řečníce a konzultantka, která pomáhá lidem a organizacím rozvíjet svou odvahu a empatii. Je to inspirativní osobnost, která pomáhá lidem po celém světě najít odvahu a sílu k tomu, aby se stali lepšími verzemi sami sebe. Její práce je neocenitelným zdrojem moudrosti a inspirace pro každého, kdo touží po osobním růstu a rozvoji.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Ponořte se do nitra emocí a prožitků hanby.

Vzpomínáte někdy na něco zahanbujícího, co jste udělali v minulosti, a přejete si, aby vás země pohltila, když si ten okamžik přehráváte stále dokola? Možná jste napsali SMS někomu, kdo se vám zalíbil, a byli jste rázně odmítnuti, nebo jste možná před zraky všech kolegů způsobili velkou blamáž v práci.

Tento pocit? Je to stud - složitá směsice rozpaků, bolesti a pocitu izolace, která ve vás vyvolává přesvědčení, že vaše chyba vás nějakým způsobem označuje za podřadného nebo silně chybujícího člověka.

Ale koneckonců, chybující je přece úplně každý. Vědomí, že chyby a silně nepříjemné pocity, které mohou vyvolat, jsou společné mnoha lidem, nám pomáhá zmírnit prožívání hanby a může nám umožnit cítit se bez obav s vědomím, že v tom nejsme sami.

Stud

Stud je matoucí a bolestná emoce způsobená odmítnutím v choulostivých situacích.

Existuje spousta nepříjemných konverzačních témat, kterým se většina z nás snaží vyhnout, ale jedním z témat, o kterém lidé mluví obzvlášť neradi, je emoce studu. Výsledkem je, že mnozí z nás nemají náležitou představu o tom, co to ve skutečnosti je.

Stud je niterná emoce, jejíž přesnou charakteristiku je těžké vyjádřit, ale v podstatě souvisí s pocitem, že nejsme dost dobří. Vyjádřit takový pocit může být obtížné - koneckonců diskuse o studu vyžaduje, abychom alespoň do jisté míry prožívali utrpení, které způsobuje.

Když autorka vedla rozhovory s více než třemi sty lidmi o tom, jak prožívají stud, objevila jedno téma: stud je negativní pocit spojený s pocitem odmítnutí a odhalením aspektů našeho já, které máme tendenci skrývat.

Na základě těchto informací autorka sestavila následující definici: stud je hluboce bolestivý pocit, který pramení z přesvědčení, že nejsme dost dobří a že nám tento nedostatek zabrání v přijetí a sounáležitosti s nějakou skupinou.

Jak ale stud vzniká?

Nejčastěji se stud objevuje, když lidé hledají porozumění, ale místo toho zažívají odmítnutí. Například jedna účastnice autorčiny studie hovořila o tom, jak ji matka vytrvale ponižovala kvůli její váze. Když účastnice svou matku navštívila, první slova z matčiných úst byla o tom, že je stále tlustá, a poslední o tom, že doufá, že její dcera zhubne, než se příště zase uvidí.

Nebo vezměme v úvahu jinou účastnici, jejíž matka spáchala sebevraždu, když byla na střední škole. Bylo to v době, kdy potřebovala podporu a soucit, ale místo toho byla spolužáky odstrkovaná za to, že je dcerou potrhlé ženy, která se oběsila.

I z těchto příkladů je zřejmé, že nedostatek empatie vyvolává stud, a právě to budeme zkoumat dále.

Empatie

Řešením studu je empatie; schopnost porozumět úhlu pohledu druhého člověka, bez odsuzování.

Pokud vás uštkne jedovatý had, můžete dostat dávku protilátky, která vás ochrání. To je drastický příklad mnoha prostředků, které máme k dispozici, a naštěstí existuje silný protilék i na pocit studu, nazývá se empatie.

Jelikož pocit studu zažívá každý, skutečně záleží na tom, abychom se ho naučili zvládat.

Všichni účastníci, s nimiž autorka vedla rozhovory, poukazovali na empatii jako na zásadní faktor pro brzké překonání studu a vyléčení se z něj. Přijmout empatii od druhých však není jediným důležitým krokem; je také nezbytné, abyste se vcítili do druhých.

Většina lidí poprvé pocítí empatii, když se s druhým člověkem podělí o náročnou zkušenost a vyslechne si od něj, že mu rozumí. Když víte, že to, co prožíváte vy, zažil i jiný člověk a že to není nic neobvyklého nebo neobvyklého, cítíte se méně izolovaní a více přijímaní.

Abyste však dosáhli tohoto vzájemného porozumění, musíte být schopni vidět věci z pohledu druhé osoby, aniž byste ji odsuzovali, což znamená být tomu druhému nablízku a vnímat jeho příběh.

Například jednou byla autorka zahlcena množstvím úkolů, které musela o jednom víkendu splnit. Slíbila, že přinese sušenky na oslavu v dceřině škole, ale na zapomněla na ně. V rozpacích zalhala učitelce a za svůj dar označila zákusek, který přinesl jiný návštěvník.

Když o tom později řekla kamarádce, ta reagovala slovy, že se autorka snažila, jak nejlépe mohla, že toho na ni bylo příliš moc a nechtěla udělat na učitelku špatný dojem. Tato reakce byla čistě empatická, nebyl v ní žádný úsudek, jen pouhé přijetí autorčina úhlu pohledu.

Nyní máte určitou představu o tom, jak se zbavit studu. Příště se dozvíte, jak přesně rozpoznat, kdy ho zažíváte.

Rozpoznání příčiny studu

Vypořádání se se studem vyžaduje jeho rozpoznání a pochopení, odkud pochází.

Měli jste někdy pocit, že na vás leze nějaká nemoc, ale rozhodli jste se ji ignorovat? Pokud ne, pravděpodobně jste se naučili, že naslouchat sám sobě je důležité pro vaše fyzické zdraví a totéž platí i pro vaše duševní zdraví.

Chcete-li se tedy vypořádat se studem, musíte ho nejprve rozpoznat. Autorka svým výzkumem zjistila, že lidé, kteří si svůj stud dokázali uvědomovat a přesně ho popsat, se s ním vyrovnávali mnohem lépe.

Někteří z těchto lidí, kteří čelili studu, mohli mít pocit sucha v ústech a potíže s polykáním. Jiní zrudnou a začnou se třást, zatímco další nejsou schopni ani vstát z postele.

Ať už se projevuje jakkoli, uvědomění si studu vám umožní ho překonat, protože abyste se se studem skutečně vypořádali, musíte také pochopit, co ho vyvolává. Přesné rozpoznání studu vám umožní začít tyto spouštěče hledat.

Jak již bylo řečeno, neexistují žádné univerzální příčiny studu, protože je do značné míry závislý na negativních osobních zkušenostech z raného období života. Například jedna z osob, s nimiž autorka vedla rozhovor, Sylvia, udělala chybu v práci a ocitla se na firemním seznamu smolařů, což je papír vyvěšený na chodbě s podrobným popisem všech lidí, kteří ten měsíc něco zpackali.

Zatímco jiní by to možná přešli bez povšimnutí, Sylvia, která vyrůstala s extrémně soutěživým otcem, to prostě nedokázala. Otec jí a její sestře vždycky říkal, že nikdo nemá rád ztroskotance a že není nic horšího než být jedním z nich. To, že byla veřejně zostuzena jako ztroskotanec, ji samozřejmě hluboce zasáhlo.

Dobrou zprávou je, že když znáte spouštěče vlastního studu, můžete udělat krok zpět, když začne propukat. Díky tomu budete mít lepší šanci emoci zpracovat a vyjít z ní s pozitivním pocitem na druhé straně.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: