Síla zranitelnosti

Daring Greatly

Brené Brown

Zranitelnost je základem hanby, strachu a našeho boje o sebeúctu, ale pramení z ní i radost, láska a pocit, že někam patříme

Síla zranitelnosti

4.29

na základě

187996

hodnocení na Goodreads

4.8

na základě

11874

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Výzkumnice a myslitelka Dr. Brené Brownová nabízí novou silnou vizi, která nás povzbuzuje k velké odvaze: přijmout zranitelnost a nedokonalost, žít celým srdcem a odvážně se zapojit do svého života.

"Nezáleží na kritikovi, nezáleží na tom, kdo poukazuje na to, jak silný člověk klopýtá nebo kde by vykonavatel činu mohl činit lépe. Uznání patří tomu, kdo je skutečně v aréně, jehož tvář je poznamenána prachem, potem a krví; kdo statečně bojuje;... kdo v nejlepším případě nakonec pozná triumf vysokého úspěchu a v nejhorším případě, pokud selže, alespoň selže s velkou odvahou." – Theodore Roosevelt

Každý den zažíváme nejistotu, rizika a emocionální odhalení, které definují, co to znamená být zranitelný nebo projevovat velkou odvahu. Ať už je touto arénou nový vztah, důležité setkání, tvůrčí proces nebo obtížný rodinný rozhovor, musíme najít odvahu vstoupit do zranitelnosti a zapojit se do ní celým svým srdcem.

V knize Síla zranitelnosti Dr. Brownová zpochybňuje vše, co si myslíme, že o zranitelnosti víme. Na základě dvanáctiletého výzkumu tvrdí, že zranitelnost není slabost, ale naše nejjasnější cesta k odvaze, angažovanosti a smysluplnému spojení. Kniha, na kterou čekalo mnoho fanoušků Dr. Brownové, Síla zranitelnosti, vyvolá nového ducha pravdy - a důvěry - v našich organizacích, rodinách, školách a komunitách.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Brené Brown

Brené Brownová je americká spisovatelka, vědkyně a profesorka sociální práce na University of Houston. Její výzkum se zaměřuje na témata jako zranitelnost, odvaha, empatie a štěstí.

Je autorkou několika bestsellerů, včetně knihy Dary nedokonalosti, která se stala inspirací pro miliony lidí. Další její knihy jsou Myslela jsem, že je to mnou (ale není), Odvažte se vést, a nejznámější bestseller Síla zranitelnosti, která se stala mezinárodním fenoménem.

Její práce byla oceněna mnoha prestižními cenami, včetně titulu TED Talk roku 2010. Její knihy jsou přeloženy do více než 30 jazyků a prodaly se v milionových nákladech po celém světě.

Brené Brownová je také populární řečníce a konzultantka, která pomáhá lidem a organizacím rozvíjet svou odvahu a empatii. Je to inspirativní osobnost, která pomáhá lidem po celém světě najít odvahu a sílu k tomu, aby se stali lepšími verzemi sami sebe. Její práce je neocenitelným zdrojem moudrosti a inspirace pro každého, kdo touží po osobním růstu a rozvoji.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Brownová vysvětluje, že zranitelnost je jak jádrem těžkých emocí, jako je strach, smutek a zklamání, tak místem zrodu lásky, sounáležitosti, radosti, empatie, inovací a kreativity. Píše: "Když se uzavíráme před zranitelností, vzdalujeme se zážitkům, které přinášejí našemu životu smysl a význam."

Kniha Síla zranitelnosti není o vítězství nebo prohře. Je o odvaze. Ve světě, kde se pocit strachu stal druhou přirozeností, je zranitelnost podvratná. Nepohodlná. Někdy je dokonce trochu nebezpečná. A bezpochyby to, že se vystavujeme nebezpečí, znamená mnohem větší riziko, že budeme kritizováni nebo se budeme cítit zraněni. Když však poodstoupíme a prozkoumáme své životy, zjistíme, že nic není tak nepříjemné, nebezpečné a zraňující jako stát někde vně našeho života, dívat se dovnitř a přemýšlet, jaké by to bylo, kdybychom měli odvahu vstoupit do arény - ať už jde o nový vztah, důležité setkání, tvůrčí proces nebo obtížný rodinný rozhovor.

Tato kniha je určena těm, kdo cítí, že je stud občas svazuje a že s tím chtějí něco dělat. Je určena těm, kdo chtějí poctivě pracovat na kvalitě svých vztahů. Je pro ty, kdo chtějí vychovávat svoje děti k odvaze, otevřenosti, empatii a lásce. Je pro ty, kdo hledají inspiraci, jak žít naplno a s otevřeným srdcem.

Ať už vás rodiče pokárají za to, že jste udělali něco špatně, nebo vás šéf veřejně upozorní na to, že jste udělali chybu, všichni jsme někdy zažili pocit studu. Ve skutečnosti se zdá, že stud je neodmyslitelnou součástí lidského bytí. Věděli jste ale, že stud je ve skutečnosti velmi škodlivý a brání nám žít naplno?

V této knize se dozvíte, co přesně stud je a z čeho pramení. Zjistíte, jak vyvolává pocit méněcennosti a jak je v naší kultuře zakořeněný.

Objevíte také lék na pocit studu – zranitelnost. Zranitelnost znamená ochotu otevřeně přiznat selhání a slabost a pomůže vám vybudovat si odolnost vůči pocitům studu a být šťastnější s tím, co máte.

Pokud se vám pak podaří vybudovat kulturu zranitelnosti v práci, ve škole i doma, zbavíte tato místa studu a zjistíte, že to vede k větší kreativitě, většímu nasazení a zdravějším rodinám.

Stud je pro nás škodlivý

Všichni jsme zažili stud. A většina z nás ví, že stud je vyvolán naším vnímáním toho, co si o nás myslí ostatní. Ale abychom skutečně pochopili, jak stud funguje, musíme se podívat na základní lidskou potřebu spojení s ostatními a také potřebu lásky a sounáležitosti.

Jako „společenská zvířata“ jsme uzpůsobeni k tomu, abychom vyhledávali společnost druhých; příslušnost ke skupině byla vždy klíčová pro naše přežití. Například v době kamenné členové skupiny napadali všechny vetřelce, aby se navzájem chránili.

Tato potřeba je tak silná, že sociální odloučení způsobuje skutečnou bolest – tu, jak ukázala neurověda, umocňuje chemie našeho mozku.

Co tedy stojí za našimi pocity studu? Přesvědčení, že nejsme hodni lásky, vztahů a sounáležitosti, které potřebujeme k přežití. A pokud se tak cítíme, tak cokoli, co v životě uděláme, nebo cokoliv, čeho dosáhneme, nebude stačit k uspokojení této základní potřeby někam patřit.

Vztah mezi studem a důstojností můžeme pozorovat například v případech, kdy druhým ukazujeme něco, co jsme vytvořili – například esej, kterou jsme napsali, nebo obraz, který jsme namalovali.

Často svou sebehodnotu spojujeme s tím, jak na naše výtvory reagují druzí. Výsledek? Bojíme se, že je budou kritizovat, nebo dokonce odmítat. Je zřejmé, že stud nám škodí. Brání nám v tom, abychom se snažili, a způsobuje, že se od ostatních odtahujeme.

Stud nás nutí vyhýbat se tomu, abychom se prezentovali, ať už jde o prezentaci naší práce, vyjádření našich pocitů nebo vyzkoušení něčeho nového. Pokud jsme si však vědomi své bezpodmínečné hodnoty, budeme odvážní, když přijde na to, abychom se chopili šance. Autorka ve svém výzkumu zjistila, že stud oslabuje naši schopnost věřit, že se můžeme zlepšit. Jiní výzkumníci zjistili, že stud vede pouze k negativnímu, destruktivnímu chování; zjednodušeně řečeno, stud má nulové pozitivní účinky.

Ačkoli je tedy lidské občas pocítit stud, akceptace chování souvisejícího se studem je znepokojující.

Stud posiluje strach z vlastní méněcennosti

Ve světě prostoupeném sociálními médii neustále prezentujeme sebe a svůj život veřejnosti. Sdílíme své fotky z dovolené, počet „přátel“, které máme, nebo své profesní úspěchy, aby je všichni viděli a záviděli nám.

Taková závist často vede k pocitu nedostatku, který jsme občas pocítili všichni – třeba když jsme poslouchali exotická dobrodružství kamaráda nebo když jsme toužebně hleděli na věci, které jsme si nikdy nemohli dovolit. To je naše kultura ve smyslu „nikdy dost“ – žijeme v neustálém strachu, že nejsme dost dobří nebo něčeho nemáme dost.

Traumatické události nedávné minulosti - např. 11. září, náhodné násilné činy a přírodní katastrofy – formovaly tuto dnešní kulturu a její důsledky jsou pozorovatelné nejen v širší společnosti, ale i v našich rodinách, na pracovištích a ve školách.

Když se nemůžeme s něčím vyrovnat, strach z nedostatku přebírá funkci, kterou plní posttraumatický stres. Místo abychom trauma překonali jeho zpracováním – což vyžaduje zranitelnost – chceme strach otupit tím, že se snažíme získat více věcí a být něčím víc, než jsme.

Kořenem tohoto chování je falešné přesvědčení, že hromadění věcí nebo nekonečné zdokonalování sebe sama nás ochrání před nezvladatelnými životními pohromami.

Toto myšlení „nikdy dost“ spouští koloběh srovnávání, studu a odloučení. Srovnáváme se například s hollywoodskými hvězdami, modelkami a milionáři, dokonce i sami se sebou z idealizované minulosti. Takové srovnávání je obvykle založeno na standardech, kterým nemůžeme dostát.

Srovnávání vyvolává stud, který představuje náš strach z toho, že nejsme dost dobří, a tudíž nehodní vztahu s lidmi. Stud vede k našemu odloučení – přestáváme se snažit o zlepšení sebe sama, protože se domníváme, že stejně nikdy nemůžeme být dost dobří.

Pocity studu a odloučení jsou tedy v naší společnosti velmi rozšířené a jsou škodlivé.

Jak ale můžeme tuto destruktivní cestu opustit? 

Zranitelnost není známkou slabosti

Pokud se zeptáte lidí, co si myslí o zranitelnosti, pravděpodobně jen málo z nich ji bude považovat za pozitivní. Byli jsme vychováni ve světě, kde je zranitelnost spojována s neúspěchem a zklamáním, zatímco úspěch a síla jsou považovány za důležitější než pochopení našich pocitů.

Pokud však analyzujeme, co zranitelnost skutečně je, dojdeme ke zcela jiným závěrům.

Za prvé, zranitelnost není ani dobrá, ani špatná. Být zranitelný spíše jednoduše znamená, že máte schopnost prožívat emoce. A přestože si zranitelnost často spojujeme s temnými emocemi, jako je strach nebo smutek, zranitelnost je ve skutečnosti také kořenem našich pozitivních emocí – lásky, radosti, empatie atd.

Pro autorku znamená zranitelnost nejistotu, riziko a emocionální vystavení se něčemu. Můžete například někoho milovat, a tím projevit své city, nikdy si však nemůžete být jisti, že vám to ten druhý oplatí, a tak riskujete, že budete odmítnuti. Stejně jako každý jiný cit, i láska s sebou nese zranitelnost.

Za druhé, dovolit si být zranitelný ukazuje sílu a odvahu, a ne slabost. Pokud odhalujeme své city, znamená to, že se činíme zranitelnými. Znamená to však také, že se chováme odvážně; je mnohem snazší vyhnout se všem možnostem selhání než riskovat. Autorka se například nesmírně bála veřejně mluvit o svém výzkumu, děsila se toho, že se vystaví publiku. Ale byla odvážná, nikoliv slabá, když to bez ohledu na svůj strach udělala.

Všichni chceme ve svém životě lásku a vztahy s ostatními. Musíme si však plně uvědomit, že tyto pozitivní pocity mají kořeny v naší zranitelnosti. Pokud tuto skutečnost dokážeme přijmout a přijmeme svou zranitelnost, můžeme ji využít ve svůj prospěch v soukromém i profesním životě.

Akceptovat zranitelnost je dobré pro nás i naše vztahy

Zranitelnost je běžně chápána jako negativní vlastnost, přesto je základní vlastností lidského bytí – nedílnou součástí toho, kým jsme.

Jak tedy můžeme s naší vrozenou zranitelností zacházet pozitivním a konstruktivním způsobem?

Jednoduše – přijměte ji.

Přijetí naší zranitelnosti nám může pomoci učit se a rozvíjet se, a to jak profesně, tak společensky.

Pokud jde o náš sociální rozvoj, přijetí zranitelnosti nám umožňuje jak autenticky prožívat své emoce, tak být empatičtí, což nám umožňuje navázat kontakt s ostatními. Stejně jako byste ocenili, kdyby k vám byli ostatní otevření a upřímní, bude i vaše zranitelnost a ochota sdílet své pocity a myšlenky přijata pozitivně. Skutečně, okamžiky, kdy se cítíme s druhými nejvíce propojeni, jsou obvykle ty, kdy jsme se někomu otevřeli a zažili jeho empatii.

Co se týče profesního rozvoje, jedině tím, že budeme riskovat a odvážíme se vystavit svou práci a myšlenky vnější kritice, se můžeme zdokonalit. Pokud praktikujete pouze to, o čem víte, že vám jde, samozřejmě se vyhnete riziku neúspěchu, ale zároveň se připravíte o potenciální nové zkušenosti. Neúspěch znamená, že se učíme něco nového.

Ale co když nechcete přijmout svou zranitelnost? Pokud svou zranitelnost ignorujete nebo si ji jednoduše neuvědomujete, může se stát, že ji nakonec ještě prohloubíte. Jak ukázala jedna studie, lidé, kteří se domnívali, že jsou vůči přesvědčovací síle reklamy odolní, jí ve skutečnosti podléhali nejvíce; účastníci, kteří tvrdili, že na ně reklama nemá vliv, na ni reagovali více než ti, kteří si svou ovlivnitelnost připouštěli.

Je zřejmé, že zranitelnost není nic, proti čemu bychom měli bojovat, ale naopak je ústřední součástí našeho emocionálního života. Pokud si její existenci připustíme, může se zranitelnost stát pozitivním nástrojem.

Na druhou stranu, stud je běžným způsobem, jak se snažíme se svou zranitelností bojovat. Abychom tedy mohli přijmout zranitelnost, musíme se nejprve naučit, jak se zbavit studu.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: