Nasadit vlastní kůži

Skin in the Game

Nassim Nicholas Taleb

Skryté asymetrie v každodenním životě

Nasadit vlastní kůži

3.89

na základě

23672

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

3367

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Nasadit vlastní kůži, to je v podstatě vše, co můžeme v životě udělat. Přesto se nám to často nedaří. Nejčastěji kvůli tomu, že se následků našich rozhodnutí bojíme a raději spoléháme na druhé. Nassim Nicholas Taleb se ve své knize vypořádává s tímto dilematem a nabízí nám nový pohled na naši schopnost přizpůsobit se nejistotě a riziku.

Autor nás vede k tomu, abychom se nebránili nejistotě, ale naučili se ji přijímat jako nevyhnutelnou součást našeho života. Taleb tvrdí, že to nám pomůže rozvíjet naše schopnosti, flexibilitu a odvahu, abychom se dokázali vyrovnat s jakoukoli situací, kterou nám život přinese.

Knihu Nasadit vlastní kůži můžete chápat jako průvodce, který vám pomůže objevit nové způsoby, jak se vypořádat s nejistotou a získat novou sílu, abyste mohli přijmout odpovědnost za svůj život. Taleb vás provází svým osobním příběhem a ukazuje, že i z největších neúspěchů můžeme čerpat sílu a poznání, které nás posouvá dál.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, proč se nesmíte spoléhat na teorie, ale na reálné zkušenosti.
  • Pochopíte, jak vznikají mezery v nejistotě.
  • Zjistíte, jaké jsou následky ignorování rizik a jak se jim vyhnout.
  • Pochopíte, jak důležité je "nasadit vlastí kůži“ a jak to ovlivňuje vaše rozhodování.
  • Dozvíte se, jak odstranit mezery v nejistotě, riziku, znalostech a spravedlnosti.

#čtutáty z knihy

"Když se snažíte něco dokázat, musíte být ochotni riskovat svou kůži."

"Když někdo říká, že něco je pro dobro společnosti, měli bychom se na to dívat s podezřením."

"Nejlepší způsob, jak se naučit něco nového, je to vyzkoušet na vlastní kůži."

"Když někdo nemá něco v sázce, nemá ani právo mluvit o riziku."

"Když někdo nechce riskovat svou kůži, neměl by mít moc rozhodovat o osudu ostatních."

Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb je libanonsko-americký matematik, filosof a spisovatel, který se proslavil svými teoriemi o náhodě a nejistotě. Narodil se v roce 1960 v Amiounu v Libanonu a v současnosti žije v New Yorku. Taleb studoval matematiku a filosofii na Pařížské univerzitě a na Wharton School of the University of Pennsylvania.

Jeho nejznámější kniha, Černá labuť, vyšla v roce 2007 a stala se bestsellerem. V této knize Taleb popisuje, jak náhodné události mohou mít obrovský dopad na světové události a jak se s nimi můžeme lépe vypořádat. Dalšími jeho knihami jsou Nasadit vlastní kůži, Antifragilita a Zrádná náhodilost.

Taleb je také známý svými kritickými názory na ekonomii a finanční trhy. Je často zván jako řečník na konference a přednášky po celém světě. V roce 2011 byl Taleb zařazen do seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa časopisem Time.

Svými teoriemi a knihami Taleb inspiroval mnoho lidí po celém světě a stal se jedním z nejvýznamnějších myslitelů současnosti.

Klíčové myšlenky z knihy

Analýza rizik

V každé interakci mezi lidmi existují určité faktory, které bublají pod povrchem a ovlivňují celkový výsledek.

Prvním z nich je symetrie neboli rovnováha interakce. Pokud ji chceme pochopit, musíme si položit několik klíčových otázek: Která osoba ví více? Ví, řekněme, kupující více než prodávající při uzavírání transakce? Využívá jedna osoba svých větších znalostí k manipulaci s druhou?

Druhým faktorem je riziko. V mnoha situacích našeho každodenního života, ať už jde o návštěvu lékaře nebo interakci s prodejcem, se jen zřídkakdy zastavíme a zeptáme se sami sebe jaká je míra rizika. To znamená: Kolik může poradce ztratit? Co se mi stane, když se něco pokazí?

Všechny tyto otázky pomáhají určit, jak moc se kdo angažuje nebo jak moc riskuje, pokud jde o cíl interakce. Jinými slovy, jak moc nasazuje svoji kůži.

Nerovnováha informací mezi kupujícím a prodávajícím

Znáte starořímský mýtus o skupině rybářů, kteří chytili a uvařili několik želv?

Ukázalo se, že želvy jsou nepoživatelné, a skupina se radila, jak s nimi naložit, když kolem procházel bůh Merkur. Rybáři ucítili příležitost, jak se zbavit svého nedobrého pokrmu, pozvali ho, aby se najedl s nimi. Merkur však jejich trik prokoukl a donutil je, aby želvy snědli sami.

Ačkoli se nejedná o želvy a římské bohy, moderní obchodníci by se z tohoto příběhu mohli hodně naučit. Proč?

No, tento mýtus stanoví důležitou lekci, kterou se rybáři naučili na vlastní kůži: je nemorální maskovat prodejní nabídku za dobře míněnou radu.

Bohužel, v dnešním komerčním světě to tak mnoho lidí dělá.

Například, když autor pracoval v investiční bance, často se setkával s pokoutními taktikami, které obchodníci používali, aby klientům prodali své přebytečné nebo nechtěné akcie.

Místo toho, aby obchodníci upřímně řekli, proč chtějí akcie prodat (tedy že jich mají přebytek), tvrdili klientům, že akcie budou skvělé pro jejich konkrétní portfolia, že jejich hodnota téměř jistě vzroste, a že budou velmi litovat, když takovou příležitost propásnou. Jinými slovy, obchodníci zamlčeli důležité informace o skutečných důvodech prodeje a jejich zoufalý přednes a psychologická manipulace vypadaly jako dobrá rada.

Ale je na tom skutečně něco špatného? Koneckonců, jejich chování bylo legální a všichni tyto prodejní taktiky známe. Zajímavé však je, že zatímco v mnoha sekulárních zemích může být toto chování legální, v některých náboženských právních systémech je přijatelné mnohem méně.

Například právo šaría, islámský právní kodex, obsahuje pojem gharar.

Tento pojem označuje nerovnováhu informací mezi dvěma subjekty. Pokud má jeden z aktérů (prodávající), mnohem více informací o transakci než druhý aktér (kupující), pak lze říci, že prodávající má příliš velkou jistotu ohledně výsledku transakce a kupující příliš malou. V takovém případě by v transakci existoval gharar, a proto by mohlo být zakázáno ji uskutečnit, dokud nebude informační nerovnováha napravena a kupující neobdrží informací více.

Ve výše uvedeném příkladu je tedy chování obchodníků sice v některých zemích povoleno, ale v jiných by mohlo být shledáno právně a eticky nevhodným.

Menšina vládne většině

Kdybyste studovali chování jednotlivého mravence, dokázali byste pochopit, jak funguje celá mravenčí kolonie?

Kupodivu ne; museli byste se podívat na samotnou kolonii, abyste pochopili, jak funguje. Lidské společnosti se v mnohém podobají mravenčím koloniím, protože pohled na jejich součásti (jednotlivé lidi) vám nutně neřekne, jak se chová společnost jako celek.

Je to proto, že chování společnosti určují interakce mezi lidmi.

Tyto mezilidské interakce se překvapivě často řídí jednoduchými pravidly, která mají bizarní důsledky. Jedním z nejzajímavějších příkladů těchto pravidel je pravidlo menšiny.

Pravidlo menšiny odkazuje na skutečnost, že stačí existence nepatrné, ale nepřizpůsobivé menšiny (pouhá 3 % celkové populace) aby se celá populace musela podřídit jejím preferencím.

Pokud vám to zní absurdně, pak si vezměte následující příklad ze Spojeného království. Muslimové ve Spojeném království tvoří jen asi 4 % celkové populace, přesto 70 % jehněčího masa dováženého z Nového Zélandu (hlavního dodavatele do Spojeného království) dodržuje islámské porážkové směrnice a je tedy halal. Jinými slovy, většina obyvatel Spojeného království konzumuje halal jehněčí, ale pouze 4% z nich mu dávají přednost.

Proč k tomuto jevu dochází? Protože v situacích, jako je uvedená výše, je většina flexibilnější než menšina. Například nemuslimové budou obvykle jíst halal maso, ale muslimové nebudou jíst nehalal výrobky. Pro britské maloobchodníky proto dává finanční smysl nabízet halal maso všem spotřebitelům, aby nepřišli o svůj podíl.

Ačkoli se vám tato logika může zdát zřejmá, společnosti, které se snaží změnit chování spotřebitelů, často dělají tu chybu, že ignorují koncept vlády menšiny.

Velké zemědělské korporace, jako je například Monsanto, se již dlouho snaží přesvědčit Američany, že na konzumaci geneticky modifikovaných potravin není nic špatného ani nezdravého. Tyto korporace však nevzaly v úvahu, že Američané, kteří jedí geneticky modifikované potraviny, nemají problém s konzumací geneticky nemodifikovaných potravin, zatímco opačně to neplatí.

Pokud tedy jen jeden člen pětičlenné rodiny nejí geneticky modifikované potraviny, pak týdenní nákup celé rodiny bude pravděpodobně obsahovat pouze geneticky nemodifikované výrobky, pokud není velký rozdíl v ceně a chuti.

Miliony vynaložené zemědělskými podniky na přesvědčování většiny byly v podstatě zbytečné – nepružná menšina stále vládne.

Pokud chcete dosáhnout příznivého výsledku, je třeba začít zvažovat výše uvedené otázky, kterým se budeme věnovat v následujících kapitolách.

Firmy berou svým zaměstnancům svobodu

V pátém století existovala skupina mnichů, kteří nepatřili k žádnému konkrétnímu mnišskému řádu. Tito mniši, nazývaní Gyrovágové, putovali po Evropě a žebrali u měšťanů o jídlo a přístřeší.

Gyrovágové byli u církve neoblíbení, protože je nedokázala kontrolovat. Církev vlastně za jejich poslušnost nemohla nic vyměnit – mniši byli rádi, že jsou bez peněz. Církev proto neúnavně pracovala na zavedení pravidel pro všechny mnichy, aby omezila jejich svobodu.

Zajímavé je, že staletý odpor církve ke Gyrovágům nám může pomoci pochopit vztah mezi dnešními firmami a jejich zaměstnanci.

I moderní společnosti se snaží omezovat svobodu těch, kteří pro ně pracují.

Jak? Zaměstnávají je.

Tím, že zaměstnavatelé zaměstnávají zaměstnance, místo aby si na práci najímali externisty nebo dodavatele, mohou omezovat osobní svobodu pracovníků. Jejich kontrola zajišťuje, že se na ně společnost může spolehnout. Pokud je například pracovník nucen pracovat pět dní v týdnu v pevném rozvrhu od 9 do 17 hodin, bude v tuto dobu vždy k dispozici pro výkon práce, na rozdíl od pracovníka na volné noze, který může mít lepší nabídku a má svobodu ji přijmout. Najímáním zaměstnanců si organizace kupují klid na duši.

Ale co zaměstnanec? Proč se více občanů nebrání tomu, aby s nimi bylo zacházeno jako s poddajným domácím mazlíčkem, kterému je na osm hodin denně, od pondělí do pátku, odebrána svoboda v zájmu pohodlí firmy? No, nepříjemnou pravdou je, že mnozí z nás jsou psychologicky podmíněni k poslušnosti.

Pokud vám to zní jako konspirační teorie, stačí se rozhlédnout kolem sebe; tuto podmíněnost lze snadno rozpoznat.

Podmínění zaměstnanci jsou jedinci, jejichž osobní identita je bytostně spjata s firmami, pro které pracují. Oblékají se tak, jak od nich jejich firma očekává, a dokonce používají jazyk své organizace a mluví firemním žargonem. Tito zaměstnanci jsou podmíněni tím, že nasazují vlastní kůži, to znamená, že sami mají co riskovat. Pokud odejdou ze své stísněné práce, ztratí i část sebe.

Například všichni zaměstnanci IBM musí nosit bílé košile a modré obleky a jsou povzbuzováni k tomu, aby se mimo práci stýkali mezi sebou. Existuje dokonce zvláštní smysl pro humor IBM, který se skládá z firemních vtipů. Zaměstnanci IBM chtějí zůstat poslušní – kdyby dostali výpověď, přišli by o svůj šatník, společenský život a nikdo by nechápal jejich vtipy.

Společnost akceptuje bohaté podnikatele, ale nesnáší bohaté úředníky

Podle autora existují ve společnosti dva druhy příjmové nerovnosti. První se týká jednotlivců, jako jsou bohatí a slavní kuchaři, podnikatelé a slavní zpěváci. Druhý se týká bohatých bankéřů, manažerů a úředníků.

Obě tyto skupiny mají více peněz než my ostatní, ale jak se ukazuje, tento rozdíl zazlíváme pouze jedné z těchto skupin.

Pokud jde o slavné kuchaře, zpěváky a podnikatelé, máme tendenci akceptovat jejich nepřiměřeně vysokou úroveň bohatství, ale když se setkáme s nehorázně bohatými bankéři a manažery, společnost má s jejich majetkem problém.

Například autorka Joan C. Williamsová vysvětluje, že Američané z dělnické třídy obvykle považují podnikatele a celebrity za své vzory. Jinými slovy, imponuje jim jejich bohatství. Naopak Michele Lamontová, autorka knihy The Dignity of Working Men (Důstojnost pracujících mužů), vedla s americkými dělníky rozhovory a zjistila, že mají odpor k vysoce placeným profesionálům, jako jsou šéfové firem a úředníci. Ale tento odpor se nevztahoval na celebrity a podnikatele.

A nejen Američané nemají rádi vysoce placené profesionály. Například ve Švýcarsku se nedávno konalo referendum, v němž se občané ptali, zda by měl nový zákon omezit platy manažerů. Přestože tento zákon nebyl přijat, svědčí o motivaci snížit profesní nerovnost. Naproti tomu švýcarská společnost obvykle pohlíží na bohaté podnikatele s respektem.

Proč tedy některé bohaté lidi akceptujeme, ale o jiných si myslíme, že si své bohatství nezaslouží?

Vše se odvíjí od toho, zda nasazovali vlastní kůži. Předpokládáme, že podnikatelé a celebrity podstoupili velké riziko, aby se dostali tam, kde jsou, zatímco profesionálové, kteří zbohatli pobíráním platu v bezpečné firmě, tak neučinili. Jinými slovy, společnost akceptuje, že velké riziko by mělo vést k velké odměně, ale nelíbí se jí, když malá rizika přinášejí stejnou výši odměn.

Je zajímavé, že tato logika by mohla vysvětlovat popularitu Donalda Trumpa.

Ačkoli se mnozí političtí odborníci a novináři domnívali, že Trumpovy drzé projevy bohatství a předchozí bankroty voliče z dělnické třídy odradí, stal se pravý opak. Voliči z dělnické třídy považovali jeho bohatství za důkaz jeho podnikatelského úspěchu a jeho bankroty za důkaz, že skutečně nasadil vlastní kůži, a riskoval vše, aby dosáhl svého okázalého životního stylu.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: