Vědomí přítomnosti

Wherever you go, there you are

Jon Kabat-Zinn

Meditace bdělosti v každodenním životě

Vědomí přítomnosti

4.12

na základě

44241

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

4747

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Ať se nám to líbí nebo ne, tento přítomný okamžik je to jediné, s čím opravdu máme co dělat. Přesto se často v životě chováme, jako bychom na chvíli zapomínali, že jsme tady, na místě, kde už skutečně jsme, a v tom, v čem se skutečně nacházíme. V každém okamžiku se ocitáme na křižovatce těchto tady a teď.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Jon Kabat-Zinn

Klíčové myšlenky z knihy

Prožijte život naplno

Jak často se vám stává, že se ocitnete v dokonalé situaci - třeba na dovolené v nádherném městě, kde se kocháte památkami, nebo se opalujete na krásné pláži či se procházíte malebným lesem. Ať už je to kdekoli, je to přesně to místo, kde chcete být.

Ale pak vám to dojde: nejste tam plně přítomní. Místo toho myslíte na prádlo, které je třeba vyprat, nebo na ten nedokončený pracovní úkol.

Naše mysl to dělá: bloudí a odvádí nás z přítomného okamžiku. Ale co když je ten okamžik přesně tím místem, kde chceme být? Jak v něm můžeme zůstat?

Odpovědí je bdělost či všímavost. To se v průběhu posledního desetiletí stalo velmi módním slovem, ale jak přesně funguje a jak ho vlastně praktikovat?

Ve skutečnosti to není cíl, kterého je třeba dosáhnout, ale něco, co je třeba praktikovat a co vyžaduje neustálou práci a soustředění. V těchto kapitolách se dozvíte základy i některé pokročilejší techniky praktikování bdělosti.

Všímavost znamená vědomé prožívání a vnímání přítomného okamžiku

Všímavost se v poslední době stala tak trochu módním slovem. Co to ale přesně je? Možná jste slyšeli, že všímavost je prastará buddhistická praxe. Nemusíte se vzdát svých pozemských statků a stát se buddhistou, abyste si mohli užívat jejích výhod.

Všímavost je o překonání našeho automatického přístupu k životu. Z buddhistického pohledu je náš běžný stav vědomí značně omezený: často děláme věci nevědomě, aniž bychom byli plně přítomni v daném okamžiku.

Prostý fakt, že stále něco děláme, zatímco se nám v hlavě bez ustání honí myšlenky, nám ponechává jen velmi málo prostoru pro to, abychom jen „byli“. Abychom tedy mohli skutečně přijmout přítomnost, musíme systematicky pozorovat, kdo jsme, a zkoumat svůj pohled na svět. To je v podstatě všímavost.

Proč tedy být všímavý? No, všímavost je nástroj, který nám pomáhá uvědomit si bohatství a možnosti našeho vlastního růstu a transformace. Její pěstování nás znovu spojuje s aspekty nás samých, které často přehlížíme, a otevírá nám nové způsoby existence ve vlastní kůži i ve světě.

Může nás například dovést k bohatšímu prožívání radosti, klidu a štěstí a také k lepšímu pochopení obtížných emocí, jako je smutek, žal a strach - tedy těch emocí, kterých si často nejsme vědomi nebo je vyjadřujeme pouze nevědomě.

Protože je všímavost v tomto směru tak osvětlující, je také posilující. Když se stáváme všímavějšími, lépe si uvědomujeme, kdo jsme, což uvolňuje naši kreativitu a inteligenci a dodává nám jasnost.

Pěstování všímavostш a meditace jsou často zaměňovány s věcmi, jako je relaxace, zmírňování stresu nebo seberozvoj. Мšímavost však nespočívá v tom, že bychom se snažili dosáhnout nějakého konkrétního pocitu, ani v tom, že bychom se někam dostali nebo se stali určitým typem člověka. Jde spíše o vyprázdnění mysli, zklidnění a umožnění uvědomit si, kým a kde už jsme.

Vaše praxe začíná v následující kapitole.

Všímavost se pěstuje tím, že jste v přítomném okamžiku a soustředíte se vždy jen na jednu věc

Rozvíjení všímavosti je tak snadné, když do svého každodenního života zařadíte některé praktiky. Podívejme se na některé z nich.

Zaprvé, místo toho, abyste neustále něco dělali, začněte se přepínat do režimu bytí. Postup je následující: buď se posaďte, nebo si lehněte, a jakmile se ocitnete v této pozici, myslete na sebe jako na někoho, pro koho čas neexistuje. Pozorujte přítomný okamžik, aniž byste se snažili cokoli měnit. Zapojte své smysly a soustřeďte se na to, co vidíte, slyšíte, cítíte nebo na cokoli, co se právě děje. Snažte se tento okamžik zcela přijmout a akceptovat.

Pokud se vám během cvičení stane, že vaše mysl zabloudí, jemně přimějte svou pozornost, aby se vrátila k dechu. Soustřeďte se na pocit dechu, který se pohybuje dovnitř a ven z vašeho těla, aniž byste se do toho příliš zapojovali nebo se snažili cokoli změnit. Toto cvičení obohatí okamžiky vašeho běžného aktivního života, ovlivní rozhodnutí, která činíte, a poskytne vám vedení.

Spolu s přijetím okamžiku jsou soustředění a dobrovolná jednoduchost dalšími praktikami, které budou cennými spojenci na vaší cestě k všímavosti.

Soustředění je základním kamenem všímavosti. Když jste plně soustředění, vaše energie je zaměřena na hluboké prožívání jedné věci nebo jednoho okamžiku. Vše ostatní odpadá, včetně ostatních myšlenek, pocitů a vnějšího světa. Lidé tento pocit často hluboce oceňují, protože jim umožňuje prožívat vnitřní klid a nerušený mír.

Můžete také vyzkoušet dobrovolnou jednoduchost - to znamená věnovat se v danou chvíli jedné činnosti nebo jedné myšlence. Pokud si například hrajete s dcerou a přijde vám textová zpráva, můžete telefon záměrně ignorovat a místo toho věnovat plnou pozornost tomu, abyste si hru s dítětem užili.

Je důležité nezaměňovat „nedělání“ s „nicneděláním“. Vědomé zastavení se s úmyslem pěstovat klid a vděčnost je nedělání - ale není to nicnedělání!

Trpělivost a velkorysost vám mohou pomoci stát se pozornějšími

Znáte ty chvíle, kdy čekáte na přítele, který má zpoždění, a vaše rozmrzelost se začíná měnit ve vztek? Už jste se někdy zastavili a přemýšleli o tom, jak je tento pocit zbytečný? Překonání takových pocitů je základním kamenem všímavosti. Zvolit si trpělivost by pro vaše duševní zdraví bylo skutečně mnohem lepší.

Trpělivost a všímavost spolu hluboce souvisejí. Trpělivost znamená, že přijímáte věci takové, jaké jsou, že si uvědomujete, že události se vždy vyvíjejí ve svůj vlastní čas.

To je možná dobře, ale jak zvládáte svou netrpělivost a hněv, který ji doprovází? Chcete-li si vybudovat trpělivost, soucit a moudrost, začněte tím, že hněv a netrpělivost přesměrujete a budete s nimi pracovat.

Pozoruhodné je, že dalajlama se zřejmě nezlobí na Číňany, jejichž vláda se dopustila genocidy tibetského lidu. Chápe, že i když tibetskému lidu vzali všechno, nedovolí Číňanům, aby mu vzali i jeho mysl. Místo aby svou energii vkládal do pocitů hněvu, využívá ji k podpoře porozumění a trpělivosti.

Až příště začnete být netrpěliví nebo rozzlobení, vzpomeňte si, že moudrost se nachází v trpělivosti a že to, co přijde příště, do značné míry závisí na tom, co uděláte v tomto okamžiku.

Další vlastností, která vytváří pevný základ pro všímavost, je velkorysost. Ta se nemusí projevovat v dávání hmotných statků; velkorysí můžete být také svým nadšením a důvěrou, svou přítomností a soucitem. Jakmile se začnete dělit a dávat, objevíte hojnost síly a energie, kterou máte k dispozici.

Když dáváte, nezabývejte se tím, že dáváte příliš mnoho, netrapte se tím, že vaše velkorysost nebude doceněna, ani si nemyslete, že z toho sami nic mít nebudete.

Praktikujte to tak, že si každý den dopřejete dar sebepřijetí a trochu času.

Formální meditace spočívá v tom, že se na chvíli ztišíte a soustředíte se na své tělo a dech

Všímavost lze praktikovat jak formálně, tak neformálně. Podívejme se nejprve na některé formální metody. Formální meditace zahrnuje vyhrazení určitých časových úseků pro rozvoj všímavosti a soustředění. Všechny ostatní činnosti jsou pozastaveny.

Když se posadíte a začnete meditovat, je nesmírně důležité vaše držení těla. Neexistuje jediná správná poloha, ale měli byste sedět tak, abyste projevili vyrovnanost. Pro většinu lidí to znamená sedět rovně, nebýt příliš ztuhlý, mít uvolněná ramena a obličej; hlava, krk a záda by měly být v jedné rovině.

Měli byste také vhodně nastavit ruce a nohy, abyste usměrnili tok své energie. Zkuste věnovat pozornost různým úrovním své energie a polohám rukou, které tyto úrovně provázejí. Neexistuje žádná univerzální definice konkrétní pozice; jde spíše o to, co pro vás jednotlivé pozice představují. Například sedět s dlaněmi na kolenou může znamenat, že jednoduše přijímáte to, co je, zatímco mít dlaně obrácené vzhůru může znamenat otevřenost vyšší energii.

Doba, po kterou se budete věnovat formální meditaci, záleží na vás. Dbejte jen na to, abyste z meditace vycházeli s uvědoměním. Jako obecné vodítko autor shledal 45 minut denně jako dobrou standardní praxi; to je dostatečná doba k dosažení klidu, udržení pozornosti a také k prožití hluboké relaxace.

Během meditace budete mít v určitém okamžiku nutkání ji ukončit. Když se objeví, uvědomte si nejprve, odkud přichází. Je to únava, netrpělivost, nepohodlí, nebo je prostě čas přestat? Když si uvědomíte, odkud přichází, chvíli s tímto pocitem zůstaňte, dýchejte s ním a pak pomalu vyjděte z meditace.

Pamatujte: neexistuje správná nebo špatná meditační praxe. Používejte tedy výše uvedené kroky jako vodítko. Nejúčinnější je zaměřit se na to, co vám připadá správné.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: