Tak dobří, že vás nepřehlédnou

So Good They Can’t Ignore You

Cal Newport

Vášeň je na nic, práci snů získáte díky dovednostem

Tak dobří, že vás nepřehlédnou

4.08

na základě

38775

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

4361

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Drtivá většina lidí nemá předem připravené vášně, které čekají na objevení a sladění.
Pokud chcete milovat to, co děláte, opusťte myšlení založené na vášni ("Co mi může svět nabídnout?") a místo toho si osvojte myšlení založené na řemesle ("Co mohu světu nabídnout?")

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Cal Newport

Cal Newport je americký autor a profesor počítačových věd na Georgetown University. Je známý svými knihami o produktivitě a digitálním minimalismu, které se staly bestsellery.

Jedna z jeho prvních nejúspěšnějších knih je Tak dobří, že vás nepřehlédnou (So Good They Can’t Ignore You). Newporta nejspíš znáte díky jeho knize Hluboká práce (Deep Work), která se stala mezinárodním bestsellerem.

V roce 2019 vydal knihu Digitální minimalismus (Digital Minimalism), která se stala dalším bestsellerem.

Newport je často zván jako řečník na konference a přednáší o produktivitě, technologii a kariéře.

Klíčové myšlenky z knihy

Vášeň není vše

Pravděpodobně vám někdo někdy někde řekl, že tajemstvím úspěchu a štěstí je "následovat svou vášeň". To je heslo nesčetných svépomocných guruů s falešným opálením po celém světě. Je to ale dobrá rada? Pokud ano, proč Steve Jobs vybudoval jednu z nejúspěšnějších společností na světě, když jeho vášní bylo stát se zenovým mistrem?

Toto shrnutí se zbavuje „pasti vášně” a místo toho se zabývá realističtějšími a praktičtějšími způsoby, jak uspět v kariéře a být s ní spokojený. Dozvíte se, jak rozvíjet vzácné a cenné dovednosti, které skvělá zaměstnání vyžadují. Dozvíte se také, jak tyto dovednosti proměnit v kontrolu a samostatnost v práci, což je „nutnost” pro spokojenost v zaměstnání. Zjistíte také, jak můžete najít své vlastní poslání: inspirativní cíl, o který budete profesně usilovat.

Vášeň může být zavádějící

„Hypotéza vášně”, kterou učí životní koučové a autoři, nabádá jedince, aby „dělali to, co milují”. Podstata je následující – nejprve najděte svou vášeň, a pak se vám smysluplná práce objeví na dosah ruky.

Je však vášeň nutně tou správnou cestou?

Za prvé, skutečná vášeň, která se shoduje s profesními možnostmi, je nesmírně vzácná. Při dotazování v rámci studie z roku 2002 odpovědělo 84 ze 100 kanadských vysokoškolských studentů, že skutečně mají vášeň. Většina z vášní, které uvedli, však neměla žádný reálný vztah k dostupné kariéře, ale jednalo se spíše o koníčky, jako je tanec, četba a lyžování. Ve skutečnosti pouze čtyři z 84 studentů označili vášně s přímou vazbou na práci nebo vzdělání, například počítačové programování.

Za druhé, vášeň může být nebezpečná.

Od vzniku „hypotézy vášně” v roce 1970 začalo více lidí následovat své vášně. Jsou přesvědčeni, že by měli dělat pouze práci, kterou milují, a proto častěji mění zaměstnání. Trh práce však těmto požadavkům nedokáže vyhovět. Protože všichni nemůžeme být profesionálními pijáky piva nebo básníky, stále více uchazečů o zaměstnání končí v zaměstnání, se kterým nejsou spokojeni. Spokojenost s prací se v posledních desetiletích skutečně snížila; v roce 2010 bylo se svou prací spokojeno pouze 45 % dotázaných Američanů, v roce 1987 to bylo 61 %.

To znamená, že hledání práce, která vám byla „souzena”, je pravděpodobně cestou k neustálému střídání zaměstnání a pochybnostem o sobě samém.

Vezměte si například Thomase. Thomas byl ve své práci nespokojený. Chtěl se stát zenovým buddhistou a nakonec se vydal za svou vášní do kláštera. Svůj příchod popsal jako pocit, „když má člověk velký hlad” a očekává „úžasné jídlo” – jen aby zjistil, že ho jídlo neuspokojuje. Přestože Thomas v zenové praxi uspěl, nic se nezměnilo; stále měl starosti a úzkosti. Poznal, že cesta vášně nezaručuje štěstí.

Nedělejte to, co vás baví; dělejte to, v čem jste skutečně "mistři"

Nedělejte to, co vás baví. Naučte se milovat to, co děláte – získáním mistrovství, samostatnosti a vztahu.

Zdá se, že najít si nejprve vášeň a pak si kolem ní vytvořit kariéru není cesta k úspěchu. Ale pokud tomu tak není, jak jinak můžete být spokojeni s tím, co děláte?

Odpověď by mohla spočívat ve zkušenostech. Průzkum mezi vysokoškolskými administrativními asistenty zjistil, že právě ta byla rozhodujícím faktorem spokojenosti pracovníků. Ačkoli se práce asistentů zdá být nudná, když byli dotázáni na svou práci, jejich odpovědi se lišily. Třetina ji považovala za práci – pouhý způsob, jak zaplatit účty. Další třetina ji označila za kariéru nebo cestu k něčemu lepšímu. Poslední třetina ji považovala za poslání neboli nedílnou součást svého života a identity. Čím více zkušeností asistent měl, tím spíše ho práce bavila a považoval ji za poslání. Vášeň tedy přichází časem, protože je pravděpodobnější, že budete spokojeni s tím, co děláte, když se v tom stanete dobrými a vytvoříte si pocit efektivity a pevné vztahy se svými spolupracovníky.

Zkušenosti však nejsou jediným faktorem, který přispívá ke spokojenosti s prací. Dalším je odbornost.

Když jste si něco osvojili, je pravděpodobnější, že vás to začne bavit. Dokládá to vědecká teorie zvaná teorie sebeurčení. Tato teorie identifikovala tři základní faktory potřebné k vytvoření vnitřní motivace, která je následně spojena s vyšší mírou spokojenosti s prací. Tyto tři faktory jsou následující: autonomie, tedy pocit, že máte kontrolu nad svým dnem, kompetence, tedy pocit, že jste dobří v tom, co děláte, a spřízněnost, tedy pocit spojení s ostatními lidmi.

Být autonomní a kompetentní znamená dosáhnout mistrovství v daném oboru. K tomu nepotřebujete vášeň, pouze ochotu tvrdě pracovat na získání tohoto mistrovství.

Nedělejte to, co vás baví. Naučte se milovat to, co děláte získáním mistrovství, samostatnosti a vztahů.

Důležité je osvojit si myšlení řemeslníka

Myšlení založené na vášni se točí kolem otázky: „Co opravdu chci?” To znamená, že lidé, kteří ho mají, mají tendenci přemýšlet, zda je jejich práce pro ně ta pravá. Zaměřují se na hodnotu, kterou jim jejich práce poskytuje, a jsou si ostře vědomi všeho, co se jim na jejich práci nelíbí. Výsledek? Jejich spokojenost s prací a celkové štěstí klesají.

Naproti tomu „řemeslné myšlení” se ptá: Jakou hodnotu mohu své práci přinést?

Mysl řemeslníka uznává, že ať už pracujete v jakémkoli oboru, úspěch je vždy o kvalitě. Jak říká komik Steve Martin: „Buďte tak dobří, že vás nemohou ignorovat.” Zaměřte se na kvalitu práce, kterou právě děláte, místo toho, abyste neustále přemýšleli, zda je to vaše skutečné poslání.

Když si osvojíte myšlení řemeslníka, nebudete váhat udělat vše, co je nutné pro zlepšení kvality vaší práce.

A jak můžete kvalitu zlepšit?

Prostřednictvím záměrné praxe, což je praxe, která rozšiřuje vlastní schopnosti a od níž se očekává konstruktivní zpětná vazba.

Například šachista musí věnovat zhruba 10 000 hodin cvičení a studiu, aby se stal mistrem.

To však není všechno. Po dosažení mistrovské úrovně nejsou nejlepšími šachisty ti, kteří cvičí více, ale ti, kteří cvičí chytřeji. Co to znamená? Znamená to, že trénují strategicky a studují seriózně – to znamená, že se věnují záměrnému tréninku.

V případě šachisty může promyšlený trénink zahrnovat studium obtížných teoretických šachových problémů namísto toho, aby jen více hrál. Proč? Hraní nemusí nutně posunout hráče mimo jeho komfortní zónu, protože soupeři jsou vybíráni náhodně, a proto nemusí mít schopnosti, které by hráče skutečně vyzvaly. Teoretické šachové problémy lze naproti tomu vždy přizpůsobit aktuální úrovni hráče.

Přestože je záměrné cvičení často namáhavé a nepříjemné, neměli byste se mu vyhýbat, protože jen jeho osvojením můžete dosáhnout skutečného mistrovství.

Osvojte si myšlení řemeslníka, tvrdě trénujte a vystupte ze své komfortní zóny.

Získejte vzácné a cenné dovednosti

Mysl řemeslníka je užitečná v každé kariéře, protože díky podpoře záměrné praxe vám pomůže získat specializované dovednosti a mistrovství. To je dobře, protože lidé se vzácnými dovednostmi mají větší šanci získat skvělou práci. Jedná se o vzácná zaměstnání, kde pracovníci mohou být kreativní a mít kontrolu nad tím, co dělají.

Jak tedy takovou práci získat?

Pokud chcete získat vzácné a hodnotné pracovní místo, potřebujete na trhu práce s nabídkou a poptávkou stejně vzácné a hodnotné dovednosti. Těmto dovednostem se říká kariérní kapitál a právě ony vám pomohou odlišit se od ostatních jednotlivců.

Chcete-li si uvědomit význam kariérního kapitálu, podívejte se na příklad Laury, bývalé účetní, která zariskovala a otevřela si vlastní studio jógy. Studio bylo nějakou dobu úspěšné, ale pak přišla finanční krize. Zatímco v účetnictví měla Laura velký kariérní kapitál, v řízení studia jógy ho měla velmi málo, a proto studio špatně řídila. Bylo to jedno z prvních, které zkrachovalo.

Jak tedy můžete získat dostatečný kariérní kapitál, abyste se vyhnuli Lauřině osudu?

Prostřednictvím řemeslného myšlení – nutí vás zlepšovat se v tom, co děláte.

Dobrým příkladem je příběh televizního scenáristy Alexe.

Alex se ve své zvolené profesi potýkal s obzvlášť krutým trhem, kde „vítěz bere vše”. Místo toho, aby se hnal kupředu pouze s vášní, chladně prozkoumal situaci a zjistil, že kariérní kapitál, který potřebuje, je schopnost psát scénáře opravdu dobře. A tak cílevědomě trénoval – psal scénáře a žádal kolegy o kritickou zpětnou vazbu, znovu a znovu. Tímto způsobem získal kariérní kapitál potřebný k tomu, aby mohl psát scénáře lépe než konkurence.

Chcete-li získat skvělou práci, nasbírejte kariérní kapitál získáním vzácných a cenných dovedností.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 13 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: