Osudy lidských společností

Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies

Jared Diamond

Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii

Osudy lidských společností

4.04

na základě

378210

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

9119

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Je všeobecně známo, že historie vývoje různých lidských skupin a společností z různých oblastí naší planety se od sebe značně liší. Ve světě dnes bohatstvím a mocí vládnou zejména národy euroasijského původu, zatímco většina Afričanů, domorodí obyvatelé Amerik a Austrálie za nimi výrazně zaostávají. Naskýtá se proto otázka: Co způsobilo, že vývoj se v určitých částech světa ubíral právě tou, a nikoli jinou cestou? Kde došlo k onomu kritickému zlomu, který předznamenal osud dalších generací? Autor této knihy se nespokojuje se známou a zjednodušenou teorií o příznivých či nepříznivých klimatických podmínkách, a už vůbec ne s poněkud rasistickým soudem o větších přirozených schopnostech a rozdílné inteligenci některých etnických skupin.

Je přesvědčen, že prvotních příčin disharmonického vývoje lidstva muselo být daleko více a že všechno souvisí jak s vynálezem zpracování železa a výroby střelných zbraní, tak s používáním písemných záznamů či s rozvojem cestování, a tím pádem i se šířením choroboplodných zárodků. Přesto však je populárně-vědná práce Jareda Diamonda na hony vzdálena suchopárné učebnicové nudě. Naopak! Na jejích stranách se před čtenářem rozvíjí ohromná mozaika zaniklých i přeživších národů, po pomyslné mapě světa putují migrující nomádi a svět nazadržitelně spěje k dnešní přetechnizované podobě.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak se vyvinuly rozdíly mezi různými lidskými společnostmi.
  • Získáte hlubší pohled na historii a důvody, proč některé společnosti byly úspěšnější než jiné.
  • Pochopíte, jaký vliv měly faktory jako geografie, klima a zemědělství na vývoj společností.
  • Zjistíte, jaké klíčové momenty v historii ovlivnily budoucnost společnosti na celém světě.
  • Dozvíte se nové a fascinující informace, které vám mohou změnit pohled na svět a historii.

#čtutáty z knihy

"Lidské společnosti se vyvíjely různými směry, ale ne v důsledku rozdílné inteligence, morálky nebo genetických vlastností."

"Kdyby se historie opakovala, mohli bychom očekávat, že by se většina dnešních společností opět ocitla v podobných situacích, jako byly před pěti sty lety."

"Rozdíly mezi společnostmi nejsou dány rozdílnou inteligencí, ale rozdílnými podmínkami, v nichž se lidé vyvíjeli."

"Vývoj lidských společností nebyl lineární, ale plný zvratů, náhod a nečekaných událostí."

"Historie nás učí, že žádná společnost není nezničitelná a že každá společnost má své slabiny a zranitelnosti."

Jared Diamond

Jared Diamond je americký vědec, geograf a spisovatel, který se narodil v roce 1937 v Bostonu. Vystudoval fyziku a fyzikální chemii na Harvardově univerzitě a později se specializoval na ornitologii a ekologii.

V roce 1997 získal Pulitzerovu cenu za svou knihu Osudy lidských společností, která se stala bestsellerem a přinesla mu celosvětovou slávu. Diamond se věnuje studiu lidské historie a kultury a zkoumá, jak se společnosti vyvíjely a jaké faktory ovlivňovaly jejich osudy.

Jeho dalšími knihami jsou například Rozvrat, Proč máme rádi sex?, Svět, který skončil včera a Kolaps. Diamond je také profesorem geografie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a členem Národní akademie věd Spojených států amerických.

Klíčové myšlenky z knihy

Vzestup člověka

Zbraně na kromaňonských nalezištích zahrnují harpuny, vrhače oštěpů a nakonec i luky a šípy. Tyto účinné prostředky k zabíjení na bezpečnou vzdálenost umožnily lovit tak nebezpečnou kořist, jako jsou nosorožci a sloni, zatímco vynález provazů pro sítě, lana a nástrahy umožnil rozšířit jídelníček o ryby a ptáky.

Během doby ledové bylo v ledovcích soustředěno tolik oceánské vody, že celosvětová hladina moří klesla o stovky metrů pod současnou úroveň. V důsledku toho se z dnešních mělkých moří mezi Asií a indonéskými ostrovy Sumatra, Borneo, Jáva a Bali stala souš. (Stejně jako další mělké průlivy, například Beringův průliv a Lamanšský průliv.)

Velcí savci Afriky a Eurasie přežili až do moderní doby, protože se po miliony let vyvíjeli společně s pralidmi. Měli tak dostatek času na to, aby se u nich vyvinul strach z člověka, protože původně chabé lovecké schopnosti našich předků se pomalu zlepšovaly. Dodo, moa a možná i obři z Austrálie/Nové Guineje měli tu smůlu, že se náhle, bez jakékoli evoluční přípravy, ocitli tváří v tvář invazi moderních lidí, kteří měli plně vyvinuté lovecké schopnosti.

Zmizení všech velkých zvířat Austrálie/Nové Guineje mělo těžké následky. Tato vymírání zlikvidovala všechna velká divoká zvířata, která by jinak mohla být kandidáty na domestikaci, a původním Australanům a Novoguinejcům nezůstalo jediné domácí zvíře.

Lidská přítomnost se za méně než tisíc let rozšířila o 8 000 mil na jih. To však znamená průměrné rozšíření o pouhých osm mil za rok, což je pro lovce a sběrače, kteří by tuto vzdálenost překonali za jediný den běžného shánění potravy, triviální výkon.

Amerika se zřejmě zaplnila lidmi tak rychle, že lidé byli motivováni k dalšímu šíření na jih směrem k Patagonii.

Při průměrné hustotě osídlení o něco nižší než jeden člověk na čtvereční míli (což je pro moderní lovce-sběrače vysoká hodnota) by pak na celém území Ameriky nakonec žilo asi 10 milionů lovců-sběračů. Ale i kdyby se původní kolonisté skládali pouze ze 100 lidí a jejich počet by se zvyšoval tempem pouze 1,1 % ročně, potomci kolonistů by během tisíce let dosáhli populačního stropu 10 milionů lidí.

Zhruba před 15 000 lety vypadal americký Západ podobně jako dnes africké pláně Serengeti se stády slonů a koní pronásledovaných lvy a gepardy, k nimž se přidávali příslušníci exotických druhů, jako jsou velbloudi a obří lenochodi. Stejně jako v Austrálii a na Nové Guineji, i v Americe většina těchto velkých savců vyhynula. Většina velkých druhů divokých savců, které by jinak mohly být později domestikovány původními obyvateli Ameriky, tak byla odstraněna.

Z pěti obydlených kontinentů jsou Severní a Jižní Amerika těmi s nejkratší prehistorií člověka. Osídlení zbývajících ostrovů světa bylo dokončeno až v moderní době: v době mezi lety 8500 a 4000 př. n. l. byly osídleny středomořské ostrovy jako Kréta, Kypr, Korsika a Sardinie, kolem roku 4000 př. n. l. karibské ostrovy, mezi lety 1200 př. n. l. a 1000 n. l. polynéské a mikronéské ostrovy, někdy mezi lety 300 a 800 n. l. Madagaskar a v 9. století n. l. Island.

Maorové rozvíjeli složitější a Moriorové méně složitou technologii a politickou organizaci. Moriorové se vrátili k tomu, že byli lovci a sběrači, zatímco Maorové ze Severního ostrova se začali věnovat intenzivnějšímu zemědělství. Tyto protichůdné vývojové směry zpečetily výsledek jejich konečného střetu.

Čím větší rozloha a hustota osídlení, tím složitější a specializovanější technologie a organizace. Při vysoké hustotě osídlení se jen část lidí stala zemědělci, ale ti byli mobilizováni, aby se věnovali intenzivní produkci potravin, čímž získávali přebytky pro výživu neproducentů. Mezi mobilizující neproducenty patřili náčelníci, kněží, úředníci a válečníci. Největší politické jednotky mohly shromáždit velké pracovní síly k výstavbě zavlažovacích systémů a rybníků, které ještě více zintenzivnily produkci potravin.

Všechny tyto rozdíly mezi polynéskými společnostmi se vyvinuly v relativně krátkém čase a na skromném zlomku zemského povrchu jako ekologicky příbuzné varianty jediné společnosti předků. Tyto kategorie kulturních rozdílů v rámci Polynésie jsou v podstatě tytéž kategorie, které vznikly všude jinde na světě.

Domestikace rostlin

Domestikaci rostlin lze definovat jako pěstování rostliny, které vědomě či nevědomě způsobí, že se geneticky změní oproti svému divokému předkovi tak, aby byla užitečnější pro lidské spotřebitele. Vývoj plodin je dnes vědomým, vysoce specializovaným úsilím.

Hrách byl domestikován 8 000 let před naším letopočtem, olivy kolem roku 4000 před naším letopočtem, jahody až ve středověku a pekanové ořechy až v roce 1846. Jedlé žaludy zůstávají nezkrocené i dnes.

Některé druhy rostlin přimějí zvíře, aby jejich semena přenášelo, a to tak, že semeno zabalí do chutného plodu a barvou nebo vůní plodu upozorní na jeho zralost. Hladové zvíře plod utrhne a spolkne, odejde nebo odletí a pak semeno vyplivne nebo vyprázdní někde daleko od mateřského stromu. Semena mnoha druhů planě rostoucích rostlin musí projít střevem zvířete, než mohou vyklíčit. Jeden africký druh melounu je tak dobře přizpůsoben k tomu, aby ho sežral hrabáč kapský, že většina melounů tohoto druhu roste na latrínách hrabáčů. Jahodníky se vyvinuly přirozeným výběrem. Čím sladší a červenější byla konečná jahoda, tím početnější byli ptáci, kteří roznášeli její zralá semena.

Když první zemědělci začali záměrně vysévat semena, nevyhnutelně vysévali semena z rostlin, které si vybrali ke sběru, i když nechápali genetický princip, že z velkých bobulí se pravděpodobně vyvinou keře plodící další velké bobule.

To poskytuje část vysvětlení, proč mají mnohé plodiny mnohem větší plody než jejich divocí předkové. Zejména je nám známo, že jahody a borůvky ze supermarketů jsou ve srovnání s divokými gigantické; tyto rozdíly vznikly až v posledních staletích.

Supermarketová jablka mají obvykle v průměru kolem sedmi a půl centimetru, divoká jablka jen dva a půl. Nejstarší kukuřičné klasy jsou sotva půl palce dlouhé, ale mexičtí indiáni z roku 1500 n. l. už měli klasy dlouhé šest palců a některé moderní klasy jsou dlouhé půldruhého metru.

Přírodní výběr působí na semena a plody opačně. Semena chutných rostlin bývají nechutná a rostliny tak využívají zvířat k jejich šíření. Pokud by semena byla chutná, zvíře by je rozžvýkalo a semeno by nemohlo vyklíčit. Bezsemennost je dobrým příkladem toho, jak může lidský výběr zcela zvrátit původní vyvinutou funkci divokého ovoce, která v přírodě slouží jako způsob šíření semen.

Semena divoké pšenice a ječmene vyrůstají na vrcholu stébla, které samovolně pukne, čímž semena spadnou na zem, kde mohou vyklíčit. Jediná genová mutace zabraňuje tomu, aby stébla pukala. Ve volné přírodě by tato mutace byla pro rostlinu smrtelná.

Ale tato zmutovaná semena by jako na objednávku čekala na stonku, aby je lidé mohli sklidit a přinést domů. Když pak lidé tato sklizená zmutovaná semena zasadili, všechna zmutovaná semena mezi potomstvem byla opět k dispozici zemědělcům ke sklizni a setí, zatímco normální semena mezi potomstvem spadla na zem a stala se nedostupnými. Lidští zemědělci tak obrátili směr přírodního výběru. Před více než 10 000 lety byla tato nevědomá selekce zřejmě prvním významným lidským „vylepšením“ nějaké rostliny. Tato změna znamenala počátek zemědělství.

Protože v průběhu 19. století se prostředí stávalo stále špinavějším, vyvinul se u britských můr průmyslový melanismus. Tmavší jedinci můr se stali běžnějšími než světlejší jedinci, protože tmavé můry odpočívající na tmavém, špinavém stromě měly větší šanci uniknout pozornosti predátorů než kontrastní světlé můry.

Jahody zůstaly malými bobulemi, po kterých toužili drozdi, nikoli velkými bobulemi, po kterých toužili lidé. Teprve s nedávným rozvojem ochranných sítí a skleníků se nám podařilo porazit drozdy a předělat jahody a maliny podle našich vlastních měřítek.

Domestikace zvířat

Slavná první věta Tolstého velkého románu Anna Karenina: „Šťastné rodiny jsou si všechny podobné, ale každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem.“

Touto větou chtěl Tolstoj říci, že aby bylo manželství šťastné, musí naplnit mnoho různých aspektů: sexuální přitažlivost, dohodu o penězích, výchovu dětí, náboženství, příbuzné manžela a manželky a další životně důležité otázky. Selhání v kterémkoli z těchto základních ohledů může manželství zhatit, i když má všechny ostatní složky potřebné ke štěstí. Tuto zásadu lze rozšířit i na pochopení mnoha dalších oblastí života. Máme tendenci hledat snadná vysvětlení úspěchu, která by byla založena na jediném faktoru. U většiny důležitých věcí však úspěch vyžaduje vyhnout se vícero samostatným možným příčinám neúspěchu.

Domestikované zvíře je definováno jako zvíře selektivně chované v zajetí, a tím přetvořené ze svých divokých předků pro použití člověkem, který reguluje jeho chov a přísun potravy.

Divocí předkové třinácti ze čtrnácti starověkých zvířat (včetně všech pěti hlavních) se vyskytovali pouze v Eurasii.

Toto velmi nerovnoměrné rozložení divokých předků mezi kontinenty se stalo důležitým důvodem, proč to byli právě Eurasijci, kteří nakonec skončili se zbraněmi, bakteriemi a ocelí, a nikoli národy jiných kontinentů. Vysvětlení absence domestikace původních savců mimo Eurasii spočívalo v samotných místně dostupných divokých savcích, nikoliv v místních národech.

Není pochyb o tom, že si Evropané vytvořili velkou převahu ve výzbroji, technologii a politické organizaci nad většinou neevropských národů, které si podrobili. Tato výhoda však sama o sobě plně nevysvětluje, jak se zpočátku podařilo tak malému počtu evropských přistěhovalců vytlačit tak velkou část původního obyvatelstva Ameriky a některých dalších částí světa. K tomu by možná nedošlo bez zlověstného daru Evropy ostatním kontinentům – mikroorganismů, které se vyvinuly z dlouhodobého blízkého soužití Euroasijců a domácích zvířat.

Vynálezy

Vymyslet systém písma od nuly muselo být nesrovnatelně obtížnější než si nějaký vypůjčit a přizpůsobit. Dva nezávislé vynálezy písma se podařily Sumerům v Mezopotámii někdy před rokem 3000 př. n. l. a mexickým Indiánům před rokem 600 př. n. l.

Egyptské písmo z roku 3000 př. n. l. a čínské písmo (do roku 1300 př. n. l.) mohly vzniknout také nezávisle. Pravděpodobně všechny ostatní národy, které od té doby vyvinuly písmo, si je vypůjčily, přizpůsobily nebo se alespoň inspirovaly existujícími systémy.

Disk z Faistu předjímá další snahy lidstva o tisknutí písma. Tyto další snahy se však objevily až o 2 500 let později v Číně a o 3 100 let později ve středověké Evropě.

Vynález je často matkou nutnosti, nikoli naopak. Motorové vozidlo nebylo vynalezeno jako reakce na nějakou poptávku. Teprve asi po 20 letech Edison neochotně připustil, že hlavním využitím jeho fonografu je nahrávání a přehrávání hudby.

Tato „hrdinská teorie vynálezu“, jak se jí říká, je podporována patentovým právem, protože žadatel o patent musí prokázat novost předloženého vynálezu. Vynálezci tak mají finanční motivaci znevažovat nebo ignorovat předchozí práci. Z pohledu patentového právníka je ideální vynález takový, který vznikne bez jakýchkoli předchůdců.

Edisonův slavný „vynález“ žárovky v noci 21. října 1879 zdokonalil mnoho jiných žárovek patentovaných jinými vynálezci v letech 1841 až 1878.

Všichni uznávaní slavní vynálezci měli schopné předchůdce a následovníky a svá vylepšení provedli v době, kdy společnost byla schopna jejich výrobek používat. Technologie nachází většinu svých využití poté, co byla vynalezena, spíše než aby byla vynalezena k uspokojení předvídané potřeby.

Nejizolovanějším národem na Zemi v nedávné historii byli domorodí Tasmánci, kteří žili bez zaoceánských plavidel na ostrově vzdáleném 100 mil od Austrálie, která je sama o sobě nejizolovanějším kontinentem. Tasmánci neměli po 10 000 let žádný kontakt s jinými společnostmi a nezískali žádnou novou technologii kromě té, kterou sami vynalezli.

Usedlý způsob života byl pro dějiny technologií rozhodující, protože lidem umožnil hromadit nepřenosný majetek.

Zeměpisné vlivy

Rozdíly v určitých faktorech: doba vzniku výroby potravin, překážky šíření a velikost lidské populace, vedly přímo k pozorovaným mezikontinentálním rozdílům ve vývoji technologií.

Hlavní osa Ameriky je severojižní, což nutí většinu šíření směřovat proti gradientu zeměpisné šířky (a klimatu), nikoliv působit v rámci jedné zeměpisné šířky.

Například kola byla vynalezena v Mezoamerice a lamy byly domestikovány v centrálních Andách do roku 3000 př. n. l., ale o 5000 let později se jediná tažná zvířata a jediná kola v Americe stále ještě nepotkala, přestože vzdálenost, která dělila mayské společnosti v Mezoamerice od severní hranice říše Inků (1200 mil), byla mnohem menší než 6000 mil, které dělily Francii a Čínu, kde se kola a koně používaly společně.

Mezi Novoguinejci, které znám, jsou i potenciální Edisonové. Svou vynalézavost však zaměřili na technologické problémy odpovídající jejich situaci: spíše na problémy přežití bez jakýchkoli dovážených předmětů v novoguinejské džungli než na problém vynálezu fonografu.

Se vznikem náčelnických rodů před zhruba 7 500 lety se lidé museli poprvé v historii naučit, jak se pravidelně setkávat s cizinci, aniž by se je pokoušeli zabít. Součástí řešení tohoto problému bylo, že jedna osoba, náčelník, měla monopol na právo použít sílu.

Velikost regionální populace je nejsilnějším jednotlivým prediktorem složitosti společnosti. Velká, ale jednoduchá společnost by se udržet nedokázala.

Na Nové Guineji je zdaleka největší koncentrace jazyků na světě: 1 000 z 6 000 světových jazyků, rozdělených do desítek jazykových rodin a izolovaných jazyků, které se od sebe liší stejně jako angličtina od čínštiny. Téměř polovina všech novoguinejských jazyků má méně než 500 mluvčích.

Všech šest nejlidnatějších států světa kromě jednoho jsou tavicími kotly, které nedávno dosáhly politického sjednocení a které stále podporují stovky jazyků a etnických skupin. Velkou výjimkou z tohoto pravidla tavicího kotle je Čína. Zdá se však absurdní ptát se, jak se Čína stala čínskou. Čína byla čínská téměř od počátku své zaznamenané historie.

Rozloha Číny a její ekologická rozmanitost daly vzniknout mnoha samostatným místním kulturám. Ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem se tyto místní kultury geograficky rozšířily a začaly se vzájemně ovlivňovat, soupeřit a spojovat. Výměny mezi kulturně odlišnými regiony obohatily čínskou kulturu a technologie a tvrdá konkurence mezi válčícími náčelnickými rodinami vedla ke vzniku stále větších a centralizovanějších států.

Geografické faktory přispěly k brzkému kulturnímu a politickému sjednocení Číny, zatímco západní Evropa s podobnou rozlohou, ale členitějším terénem a bez takových sjednocujících řek, se kulturnímu a politickému sjednocení brání dodnes.

Historická expanze Barmánců, Laosanů a Thajců z jižní Číny směrem na jih dokončila sinifikaci tropické jihovýchodní Asie. Všechny tyto moderní národy jsou nedávnými odnožemi svých jihočínských bratranců. Tento čínský parní válec byl tak drtivý, že bývalé národy tropické jihovýchodní Asie zanechaly v moderních populacích regionu jen málo stop.

Pouze tři reliktní skupiny lovců a sběračů – semangští Negritové z Malajského poloostrova, obyvatelé Andamanských ostrovů a Veddové ze Srí Lanky – naznačují, že dřívější obyvatelé tropické jihovýchodní Asie mohli být tmavé pleti a kudrnatí,

Pouze na odlehlých Andamanských ostrovech se zachovaly jazyky, které nesouvisejí s jihočínskými jazykovými rodinami – poslední jazykové pozůstatky stovek dnes již zaniklých domorodých jazyků jihovýchodní Asie.

Korea a Japonsko byly silně ovlivněny Čínou, ale jejich geografická izolace od ní zajistila, že neztratily své jazyky ani fyzickou a genetickou odlišnost, jako tomu bylo v tropické jihovýchodní Asii.

Před nedávnou zámořskou expanzí Evropanů, hovořících indoevropskými jazyky, byla austronéština nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě.

Domovem austronéských jazyků je Tchaj-wan, kde se jimi mluví nejvíce tisíciletí. Všechny ostatní austronéské jazyky pocházejí z populační expanze z Tchaj-wanu.

Poslední fáze expanze, během tisíciletí po začátku našeho letopočtu, vedla ke kolonizaci všech polynéských a mikronéských ostrovů schopných uživit člověka. Překvapivě také pokračovala na západ přes Indický oceán k východnímu pobřeží Afriky, což vedlo ke kolonizaci ostrova Madagaskar.

Vynález katamaránu byl možná technologickým průlomem, který odstartoval austronéskou expanzi z čínské pevniny.

V Číně byl celý region politicky sjednocen. Jediné rozhodnutí zastavilo flotily v celé Číně.

Srovnejte tyto události v Číně s tím, co se stalo, když začaly vyplouvat průzkumné flotily z politicky roztříštěné Evropy. Kryštof Kolumbus, původem Ital, opustil věrnost vévodovi z Anjou ve Francii a poté i portugalskému králi. Když ten odmítl jeho žádost o lodě, na nichž by mohl podniknout průzkum na západ, obrátil se Kolumbus na vévodu medinsko-sedonského, který rovněž odmítl, poté na hraběte medinsko-čelického, který učinil totéž, a nakonec na španělského krále a královnu, kteří Kolumbovu první žádost zamítli, ale nakonec vyhověli jeho opětovné žádosti.

Kdyby byla Evropa sjednocena pod vládou některého z panovníků, mohla se její kolonizace Ameriky nezdařit. Ve skutečnosti se Kolumbovi právě proto, že Evropa byla roztříštěná, podařilo na pátý pokus přesvědčit jednoho ze stovek evropských knížat, aby ho sponzoroval. Jakmile Španělsko takto zahájilo evropskou kolonizaci Ameriky, ostatní evropské státy viděly, že do Španělska proudí bohatství, a šest z nich se ke kolonizaci Ameriky připojilo.

Stejný příběh se odehrál s evropskými děly, elektrickým osvětlením, knihtiskem, ručními palnými zbraněmi a nesčetnými dalšími inovacemi: každá z nich byla v některých částech Evropy zpočátku z různých historických důvodů opomíjena nebo se jí bránilo, ale jakmile byla přijata v jedné oblasti, nakonec se rozšířila do zbytku Evropy. Tyto důsledky evropské nejednotnosti ostře kontrastují s důsledky čínské jednoty.

Čína upustila od vývoje důmyslného vodou poháněného spřádacího stroje, ve 14. století ustoupila z pokraje průmyslové revoluce. Byla světovým lídrem v konstrukci hodin, pak ale prakticky zrušila mechanické hodiny a po konci 15. století ustoupila od mechanických zařízení a technologií obecně. Tyto potenciálně škodlivé účinky jednoty se v moderní Číně znovu rozhořely, zejména během kulturní revoluce v 60. a 70. letech 20. století, kdy rozhodnutí jednoho nebo několika vedoucích představitelů uzavřelo na pět let školský systém v celé zemi.

Z čeho vyplynula vleklá jednota Číny a nejednota Evropy? Odpověď opět naznačují mapy. Evropa má velmi členité pobřeží s pěti velkými poloostrovy, které se svou izolovaností blíží ostrovům. Čínské pobřeží je mnohem hladší a samostatného významu dosáhl pouze nedaleký Korejský poloostrov. Evropa je rozčleněna na nezávislé jazykové, etnické a politické celky vysokými horami, zatímco čínská pohoří na východ od Tibetské náhorní plošiny Čínu nerozdělují. Jádro Číny je od východu na západ spojeno dvěma dlouhými splavnými říčními systémy. Geografická propojenost má na vývoj technologií jak pozitivní, tak negativní vliv.

Dějiny Úrodného půlměsíce a Číny přinášejí pro moderní svět poučení – okolnosti se mění a minulé prvenství není zárukou prvenství budoucího.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Společnosti se na různých kontinentech vyvíjely odlišně kvůli rozdílům v kontinentálním prostředí, nikoliv v lidské biologii. Vyspělé technologie, centralizovaná politická organizace a další rysy komplexních společností se mohly objevit pouze u hustých usedlých populací, které byly schopny hromadit přebytky potravin – u populací, jejichž výživa závisela na rozvoji zemědělství, který propukl kolem roku 8 500 př. n. l. Domestikovatelné druhy planě rostoucích rostlin a zvířat, které byly pro rozvoj zemědělství nezbytné, však byly na kontinentech rozmístěny velmi nerovnoměrně. Nejcennější domestikovatelné planě rostoucí druhy byly soustředěny pouze v devíti malých oblastech zeměkoule, které se tak staly nejstaršími domovskými oblastmi zemědělství. Původní obyvatelé těchto zemí tak získali náskok na cestě k vývoji zbraní, bakterií a oceli. Jazyky a geny obyvatel těchto oblastí, stejně jako jejich hospodářská zvířata, plodiny, technologie a systémy písma, se staly dominantními ve starověkém i moderním světě.

Na počátku 19. století začali evropští obchodníci, misionáři a velrybáři navštěvovat Nový Zéland, který byl před 600 lety osídlen polynéskými zemědělci a rybáři známými jako Maorové.

Princip optimální fragmentace:

Inovace probíhají nejrychleji ve společnostech s určitým optimálním mezistupněm fragmentace. Příliš sjednocená společnost je v nevýhodě, stejně jako příliš roztříštěná společnost.

Pokud je vaším cílem inovace a konkurenční schopnost, nechcete ani přílišnou jednotu, ani přílišnou fragmentaci. Naopak, chcete, aby vaše země, průmysl, průmyslový pás nebo společnost byly rozděleny do skupin, které si navzájem konkurují a zároveň si zachovávají relativně volnou komunikaci – podobně jako federální vládní systém USA obsahuje vestavěnou konkurencí díky svým 50 státům.

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.