Napoleon Veliký

Napoleon The Great

Andrew Roberts

Napoleon Veliký

4.17

na základě

18389

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

861

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Od malých začátků své kariéry po své konečné porážce v bitvě u Waterloo v roce 1815, Napoleon Bonaparte byl jedním z nejvlivnějších a nejzajímavějších politických a vojenských vůdců v evropské historii. Jeho život a dědictví stále fascinují historiky, strůjce i fanoušky dějepisu po celém světě.

V knize Napoleon Veliký se autor Andrew Roberts ponořuje do života a kariéry tohoto výjimečného muže. Roberts přináší nejen detailní vysvětlení jeho taktiky a válečných strategií, které Napoleon využíval, ale také se snaží pochopit jeho vizi politického jednotného Evropského státu.

Roberts poukazuje na Napoleonův vliv na francouzskou kulturu, zákonodárství a hospodářství a na jeho významné rozhodnutí, která měla vliv na celou Evropu i na celou světovou historii.

Kniha Napoleon Veliký od Andrewa Robertse je skvělým zdrojem pro každého, kdo se zajímá o neobyčejný život tohoto muže a chce lépe porozumět významnému vlivu, který měl na světové dějiny.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se o jednom z největších vojevůdců všech dob, jehož taktika a strategie jsou stále používány a studovány dnes.
  • Odhalíte Napoleonovu osobnost, události a rozhodnutí, které ho posunuly z obyčejného důstojníka k nejmocnějšímu muži v Evropě.
  • Naučíte se o jeho vojenských vítězstvích – od Austerlitzu po Bitvu u Waterloo – a zjistíte, jak se mu podařilo tak rychle a účinně expandovat své impérium.
  • Zjistíte, jaký vliv měl Napoleon na evropskou historii a jak se jeho zápasy s mocnými národy a osobnostmi podepsaly na dalším vývoji kontinentu.
  • Pokud vás zajímají vojenství, politika a velké osobnosti z minulosti, tato kniha je must-read, kterou si nenechte ujít

#čtutáty z knihy

"Napoleon byl největším vojevůdcem, jakého svět kdy viděl."
"Napoleonova genialita spočívala v jeho schopnosti vidět věci jinak než ostatní."
"Napoleon byl nejen vojevůdcem, ale také reformátorem a modernizátorem."
"Napoleonova ambice byla nekonečná, ale jeho schopnosti byly také nekonečné."
"Napoleonova kariéra byla jako horská dráha, plná vzestupů a pádů, ale vždy se dokázal zvednout a pokračovat dál."

Andrew Roberts

Andrew Roberts je britský historik a spisovatel, který se specializuje na moderní evropskou historii. Narodil se v roce 1963 v Londýně a vystudoval historii na Cambridgeské univerzitě.

Je autorem několika knih, včetně bestselleru Napoleon Veliký, který byl oceněn několika prestižními cenami. Roberts je také členem Královské historické společnosti a vyučuje na King's College v Londýně.

Jeho práce se zaměřuje na politické a vojenské dějiny, a jeho knihy jsou často chváleny pro svou erudici a poutavý styl.

Klíčové myšlenky z knihy

Napoleon jako hybná síla Evropy

Představa, že dějiny utvářejí pouze „velcí muži“, je dnes právem považována za staromódní. Existuje však několik historických postav, o kterých lze říci, že za svého života řídily běh událostí v podstatě jen ony samy.

Napoleon Bonaparte k nim rozhodně patřil. Ze skromných začátků na ostrově Korsika se Napoleon vypracoval z řad francouzské armády až na císaře Francie a dobyvatele velké části Evropy. Také způsobil revoluci ve francouzské vládě, právu a vojenské taktice.

Tyto kapitoly vás provedou Napoleonovým životem se všemi jeho významnými vzestupy a pády. Je to opravdu fascinující příběh, který dodnes určuje evropské dějiny a identitu.

Napoleonovo mládí

Jestli něco o Napoleonovi všichni víme, tak to, že byl Francouz jako vyšitý, že? Pravda je taková, že se ani nenarodil v kontinentální Francii. Život tohoto velkého dobyvatele začal 15. srpna 1769 na ostrově Korsika ve Středomoří, který byl v roce 1755 osvobozen od italské nadvlády a který se stal součástí Francie až v roce 1768.

Jinými slovy, Napoleone di Buonaparte, jak se při narození jmenoval, měl italské kořeny. A přestože jeho rodina měla v korsické společnosti význačné postavení, musel jeho otec požádat o šlechtictví, aby synovi zajistil prosperitu.

Napoleonovi rodiče se jmenovali Carlo a Letizia Buonapartovi, a přestože byl Carlo hrdý Korsičan, chopil se příležitosti a získal zaměstnání ve státních službách. Kolem roku 1769 Carlo slíbil věrnost francouzskému králi Ludvíku XV.

Rodina Buonapartů byla početná a Letizia porodila 13 dětí, z nichž osm přežilo do dospělosti. V roce 1771 proto Carlo požádal o uznání Buonapartů za korsickou šlechtu, aby byly jeho dětem dostupné všechny výhody, které se s tím pojily. Mezi tyto výhody patřilo i to, že Napoleon mohl navštěvovat královskou vojenskou školu v Brienne-le-Château.

Jakmile se tam dostal, pilně studoval a brzy vynikal. Spolužáci si ho často dobírali, že je jedním z prvních Korsičanů, kteří školu navštěvují, a považovali ho za falešného šlechtice, ale to Napoleona jen přimělo k tomu, aby se ještě více snažil prosadit. Učil se osm hodin denně. Studoval všechno možné o matematice, latině, historii, zbraních a umění. Během této doby se také naučil mluvit francouzsky, i když celý život mluvil s korsickým přízvukem.

Nakonec se mu tvrdá práce vyplatila; v pouhých 16 letech se stal jedním z nejmladších důstojníků francouzské armády a jediným Korsičanem, který v té sobě sloužil u dělostřelectva, což byl prestižní post.

Napoleonův rychlý vzestup ve francouzské armádě

V mládí byl Napoleon vždy hrdým Korsičanem. Když však začal svou vojenskou kariéru, francouzská politika se naprosto změnila a Napoleon brzy poté slíbil Francii bezpodmínečnou věrnost.

Když v roce 1789 začala Francouzská revoluce, Napoleon podporoval ideály revolucionářů. Jeho postavení v armádě však znamenalo, že se podílel na snaze potlačit povstání proti monarchii. Podporoval revolucionáře, protože se mu nelíbila monarchie a moc, kterou dávala duchovenstvu, ale také proto, že věřil myšlenkám osvícenství a jeho myslitelů, včetně Rousseaua a Voltaira, kteří byli zastánci svobody a odpůrci monarchie.

Když byl král Ludvík XVI. svržen, Napoleon proto převrat podpořil a přidal se k jakobínům, kteří byli proti monarchii. Během tohoto chaotického přechodu od monarchie k republice získával Napoleon stále vyšší vojenské hodnosti, a nakonec se v roce 1791 stal poručíkem. V té době ještě netušil, že ho čeká mnohem významnější povýšení.

Napoleonova loajalita vůči jakobínům mu pomohla získat pozici velitele dělostřelectva, které bojovalo proti silám Británie, Pruska a Rakouska, jež se snažily dobýt strategické přístavní město Toulon.

Zprávy z bitvy o toto námořní město popisují Napoleona jako úžasně inteligentního důstojníka a jeho dopisy nadřízeným vykazují známky pečlivého člověka a rozeného vůdce. Například během bitvy o Toulon pomáhal Napoleon vést útok na klíčový Fort Mulgrave, a to i když mu v průběhu bitvy zastřelili koně. Z Fort Mulgrave poté nařídil namířit děla na nepřátelské lodě, čímž zajistil francouzské vítězství.

Právě díky zásadní roli, kterou v této bitvě sehrál, si vysloužil další povýšení – tentokrát do hodnosti generála. Bylo mu pouhých 24 let.

Italské tažení

Po povýšení na generála se Napoleon stal zástupcem velitele tzv. Army of the Inferior. Z titulu této funkce byl pověřen ochranou Paříže během násilného povstání 5. října 1795. Jeho schopnost odvážně a nemilosrdně potlačit povstání zabránila občanské válce a ještě zlepšila jeho postavení.

Získal také velení nad divizí zvanou italská armáda. Poté následovalo vojenské tažení, díky kterému se Napoleon zapsal mezi legendy.

Napoleon se své nové funkce velitele ujal 26. března 1796. Na tuto příležitost se však připravoval již tři roky. Studoval krajinu a celkovou situaci v severní Itálii a připravoval plány, jak postupovat severním Piemontem, zatlačit Rakušany v oblasti a dobýt jejich pevnosti.

Navíc plánoval toto odvážné tažení uskutečnit proti početní převaze. Pod svým velením měl mít jen 50 000 francouzských vojáků, zatímco jeho rakouští a piemontští nepřátelé měli mít 80 000 mužů.

Navzdory těmto nepříznivým okolnostem Napoleon ihned po povýšení uvedl svůj plán v život, a to se skvělým výsledkem: Francouzi poté, co přepravili potřebné zásoby přes Ligurské hory, dosáhli řady rozhodujících vítězství, když využili komunikačních problémů svých nepřátel.

Nejprve padlo město Milán, a to poté, co Francouzi projevili neskonalou odvahu. V této historické bitvě 10. května 1796 porazilo pouhých 3 500 francouzských vojáků 9 500 Rakušanů. Bitva se odehrála na mostě ve městě Lodi a později vešla do dějin jako Napoleonovo první významné vítězství.

Byl to však jen začátek jeho tažení. O měsíc později, v červnu 1796, začala další bitva, známá jako obléhání Mantovy. Obléhání trvalo až do února 1797 a Napoleonovo vítězství se následně dostalo na titulní stránky pařížských novin.

Odtud v březnu 1797 překročil Alpy, připraven ohrozit Vídeň a vynutit si mírovou dohodu s Rakouskem. Tím se stal pro francouzský lid hrdinou.

Neúspěšné tažení do Egypta

Napoleon vyhrával mnoho bitev a získal si tím obdiv francouzského lidu. Nové vedení země však nebylo mladému generálovi příliš nakloněno – ve skutečnosti vidělo v jeho rostoucí popularitě potenciální hrozbu.

Proto Napoleona vyslalo do Egypta, aby v rámci tohoto tažení oslabil britskou moc ve Středomoří. Vyplul 19. května 1798 s asi 38 000 Francouzi, a přestože tažení začalo dobře, zanedlouho se věci obrátily k horšímu.

Když se francouzské jednotky vylodily v Egyptě, snadno se zmocnily Alexandrie. Když však 7. července 1798 táhly ke Káhiře, Napoleonovi vojáci se museli potýkat s drsnými podmínkami pouště. Bylo to poprvé, co se západní armáda pokusila přejít poušť, a 200 jeho mužů doslova oslepilo slunce.

Další vojáci se nakazili malárií a jiní se raději zabili, než aby pokračovali v pochodu. Aby toho nebylo málo, vojáci, kteří zaostávali za ostatními, byli snadnou kořistí pro skupinky Mamlúků, egyptských vojáků na koních, kteří nosili středověkou zbroj a byli vedeni Ibrahimem Bejem a Muradem Bejem, vládci Egypta.

Při zpětném pohledu se zdá, že tažení mělo být právě v tento okamžik ukončeno. Napoleon však, povzbuzen svým dřívějším vítězstvím v Alexandrii, postupoval k Jaffě (dnešní Izrael), kde za svou přílišnou sebedůvěru zaplatil.

Po příjezdu do Jaffy poslal Napoleon guvernérovi zprávu, v níž ho vyzval ke kapitulaci. Posel byl okamžitě sťat a v reakci na to Napoleonovi vojáci město násilně vyplenili a připravili o život tisíce lidí. Tuto hrůznou podívanou ještě umocnila skutečnost, že mnoho francouzských vojáků se v Jaffě nakazilo morem a během pouhých 24 hodin zemřelo strašlivou smrtí.

Odtud se zbývající francouzští vojáci přesunuli do Akkonu, kde bojovali s Turky, Mamlúky, Afghánci a Brity v pevnosti, kterou bránili posledně jmenovaní. Tento konflikt se odehrával na pobřeží dnešního Izraele a trval několik měsíců.

Nakonec v květnu 1799 Napoleon, který nebyl schopen prolomit obranu pevnosti a věděl, že žádné další posily nepřijdou, tažení ukončil a vrátil se do Francie.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: