Příručka diktátora

The Dictator's Handbook

Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith

Proč je špatné chování téměř vždy dobrou politikou

Příručka diktátora

4.27

na základě

9085

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

1269

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Představte si, že se dostanete do roli diktátora. Co byste udělali, abyste si udrželi moc a přežili v této nevyzpytatelné a nebezpečné roli? To je otázka, na kterou odpovídají Bruce Bueno de Mesquita a Alastair Smith ve své knize Příručka diktátora. Tito odborníci v oblasti politiky a mezinárodních vztahů se snaží odhalit tajemství úspěchu diktátorů a ukazují, jak využít moc, získat a udržet si loajalitu svých stoupenců a eliminovat hrozby proti svému režimu.

V této příručce píší autoři o praktických strategiích, které používají diktátoři a dávají čtenářům nástroje, jak porozumět, jak politická moc funguje v praxi. Od analýzy politické situace, přes výběr a vzdělávání svých stoupenců, až po vyřešení krizových situací. Příručka diktátora je nejen pro diktátory, ale také pro každého, kdo chce porozumět, jak se politika skutečně hraje.

Tato kniha se zabývá dynamikou moci, machiavelistickými strategiemi a způsoby myšlení diktátora. Nabízí odlišný a revoluční přístup k politické analýze, neboť se vyhýbá mlhavým apelům na vyšší ideály a národní zájmy a zaměřuje se na vlastní zájmy politiků a vůdců. Autoři naznačují, že dobrá či špatná politika nezávisí na schopnostech či dobré vůli, ale pouze na tom, u koho se vůdci potřebují ucházet o přízeň, aby se udrželi u moci.

Autoři nás seznámí se světem diktátorů, kde končí ideologie a začíná praktická realita. Přestože se v knize diskutuje o brutálních a násilných režimech, přístup autorů je analytický a vzdělávací. Příručka diktátora nám ukazuje, jak funguje moc v praxi a jaké faktory ovlivňují politické procesy. Autoři se nebojí se dotknout kontroverzních témat a nabízejí lekce, které mohou být užitečné pro každého, kdo se zajímá o politiku v širším kontextu.

Proč knihu číst

 • Dozvíte se, jak vládci ve skutečnosti fungují a proč se točí kolem peněz a moci.
 • Zjistíte, jaké jsou skryté motivace za rozhodnutími politických lídrů.
 • Pochopíte, proč se politické systémy neustále opakují.
 • Dozvíte se, jak se jedná v mezilidských vztazích a jak to souvisí s politikou.
 • Zjistíte, jak můžete změnit politickou situaci ve světě.

#čtutáty z knihy

"Vládnout znamená udržovat moc, a udržovat moc znamená udržovat loajalitu těch, kteří vám mohou pomoci a odstranit ty, kteří vám mohou ublížit."

"V politice neexistují přátelé, pouze spojenci."

"Vládnout znamená být sobeckým a nekompromisním, ale také být schopným přizpůsobit se situaci a být flexibilní."

"Vládnout znamená být schopným využít každou příležitost k posílení své moci a oslabení svých nepřátel."

"Vládnout znamená být schopným předvídat a ovládat chování svých poddaných a využívat jejich slabosti k upevnění své moci."

Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith

Bruce Bueno de Mesquita a Alastair Smith jsou spisovatelé a političtí vědci, kteří se specializují na mezinárodní vztahy a rozhodování.

Bueno de Mesquita je profesorem politických věd na New York University a Smith je profesorem politických věd na University of Warwick.

Společně napsali několik knih, včetně Příručky diktátora, která se zaměřuje na to, jak diktátoři udržují moc a jak se s nimi může demokratická společnost vypořádat.

Jejich práce byla oceněna mnoha prestižními cenami a jejich knihy jsou často citovány v akademických kruzích.

Klíčové myšlenky z knihy

Klíčové poznatky

 • Politika je velkým přetahováním se o moc a kontrolu nad zdroji.
 • Prosperitu nejlépe zaručují demokracie, protože vůdci jsou závislí na blahobytu občanů, aby se udrželi u moci.
 • Autokracie vedou k masové chudobě a několika skupinám velmi bohatých, protože vůdci jsou závislí na úzkém kruhu osob, nikoli na běžných občanech.
 • Nejlepší způsob, jak zajistit dobrou politiku a zvýšit blahobyt národa, je učinit vůdce závislými na všech občanech.

O autorech

Bruce Bueno de Mesquita je profesorem politologie na Newyorské univerzitě. Je také plodným autorem, na svém kontě má 16 knih.

Alastair Smith je rovněž profesorem politologie na Newyorské univerzitě, je autorem tří knih a držitelem Karl Deutsch Award za rok 2005. Je autorem knihy „The Logic of Political Survival“

Úvod

Všichni milujeme šílené příběhy o nejhorších politicích a vedoucích pracovnících. Proč? Máme díky nim pocit, že jsme lepší než tito lidé, a myslíme si, že bychom se na jejich místě chovali úplně jinak. Autoři ale poukazují na to, že mnoho, ne-li většina, jednotlivců se bude chovat úplně stejně, dostanou-li příležitost. Co vede politiky k tomu, aby se drželi u moci, podpláceli a zotročovali své obyvatelstvo? Na tyto otázky se snaží kniha odpovědět.

Pravidla politické moci

De Mesquita a Smith uvádějí následující pravidla politické moci:

 • Politika je o získání a udržení politické moci (nikoli o blahu lidu).
 • Politickou moc si nejlépe zajistíte a udržíte, pokud jste při získávání a udržování moci závislí na několika málo klíčových osobách (diktátoři mají často v tomto ohledu lepší pozici než demokraté).
 • Závislost na malé koalici umožňuje vůdcům vybírat vyšší daně.
 • Diktátoři mají největší moc, když jsou jejich nejbližší lidé snadno nahraditelní.

Na ideologii a nacionalismu vůdcům nezáleží

V politice na ideologiích, národnostech a kulturách příliš nezáleží. Většina politických komentátorů a novinářů uvažuje v intencích toho, co chtějí lídři udělat pro své země, ale to je špatný způsob chápání politiky.

Tyto věty mají ve světě politiky jen malý smysl:

 • „Američané chtějí...“
 • „Čínská vláda by měla udělat...“
 • „Evropští představitelé by měli udělat... pro dobro Evropy.“

Musíme se místo toho naučit analyzovat a chápat činy a zájmy konkrétních jmenovaných vůdců a neztrácet se v mlhavých ideologiích, jako jsou národní zájmy a obecné blaho. Nemá ani smysl mluvit o „mezinárodních vztazích“, protože nejde o vztahy mezi státy ani o státy jako takové, ale o vůdce a o to, co chtějí a o co usilují. Musíte přemýšlet o tom, co potřebuje vůdce k tomu, aby se dostal k moci a udržel si ji. To je skutečný klíč k pochopení politiky a k tomu, abychom ji mohli zlepšit.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: