Zóna úspěchu

The Big Leap

Gay Hendricks

Odstraňte poslední překážku, která vás dělí od bohatství a vrcholného úspěchu v práci i v lásce

Zóna úspěchu

3.99

na základě

14440

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

5438

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Zóna úspěchu je o změně vaší celkové perspektivy, takže můžete přijmout filozofii, která vám pomůže dosáhnout vašeho plného potenciálu v práci, vztazích, financích a všech ostatních oblastech života.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Gay Hendricks

Klíčové myšlenky z knihy

Přestaňte škodit sami sobě a začněte si užívat toho, co vám život nabízí

Pokud jste někdy sledovali potápěče, který se vrhá z útesu podél rozeklané skalní stěny, proráží hladinu moře a s úsměvem se vynořuje, pak máte základní představu o tom, jaké to je – doslova – udělat velký skok. Pravděpodobně jste je viděli a říkali jste si: „Tohle já nikdy nedokážu!“ Přesto lidé dělají podobné skoky každý den a vytěžují ze života maximum, zatímco ti, kteří podlehli strachu, se nikam neposouvají a stěžují si, že jsou den za dnem ve stejné rutině.

Je čas převzít kontrolu nad svým životem a skoncovat s výmluvami jednou provždy. A skvělé je, že to nezahrnuje žádné smrtící skoky ze stometrového útesu. Stačí trocha sebedůvěry a ochota skoncovat se špatnými návyky.

Lidé se často brání svému štěstí, ale řízené dýchání nám může pomoci tento strach překonat

Nikdo neřekl, že život bude snadný, a někdy se opravdu může zdát jako nekonečná záplava problémů, ale položte si tuto otázku: Jste opravdu připraveni na život plný štěstí? Dokážete si vůbec představit celý den, aniž byste si měli na co stěžovat?

Každý má svůj vnitřní odpor ke štěstí, což je zvláštní lidská vlastnost, která si zaslouží důkladné prozkoumání.

Navzdory tomu, že lidé vynakládají spoustu času a energie na hledání štěstí, nejsou nijak zvlášť zkušení v tom, jak se cítit dobře nebo být v klidu. Škola nás učí spoustu věcí, ale o tom, jak se vypořádat s úspěchem a štěstím, se na střední škole neučí.

Kdybyste si udělali čas a podívali se do svého nitra a odhalili, proč se štěstí bráníte, odpověď by pravděpodobně souvisela se strachem – se strachem z naplnění svého potenciálu. Protože jde o tohle: když se stanete tím nejlepším, čím můžete být, znamená to, že už neexistuje žádná výmluva, proč si neplníte své sny.

To je strach, který je třeba překonat, pokud chcete skutečně dosáhnout úspěchu a štěstí. Udělat velký skok do života plného štěstí vyžaduje velkou dávku sebedůvěry.

Pojďme tedy prozkoumat způsoby, jak se můžete naučit tento strach překonat a začít správně riskovat.

První technikou k překonání bariéry strachu je dýchání.

Již v polovině 20. století vyvinul psychiatr Fritz Perls Gestalt terapii, která říká, že strach je v podstatě jakýmsi druhem vzrušení bez dechu. Pomocí soustředěného dýchání můžete strach přeměnit na pozitivní a silné vzrušení, které lze využít k uskutečnění velkých věcí.

Řekněme, že se chystáte vystoupit na pódium při představení nebo přednést projev. Běžnou reakcí na takovou děsivou situaci je, že se nám zatají dech, což strach jen posílí. Pokud se však na chvíli zhluboka nadechnete, můžete nad sebou převzít kontrolu a přeměnit strach v silnou energii, která vám umožní vystoupit na pódium a zaujmout své publikum.

Věřte, že si nezasloužíte jen omezené štěstí, a nesabotujte sami sebe, když se Vám daří příliš dobře

Pravděpodobně máte nějaké sny, které si necháváte pro sebe, protože si myslíte, že jsou neproveditelné nebo nedosažitelné.

Tento častý pocit se nazývá myšlení omezené horní hranicí a je to další překážka, kterou je třeba překonat.

Myšlení omezené horní hranicí je něco podobného jako mít varovný systém, který nám říká, že můžeme dosáhnout jen určitého množství štěstí a nic víc. S tímto způsobem myšlení můžete zažívat období úspěchů, kdy se vám všechno daří, ale určitá část vašeho já se začne cítit nepříjemně z této vítězné série. A tak ve snaze vrátit věci do „normálu“ začnete ve svém životě vytvářet zbytečné překážky a dramata.

Jedná se o běžnou formu sebesabotáže a problémy bývají vytvářeny v jiných oblastech života, než kde jsme zažívali úspěch. Například pokud se vám daří v milostném životě, pak se můžete rozhodnout pro riskantní investici, která váš finanční život dostane do krize.

To se však nemusí stát. Obecně se problém s horní hranicí objeví pouze tehdy, když po velkém úspěchu polevíte v ostražitosti.

Vezměte si klienta autora jménem Lois. Bylo jí padesát a měla úspěšný byznys, ale ve vztazích se jí příliš nedařilo. Lois uvěřila, že láska prostě není něco, co by „uměla“. Ale po několika terapeutických sezeních s autorem se Lois rozhodla, že to ještě jednou zkusí.

Jistě, do jejího života vstoupil láskyplný vztah. Ale pak, když byla Lois spokojená se svým milostným i profesním životem, rozhodla se polevit v ostražitosti a ukončit terapeutická sezení. V domnění, že se jí podařil vytoužený průlom, měla Lois pocit, že už žádnou další pomoc nepotřebuje. Za pouhých šest měsíců se její vztah ocitl na pokraji rozpadu.

Naštěstí Lois v terapii pokračovala a podařilo se jí vztah zachránit. V té době začala věřit, že si zaslouží mít lásku i úspěch, a začala být ochotná na obou těchto částech svého života tvrdě pracovat.

Svůj život můžete zlepšit tím, že se zbavíte zbytečných starostí

V dnešní době máme rozptýlení víc než dost, a proto je možná důležitější než kdy jindy věnovat pozornost tomu, kam směřujeme. A nejde jen o to, abychom při řízení sledovali cestu. Když se pohybujeme po cestě života, musíme si uvědomit, jak často se sami sobě stavíme do cesty.

Skvělým způsobem, jak rozpoznat, kdy se horní hranice myšlení snaží sabotovat váš pokrok, je přistihnout se, když si začnete dělat starosti – a pak se ptát na zdroj těchto starostí.

Až si budete příště dělat starosti, zeptejte se sami sebe: „Je to problém, který mohu ovlivnit?“ Nejčastěji jsou naše obavy zbytečné, protože se týkají něčeho, co prostě nemůžeme ovlivnit.

V případě, že nad daným problémem máte kontrolu, nedělejte si s ním starosti déle, než je nezbytně nutné. Místo toho jednejte a přestaňte si dělat starosti!

Když začnete své starosti zpochybňovat, rychle zjistíte, že většina z nich se netýká skutečných problémů.

Autor měl například klienta miliardáře, který se neustále stresoval kvůli penězům a drobným věcem, jako je cena toaletního papíru. Přestože mohl žít okázalým životním stylem, něco v něm mu nedovolilo užívat si peněz. Místo toho byly miliardy dolarů neustálým zdrojem starostí a trápení. To je učebnicový příklad syndromu horní hranice.

Ať už v životě dosáhneme jakéhokoli úspěchu, nic to nezmění na hlubších problémech, které se v nás mohou skrývat a zůstávají nadále nevyřešeny.

Dotyčný miliardář se potýkal s problémy, které pramenily z jeho rodičů, kteří se mezi sebou běžně hádali kvůli penězům, přestože rodina byla nesmírně bohatá. V důsledku toho měl nejen pocit, že si zděděné bohatství nezaslouží, ale také neustále kritizoval výdaje své ženy a nezdravě zatěžoval jejich vztah.

Během sezení byl miliardář požádán, aby se na týden zdržel kritiky své ženy a zjistil, co se stane. Když začalo příští sezení, vypadal o deset let mladší. Nejenže bylo jeho manželství v lepší kondici, ale dělal i značné pokroky v přijímání svého bohatství.

Pamatujte, úspěch se skrývá v zóně geniality, takže zjistěte, co děláte rádi

Kdy jste se naposledy do něčeho tak ponořili a byli tak „v zóně“, že jste ztratili pojem o čase? Ať už je to jakkoli dávno, pravděpodobně byste chtěli trávit více času užíváním si tohoto stavu.

Aby se tak stalo a abyste dosáhli úspěchu, musíte se zavázat, že budete pracovat ve své zóně geniality, jinak známé jako práce, pro kterou se dokonale hodíte.

Najít si takovou práci může být děsivé, protože pak byste opravdu neměli žádnou výmluvu, proč nebýt v práci nejlepší. Abyste tento strach překonali, přinášíme vám užitečnou afirmaci, kterou si můžete opakovat, abyste získali další inspiraci a sílu: „Zavazuji se, že veškerou svou cílevědomost a energii budu věnovat své osobní zóně geniality, ve které mohu světu přispět nejvíce.“

Tuto afirmaci si můžete nejprve tiše opakovat sami pro sebe a poté ji opakovat hlasitě a sebevědomě, jako byste dávali vesmíru najevo své záměry. Když to uděláte, možná brzy zjistíte, že vám věci zapadají na své místo, téměř jako mávnutím kouzelného proutku.

I když si nejste jisti, co máte v životě dělat, zůstaňte věrni své zóně geniality a určitě budete mít nakonec jasno. Možná se rozhodujete mezi medicínou, psychiatrií a inženýrstvím. No, pokud budete věnovat pozornost svému studiu, určitě si všimnete, který předmět vás přivádí do stavu nenuceného plynutí. A čím více času strávíte v daném oboru, tím blíže se dostanete ke skutečné práci, kterou máte dělat.

Jakmile objevíte, co děláte nejraději, zjistíte také, jak snadné je se do své práce ponořit – natolik, že už vám to ani nebude připadat jako práce! To je zóna geniality.

Autor je nejvíce „v zóně“, když přebírá smysluplné a transformující myšlenky o životě a zpřístupňuje je každému. Pro jiné to může být hledání způsobů, jak učinit schůzky zábavnějšími, nebo prostě to, že se naplno věnují cvičení na klavír a nakonec bude hra na klavír jejich kariérou. Možnosti jsou nekonečné.

Použijte mantru úspěchu a též Osvícené ne, abyste zůstali na správné cestě

Nikdo nemá rád pocit uzavřenosti. Je mnohem lepší se osvobodit a začít stoupat po nekonečném žebříku úspěchu.

Když najdete svou zónu geniality, poznáte, jak vypadá skutečný život. A abyste mohli pokračovat dál a výš, pomáhá mít mantru úspěchu.

Opakování mantry je jednoduchou formou meditace. Při opakování slov začnete soustřeďovat svou pozornost, energii a celou mysl i tělo na to, co říkáte – to vše při vizualizaci sdělení a jeho záměru. Mantru si můžete představit jako jedinečný softwarový program, který si nahráváte na pevný disk své mysli.

Pokud to chcete myslet opravdu vážně a dosáhnout co nejlepších výsledků, můžete meditovat každý den několik hodin. Pozitivních výsledků se však dočkáte, i když se meditaci budete věnovat jen 30 minut ráno a večer.

Takže se asi ptáte, co přesně je ta mantra úspěchu, která mi pomůže splnit si své sny? Stačí se zhluboka nadechnout a opakovat si následující: „Každý den se rozšiřuji v hojnosti, úspěchu a lásce, protože inspiruji své okolí, aby dělalo totéž.“

Po zapamatování si této mantry můžete postoupit o krok dál a praktikovat Osvícené ne, což je užitečná metoda, jak se vyhnout věcem, které nejsou v souladu s vaší zónou geniality.

Představte si například, že vás osloví kolega s nabídkou investiční příležitosti. Za rozumnou cenu, která se vejde do vašeho rozpočtu, byste mohli získat zpět 50 000 dolarů díky novému produktu, který má potenciál přinést mnoho dobrého. Řekněme, že produktem je nový přístroj pro biofeedback, který pomůže ochrnutým lidem.

Osvícené ne je způsob, jak zůstat soustředěný tím, že si položíte otázku: „Je tato příležitost v souladu s mou zónou geniality?“ Pokud je vaší zónou neurověda, pak ano, ale pokud je vaší zónou tvorba hudby, pak byste měli zdvořile odmítnout.

Tímto způsobem se nedostanete na vedlejší kolej a nezapojíte se do něčeho, co vás odvádí od vašich cílů.

Chcete-li ovládnout čas, nenechte problémy narůstat

Již na počátku dvacátého století se Albert Einstein zapsal do historie svou teorií relativity, která vysvětlovala, jak spolu souvisí čas a prostor. No, nemusíte znát všechny detaily Einsteinových zákonů, abyste je mohli využít a stát se pánem času.

Přesně tak, místo abyste byli vydáni na milost a nemilost času, můžete nad ním převzít kontrolu. A vše začíná tím, že převezmete zodpovědnost a uznáte, že máte čas ve svých rukou.

Vzpomínáte si na radu o tom, že si nemáte dělat starosti s věcmi, které jsou mimo vaši kontrolu? V jádru této rady jde o to, abyste byli upřímní sami k sobě a ke své odpovědnosti a převzali kontrolu nad aspekty svého života, kterým jste se možná v minulosti vyhýbali.

Když se vyhýbáte svým povinnostem, to, co možná začalo jako malé problémy, se jen zhorší. Postupem času se stres z těchto problémů bude jen zvyšovat. Trik spočívá v tom, že to všechno zvrátíte.

Řekněme, že vaše dítě má problémy s alkoholem. Možná to budete ignorovat a budete si myslet, že z toho vyroste. Ale čím déle se budete vyhýbat řešení tohoto problému, tím větší bude. Nejenže vaše dítě bude delší dobu trpět, ale také vy sami budete pravděpodobně muset v budoucnu strávit mnohem více času řešením tohoto problému. Ve chvíli, kdy převezmete kontrolu a začnete se problémem zabývat, je to okamžik, kdy se začne zmenšovat, a vy si tak v budoucnu dopřejete více volného času.

Dalším způsobem, jak převzít kontrolu nad svým časem, je nasadit si stížnostní dietu.

Zamyslete se nad tím: kolik času denně promarníte stěžováním si na to, ono a ono? Chcete-li si uvědomit skutečný rozsah, věnujte týden pozorování rozhovorů svých kolegů a všimněte si, kolik z nich se točí kolem stěžování si – ať už na klienta, spolupracovníka nebo nedostatek spánku.

Když uslyšíte své spolupracovníky si stěžovat, upozorněte je na to a vysvětlete jim, že to nic neřeší. Mnohem konstruktivnější je převzít odpovědnost za problém a vyřešit ho.

Nezapomeňte si však také dávat pozor na to, kdy si stěžujete vy sami. Klasickou stížností, která by měla být okamžitě zakázána, je tvrzení, že na něco nemáte dost času. Nejenže čas máte, ale když to uděláte hned, místo abyste to odkládali, ušetříte čas. Obecně platí, že čím více věcí odkládáme, tím více času nám nakonec zaberou.

Úspěch se často střídá s problémy ve vztahu, zejména pokud se páry vyhýbají odpovědnosti

Když se ocitnete v láskyplném vztahu, můžete si říkat: „To je příliš dobré, než aby to byla pravda!“ Někteří lidé se však budou chovat tak, jako by to opravdu bylo příliš dobré, než aby to byla pravda, a začnou pochybovat o hodnotě svého vztahu a pokazí ho.

Ať už jste v jiných oblastech svého života úspěšní, nebo ne, problémy ve vztahu jsou běžné. Statistiky ukazují, že finanční úspěch může lásku značně zatížit.

Přibližně před 20 lety provedli vědci John Cuber a Peggy Harroffová vlivnou studii, která ukázala, jak 80 % velmi úspěšných lidí bylo ve svých vztazích nešťastných. Mnoho párů spolu stále žilo, přestože láska již neexistovala, zatímco jiné se doopravdy nikdy nezamilovaly a cítily, že jejich partnerství je spíše obchodní dohodou než romantickým vztahem. Zbytek měl vztahy, které by se daly nejlépe popsat jako „neustále konfliktní“.

Ačkoli je tato studie stará již několik desetiletí, není důvod se domnívat, že se mnoho změnilo. Vysoce úspěšní lidé mají stále pocit, že musí volit mezi prací a láskou, a práce obvykle vítězí. Ale pro ty, kteří jsou ochotni pracovat na vyváženém životě, existuje naděje.

Jedním z významných způsobů, jak zlepšit vztahy, je vyhnout se promítání svých problémů na druhé.

K projekci dochází, když se vyhýbáte odpovědnosti a obviňujete druhé ze svých osobních problémů. Například žena může své neštěstí svádět na manželovu pasivitu. Při bližším pohledu se však může ukázat, že ve skutečnosti je ráda dominantní osobností ve svých vztazích a vždy skončila s pasivním mužem.

Na druhé straně si muž může stěžovat, že mu jeho dominantní žena brání v projevu. Kdyby však byl k sobě upřímný, uvědomil by si, že má problém přijmout svou zodpovědnost za to, že v konečném důsledku má kontrolu nad svým vlastním životem.

Aby vztah vzkvétal, musí každý z partnerů převzít plnou odpovědnost za svůj život a neobviňovat toho druhého z jakýchkoli nedostatků.

Koneckonců, život je příliš krátký na takové malicherné spory. Musíme se soustředit na to, abychom se navzájem podporovali v tom, co máme rádi, a abychom co nejlépe vzkvétali.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.