Ve svém živlu

Finding Your Element

Ken Robinson, Lou Aronica

Najděte sami sebe a změňte svůj život

Ve svém živlu

3.81

na základě

5559

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

1214

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Všichni se rodíme s ohromnými přirozenými schopnostmi, ovšem čím déle jsme na světě, tím více jich ztratíme. Příliš mnoho z nás nikdy nevyužije svých skutečných schopností, a nevíme proto, co všechno bychom mohli dokázat. Abychom ze sebe i z druhých dostali to nejlepší, musíme najít svou vášeň, probudit svůj talent – musíme se vrhnout do svého živlu. Ken Robinson nabízí širší pohled na lidské schopnosti a kreativitu a na prospěch, který nám všem přináší, když lépe využíváme svého nadání a zálib.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Ken Robinson, Lou Aronica

Klíčové myšlenky z knihy

Važte si své jedinečnosti

Všichni víme, že každý člověk je výjimečný a odlišný, ale uvažovali jste někdy o tom, co to přesně znamená v plném rozsahu? Jste výjimeční nejen díky svým jedinečným myšlenkám, ale také díky své biologii a svému prostředí.

Především jste člověk, který se narodil s unikátní genetickou výbavou. V průběhu celé lidské evoluce došlo k miliardám různých genetických permutací, z nichž vzešly miliardy různých lidí. V této nepředstavitelně dlouhé genetické historii jste ojedinělým exemplářem s vaší specifickou kombinací genů. Díky tomu jste jedineční nejen z biologického, ale i z psychologického hlediska, protože i složení vašeho mozku je zcela nové a jedinečné.

Vědci zjistili, že obrovské psychologické a biologické rozdíly se mohou vyskytovat i mezi jednovaječnými dvojčaty.

Druhým faktorem, který vás činí jedinečnými, je prostředí, ve kterém jste vyrůstali. Narodili jste se do určitého časového období (které se už nikdy nebude opakovat) a byli jste součástí několika skupin a společenství, které už nikdy nebudou existovat ve stejné podobě: lidé ve vašem sousedství, vaše rodina, vaše školní třída atd. Naše prostředí nás nesmírně formuje a jen vy jste zažili přesně ten svůj koktejl prostředí, který už nikdy nebude ovlivňovat jiného člověka přesně stejným způsobem.

Proto si važte toho, jak jedinečný je váš život, a to jak ze sociálního, tak z biologického hlediska. Vaše osobní zkušenost nikdy v historii lidstva neexistovala a existovat už nebude. Narodili jste se se zcela jedinečnou biologickou výbavou a dostali jste se do zcela jedinečných sociálních podmínek. To má za následek životní zkušenost, kterou již nikdy nebude možné zopakovat.

Opuštění dlouhodobých plánů a přijetí nepředvídatelnosti života

Cítili jste se někdy pod tlakem, abyste žili svůj život určitým způsobem? Společnost nás často nabádá, abychom se řídili určitým lineárním plánem. Chce se po nás, abychom v 18 letech dokončili střední školu, šli na univerzitu a pak se stali profesionálem, oženili se a měli děti. Tento příběh může pro některé lidi fungovat, ale pro mnohé z nás může být omezující a odvádět nás od příležitostí, ve kterých bychom mohli vyniknout.

K vytvoření tohoto plánu se často musíme odhodlat již ve velmi mladém věku. Od dospívajících se očekává, že nastoupí na univerzitu do určitého oboru a na tomto rozhodnutí pak založí svou kariéru. To znamená, že mnoho mladých lidí se zavazuje k vytvoření obecného plánu celé své kariéry v době, kdy právě končí jejich dětství.

Plánování života v tak mladém věku rozhodně neponechává mnoho prostoru pro nečekané příležitosti, a přitom život je plný nečekaných událostí. Nemáte tušení, co se stane zítra, ale to není na škodu. Možná narazíte na něco, co vás přivede k příležitosti, kterou jste nikdy nečekali. Místo abyste se nepředvídatelnosti světa báli, využijte ji ve svůj prospěch. Neznámé situace mohou vést k něčemu úžasnému.

Když se smíříte s tím, že nemůžete předvídat ani kontrolovat budoucnost, objevíte mnoho nových příležitostí. Dobře to ilustruje vlastní život Kena Robinsona. Jako dítě se zajímal o divadlo a režii, později o dramatickou výchovu a jejím prostřednictvím o reformu školství. Psát a přednášet začal až ve středním věku. Jako mladý dospělý nikdy neplánoval, že by většinu své kariéry udělal mimo Anglii nebo že by se proslavil svým psaním a projevy. Jeho největší dílo bylo výsledkem toho, že se chopil příležitosti, i když nevěděl, kam povede.

Zkrátka, nebojte se neznámého, protože vše je neznámé.

Dejte si příležitost objevit své dovednosti a vrozené schopnosti

Lidská inteligence je nesmírně rozsáhlá a každý z nás se rodí s vlohami pro různé dovednosti – to je součást toho, co dělá každého z nás jedinečným.

Přestože jste se narodili s mnoha vlohami, vaše prostředí nebo kultura vám možná zabránily v jejich objevení: třeba pokud jste nikdy nebyli na moři, netušíte, zda máte vlohy pro plachtění.

Stejně tak jste možná neměli prostředky k odhalení svých schopností. Například škola El Sistema byla otevřena proto, aby učila klasickou hudbu děti žijící v nebezpečných částech Venezuely uprostřed strašlivého násilí a politických bojů. Škola se stala velmi úspěšnou a mnoho dětí vyniklo a pokračovalo v profesionální hudební kariéře. Kdyby nebylo této školy, nikdy by se jejich talent neprojevil.

Společenské hodnoty vaší kultury vám také mohou bránit v objevení vašich schopností. Vaše kulturní hodnoty vám mohou diktovat, že je nevhodné, aby se ženy věnovaly inženýrství, nebo aby se muži věnovali vaření. Pokud jste v takové kultuře ženou s nadáním pro inženýrství, možná jste se tomuto zájmu nemohla věnovat v dětství a možná jste toto nadání ani nikdy neobjevila, pokud jste nešla proti kulturním normám.

Protože k objevení svých schopností potřebujete příležitosti, snažte se pro sebe nových příležitostí vytvořit co nejvíce. Přinuťte se opustit svou komfortní zónu. Navštěvujte kurzy předmětů, které vás zajímají, ale nikdy jste je nestudovali. Seznamte se s novými lidmi. Cestujte. Ani nevíte, jaké máte neobjevené vlohy. Čím více se novým situacím vystavíte, tím více příležitostí budete mít, abyste v sobě mohli objevit neznámé vlohy.

Nenechte se odradit špatným hodnocením

Když se zeptáte lidí na nejlepší způsob, jak zjistit něčí inteligenci, většina z nich pravděpodobně navrhne IQ test nebo se zeptá na známky ze školy. Tyto standardizované testy však měří pouze jeden druh lidské inteligence: logické uvažování. Ve skutečnosti existuje mnoho dalších způsobů, jak být inteligentní, které většina škol nehodnotí.

Pokud jste byli inteligentní v těchto jiných směrech, vaše škola vás pravděpodobně nepodpořila.

Školy například velmi málo oceňují dovednosti závislé na používání rukou. Pokud jste se projevili jako nadějní mechanici, škola se vás možná snažila přesměrovat na něco, co považuje za „odbornější“, například na práva nebo medicínu (přestože mechanici jsou velmi inteligentní, jen jiným způsobem).

Školy se navíc zaměřují jen na několik stylů učení. Školy obvykle nutí studenty učit se prostřednictvím textů, ale někteří lidé se učí lépe abstraktnějšími způsoby, například prostřednictvím vizuálních představ. Slavný skladatel Hans Zimmer se ve škole učil velmi špatně. Teprve když se začal učit hudbu pomocí vizuálního chápání, dosáhl vynikajících výsledků. Hudbu chápe tak, že si ji vizualizuje jako opakující se vzorce, ačkoli ho takto žádný učitel nikdy neučil.

A konečně, školy odrazují děti od zkoumání náročných předmětů tím, že trestají jejich chyby. Například v testu z matematiky se za chyby strhávají body. To vede žáky k tomu, že se snaží od daného předmětu odklonit. Navíc s tím, jak rosteme, jsme podmiňováni, abychom se vyhýbali chybám, a tím se stáváme méně kreativními.

Nepředpokládejte tedy, že jste v něčem špatní, protože jste v daném předmětu ve škole podávali špatné výsledky. Prozkoumejte ho znovu a položte si tuto otázku: Jsem si jistý, že jsem v tomto předmětu špatní? Jak to zjistím? Toto jsou oblasti, které možná budete chtít prozkoumat.

Postoj nesmí bránit v dosažení plného potenciálu

Mnoho věcí nám může bránit v realizaci našeho skutečného potenciálu. Často nám v tom brání naše okolí, ale někdy se omezujeme sami svým vlastním přístupem.

Zaprvé, možná jste si vybudovali pesimistický postoj ke svým schopnostem. Tento pocit je často podporován společností. Když vyrůstáme, jsme neustále povzbuzováni k tomu, abychom mezi sebou soutěžili – ve školách i na pracovištích. To znamená, že jste se možná vzdali některých talentů, protože jste měli pocit, že nemůžete konkurovat. Například jste mohli být nadějní jako kytaristé, ale vzdali jste se toho, protože jste měli pocit, že nikdy nebudete tak dobří jako Jimi Hendrix. Často jsme nabádáni k pesimistickému přístupu k rozvoji svých schopností.

Jedním z klíčových faktorů, které určují vaše myšlení, je, zda máte fixní nebo růstové myšlení. Fixní myšlení znamená, že věříte, že vaše schopnosti jsou vrozené, a proto je nikdy nemůžete zlepšit, zatímco růstové myšlení znamená, že věříte, že máte sílu své schopnosti rozvíjet prostřednictvím praxe. Společnost nás často podporuje k fixnímu myšlení zdůrazňováním pojmů, jako je IQ: jsme nuceni věřit, že se s určitým IQ rodíme a že je nám souzeno mít toto IQ po zbytek života, zatímco ve skutečnosti můžeme studiem velmi zlepšit své intelektuální schopnosti (a dokonce i výkon v takových testech). Je třeba usilovat o růstové myšlení, protože to vám umožní rozvíjet a zlepšovat své schopnosti.

Abyste lépe porozuměli sami sobě, mohlo by pro vás být užitečné absolvovat některé testy pro posouzení osobnosti. Nikdy nemohou popsat vaši osobnost v úplnosti, ale mohou vám poskytnout některé nové myšlenky, které lze využít k přeorientování sebe sama a svých cílů. Jedním z běžných testů, které lidé používají, je Myersův-Briggsův test (MBTI), který lze vyplnit online.

Vášně jsou klíčem k fyzické i duševní pohodě

Mít vášně je podstatnou součástí lidského bytí a všichni lidé jsou pro něco zapálení. Pokud máte pocit, že žádné vášně nemáte, je to pravděpodobně proto, že jste je ještě neobjevili.

Když děláte něco, co vás baví, měli byste to intuitivně poznat, protože se v tom tak trochu „ztratíte“. Proto lidé často popisují změnu vnímání času, když dělají něco, co je baví. Hudebníci často tráví hodiny zkoušením nebo psaním hudby, aniž by vnímali ubíhající čas. Ptejte se sami sebe, co ve vašem životě způsobuje, že se takto cítíte?

Pozitivní duševní pocit, který máte, když jste ponořeni do svých vášní, ovlivňuje i vaši fyzickou pohodu. Harvardská studie vývoje dospělých rozsáhle zkoumala souvislost mezi pozitivními emocemi a zdravím. Bylo prokázáno, že prožívání pozitivních emocí snižuje stres, omezuje chronickou bolest a závislosti, zlepšuje spánek a soustředění a má mnoho dalších pozitivních účinků.

Vášně jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí každého člověka, proto byste si měli vytvářet příležitosti, které vám umožní je objevovat. Čím více příležitostí k objevování svých vášní sami sobě poskytnete, tím šťastnější a zdravější budete. Prozkoumávejte nová fyzická a společenská prostředí a zkoumejte nové obory, které neznáte, ale zajímají vás; například navštěvujte kurzy, vstupujte do příslušných knižních skupin nebo vyhledávejte internetové komunity. Podívejte se na nové fyzické aktivity, jako je sport, nebo se naučte řemeslu, které vyžaduje zručné používání rukou. Čím více neznámých situací prozkoumáte, tím větší prostor máte pro objevování neznámých vášní.

Co pro vás znamená štěstí

Většina lidí se shodne na tom, že štěstí je velmi osobní záležitost. Navzdory této zdánlivě zřejmé skutečnosti nám společnost neustále tvrdí, že existují dva správné způsoby, jak dosáhnout štěstí: bohatství a okamžité uspokojení. To může být velmi škodlivé a může nám to bránit v hledání smysluplnějších způsobů, jak být šťastní.

Především se nám stále říká, že štěstí závisí na vydělávání více peněz. To je jednoduše nepravda. Míra depresí je mnohem vyšší v bohatších zemích. Peníze vám někdy mohou pomoci vypořádat se s danou situací, ale pokud se cítíte v životě nenaplněni, mít více peněz vám nutně nepomůže.

Nevadí ani to, když své vášně a talenty nedokážete proměnit ve svou profesi. Místo toho se naučte upravit svůj rozvrh tak, abyste na ně stále měli čas. Pokud je například vaší vášní malování akvarelem, nemusíte na to přeorientovat celou svou kariéru. Spíše si rozvrh uspořádejte tak, abyste si malování mohli dopřát, i kdyby jen na několik hodin týdně. To může mít velký vliv na vaši pohodu.

Je také běžné, že lidé hledají štěstí pouze prostřednictvím krátkodobého uspokojení. Mnozí se dostávají do začarovaného kruhu, kdy jsou v práci nešťastní a pracují jen proto, aby si vydělali peníze na rozptýlení od práce (například na večírky nebo dovolenou). Dlouhodobé uspokojení je mnohem smysluplnější, proto se raději snažte investovat svůj čas do dlouhodobých projektů, které vás baví, například do tvorby nebo budování věcí. Na rozdíl od pomíjivých odměn (jaké může poskytnout například noční vycházka) vám tvorba něčeho, jako je román nebo kus nábytku, bude neustále přinášet nové výzvy a drobné úspěchy, a jak bude proces tvorby pokračovat, budete se cítit ještě uspokojivěji.

Pro mnoho lidí je největším štěstím pomáhat druhým, takže pokud jste to ještě neudělali, podívejte se na to. Dobrovolnictví nebo zapojení se do projektů, které pomáhají jiným lidem nebo vaší komunitě, nepřináší prospěch jen ostatním – možná zjistíte, že přináší hlubší druh štěstí i vám.

Komunita lidí a realizace cílů

Vaše vášně jsou vaše vlastní, ale často je velmi prospěšné věnovat se jim společně s dalšími lidmi. Nalezení lidí, kteří sdílejí vaše vášně, může vést k novým příležitostem k naplnění vašich cílů.

Řekněme, že vás baví kutilství v oblasti elektroniky. Sdílení nápadů a spolupráce s lidmi z různých oblastí specializace v rámci tohoto oboru by pro vás mohlo být zvláště přínosné. Přesně za tímto účelem vznikla komunita „Maker“, která má svůj vlastní časopis a konference. Prostřednictvím těchto médií mohou kutilové sdílet nápady a rady ku prospěchu všech. Když pracujete v komunitě podobně smýšlejících lidí, najdete další, z jejichž nápadů se můžete učit. Mohou vás naučit novým dovednostem relevantním pro vaše cíle a pomoci vám lépe realizovat vaše nápady a vy se samozřejmě můžete podělit o své znalosti a na oplátku pomoci jim.

Někdy je spolupráce s ostatními nejen přínosná, ale vlastně i nutná. Některých cílů lze dosáhnout pouze ve velkých skupinách. Netlačte na sebe, že byste měli svých cílů dosáhnout sami, protože to je často nereálné. Dobrým příkladem je „hnutí nové severské kuchyně“, které se v posledních letech stalo v Evropě populární. Vzniklo jako skupina kuchařů ve Skandinávii, kteří chtěli propagovat tradiční severská jídla, ačkoli právě této kuchyni se jen zřídkakdy dostává mezinárodní pozornosti. Zorganizovali síť zúčastněných restaurací, rekrutovali zainteresované kuchaře a úspěšně zvýšili popularitu severské kuchyně v celé Evropě. Je zřejmé, že žádný jednotlivý šéfkuchař ani restaurace by to sami nedokázali.

Najít skupinu lidí, kteří sdílejí vaši vášeň, může být pro vás i ostatní členy skupiny velmi přínosné nebo dokonce nezbytné.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.