Ukaž, co děláš!

Show Your Work

Austin Kleon

10 způsobů, jak sdílet svou kreativitu a nechat se objevit

Ukaž, co děláš!

4.11

na základě

44675

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

6883

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Ukaž, co děláš! ukazuje v deseti nových principech, že musíte být otevření, štědří a stateční – umělci, od nichž budou krást jiní umělci. Austin Kleon přesvědčí i ty, jimž vadí nutnost propagovat a prodávat sám sebe a nechtějí se zpronevěřit svým zásadám, ale přitom by rádi představili svou práci i celý proces tvoření. Je to kniha o self-promotion pro tvůrce, kteří se tak trochu stydí chlubit se vlastním peřím.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Austin Kleon

Austin Kleon je americký spisovatel, umělec a řečník. Narodil se v roce 1983 v Ohiu a v současné době žije v Austinu, Texas.

Kleon je autorem několika knih, včetně bestselleru Kraď jako umělec, který se stal inspirací pro mnoho kreativních lidí po celém světě. Jeho další knihy zahrnují Ukaž, co děláš! a Jeď dál.

Kleonova práce se zaměřuje na kreativitu, umění a inspiraci a jeho styl psaní je přístupný a zábavný. Kleon také pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích a festivaly po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Je znakem nedostatku skromnosti věřit příliš své práci? Nebo nazývat se umělcem? To není žádné popichování či provokování. Odpověď je velmi jednoduchá: NE.

Je však skromnost nemocí, která vytváří zeď mezi umělci a světem, který jejich práci očekává?

Možná. Ano/ne/nemám tušení. Která z odpovědí bude ta vaše?

Austin Kleon nám dává 10 cenných lekcí, jak překonat ty neproduktivní formy skromnosti, které nás vedou přímo k tomu, abychom se stali „nikým“.

Hluboké a nesmírně užitečné poselství této knihy je umocněno autorovou osobní rozsáhlou a relevantní zkušeností. Tato osobní zkušenost Austina Kleona je přirozeně klíčovým konceptem jeho knihy Ukaž, co děláš!.

Jde o návod v deseti krocích, který obsahuje všechny potřebné znalosti k tomu, aby vaše kariéra umělce dosáhla nové úrovně.

Ale kdo je Austin Kleon? Americký spisovatel a umělec žijící v texaském Austinu, autor dvou ilustrovaných knih, které se staly bestsellerem: „Newspaper Blackout“ , Ukaž, co děláš!. Kromě všech těchto obálek, sám sebe popisuje jako „spisovatele, který kreslí“, který vytváří „umění za pomoci slov a knihy pomocí obrázků“.

Název nejnovější knihy Austina Kleona je dostatečně sugestivní a pro skutečný obsah knihy až příliš popisný. Autor se se svými čtenáři dělí o 10 účinných způsobů, jak zviditelnit svou práci pro ostatní a jak se „nechat objevit“, abyste mohli pokračovat ve své profesionální umělecké kariéře.

Tímto „mistrovským plánem o 10 krocích“ chce Austin Kleon geniálně nabídnout pomocnou ruku všem začínajícím umělcům na trhu.

Nemusíš být génius

První lekcí, kterou nás Austin Kleon učí, je, že nemusíte být génius, abyste dosáhli sebeuspokojení, pokud jde o vaši uměleckou kariéru.

Někdy se ukáže, že být amatérem je mnohem užitečnější než být odborníkem. To proto, že amatéři mají tu vzácnou vlastnost, že ke každé nové situaci přistupují svěže a nevinně. A takový přístup nakonec vždy vede k velkolepým výsledkům!

Austin Kleon boří mýtus „osamělého génia“, na který je většina z nás zvyklá, tím, že jednoduše uvádí věci na pravou míru.

Vyzývá nás, abychom vystoupili ze své komfortní zóny a začali navazovat kontakty s ostatními lidmi a „vystavovali“ se jim. V tomto kontextu autor zdůrazňuje velký význam sdílení informací při výkonu umělecké profese:

„Sdílejte to, co máte rádi, a lidé, kteří mají rádi totéž, si vás najdou.“

Mysli na proces, nikoli na výsledek

Druhý krok plánu má název Mysli na proces, nikoli na výsledek.

Protože většina z nás je zvyklá vztahovat svou tvůrčí práci k finálním produktům, Austin Kleon nás vyzývá, abychom tento pohled na práci přehodnotili.

Jak? Tím, že připomíná obrovský význam procesu, který vede ke konečnému produktu: „Musíte proměnit neviditelné v něco, co mohou ostatní lidé vidět.“

Sdílej něco malého každý den

Další důležitá lekce, kterou si z této knihy můžete odnést, je obsažena ve třetím kroku procesu a týká se „sdílení něčeho malého každý den“.

Následující rada Austina Kleona se může zdát na první pohled docela šokující: „Na internetu se můžete stát člověkem, kterým opravdu chcete být.“

Navzdory tomuto prvnímu dojmu Austin odhaluje hlubokou pravdu o kariéře každého umělce: „V dnešní době platí, že pokud vaše práce není na internetu, tak neexistuje“.

Poučení: každý umělec by se měl přizpůsobit této nové komunikační éře a začít zkoumat rozmanité možnosti virtuálního vesmíru. Pro umělce je tedy být na internetu a sdílet informace o své práci nutností!

Internetová velkorysost patří k nejlepším přístupům, které si umělec může osvojit jak na začátku své kariéry, tak i v jejím průběhu.

Přestože je sdílení nesmírně důležité, autor nás docela ironicky upozorňuje, že záleží také na obsahu věcí, které se rozhodneme sdílet online: „Neukazujte svůj oběd nebo latté, ukazujte svou práci.“ 

Pootevři svůj šuplík kuriozit

Jako čtvrtý krok procesu „nechat se objevit“ Austin Kleon předkládá výzvu, abychom otevřeli svůj „šuplík kuriozit.“

Tato metaforická myšlenka jednoduše odkazuje na všechny věci, které se nám v každodenním životě líbí, nebo nelíbí. Autor říká, že náš vkus a to, co nás ovlivňuje, nepřímo odhaluje, kdo vlastně jsme, a má to i moc „vrhat stín na naši vlastní práci“.

Musíme se naučit svůj vkus vlastnit a sdílet ho s ostatními lidmi, protože „být otevřený a upřímný v tom, co se vám líbí, je nejlepší způsob, jak navázat kontakt s lidmi, kteří mají tyto věci také rádi“.

Vyprávěj dobré příběhy

I když to možná není první myšlenka, která nás napadne, když přemýšlíme o umělecké kariéře, je vyprávění dobrých příběhů něco, v čem by se měl každý umělec zlepšit. To je pátou lekcí knihy.

Austin Kleon tvrdí, že „na slovech záleží“, protože k naší smůle „naše práce bohužel nemluví sama za sebe“. V důsledku toho se umělci musí naučit být lepšími vypravěči, pokud chtějí dosáhnout kariérního úspěchu.

Každé umělecké dílo má za sebou příběh a právě tento příběh musí umělec přednést svému publiku.

Uč, co umíš

V rámci šestého kroku našeho transformačního procesu Austin Kleon představuje myšlenku velkorysého zacházení s vlastními znalostmi o naší práci a jejich sdílení s lidmi, kteří o ně mají zájem.

Hlavním důvodem, proč nám radí, abychom přesunuli svou pozornost k tomuto chování, je, že když někoho učíte, jak dělat to, co děláte vy, v podstatě tím vyvoláváte větší zájem o svou práci.

Velkorysost je vždy důkazem empatie. A empatie vždy živí loajalitu.

Vždy musíme mít na paměti, že „chceš-li získat, musíš dát“.

Nezměň se v lidský spam

Bez ohledu na to, jak lákavý se virtuální vesmír může umělcům zdát, je třeba si neustále uvědomovat, že se nesmíme změnit v lidský spam. V tomto sedmém kroku nás Austin Kleon učí, že existuje tenká hranice mezi přiměřeným a nadměrným sdílením informací na internetu. Musíme tedy stále pamatovat na to, abychom tuto hranici nepřekročili, pokud se chceme vyhnout odmítnutí ze strany těch, které chceme zaujmout.

Když se umělci rozhodnou vystavit své dílo na odiv světu, „musí být připraveni na dobré, špatné i ošklivé“ reakce. A také se musí naučit přijímat jakoukoli kritiku, která je může potkat.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Nauč se přijímat rány

V osmé kapitole se dozvíte, jak se umělci mohou vypořádat s kritikou, která k jejich profesi neodmyslitelně patří. V souvislosti s otázkou kritiky je třeba si uvědomit jedno základní pravidlo: Nemůžete ovlivnit, jakou kritiku obdržíte, ale můžete ovlivnit, jak na ni budete reagovat.

Chceme-li navázat autentické vztahy s druhými lidmi, musíme být ochotni přijmout a odhalit svou vlastní zranitelnost.

Zaprodej se

V rámci deváté kapitoly, sugestivně nazvané Zaprodej se, se stává součástí diskuse finanční aspekt umělecké kariéry.

I když se o umění obvykle hovoří jako o něčem, co se rodí z umělcova intimního potěšení a bez zamýšleného finančního cíle, umělci si na sebe přesto musí vydělat.

Každý umělec se musí naučit, jak správně ohodnotit své dílo a jak si za něj správně říct o honorář.

Poslední kapitola s názvem Vydrž obsahuje nejsilnější motivační poselství.

Ať už zažíváme v profesní kariéře úspěch, nebo neúspěch, nejdůležitější je „neskončit předčasně“.

Citáty

  • „Nepřemýšlejte o svých webových stránkách jako o stroji na sebepropagaci, ale jako o stroji na sebezdokonalování.“
  • „Amatéři se nebojí dělat chyby nebo vypadat na veřejnosti směšně. Jsou do svého umění zamilovaní, a proto neváhají dělat práci, kterou ostatní považují za hloupou nebo prostě jen za pošetilou.“
  • „Nejlepším způsobem, jak začít na cestě ke sdílení své práce, je zamyslet se nad tím, co se chcete naučit, a zavázat se, že se budete učit ‚před ostatními‘.“
  • „Nemluvte s lidmi, se kterými nechcete mluvit, a nemluvte o věcech, o kterých mluvit nechcete.“
  • „Nemějte výčitky svědomí kvůli potěšení z věcí, které vás baví.“

Závěr

Být umělcem už tedy neznamená být o samotě. Je to spíše o tom otevřít dveře své pracovny prostřednictvím online světa a nechat ostatní nahlédnout do příběhu člověka, umělce a jeho umění.

Pro každý dobrý příběh se vždy najdou skvělí posluchači připravení projevit své uznání. Tak ukažte svou práci!

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.
Bestsellerový autor podle New York Times a odborník na sociální sítě se vrací s nekompromisními radami, jak navázat kontakt se zákazníky a porazit konkurenci díky marketingu sociálních sítí. Pokud Vaynerchuka znáš, víš, že je vypravěč.
Jak často se s odhodláním soustředíme na úlohu, trávíme hodiny/dny nebo dokonce měsíce, jen abychom pak zjistili, že to vůbec nebylo třeba dělat 🫠. Proto musíme jednou za čas zvednout hlavu a podívat se na situaci z výšky. 🙌
Víš, jaké jsou nejčastější příčiny selhání týmů? Jak je možné, že i výrazně talentované skupiny lidí mohou selhat, a to i přesto, že každý z týmu má k dispozici potřebné zdroje a schopnosti?