Snídaně se Sokratem

Breakfast With Socrates

Robert Rowland Smith

Neobyčejná (filozofická) cesta vaším obyčejným dnem

Snídaně se Sokratem

3.29

na základě

1577

hodnocení na Goodreads

3.9

na základě

51

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Snídaně se Sokratem vás provede obyčejným dnem ve společnosti neobyčejných myslitelů, přičemž každou jeho část propojí s hlavním poselstvím jednoho z několika velkých filozofů historie, jako byli Descartes, Nietzsche, Marx, a dokonce i Buddha.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Robert Rowland Smith

Klíčové myšlenky z knihy

Filozofie vás vyzbrojí, abyste ve složitém světě činili moudrá a praktická rozhodnutí

Možná jste si vždy mysleli, že filozofie není váš šálek čaje. Zamyslete se znovu. Filozofie není jen o kladení velkých otázek typu „Jaký je smysl života?“. Jde o kladení správných otázek, velkých i malých.

Filozofie se zabývá otázkou „Kolik mám dát číšníkovi spropitné?“ stejně jako otázkou „Existuje Bůh?“. Jde o to dívat se na svět kolem sebe a umět se moudře rozhodovat v každodenním životě.

Ve skutečnosti původní řecké slovo „philosophia“ doslova znamená „láska k moudrosti“. Moudrost je dovednost posoudit složitý svět a na základě reflexe, tj. kladení správných otázek v různých situacích, učinit správný úsudek.

Dělat moudrá rozhodnutí v každodenním životě je filosofie.

Příklad v reálném světě: bylo by moudré zvážit, kde, jak a kdy byl vypěstován špenát, který jíte. Byl vypěstován v zemi, kde nedávno vypukla epidemie salmonely? Bylo použito velké množství hnojiv a pesticidů? Kdy byl sklizen? Jak dlouho ještě bude vhodný ke konzumaci? To jsou otázky, které si klade moudrý člověk, aby se mohl v supermarketu prakticky rozhodnout.

Moudrost by se však neměla zaměňovat s chytrostí. Chytrost se týká především vítězství nad protivníkem v hádce. Jistě, možná jste v hádce s partnerem vyhráli, ale nebylo by moudřejší se prostě nezačít hádat? Jste šťastnější, když vyhrajete, nebo když žijete v míru?

Budete šťastnější, když budete mít ve svém životě filozofii. Někdy si pokládejte velké otázky, ale vždycky se ptejte hlavně na ty malé. Milujte moudrost. Cvičte se v reflexi. Žijte filozofií.


Descartes: Jsi-li vzhůru, myslíš, a proto musíš existovat

Přestože to děláme každý den, probuzení může být docela šok – můžeme se probudit se zlou kocovinou, po příliš krátkém odpočinku nebo vedle špatného milence.

Proč nás ale probuzení tak překvapuje? Je to proto, že v okamžiku před probuzením z definice spíte. Nejste si vědomi toho, že se brzy probudíte.

Filozofové se tématem vědomí zabývají už stovky let.

Je zřejmé, že vědomí je složité. Jak si můžete být jisti, že jste vzhůru? Jak můžete vědět, že se vám nezdá o tom, že jste vzhůru? Jak můžete vědět, že vše kolem vás není iluze, která vás má oklamat?

V 30. letech 16. století se francouzský filozof René Descartes rozhodl odpovědět právě na tyto otázky. Zavázal se pochybovat úplně o všem a nic nebrat jako samozřejmost, počínaje vědomím. Descartes dospěl k základnímu poznání, že může pochybovat o všem kromě toho, že pochybuje. A protože pochybovat znamenalo myslet, věděl, že myslí. A protože myšlení znamenalo žít, věděl, že žije.

Descartes pak dospěl k slavnému závěru: „Cogito, ergo sum“ – „Myslím, tedy jsem“.

I když si myslíte, že spíte nebo jste mrtví, stále myslíte, a proto žijete. Existujete.

To je Descartův důkaz existence.

Proto je probuzení každé ráno hluboce filozofické. Je to každodenní přijetí vědomí a opětovné potvrzení vlastní existence.

Freud: Ranní rutina je tvrdým psychologickým soubojem mezi egem a superegem

S jistotou vlastní existence vykonáváte sérii ranních rituálů: sprcha, toaleta, holení, oblékání, jídlo a spěcháte ze dveří. Jako vždy je však příprava na odchod do práce složitější, než si představujeme.

Na počátku 20. století se Sigmund Freud, slavný rakouský neurolog, ponořil do nově se rozvíjejícího oboru psychoanalýzy, způsobu zkoumání nevědomé mysli. Podle Freuda se naše mysl skládá z různých sil, které mezi sebou neustále bojují:

„Ego“ představuje tu část mysli jedince, jejímž cílem je především pohodlně žít v zaběhnutých kolejích bez nadměrného stresu a překvapení.

„Superego“ naproti tomu vyžaduje, abychom interpretovali to, co od nás požaduje zbytek světa. Superego v nás vyvolává pocit povinnosti holit se, mluvit slušně, nosit vhodné oblečení a obecně dodržovat společenská pravidla.

Ranní příprava na odchod z domova je vždy zlomovým bodem v konfliktu mezi egem a superegem. Připravujeme se opustit klidné, rutinní potěšení ega ve prospěch vnějších předpisů vyžadovaných společností a vynucovaných superegem.

Vnější svět bude často vyžadovat, abyste opustili své rutinní postupy, předkládat vám překvapení a vnucovat pravidla pro vaše chování a vzhled. V metru může být zácpa, klobouk vám může být při zastavování taxíku vítr zfouknut do louže, a když vás šéf pokárá za pozdní příchod, budete muset zdvořile odpovědět.

V důsledku toho je každý knoflík, který si zapnete, a každá tkanička, kterou si zavážete, ve skutečnosti odevzdáním ega superegu. S každým kompromisem vás superego přivádí o krok blíž ke dveřím.

Nietzsche: Opusťte fantazie stáda, ovládněte svůj osud a vstupte do řad nadlidí

Miliardy lidských bytostí denně docházejí do kanceláří, kde pod tísnivým světlem zářivek dřou jako stádo a absolvují řadu svévolných byrokratických procedur.

Možná právě teď sedíte ve vlaku a čtete toto shrnutí. Podívejte se doprava. Podívejte se doleva. Jste obklopeni soudruhy ze stáda, a to je ideální okamžik k zamyšlení nad myšlenkami hyperkritického německého filozofa 19. století Friedricha Nietzscheho. Ten nás vyzval, abychom si položili otázku: „Co kdybych měl tento život prožít znovu? Zvládl bych to?“

Které části vašeho života by byly nesnesitelné?

Nietzsche prosazoval učení o dvou světech, což znamená, že kromě reality si vymýšlíme i svět fantazie, abychom unikli těžkostem našeho skutečného života. I když jsou tyto fantazie jistě útěšné, podle Nietzscheho jsou to jen příznaky slabosti. Žijeme skrze ně jakoby v náhradě za realitu, a proto děláme jen málo pro to, abychom své sny uskutečňovali.

Stádo kráčí dál v téměř dokonalém halucinačním souznění.

Nietzsche věřil, že jediným způsobem, jak uniknout stádu, je úplně se vzdát fantazie. Bez ní je možné ovládnout svůj osud tím, že budete žít pro každý okamžik a uvidíte svět takový, jaký je.

Ty, kteří toho byli schopni, nazýval „nadlidmi“.

Nadlidé se nepřizpůsobují a nepodřizují fantazii, kterou vyžaduje stádo, ale naopak přijímají svou individuální nekonformitu v celé její drsné realitě. Nebojí se být jiní.

Vzdávají se svých představ a slibují si, že budou žít tak, aby s radostí prožívali každý okamžik.

Teprve když víte, že byste s radostí prožili znovu každý okamžik svého života, jste pánem svého osudu. Staňte se pánem svého osudu. Staňte se nadčlověkem.

Marx: Práce je otroctví za mzdu, nemáte co ztratit, jen své okovy

Odpojili jste se od dojíždějícího stáda a dorazili na místo svého zaměstnání. Když překračujete práh, do jaké smlouvy se pouštíte? O čem práce skutečně je?

Klasicky definována v rámci kapitalistického systému je práce směnou vlastního výkonu za peníze.

Německý filosof a ekonom devatenáctého století Karel Marx svým klíčovým poznatkem způsobil doslova revoluci v moderním chápání práce:

Marx v zásadě dospěl k závěru, že to, že průměrný dělník zůstává chudý, zatímco elita je bohatá, není náhoda ani výsledek lenosti, schopností či přirozenosti. Ve skutečnosti jsou bohatí fakticky pány průměrného dělníka, otroka mzdy. Bohatí vydělávají více, než kolik stojí jejich práce, a aktivně tak prosperují díky zoufalství námezdních otroků, kterým Marx říká proletariát.

Proletariát tvoří dělnická třída v rámci kapitalistické struktury. Kapitalisté, vlastníci většiny majetku, jsou dominantní třídou. 

Marx po desetiletí inspiroval revoluce po celém světě tvrzením, že námezdní otroci, kteří „nemají co ztratit, jen své okovy“, by se měli vzbouřit proti kapitalistům.

Co můžete ztratit vy?

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 13 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: