Mimo dobro a zlo

Beyond Good and Evil

Friedrich Nietzsche

Předehra k filosofii budoucnosti

Mimo dobro a zlo

4.02

na základě

84632

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

1758

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Jeden ze základních spisů pozarathustrovského období, jež je charakteristické vyostřením kritického stanoviska vůči dosavadní podstatě člověka a převažujícím hodnotovým kritériím. Nietzscheovské „přehodnocení všech hodnot“. Voluntaristický filozof vytváří nový morální zákon, který odmítá tradiční podobu vztahu dobra a zla.

Dobrým člověkem je silná a vyvolená bytost. Jeho protiklad představuje nízký a plebejský jedinec. Z tohoto důvodu je třeba odstranit tradiční podstatu morálky, neboť vznikla z pocitu méněcennosti utlačovaných. Musí vzniknout nový morální zákon, opírající se o úctu k silným a vyvoleným jedincům.

Mimo dobro a zlo od Friedricha Nietzscheho je jednou z nejpřevratnějších filosofických knih moderního světa. Nietzscheho intelektuální šíře a jeho radikální myšlenky byly často předmětem sporných debat a polemik. V této knize Nietzsche prozkoumává dualitu lidského světa a zpochybňuje tradiční morálku a etiku.

Nietzsche tvrdil, že všechny hodnoty, které lidstvo přijalo jako svaté, jsou jen iluzí, které jsou nutné pro uchování společnosti, ale které zároveň brání jedinci v jejich vlastním rozvoji. Tento názor Nietzsche shrnul v tezi: "co tě nezabije, to tě posílí." Tato kniha je proto neúprosným výzvou k tomu, aby člověk opustil předsudky, omezující představy o světě a podíval se na něj novýma očima. Nietzscheho myšlenky jsou stále aktuální a inspirativní pro každého, kdo hledá svou vlastní cestu k pravdě a svobodě.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak se zbavit konvenčních norem a objevit své pravé já.
  • Získáte nový pohled na etiku a morálku, který vás zprostí dogmatu.
  • Dozvíte se, jak přemýšlet kriticky a nehodnotit svět na základě stereotypů.
  • Objevíte novou dimenzi vztahů mezi lidmi a naučíte se je rozpoznat.
  • Tato kniha vám pomůže najít svůj vlastní smysl života a žít život plněji.

#čtutáty z knihy

"Bez hudby by byl život chybou."
"V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.“
"Když se bojíme našich myšlenek, bojíme se sami sebe."
"Bez vášně není žádná genialita."
"Nemějte příliš mnoho soucitu, jinak se stanete slabými."

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche byl německý filosof, básník a kritik kultury, který žil v 19. století. Narodil se v roce 1844 v Röcken, v Sasku-Anhaltsku, a zemřel v roce 1900 v Turíně, v Itálii.

Nietzsche je známý svými myšlenkami o nadčlověku, vůli k moci a kritikou křesťanství. Mezi jeho nejznámější díla patří Antikrist, Mimo dobro a zlo a Tak pravil Zarathustra.

V roce 1889 se Nietzsche zhroutil a zbytek svého života strávil v péči své sestry v Turíně. Jeho dílo mělo velký vliv na filosofii, literaturu a kulturu 20. století.

Klíčové myšlenky z knihy

O autorovi

Friedrich Nietzsche není kulturní ikonou jen tak (a nemluvíme teď o jeho ikonickém kníru). Pravděpodobně neexistuje filozof, který by psal lépe (nebo poetičtěji) než on, žádný spisovatel, který by měl větší vliv na dějiny idejí. A jen málokterý intelektuál byl kontroverznější nebo nepochopenější než on. Nietzsche se narodil 15. října 1844, svou kariéru zahájil jako klasický filolog a ve svých 24 letech se stal nejmladším člověkem, který kdy vedl katedru klasické filologie na univerzitě v Basileji (tento rekord platí dodnes). Již o deset let později musel z této pozice odstoupit kvůli zdravotním problémům, které ho trápily po většinu života. V letech 1879 až 1889 napsal většinu svých filozofických děl, která radikálně změnila způsob uvažování o filozofii a neuvěřitelně ovlivnila následující generace umělců a myslitelů. Dne 3. ledna 1889 se Nietzsche psychicky zhroutil a poslední léta svého života strávil prakticky ve vegetativním stavu, než jeho život v prvním roce 20. století ukončila série tří mozkových příhod.

Předmluva

V předmluvě Nietzsche přirovnává Pravdu k Ženě a obviňuje muže – filozofy dějin, že ji nechápou úplně stejně. Pravda, říká Nietzsche, by se stejně jako Žena nenechala získat, kdyby byl v domě dogmatik. A všichni filosofové, dodává, byli dogmatici. Nejrozsáhleji poukazuje na Platóna: je jistě třeba přiznat, že nejhorší, nejúnavnější a nejnebezpečnější z dosavadních omylů byl omyl dogmatiků – totiž Platónův vynález Čistého ducha a Dobra v sobě samém. Stručně řečeno, filosofie je tedy jako dům postavený na špatných základech. Je třeba ho zbourat.

O předsudcích filozofů (§1 - §23)

Základní premisa této části – všichni filosofové jsou lidé a všichni lidé mají vrozené chyby a předsudky. Když tedy věříte filozofovi, že mluví pravdu, věříte vlastně přímému lháři, který ani neví, že lže. Každý filosofický systém je jen důmyslnou kouřovou clonou, která zastírá a zamlžuje předsudky svého autora (§6): Postupně začalo být jasné, z čeho se skládala každá dosavadní velká filosofie – totiž ze zpovědi svého původce a z jakési nedobrovolné a nevědomé autobiografie. Stručně řečeno, sáhněte dostatečně hluboko a to, co najdete na druhém konci filosofického systému, je sám autor, pomačkaný stereotypy a lidskými nedokonalostmi.

Svobodný duch (§24 - §44)

Způsob, jakým můžeme čelit dogmatismu a falešným filozofiím: Svobodným duchem! K tomu nepotřebujete vysvětlení: můžete mít svobodného ducha, když se zbavíte okovů svého vlastního já. Tito svobodní duchové, říká Nietzsche, tito noví filosofové by měli být „zvídaví až do morku kostí, badatelé až krutí, s neochvějnými prsty pro neuchopitelné, se zuby a žaludkem pro nejnepoživatelnější, připraveni na každou záležitost, která vyžaduje bystrost a ostré smysly, připraveni na každé dobrodružství". Jinými slovy, tito noví filozofové mohou odhalit některé bolestné pravdy o lidstvu. Jen musí každý argument dotáhnout do konce, ať už se zdá být jakkoli krutým.

Náboženská podstata (§45 - §62)

Nyní přichází Nietzsche ve své nejlepší podobě; člověk, kterého jedni rádi milují a druzí rádi nenávidí. Zapomeňte na Screwtapea a jeho dopisy: Nietzscheho slova jsou mnohem jedovatější, protože na rozdíl od ďábla nevěří v dobro a zlo. Ta jsou podle něj produktem náboženství, které si vymysleli slabí, aby utlačovali silné: Všude, kde se náboženská neuróza na zemi dosud objevila, nacházíme ji spojenou se třemi nebezpečnými předpisy, pokud jde o režim: samotou, půstem a sexuální abstinencí – ale aniž by bylo možné s jistotou určit, co je příčinou a co následkem, nebo zda tam vůbec existuje nějaký vztah příčiny a následku. Připadá vám to jako recept na spásu v „Siddhárthovi"? To proto, že je: Nietzsche Hesseho velmi ovlivnil. A stejně jako Siddhártha i Nietzsche tvrdí, že je špatné přijímat tato omezení, aniž bychom je vyzkoušeli. A obzvlášť špatné je považovat křesťanství za morální náboženství, protože zakazuje věci, které by zakazovat nemělo. Nietzsche končí tuto kapitolu tvrzením, že není nic horšího než evropské křesťanství, protože po osmnáct století nepřetržitě vysává veškerou radost ze života a z člověka dělá jen „vznešený potrat".

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: