Metačlověk

Metahuman

Deepak Chopra

Osvoboďte svůj nekonečný potenciál

Metačlověk

3.78

na základě

1701

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

1892

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Je možné vydat se za hranice každodenního života a zakusit vyšší stavy vědomí? V knize Metačlověk nám autor ukazuje cestu k vyššímu vědomí, která každému z nás umožní uvědomit si svůj nekonečný potenciál.

Deepak Chopra v této knize odhaluje tajemství toho, jak překonat současná omezení a vstoupit do pole nekonečných možností. Ptáte se jak? Tím, že se stanete metačlověkem. Metačlověk nepochází z žádného sci-fi příběhu a ani nejde o superhrdinu. Být metačlověkem znamená překročit omezení vytvářená myslí a vstoupit do nového stavu vědomí, v němž máme konkrétní a vědomý přístup k vrcholným prožitkům, jež dokážou změnit lidský život zevnitř.

Lidé to zvládají přirozeně – tedy do jisté míry. Po staletí se velcí umělci, vědci, spisovatelé a řada běžných lidí vydávali za hranice každodenního fyzického světa. Kdybychom však dovedli tyto ohromující prožitky vyvolávat, co by se stalo? Chopra má za to, že bychom se probudili a zažívali prudké a široké otevření těla, mysli a duše. Metačlověk vyzývá čtenáře, aby se na tuto cestu vydali tady a teď. Probuzení, jak se dozvídáme, není pouze otázka všímavosti či meditace. Probudit se – a stát se metačlověkem – znamená rozšířit své vědomí a vnést jej do všeho, co si myslíme, říkáme a děláme.
Vydáme-li se za hranice, budeme se moci osvobodit od podmiňování a návyků, jež jsou základem úzkosti, napětí a žádostí ega. Díky probuzení bude život dávat smysl jako nikdy dříve.

Aby byla kniha co nejpraktičtější, Chopra ji doplňuje 31denním průvodcem po cestě k metalidství. Po probuzení se život člověka změní: Projasní ho čisté vědomí jakožto pole všech možností. A tehdy se nekonečný potenciál stane osobní skutečností člověka.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak využít neomezený potenciál své mysli a dosáhnout skutečného štěstí a naplnění.
  • Získáte hlubší porozumění k sobě samým a k tomu, jak vaše rozhodnutí a myšlenky ovlivňují váš život.
  • Naučíte se techniky, které vám pomohou překonat stres a úzkost a dosáhnout větší míry duševního klidu.
  • Zjistíte, jak se spojit se svým vnitřním já a objevit skutečnou podstatu vaší existence.
  • Objevíte své skryté talenty a schopnosti a naučíte se je využívat k dosažení svých cílů a snů.

#čtutáty z knihy

"Všechno, co vidíme, slyšíme, ochutnáváme, čicháme a dotýkáme se, je jenom projekcí naší vlastní mysli."

"Náš mozek je jako přijímač, který přijímá signály z nekonečného pole vědomí."

"Realita, kterou vnímáme, je jenom iluze, kterou jsme si sami vytvořili."

"Když se naučíme ovládat svou mysl, můžeme ovládat svůj život."

"Jsme nekonečným polem možností a naše vědomí je klíčem k tomu, abychom se stali tím, kým chceme být."

Deepak Chopra

Deepak Chopra je světoznámý spisovatel, lékař a duchovní učitel. Narodil se v roce 1946 v Indii a vystudoval medicínu na univerzitě v Dillí. Poté se přestěhoval do Spojených států, kde se specializoval na endokrinologii.

V roce 1985 založil Chopra Center for Wellbeing, které se zaměřuje na holistické přístupy k léčbě a zlepšení kvality života. Je autorem více než 80 knih, které se zabývají tématy jako jsou duchovní růst, zdraví a osobní rozvoj.

Jeho kniha Metačlověk se stala bestsellerem a stala se inspirací pro mnoho lidí po celém světě. V této knize se Chopra zabývá otázkou, jak se stát vědomým tvůrcem svého života a jak dosáhnout vnitřního klidu a štěstí.

Deepak Chopra je také častým hostem v televizních pořadech a přednáší na konferencích po celém světě. Je považován za jednoho z nejvlivnějších duchovních učitelů současnosti a jeho práce pomáhá lidem po celém světě najít svou cestu k vnitřnímu klidu a štěstí.

Klíčové myšlenky z knihy

Naučte se, jak získat přístup ke svému nekonečnému potenciálu

Dojíždět do práce, vařit večeři, platit daně – je to opravdu souhrn lidské existence? Mnozí z nás chtějí víc, ale realita každodenního života nám často brání v úsilí o to, abychom toho dosáhli. Někdy dokonce pochybujeme, zda ono „něco víc“ vůbec existuje.

Co kdybyste se mohli posunout za hranice své současné reality a zažít vyšší formu vědomí, která by vás přivedla do kontaktu s vaším vlastním nekonečným potenciálem jako tvůrčí, emocionální a inteligentní bytosti? 

Skutečnost je taková, že to lze. V životě je i „něco víc“ a je to přístupné každému z nás, pokud se to naučíme využívat. 

Naše realita je simulace

Virtuální realita je špičkou současné technologie. Přesto existuje jedna simulovaná realita, která existuje již 200 000 let, od úsvitu lidské existence. K prožití této simulace však nepotřebujete používat virtuální realitu v podobě brýlí a sluchátek – žijete v ní právě teď.

Naše vnímaná realita je simulace. To není metafora. Je to biologický fakt. Pojďme si to rozebrat.

Na základní úrovni vnímáme realitu prostřednictvím našich smyslů, které filtrují svět skrze naše schopnosti vidět, slyšet, cítit, ohmatávat a ochutnávat. To, co vnímáme prostřednictvím našich smyslů, není technicky vzato konkrétní realita, ale sofistikovaná simulace. 

Vezměme si například zrak. Řekněme, že se podíváte z okna a uvidíte strom. Tento strom je souborem částic, stavebních kamenů hmoty. Tyto částice vyzařují elektromagnetické vlny známé jako fotony. Vaše sítnice, vrstva tkáně v zadní části oka, zaznamenává přítomnost těchto fotonů. Poté zachycuje jejich vjemy, které posílá do vaší vizuální šedé kůry mozkové, části mozku, která zpracovává vizuální informace. Teprve když vaše vizuální kůra interpretuje signály zachycené sítnicí, „vidíte“ strom. 

Jak víte, že soubor elektromagnetických vln, který vnímá vaše sítnice, je strom? Protože se vaše smyslové vnímání propojuje s mentálním rámcem, který si budujete od narození. Tento rámec vás podmiňuje tříděním smyslových vjemů do kategorií a rozděluje svět přírody na „rostliny“, „stromy“ a „květiny“. Tento rámec třídí miliardy odstínů do kategorií jako „červená“, „modrá“ a „žlutá“.

To platí i pro naše ostatní smysly. Vše, co naše smysly zachytí, je naší myslí alchymizováno do informací a zkušeností, kterým můžeme porozumět. Vnímáme pachové molekuly vznášející se v zahradě a mysl je interpretuje jako vůni květin. Vnímáme vibrace vzduchových vln v koncertní síni a mysl je interpretuje jako zvuky orchestru hrajícího Beethovenovu Devátou.

Tímto způsobem je vše, co zažíváme, vytvořeno „myslí“ – zprostředkováno a utvářeno našimi mentálními procesy.

Ať už cítíte vůni čerstvě upečeného koláče nebo obdivujete duhu, realita, kterou zažíváte, je ve skutečnosti důmyslnou mentální simulací. A jak vysvětlíme v následující části, simulace tím nekončí.

Existujeme v matrixu mentálních modelů vytvořených lidmi

Co kdyby vám někdo řekl, že věří, že svět je plochý disk v oceánu obklopený obrovským mořským hadem, který si ukusuje vlastní ocas? Asi byste měli problém udržet vážnou tvář. Co se týče systémů víry, tenhle není příliš realistický, že? Přesto ji středověcí Seveřané přijímali jako fakt.

To ale neznamená, že máš lepší přehled o realitě než středověký Seveřan. Jen to ilustruje skutečnost, že žádný systém víry není realistický. Víte, realita vytvořená naší myslí se neskládá jen ze všech údajů, které filtrují naše smysly. Je také sestavena ze všech myšlenek a dojmů, které filtrujeme prostřednictvím složité matrice přesvědčení. Tato matrice nám pomáhá uspořádat a pochopit svět, ve kterém žijeme. Kromě toho utváří naše chápání minulosti, naše prožívání přítomnosti a naše postoje k budoucnosti.

Různé skupiny lidí mají různé matice přesvědčení a představ, a tak si konstruují zcela odlišnou realitu. Skupina, ke které patříte, může existovat v realitě, kde Země vznikla před miliardami let jako výsledek velkého třesku. Zatímco váš soused může existovat v realitě, kde byla Země stvořena Bohem během šesti dnů. 

Do příslušných matric jsme zasazeni od narození, kdy jsou nám přiřazeny specifické atributy, jako je chlapec nebo dívka, Francouz nebo Srílančan, chudý nebo bohatý. Tyto přidělené atributy přijímáme, a dokonce na nich aktivně budujeme svou identitu. Když pak vyrosteme, přibývá jich ještě víc a začneme si o sobě myslet, že jsme chytří nebo hloupí, extrovertní nebo introvertní, republikáni nebo demokraté. Tyto atributy jsou čočkami, které filtrují náš pohled na svět. Čočky, které se zaměřují na některé věci, jiné rozmazávají a zbytek zcela zastírají.

Tato individuální podmíněnost se kříží s širšími, kolektivně vytvořenými mentálními modely, které se překrývají s realitou. Lidé tyto modely vytvářejí a podílejí se na nich od doby, kdy se u nás někdy v prehistorii vyvinuly schopnosti vyprávět příběhy. Mezi tyto modely patří mytologie, náboženství a v poslední době i věda a technologie. Na základě těchto modelů se ve společnostech vyvinuly konstrukty, jako jsou peníze, národnost a měrné jednotky, například čas.

Tyto mentální rámce nám mohou pomoci pochopit a uspořádat náš svět, ale ve skutečnosti jsou také velmi omezující. Přesto jsou tak pevně vetkány do struktury našich životů, že máme pocit, že se jim nedá uniknout. Nicméně abychom dosáhli svého plného potenciálu, musíme začít rozplétat nitky reality vytvořené naší myslí a odhalit skutečnou realitu, která se nachází za nimi.

Mimo námi vnímanou realitu existuje čistá metarealita

Podívejte se z okna. Řekněme, že tam vidíte jasně žluté auto. Víte, že „žlutá“ je umělá kategorie, kterou používáte k uspořádání a pochopení své reality – ostatně stejně tak „auto“ a „jasný“. Auto je součástí reality vytvořené vaší myslí a realita vytvořená vaší myslí je sofistikované simulakrum.

Znamená to, že nic takového jako to auto neexistuje? Žádná taková věc jako pevná realita? 

Ne. Ale abyste se k této realitě dostali, musíte se posunout za hranice vaší realitou vytvořenou myslí k něčemu mnohem hlubšímu.

Představte si, že stojíte na břehu řeky, mnoho kilometrů od pramene, kde pramení. Během své cesty se tato kdysi čistá voda převrátila přes oblázky a kameny a zadusila se plevelem. Ucpala se špínou a bahnem. Byly do ní naházeny odpadky a znečistila se. 

Špinavá voda před vámi, znečištěná plevelem, špínou, kamením a odpadky, je realita vytvořená vaší myslí. Znečištění jsou falešné koncepty a člověkem vytvořená vyprávění, která filtrují vaše prožívání reality.

Nyní si představte, že se vydáte podél této řeky zpět k jejímu prameni, k prameni, kde teče křišťálově čistá voda. Voda u pramene je čistá realita, neznečištěná umělými pojmy nebo omezujícími mentálními modely. Je to metarealita – meta znamená řecky „mimo“. Metarealita existuje mimo realitu vytvořenou myslí, kterou většina z nás obývá. Je to realita bez hranic a omezení – pramen nekonečných možností. 

Jak se ale k metarealitě dostanete? Zbavte své vědomí všech modelů vytvořených myslí, které mu brání. Zůstane vám čisté vědomí – vědomí vytváří veškerou realitu, a když se realita zbaví iluzí a umělých představ, zůstane jen vědomí. Metarealita je čisté vědomí za hranicemi a omezeními každodenního vnímání. Zkušenost metareality je tedy zkušeností nekonečných možností a potenciálu.

Mentální rámce reality vytvořené myslí jsou omezující. Zužují vaše vědomí a zužují vaši existenci. Představte si, co byste mohli dělat a jakými způsoby byste mohli existovat, kdyby byla vaše realita zcela oproštěna od těchto omezujících mentálních konceptů a příběhů. Přestali byste být pouhými lidmi a místo toho byste se stali metačlověkem. Vnímali byste nekonečné možnosti, a tím byste se otevřeli každé z nich a uvolnili svůj neomezený potenciál. Zní to až příliš dobře na to, aby to byla pravda, že? Ale není důvod, proč byste se neměli stát metačlověkem. Metalidé už vlastně existují.

Každý má potenciál stát se metačlověkem

Wolfgang Amadeus Mozart složil neuvěřitelných 50 symfonií, které změnily tvář hudby. Richard Feynman způsobil revoluci ve fyzice svou teorií kvantové elektrodynamiky. Šachový velmistr Bobby Fischer vyhrál ve 13 letech zápas označovaný jako „hra století“.

Co mají všichni tito výjimeční lidé společného? Mozart intuitivně vytvořil harmonii z nekonečných variací hudebních tónů. Feynman díky fyzice nahlédl do nekonečné rozlohy vesmíru a destiloval ji do hmatatelných vědeckých principů. Fischer vytvořil vítěznou strategii z prakticky nekonečného počtu možných šachových tahů. Mozart, Feynman i Fischer se zabývali nekonečnem. Jinými slovy, všichni využili nekonečné možnosti metareality, aby se stali metačlověkem. Díky tomu se jim podařily výkony mimo hranice reality vytvořené myslí.

Mozart, Fischer a Feynman se mohou zdát jako výjimeční. Ale nemusí tomu tak být. Každý se může naladit na nekonečné možnosti vesmíru. Princip náhlého geniality to dokazuje. Poprvé ho identifikoval lékař Darold Treffert, náhlá genialita se může objevit, když se někomu spontánně otevřou zákonitosti a složitosti vesmíru. Treffert uvádí případ Izraelce známého jako K. A., který měl základní znalosti jako klavírista. Jednoho dne si K.A. sedl ke hře a v mžiku pochopil celou hudební teorii. Od toho dne se z něj stal velmi úspěšný hudebník.

Případ K.A. není ojedinělý. Někteří z nás se narodili jako savanti s výjimečnými mentálními schopnostmi, jako je například fotografická paměť. Jiní si savantské schopnosti osvojí. Po událostech, které ovlivní nervovou soustavu, jako je úraz hlavy nebo mrtvice, mnoho savantů zjistí, že jsou schopni neuvěřitelných věcí, například plynně mluvit novým jazykem. U dalších, jako je K.A., se tyto schopnosti objeví náhle a bez zjevného důvodu. 

K.A. nikdy nestudoval hudební teorii. Jak je tedy možné, že jí najednou rozuměl? Jednoduše. Díky tomu, že se setkal s metarealitou.

Princip náhlého génia nás učí, že jedinci jako Mozart nebo Feynman nejsou géniové se schopnostmi, které přesahují schopnosti průměrného člověka. Nekonečno není něco, co může pochopit jen pár nadaných. Je to něco, k čemu máme všichni potenciál, pokud ovšem najdeme způsob, jak se k němu dostat.

Naštěstí cesta k nekonečnu leží v nás – konkrétně v našem vědomí. Protože vědomí, stejně jako metarealita, je nekonečné.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: