Jak si lidé hrají

3.76

na základě

34955

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

4089

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Pokud jste někdy chtěli pochopit, proč lidé dělají to, co dělají, jak se navzájem ovlivňují a jak si mohou vytvořit lepší vztahy a životy, pak byste měli přečíst knihu Jak si lidé hrají od Erica Berneho.

Eric Berne byl kanadský psychiatr, který vytvořil teorii transakční analýzy jako způsob vysvětlování lidského chování. Berne tvrdil, že lidé si často hrají různé hry ve svých mezilidských interakcích. Hry jsou opakované vzorce chování, které mají skrytý motiv nebo účel. Některé hry jsou neškodné a zábavné, ale jiné jsou destruktivní a škodlivé.

Všichni hrajeme hry. Povaha těchto her závisí na situaci i na tom, s kým se setkáváme. Tato kniha je o hrách, které hrajeme: o vzorcích chování, které odhalují skryté pocity a emoce. Ukazuje základní motivace, které se skrývají za našimi vztahy, a dává vám klíče k odemknutí psychologie druhých - i vás samotných.

V knize Jak si lidé hrají popisuje Berne několik typických her, které lidé hrají ve svých rodinách, pracovních týmech nebo romantických vztazích. Například hra "Pokud to uděláš - tak já taky", kdy jeden partner provokuje druhého k nějakému jednání a pak mu to vyčítá. Nebo hra "Nech mě být", kdy jeden partner se izoluje od druhého a odmítá komunikovat.

Berne nabízí také řešení pro tyto hry – uvědomit si je, přestat je hrát a nahradit je upřímnou a otevřenou komunikací. Tím se můžeme osvobodit od negativních emocí a konfliktů a dosáhnout spokojenosti a harmonie.

Knihy Jak si lidé hrají je klasikou psychologie i populárně naučné literatury. Je psaná srozumitelným, poutavým a přirozeným jazykem. Je plná zajímavých příkladů z reálného života i humoru.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jak se vaše vnitřní hry ovlivňují s těmi ostatními – a jak to může vést k nedostatku porozumění a konfliktům.
  • Naučíte se rozpoznávat, když ostatní hrají hry s vámi, a jak z toho ven.
  • Pochopíte, jaký vliv má vaše dětství na vaše hry a vztahy dnes.
  • Zjistíte, jak můžete zlepšit své vztahy a komunikaci tím, že přestanete hrát určité hry.
  • Najdete řešení závislosti, neustálých hádek a dalších problémů ve vztazích.

#čtutáty z knihy

"Každý člověk má své vlastní hry, které hraje, a tyto hry se mohou lišit od her ostatních lidí."

"Hry jsou způsob, jak se lidé snaží získat pozornost, potvrzení, moc nebo kontrolu."

"Hry jsou často založeny na falešných představách a nejasných komunikacích, což vede k nedorozuměním a konfliktům."

"Lidé často hrají hry, aniž by si to uvědomovali, a tyto hry mohou být velmi destruktivní pro vztahy."

"Hry mohou být přerušeny a nahrazeny zdravými a upřímnými vztahy, pokud jsou lidé ochotni pracovat na sobě a komunikovat o svých skutečných potřebách a přáních."

Eric Berne

Eric Berne byl americký psychiatr a psychoterapeut, který se narodil v roce 1910 v Montrealu a zemřel v roce 1970 v Carmel-by-the-Sea v Kalifornii.

Je známý především díky své teorii transakční analýzy, kterou popsal v knize "Games People Play: The Psychology of Human Relationships" (Jak si lidé hrají). Tato kniha se stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha jazyků.

Berne také napsal další knihy, včetně "What Do You Say After You Say Hello?" (Co řeknete až pozdravíte) a "Sex in Human Loving" (Sex v lidském milování).

Berne se stal zakladatelem a prezidentem International Transactional Analysis Association a jeho práce ovlivnila mnoho oblastí, včetně psychoterapie, managementu a vzdělávání.

Klíčové myšlenky z knihy

Psychologie mezilidských vztahů

Přečtěte si vše o dramatech, ve kterých se lidé vyžívají.

Jste účastníky těchto dramat? I když si to možná neuvědomujete, odpověď na tuto otázku je téměř jistě ano.

Po přečtení této knihy byste však měli být schopni porozumět sami sobě i ostatním o něco lépe. Autor čerpá ze svých nepřeberných znalostí lidské duše a mezilidských vztahů a poskytuje čtenáři své široké znalosti o tom, jak rozpoznat dramata, která se neustále objevují, a to v nejrůznějších formách a s nejrůznějšími lidmi.

Každý člověk má tři základní stavy ega: Rodič, Dospělý a Dítě

Možná jste si všimli, že navzdory všeobecnému chaosu v lidském chování v něm lze nalézt určité vzorce.

Autor si toho také všiml.

Při pozorování tisíců lidí vyslovil domněnku, že při vzájemných interakcích lidé jednají z pozice jednoho ze tří stavů ega: Rodič, Dítě nebo Dospělý. Tyto stavy ega zahrnují soubory pocitů, myšlenek a chování a vyvíjejí se v průběhu celého života. To, z jakého stavu ega v daném okamžiku jednáte, závisí na vaší minulosti i na přítomném okamžiku.

Například během dospívání každé dítě napodobuje své vychovatele. Odtud pochází stav ega Rodič. Řekněme, že se na vás maminka rozzlobila, když jste udělali něco špatného, a svůj hněv projevila křikem. Jako dospělí můžete nevědomky převzít tento druh chování a zvýšit hlas pokaždé, když se vaše dítě chová nevhodně. Stav ega Rodič samozřejmě nemusí být jen negativní. Jde jen o nevědomé napodobování vašeho rodiče nebo rodičů.

Pak je tu stav ega Dospělý, tedy zdroj našeho racionálního myšlení. Vyvíjí se, když se naučíte reflektovat své zkušenosti z dětství, a umožňuje vám rozhodovat se na základě toho, co se děje přímo tady a teď. Je to stav, který zpracovává informace a řeší problémy asertivním a logickým způsobem. Objevuje se například, když někoho požádáte, aby přestal chroupat popcorn v kině, nebo když analyzujete porouchaný motor, abyste zjistili, co je třeba opravit.

A konečně tu máme stav Dětského ega. Jde o spontánní způsob bytí, se kterým se rodíme. Je to původ našich emocí, tvořivosti a intimity. Časem však může být Dítě pohřbeno pod egem Rodiče a Dospělého. Je však možné se od těchto vlivů osvobodit a vrátit se ke spontánnosti přirozeného Dítěte.

Za pomoci dětského ega například často jednáme při sexu. Činnosti, kterou nás neučí ani rodiče ani jsme se jí nikde sami nenaučili. Jde o spontánní a kreativní činnost.

Dramata jsou předvídatelné interakce mezi stavy ega

Lidé tedy mají určité stavy ega. To je hezké, ale co teď? Pochopení stavů ega je základním kamenem pro pochopení mnoha druhů dramat, ve kterých se lidé vyžívají.

Kdykoli s někým komunikujete, vystupujete v komunikaci převlečeni za určitý stav ega. Například můžete jednat ze svého stavu Rodiče a váš partner na vás může reagovat prostřednictvím svého stavu Dítěte. Nebo můžete oba komunikovat ze stavu ega Dospělý.

Někdy je to zřejmé, například když káráte partnera za to, že neumyl nádobí (Rodič-Dítě), nebo když s přítelem plánujete výlet (Dospělý-Dospělý). V obou případech je stav ega a účel jasný. Někdy se však zdá, že přicházíte z jednoho stavu ega, zatímco ve skutečnosti jednáte z jiného. A to, co se navenek zdá být účelem, jím vůbec není.

Když se tak stane, jedná se o drama, příp. o hru

Vezměme si muže, který flirtuje se ženou. Na konci večera řekne, že by jí rád ukázal svou sbírku desek. Ona mu odpoví, že desky miluje. I když to zní jako nevinný rozhovor dvou Dospělých, ve skutečnosti jde o dvě Děti, které si užívají spontánnost flirtu. A samozřejmě cíl prohlížení sbírky desek zakrývá skutečný cíl - sexuální styk.

V tomto případě jde samozřejmě o hru a ne o drama, ale to je spíše vájimka potvrzující pravidlo a muž i žena vědí, jakou hru hrají. Ale není to tak vždy. Mnoho dramat se odehrává nevědomě, přičemž ani jeden z aktérů neví, co se děje ani proč k tomu došlo.

Proto se od dramat, které lidi přivádí k šílenství, můžete osvobodit jen tehdy, pokud porozumíte tomu, která dramata brzdí v růstu a klidném životě právě vás.

Některá z dramat nás provázejí po celý život

Když slyšíte slovo "drama", pravděpodobně si představíte něco krátkého, například divadelní hru nebo film. Dramata však mohou trvat mnohem déle a mohou být i smrtelně vážná.

Vezměte si drama Alkoholik. Pokud se podíváte pozorněji, alkoholikovo chování je ve skutečnosti komplexní drama se skrytými motivy a specifickými cíli.

Když alkoholik žádá o pomoc, vypadá to, že jedná jako racionální Dospělý. Nejčastěji však vyzývá ostatní aktéry tohoto dramatu - například své děti nebo partnera - aby se pokusili zastavit jeho pití. Jedná se o vzpurné Dítě. A zatímco ostatní herci vypadají jako Dospělí, kteří s alkoholikem rozumně diskutují, ve skutečnosti hrají roli Rodiče, který Dítěti vynadá, když udělá chybu.

Alkoholik pak dostává to, co celou dobu chtěl. Hněv ostatních lidí, který mu umožňuje přiživovat sebelítost a sebenenávist, což vede k dalšímu pití.

Další hra, kterou můžete hrát celý život, je "Teď tě mám, ty hajzle".

Hlavní postava této hry má obvykle za sebou minulost plnou nevyjádřeného hněvu, který čeká na to, až se uvolní. Aby naplnil svou potřebu zuřit, vyhledává všechny možné drobné druhy nespravedlnosti a využívá jich.

Například když mu třeba instalatér omylem naúčtuje vyšší částku, opravdu se rozzuří, ale ve skrytu duše bude mít radost. Tady má příležitost uvolnit svůj hněv a s radostí bude na nebohého instalatéra hodiny a hodiny křičet o skandálním omylu.

Instalatér se dost možná zasekne ve svém vlastním dramatu a bude se chovat jako zlobivé Dítě, které za své prohřešky vždy zaplatí. Tím udržuje svůj vlastní narativ oběti a dál si drží svůj "důvod" životního neštěstí pevně v rukou.

Manželé si často vyměňují role

Manželství jsou notoricky známa tím, že pokřivují a narušují i ty nejpevnější vztahy, zejména jakmile skončí fáze líbánek. Partneři musí dělat stále více kompromisů a zároveň se snaží najít způsob, jak naplnit své, často protichůdné, potřeby.

Není divu, že naplno propadnou pokušení zahrát si nějaké to drama.

Jedno z dramat, které manželé často hrají, se nazývá "Soudní síň". V tomto případě chodí manželé k terapeutovi, aby pracovali na svém vztahu. Nebo si to alespoň myslí.

Navenek to vypadá, že manželé i terapeut jsou ve stavu ega Dospělý a že společně hledají způsob, jak vyřešit problémy páru. Ve skutečnosti se však jeden z manželů chová jako Dítě a stěžuje si terapeutovi na svého partnera. Pokud je terapeut nezkušený, pak často přebírá roli Rodiče a hodnotí partnerovo chování jako nepřijatelné.

To umožňuje terapeutovi zaujmout pozici morální nadřazenosti a manžel ve stavu Dítěte získá Rodiče na svou stranu, a ten jeho stížnosti potvrdí.

Další hra, kterou manželské páry často hrají, se nazývá "Frigidní manželka".

V této hře žena svého manžela sexuálně provokuje, ale odmítá všechny jeho návrhy. Může například chodit polonahá, ale když on udělá nějaký krok, obviní ho, že je posedlý sexem.

Jaké stavy jsou zde tedy ve hře? Za prvé, žena se sexuálně nabízí, ale ne jako Dospělá. Místo toho se chová jako Rodič a nonverbálně naznačuje: "Můžeš mě políbit, pokud chceš." Manžel pak nadšeně reaguje jako Dítě: "Ano, prosím!", jen proto, aby mu manželka vzápětí zarazila jeho chování jako Rodič: "To je to jediné, co tě zajímá, že?"

Výsledkem tohoto dramatu je manželka, která si upevňuje falešný předsudek vůči mužům, že jsou všichni posedlí sexem, a manžel, který se svou ženou nemá nikdy žádný sex. Hra má však ještě jeden ponurý podtón. Muži v takových vztazích často o sexuální intimitu ani příliš nestojí, proto si už na začátku vztahu vyberou někoho, s kým si budou moci hrát na frigidní manželku.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: