Hledej ve svém nitru

Search Inside Yourself

Chade-Meng Tan

Nečekaná cesta k dosažení úspěchu, štěstí (a světového míru)

Hledej ve svém nitru

4.03

na základě

8490

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

1165

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Hledání smyslu života je věčná lidská touha. Často se snažíme najít štěstí a uspokojení v materiálních věcech, jako jsou peníze, kariéra a společenská prestiž. Avšak, jak ukazuje autor Chade-Meng Tan v knize Hledej ve svém nitru, skutečné štěstí a uspokojení se nachází uvnitř nás samotných.

Tato kniha vás provede cestou sebepoznání a pomůže vám najít klid, radost a smysl vašeho života. Tan spojuje myšlenky z východních filozofií s moderními neurovědami a psychologií, aby nám nabídl komplexní a ucelený obraz našeho nitra.

Chade-Meng Tan, jeden z prvních inženýrů firmy Google, ve svém díle Hledej ve svém nitru spojil prastarou praxi meditace všímavosti (bdělosti) s moderním oborem emoční inteligence. Jeho zábavná a přínosná kniha je napsána jasně a srozumitelně.

Tanovy techniky a praktiky nám umožňují rozvíjet naše vnitřní zdroje a získávat lepší rovnováhu mezi našimi myšlenkami, emocemi a tělem. Skrze meditace, vizualizace a cvičení nám autor umožňuje najít naše vlastní zdroje světla, odhalit naše nejhlubší sny a touhy a vylepšit naše vztahy s ostatními lidmi.

Hledej ve svém nitru je zároveň praktickým průvodcem i inspirativním manifestem pro ty, kteří se snaží učinit pozitivní změny ve svém životě. Pokud toužíte po zlepšení vašeho vnímání světa a seberealizaci, tato kniha je pro vás. Pusťte se do ní a začněte objevovat své nitro. Vaše cesta k štěstí a plnosti začíná tady.

Proč knihu číst

  • Zlepšíte si své vztahy s ostatními lidmi a budete se s nimi snáze porozumět.
  • Naučíte se, jak se soustředit a zvládat stres v každodenním životě.
  • Získáte nástroje pro efektivní komunikaci a řízení emocí.
  • Zlepšíte svou kreativitu a inovativní myšlení.
  • Budete schopni více se soustředit a najít smysl svého života.

#čtutáty z knihy

"Najít klid v sobě je nejlepší způsob, jak se vyrovnat s neklidem ve světě."

"Meditace není o tom, jak se zbavit myšlenek. Je to o tom, jak se naučit být v klidu s nimi."

"Empatie je klíčem k vytváření hlubších vztahů a lepší komunikace."

"Vědomé dýchání je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak se vrátit do přítomného okamžiku."

"Vnitřní klid a štěstí jsou výsledkem praxe, nikoli cílem samotným."

Chade-Meng Tan

Chade-Meng Tan je známý jako autor, podnikatel a inovátor. Narodil se v Singapuru a vystudoval informatiku na Národní univerzitě Singapuru. Poté pracoval jako softwarový inženýr v Googlu, kde se stal jedním z prvních zaměstnanců v oblasti personalizace reklam.

V roce 2007 založil program Search Inside Yourself, který kombinuje meditaci a vědecké poznatky o emoční inteligenci a sociálních dovednostech. Tento program se stal velmi populárním a byl přijat jako oficiální výcvikový program v Googlu.

Chade-Meng Tan je také autorem knihy Hledej ve svém nitru, která se stala bestsellerem a byla přeložena do více než 20 jazyků. V této knize se zaměřuje na rozvoj osobnosti a sebepoznání prostřednictvím meditace a mindfulness.

Dnes Chade-Meng Tan pokračuje v práci na rozvoji programu Search Inside Yourself a věnuje se také vzdělávání a poradenství v oblasti osobního rozvoje a leadershipu.

Klíčové myšlenky z knihy

Pochopte emoce u sebe i u druhých

Většina z nás se snaží získat dobré vzdělání v domnění, že jen tak získá dobře placenou práci. Ale jedním z nejdůležitějších faktorů určujících profesní úspěch je ve skutečnosti emoční inteligence, kterou se můžete naučit i mimo školu.

Tyto kapitoly vám ukáží, jak zvýšit svou emoční inteligenci, a provedou vás kroky k tomu, abyste se stali lepším vedoucím, spolupracovníkem nebo partnerem. Odhalí vám také, jak může všímavost zlepšit vaše štěstí.

Základním principem této metodiky je třístupňový přístup: Nejprve musíte rozvinout svou schopnost zaměřit pozornost podle vlastního uvážení, zde je velmi užitečná meditace všímavosti. Touto zlepšenou pozorností můžete lépe porozumět svým vlastním kognitivním a emocionálním procesům, čímž se zvýší vaše sebepoznání. Na tomto základě si nakonec můžete vytvořit dobré mentální návyky, které zvýší vaše štěstí a efektivitu.

Emoční inteligence je jedním z mnoha různých typů inteligence

Co pro vás inteligence znamená? Vysoké IQ? Brilantní jazykové schopnosti? Co třeba hudební schopnosti?

Howard Gardner, vývojový psycholog z Harvardu, jako první navrhl teorii mnohočetné inteligence. Tvrdil, že dítě, kterému chybí schopnosti v matematice, ale projevuje talent například v jazycích nebo umění, by mělo být stále považováno za inteligentní.

Pro ilustraci svého tvrzení Gardner vytvořil seznam různých typů inteligence, který zahrnuje mimo jiné intrapersonální inteligenci a interpersonální inteligenci. Mít intrapersonální inteligenci znamená být si vědom svých vnitřních pocitů, hodnot a cílů. Interpersonální inteligence naproti tomu zahrnuje porozumění pocitům, emocím a motivacím druhých.

Intrapersonální a interpersonální inteligence se spojují v emoční inteligenci, což je schopnost porozumět pocitům a emocím svým i druhých a schopnost využít těchto znalostí k řízení svého jednání a myšlení.

Autor knihy Emoční inteligence Daniel Goleman rozdělil emoční inteligenci do pěti kategorií:

– Sebeuvědomění je znalost vašeho vnitřního stavu a vašich preferencí, zdrojů a intuice.

– Seberegulace je schopnost ovládat své impulsy, zdroje a stav mysli.

– Motivace je emoční schopnost směrovat se ke svým cílům.

– Empatie je vaše povědomí o pocitech, potřebách a obavách druhých.

– A poslední kategorií jsou sociální dovednosti: vaše schopnost ovlivňovat ostatní.

Jaké jsou tedy přínosy emoční inteligence?

Podívejme se na příklad Billa Duana, manažera v oblasti inženýrství, a na to, jak využil trénink emoční inteligence ke zlepšení svého života.

Díky tréninku emoční inteligence si Duane uvědomil, že potřebuje více času pro sebe, a zkrátil pracovní dny na čtyři týdně. Díky tomu, že měl o jeden pracovní den méně, našel si čas více se soustředit na kvalitu svého života a získal motivaci dosáhnout více a přitom dělat méně. Stal se lepším posluchačem, naučil se regulovat svůj temperament a chápat situace z různých úhlů pohledu. Díky tomu se Duane stal efektivnějším manažerem, což zlepšilo nejen jeho život, ale i životy těch, kteří pro něj pracovali.

Nyní tedy víte, co je to emoční inteligence. Pojďme se podívat, jak přesně může být užitečná ve vašem každodenním životě.

Emoční inteligence může díky tréninku výrazně zlepšit váš pracovní výkon

Nyní, když víte, co je emoční inteligence, je dalším krokem zjistit, jak vám může pomoci – a jak ji lze zlepšit.

Jednou z výhod rozvíjení emoční inteligence je, že může vést k lepšímu pracovnímu výkonu. Například vyšší úroveň motivace (jedné z pěti kategorií emoční inteligence) zvyšuje optimismus, což následně zlepší váš pracovní výkon, jak ukázala studie, kterou v 80. letech 20. století provedl americký psycholog Martin Seligman. Zjistil, že v prvním roce prodeje optimističtí pojišťovací agenti překonali své pesimistické kolegy o 8 % a v následujícím roce o 31 %. Studie dokazuje, že emoční kompetence, jako je optimismus, mohou mít značný vliv na výkonnost zaměstnanců.

Pochopení a ovládání emoční inteligence z vás také může udělat lepšího vedoucího.

Dobrým příkladem je generální ředitel společnosti Delta Airlines Gerald Grinstein, který dostal obtížný úkol snížit náklady v práci. Grinstein byl tvrdý, ale díky svým interpersonálním dovednostem dokázal udržet loajalitu a motivaci svých zaměstnanců i v tomto obtížném období. Chápal, že je důležité vytvořit pozitivní pracovní prostředí, obnovit efektivní komunikaci a budovat důvěru.

Pokud však nemáte přirozeně vysokou emoční inteligenci jako Grinstein, nezoufejte – i ti s nízkou emoční inteligencí se ji mohou naučit zlepšovat.

Příkladem může být Ebenezer Scrooge z Vánoční koledy Charlese Dickense. Scrooge na začátku vykazuje velmi nízkou úroveň intrapersonální emoční inteligence a navzdory svému bohatství se nedokáže cítit šťastný. Jak si pravděpodobně vzpomínáte, Scrooge navštěvují tři duchové, z nichž každý se snaží působit proti jeho nízkému sebeuvědomění. Nakonec se Scroogeovi díky tomu, že se vyrovná se svými myšlenkami a činy, podaří zlepšit svou emoční inteligenci.

I vy můžete zlepšit svou emoční inteligenci – a to i bez pomoci nadpřirozených návštěvníků. Podívejme se na několik reálných technik, jak toho můžete dosáhnout.

Meditace zlepšuje kvalitu soustředění, uvolnění, všímavosti a činí nás šťastnějšími

Meditace se může zdát jako něco magického, ale ve skutečnosti to není nic jiného než mentální trénink. Stejně jako je mnoho cvičebních strojů v posilovně navrženo tak, aby procvičovaly různé svaly, tak i různé druhy meditace jsou navrženy tak, aby procvičovaly různé části vaší mysli.

Nejlepší mentální trénink pro rozvoj emoční inteligence se nazývá meditace všímavosti (mindfulness). Zlepšuje naše soustředění tím, že trénuje naši pozornost i meta-pozornost (schopnost věnovat pozornost samotné pozornosti).

Pozornost, jak ji definoval psycholog z konce devatenáctého století William James, je „ovládnutí mysli v jasné a živé formě“.

Naopak meta pozornost je „pozornost pozornosti“. Je to vaše schopnost uvědomit si, kdy věnujete pozornost, nebo kdy vaše pozornost ochabla.

Pro demonstraci si představte jízdu na kole. Při jízdě na kole udržujete rovnováhu pomocí mnoha mikrokorekcí. Pokud se kolo naklání na jednu stranu, vyvážíte se na druhou stranu a naopak. Provádění těchto mikrokorekcí vás udržuje ve vzpřímené poloze a rovnováze, což vytváří pocit plynulé jízdy.

Totéž platí pro pozornost. Když je vaše meta-pozornost dobře trénovaná, můžete provést mikrokorekci pokaždé, když začnete ztrácet pozornost, a vrátit tak pozornost zpět k danému úkolu. Budete-li to dělat dostatečně často, dosáhnete dlouhých období hlubokého soustředění.

Kromě toho, že vám meditace všímavosti umožní lepší soustředění, vám také vyčistí hlavu a pomůže vám více se uvolnit.

Představte si hrnec s vodou plný usazenin, který je neustále míchán, což způsobuje jeho zakalení. Pokud přestanete míchat a necháte hrnec v klidu, voda se zklidní, zprůzrační a usazeniny klesnou ke dnu.

Podobně když uvolníte svou mysl, stres a obavy klesnou ke dnu a umožní vám vidět jasněji.

A podle Alana Wallace, odborníka na uvolněnou koncentraci, vyčištění mysli prostřednictvím meditace pomáhá mysli dosáhnout přirozeného stavu štěstí.

Chcete-li začít s meditací všímavosti, najděte si pohodlnou polohu vsedě, ve které se budete cítit uvolněně a zároveň bděle. Začněte třemi pomalými, hlubokými nádechy a poté začněte přirozeně dýchat. Nyní zaměřte svou pozornost na dech. To může znamenat, že budete pozorovat například zvedání a klesání břicha nebo pocit v nosních dírkách. Kdykoli zjistíte, že se vaše pozornost odklonila, jemně ji vraťte zpět k dechu. Můžete to dělat deset minut nebo jak dlouho vám to připadá vhodné.

Hlubší sebeuvědomění vám pomůže zvládnout emoce

Buddhistický učitel Mingjur Rinpočhe jednou řekl, že v okamžiku, kdy vidíte rozbouřenou řeku, už se nad ní vznášíte. Podobně, když dokážete vidět emoci, už jste přestali být její otrokem.

K překonání emocí potřebujete sebeuvědomění; jakmile si budete více vědomi sami sebe, budete moci lépe dosáhnout úspěchu.

Podle pozorování psychologů Dr. Caryho Chernisse a Dr. Roberta Caplana pomohl trénink sebeuvědomování finančním poradcům společnosti American Express k úspěchu v jejich práci. Školení je naučilo lépe si uvědomovat neproduktivní samomluvu – negativní, sebepoškozující příběhy, které si o sobě často vyprávíme – a toto uvědomění jim umožnilo méně o sobě pochybovat, což následně vedlo k vyšším výdělkům pro ně samotné a k lepšímu poradenství pro jejich klienty.

Navíc poté, co si uvědomili, jak reagují na situace pod vysokým tlakem, pochopili význam antistresových technik, jako je meditace. Po snížení hladiny stresu byli schopni pracovat s novým soustředěním, což vedlo k úspěchu v jejich práci.

Sebeuvědomění funguje, protože aktivuje neokortex neboli racionálně myslící část mozku.

Když máte pocit, že se vaše emoce chystají nekontrolovatelně vybuchnout, sebeuvědomění přivolá neokortex, aby výbuch analyzoval.

Například když vás šéfová za něco pokárá, můžete mít nutkání jí to oplatit, ale neokortex vám to po analýze situace nedoporučí. Bylo by moudřejší, říká tato část vašeho mozku, zvážit její zpětnou vazbu racionálně a v klidu a využít ji ke zlepšení svého pracovního výkonu.

Sebeuvědomění může také zlepšit vaši sebejistotu. Ukázkovým příkladem je sám autor; měl vystoupit na Světovém festivalu míru v Berlíně a když tam dorazil, cítil se nesmírně nervózní, a tak použil sebeuvědomování, aby si připomněl své silné a slabé stránky. Připomněl si své znalosti rozumných postupů ve firemním prostředí a svou schopnost vytvářet atmosféru míru a humoru.

Uvědomil si také své nedostatky – konkrétně neobratnost při mluvení – a připomněl si, že je může překonat, když se soustředí na hluboké dýchání, úsměv a cvičení pozornosti.

Díky tomuto sebeuvědomění se mohl na festivalu cítit příjemněji a sebevědoměji.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: