Důvěra

The Speed Of Trust

Stephen M.R. Covey

Jediná věc, která dokáže změnit vše

Důvěra

3.97

na základě

23115

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

3415

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Stephen M. R. Covey ukazuje, že důvěra – a rychlost, s jakou je navázána s klienty, zaměstnanci a všemi zainteresovanými stranami – je nejdůležitější složkou úspěšného vůdce a firmy.

Stephen M. R. Covey, starší syn Stephena R. Coveyho (autor bestsellerů 7 návyků skutečně efektivních lidí), tvrdí, že je to "nejvíce přehlížený, špatně chápaný a nedostatečně využívaný aktivum umožňující výkonnost. Její vliv, ať už v dobrém nebo špatném smyslu, je dramatický a všudypřítomný. Je to něco, čemu nelze uniknout." Naštěstí je to také věc, která může dramaticky zlepšit váš osobní a profesní úspěch.

Proč důvěra? Jednoduchý, často přehlížený fakt zní: práce se dělá s lidmi a skrze lidi. Kniha Důvěra nabízí bezprecedentní a výsostně praktický pohled na to, jak přesně funguje důvěra v každé transakci a v každém vztahu – od nejosobnějšího až po nejširší nepřímé interakce. Konkrétně ukazuje, jak záměrně vytvářet důvěru, abyste se vy i vaše organizace mohli vzdát čas zabíjejících, byrokratických kontrolních a vyvažovacích procesů, které jsou tak často nasazovány namísto skutečné důvěry.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jak důležitá je důvěra pro úspěch v životě i v práci.
  • Na praktických příkladech se dozvíte, jak si získat a udržet důvěru lidí.
  • Naučíte se, jak si vytvářet důvěru sami v sobě a v ostatních.
  • Objevíte, jaké jsou nejčastější bariéry pro vytváření důvěry a jak je překonat.
  • Získáte nové nástroje a techniky, které vám pomohou vytvořit silnější a trvalejší vztahy.

#čtutáty z knihy

"Důvěra je nejvyšší formou motivace."

"Důvěra je klíčovým faktorem, který určuje rychlost a náklady vztahů."

"Důvěra je základem všech vztahů, ať už osobních nebo profesionálních."

"Důvěra je výsledkem dlouhodobého úsilí a konzistentních akcí."

"Důvěra je základem úspěchu v každé oblasti života."

Stephen M.R. Covey

Stephen M.R. Covey je americký spisovatel a řečník, který se specializuje na oblasti vedení a osobního rozvoje. Narodil se v roce 1969 v Salt Lake City v Utahu a je synem slavného autora Stephena R. Coveyho.

Covey získal bakalářský titul z angličtiny na Brigham Young University a magisterský titul z oboru podnikání na Harvard Business School. Poté pracoval jako konzultant v oblasti vedení a rozvoje lidí pro mnoho významných společností.

Jeho nejznámější knihy jsou Důvěra (The Speed of Trust) a Chytrá důvěra (Smart Trust), které se staly bestsellery a byly přeloženy do mnoha jazyků.

Covey je také zakladatelem a CEO společnosti CoveyLink Worldwide, která se specializuje na výuku a rozvoj v oblasti vedení a osobního rozvoje. Je často zván jako řečník na konference a semináře po celém světě.

Stephen M.R. Covey je ženatý a má čtyři děti. Žije se svou rodinou v Utahu a věnuje se své práci jako spisovatel a řečník."

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Máte problémy s důvěrou?

Zaměření na tuto vlastnost může zlepšit náš osobní i profesní život. Od vztahů doma až po vůdčí schopnosti v práci – je to zásadní součást komunikace, produktivity a efektivity.

Ačkoli důvěru považujeme za abstraktní a nejasnou, podobně jako lásku, ve skutečnosti je to měřitelný faktor pro zlepšení výkonnosti.

Problémy, které vznikají následkem nedůvěry, jako např. špatná komunikace, byrokracie nebo fluktuace, snižují produktivitu a zvyšují náklady. Vysoká důvěra naopak zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Důvěra a rychlost, s níž ji dokážeme vytvořit, jsou stavebními kameny fungování všech oblastí profesního i soukromého života. Autor analyzuje proces vytváření důvěry a poskytuje návod, jak důvěru vzbudit, udržet si ji a dále prohlubovat.

"Jediná věc, která dokáže změnit vše". To je podtitul knihy Důvěra (The Speed of Trust) a nemůže být přesnější.

Rozvíjejte důvěru a zlepšete své vztahy

„Věřím ti.“ Co to znamená? Pro mnohé z nás je důvěra něco jako láska: abstraktní věc. To však není pravda: důvěra je konkrétní, měřitelný faktor. A je to aktivum, jehož rozvíjení bychom měli věnovat více času.

Toto shrnutí zdůrazňuje výhody, které můžete očekávat, pokud věnujete čas budování vztahů založených na důvěře. Ať už podnikáte, nebo jen chcete zlepšit své osobní vztahy s ostatními, přečtení těchto rad vám může pomoci změnit svůj život.

Důvěra zvyšuje rychlost a snižuje náklady

Vezměte do ruky noviny a okamžitě narazíte na titulky o slábnoucí důvěře v banky, korporace a vztahy. Důvěra ovlivňuje všechno. Ale co to vlastně je a jak je možné, že nás tolik ovlivňuje?

Když důvěřujete druhým, věříte jejich schopnosti něco udělat, například vrátit vám 100 dolarů nebo jejich věrnost v partnerském vztahu.

Důvěra je pro nás přínosná, protože usnadňuje dobrou komunikaci. Například je mnohem snazší někomu porozumět, když mu důvěřujete. Určitě jste zažili chvíle, kdy váš nejlepší přítel (kterému důvěřujete) rozuměl tomu, co říkáte, i když jste nemluvili jasně. Naopak hůře porozumíte tomu, o čem mluví lidé, které tolik neznáte, i když mluví srozumitelně. Pokud se nám podaří díky lepší komunikaci dosáhnout důvěry, je to výborné i pro podnikání.

Zajímavé je, že důvěra nám umožňuje dělat věci rychleji a s nižšími náklady. Tomu se říká ekonomika důvěry. Například před 11. zářím trvalo 30 minut, než Američané při vnitrostátních letech prošli letištní kontrolou. Po 11. září, kdy důvěra rapidně poklesla, trvalo bezpečnostní odbavení hodinu a půl. Kvůli strachu z teroristických útoků (snížená důvěra) začalo vše trvat déle (snížená rychlost) a v důsledku toho se zvýšily výdaje na bezpečnostní stroje a personál (zvýšené náklady).

Vidíme tedy, že tradiční ekonomický vzorec "strategie * provedení = výsledky" je nedostatečný. Je třeba přidat prvek důvěry, který má dvě podoby.

Jednou z nich je daň z nedůvěry, a to pro vztahy, ve kterých dochází k poklesu důvěry. Druhou je dividenda z důvěry, která se projevuje, pokud existuje vysoká úroveň důvěry. Výše uvedený vzorec by pak nabyl podoby: "(strategie * provedení) * důvěra = výsledky".

V případě odbavení na letišti by tedy rovnice zahrnovala daň z nedůvěry, která způsobí, že je proces pomalejší a méně efektivní. Nedůvěra generuje mnoho problémů.

Staňte se důvěryhodnými a věřte sami sobě

Pěstování sebedůvěry je klíčové; pokud nemůžete věřit sami sobě, jak vám může věřit někdo jiný? Abyste si vybudovali sebedůvěru, musíte si osvojením čtyř základních principů zajistit důvěryhodnost.

Prvním z nich je integrita. To znamená být čestný, stát si za svými zásadami a dělat to, co řeknete, že budete dělat.

Skvělým příkladem je Andy Roddick, který prokázal integritu v tenisovém zápase v roce 2005. V okamžiku, kdy se zápas rozhodoval bylo podání jeho soupeře posouzeno jako „out“ a Roddick byl prohlášen za vítěze. Pak všechny šokoval tím, že ukázal, že míček byl ve skutečnosti v kurtu. Hra pokračovala a Roddick nakonec zápas prohrál, ale zachoval si čest.

Jedním ze způsobů, jak posílit integritu, je přijímat a dodržovat závazky vůči sobě samému, i kdyby to mělo znamenat pouhé vstávání každé ráno hned tehdy, když zazvoní budík. Dodržování takového jednoduchého závazku zvýší vaši sebedůvěru.

Druhým principem je záměr, tj. pozitivní motivy a chování. Například výzkum srovnávající profese, kterým jako společnost důvěřujeme, ukázal, že nevládním organizacím důvěřujeme více než politikům, a to především díky všeobecnému přesvědčení, že úmysly nevládních organizací jsou vesměs čisté.

Princip záměru můžete u sebe posílit tím, že budete analyzovat a nově definovat své motivy a klást si otázky typu: „Opravdu toho člověka poslouchám, nebo chci jen vyhrát spor?“

Třetím principem jsou schopnosti. To znamená rozvíjení schopností, které vzbuzují důvěru. Například dítě, které se učí hrát na hudební nástroj, bude pravděpodobně disponovat vyšším sebevědomím, což může být přínosem pro další oblasti jeho života.

Jedním ze způsobů, jak zlepšit své schopnosti, je neustále se učit. Zkuste si přečíst o novinkách ve svém oboru nebo si udělejte vlastní výzkum v oblasti, která vás zajímá.

Posledním principem jsou výsledky. Podstatou tohoto principu je, že máte přehled o činech, ke kterým jste se zavázali. Například společnost FedEx má úctyhodnou pověst díky tomu, že skutečně dodává zásilky do druhého dne, jak slibuje. Díky tomu Američané důvěřují nastaveným způsobům doručování stejně jako samotná společnost.

Tím, že pracujeme na těchto základních principech, rozvíjíme svou důvěru v sebe sama, a pomáháme i ostatním, aby nám důvěřovali.

Pokud chcete, aby ve vašich vztazích bylo více důvěry, musíte změnit své chování

Chcete-li si ve svých vztazích vybudovat důvěru, musíte se důvěryhodně chovat. Kolikrát za sebou uvěříme proutníkovi, který používá šarm a přehnané lichotky? Aby vaše slovo mělo větší váhu než slovo proutníka, můžete udělat dvě věci:

Za prvé, mluvte pravdu. Vynechávání informací, dvojznačnost nebo prosté vymýšlení si spletitých příběhů jsou různé způsoby, jak se vyhnout tomu, abychom mluvili celou pravdu, i když zrovna nelžeme. Problém je, že takové chování důvěru narušuje, zatímco upřímnost ji zvyšuje. Pokud máte pověst neupřímného člověka, udržet si dobré vztahy bude pro vás těžší.

Další věcí, kterou můžete udělat, je projevit druhým úctu tím, že jim ukážete, že vám na nich záleží. Když si lidé myslí, že vám na nich skutečně záleží, je méně pravděpodobné, že uvěří, že je chcete podvést, a začnou vám důvěřovat.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: