Čtyři dohody

The Four Agreements

Don Miguel Ruiz

Cesta k osobní svobodě

Čtyři dohody

4.18

na základě

320975

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

90479

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Čtyři dohody od Dona Miguela Ruiz je kniha, která vám pomůže najít svobodu, radost a mír ve svém životě. Tato kniha nás učí čtyřem zásadám, které vedou k pozitivnímu a harmonickému životu. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.

První dohoda říká Nehřešte slovem („Miřte slovem přesně“). To znamená, že bychom se měli zbavit všech lží, omluv a kritiky. Když mluvíme pravdu, osvobozujeme se od negativních emocí a můžeme žít v míru se sebou samými.

Druhá dohoda říká Neberte si nic osobně. To znamená, že bychom neměli dovolit, aby slova nebo činy jiných lidí narušily naši duševní rovnováhu. Když se nebereme osobně, nejsme ovlivněni druhými lidmi a můžeme se soustředit na to, co je pro nás skutečně důležité.

Třetí dohoda říká Nevytvářejte si žádné domněnky. Když předpokládáme, ovlivňujeme své myšlení a chování. Bez domněnek si dokážeme udržet otevřenou mysl a vnímat svět kolem sebe takový, jaký skutečně je.

Čtvrtá dohoda říká Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete – ne více a ne méně než tak, jak to jde. Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku. Bude vypadat jinak, když jste nemocní a když jste zdraví. Když děláme vždy vše, jak nejlépe dovedeme, neexistuje způsob, jak bychom to mohli posuzovat.

Tato kniha je skvělým průvodcem pro každého, kdo hledá způsob, jak žít v harmonii sám se sebou i se světem kolem sebe. Pokud se chcete naučit, jak žít pozitivnější a šťastnější život, pak je tato kniha určitě pro vás.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak si udržet sám sebe v klidu a nevzrušovat se zbytečnými věcmi.
  • Zjistíte, jak důležité je slovo a jak ho používat k vytvoření pozitivních vztahů.
  • Dozvíte se, jak si stanovit vlastní pravidla pro život a přestat si dělat starosti s tím, co si myslí ostatní.
  • Získáte cenné rady, jak se vyhnout negativním myšlenkám a emocím, aby se vám život lépe dařil.
  • Naučíte se, jak se stát nejlepší verzí sebe sama a jak být šťastní a spokojení s vlastním životem.

#čtutáty z knihy

"Nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nedělejte předčasné úsudky a vždy dělejte tak, jak nejlépe umíte."

"Nikdy nevěřte tomu, co si myslíte, že víte. Vždy se snažte získat co nejvíce informací a potom se rozhodněte."

"Nemůžeme ovládat ostatní lidi, ale můžeme ovládat sami sebe. A to je to nejdůležitější."

"Nikdy nevzdávejte své sny kvůli názorům ostatních lidí. Vždy dělejte to, co vám přináší radost a naplňuje vás."

"Každý den je nová příležitost začít znovu. Nezůstávejte uvězněni v minulosti, ale žijte v přítomnosti a těšte se na budoucnost."

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz je mexický spisovatel, řečník a chirurg, který se narodil v roce 1952 v rodině léčitelů a šamanů. Vystudoval lékařství a po několika letech praxe se rozhodl věnovat se psaní knih a vzdělávání lidí v oblasti osobního rozvoje.

Jeho nejznámější kniha, Čtyři dohody, se stala bestsellerem a prodala se v milionech kopií po celém světě. V této knize Ruiz představuje čtyři zásady, které nám pomohou žít šťastnější a plnější život. Tyto zásady jsou: buďte bezúhonní ve svých slovech, neberte si nic osobně, nedělejte předpoklady a dělejte vždy své nejlepší.

Ruiz je také autorem dalších knih, jako jsou Umění lásky, Modlitby, Pátá dohoda a další. Jeho práce se zaměřuje na to, jak se osvobodit od omezení, která nám brání v dosažení našeho plného potenciálu.

Don Miguel Ruiz je uznávaným autorem a řečníkem, který pomáhá lidem po celém světě objevovat svou vnitřní moudrost a sílu. Jeho práce je inspirativní a motivující pro každého, kdo hledá cestu k osobnímu růstu a štěstí.

Klíčové myšlenky z knihy

Podívejte se, jak vám může i dnes pomoci starodávná moudrost

Kmen Toltéků byl starobylou společností umělců a vědců, kteří zkoumali a uchovávali duchovní znalosti předků, žijících ve středním Mexiku předtím, než se stali dominantní skupinou Aztékové. Měli hluboké tradice týkající se vzdělávání a předávání znalostí z generace na generaci.

Stejně jako většina starověkých civilizací měli i oni vytvořený vlastní systém přesvědčení o fungování světa a jeho obyvatelích. Co nám však tato učení mohou říci dnes?

Právě to se chystáme prozkoumat. Zjistíte, jak nám toltécké myšlenky a koncepty mohou pomoci stát se tím, kým skutečně jsme a odložit omezení, která nám brání plně využít svůj potenciál užívat si svobodného života a dosáhnout míru sami v sobě.

V dětství jsme se naučili přísným pravidlům, kterými se řídíme i v dospělosti

Nikdo si nemůže vybrat svůj rodný jazyk, ale náš jazyk není to jediné, co nám společnost vnucuje. Společenské normy nám dokonce předepisují obsah a formu našich snů.

Například každý má individuální sny, ale existuje také kolektivní sen. Tím je sen o planetě. Pravidla, která tento kolektivní sen definují, nás učí rodiče, školy, náboženství a další vlivné síly. Díky této výchově se učíme, jaké je správné chování, čemu máme věřit a jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným.

Tato pravidla a dohody si však nikdo z nás nevybral. Přijetí těchto pravidel bez jakýchkoli otázek se rovná naší domestikaci.

Pokud jsme se jako děti bouřili, dospělí byli stále mocnější než my. Mohli potlačit náš nesouhlas a potrestat nás, pokud jsme je neposlechli. A nejen to: za dodržování jejich přesvědčení a pravidel jsme byli také odměňováni. V důsledku toho se naprostá většina z nás vzdala.

Jen si uvědomte, kolik rodičů říká svým dětem, že jsou „hodné", když dodržují pravidla, a „zlobivé", když je nedodržují. V tomto systému je hlavní odměnou za správné chování pozornost rodičů, učitelů a přátel.

Získání takové odměny je samozřejmě skvělý pocit a my se učíme tato pravidla dodržovat, abychom z toho měli užitek. Bojíme se odmítnutí a často předstíráme, že jsme něco, co nejsme.

Výsledkem je, že v určitém okamžiku už není třeba, aby nás někdo kontroloval, protože všechna tato přesvědčení jsou uložena hluboko v nás. Jinými slovy, ochočujeme si sami sebe. Vymýšlíme si dokonalý obraz sebe sama, a když podle něj nejednáme, trestáme sami sebe, odsuzujeme se a obviňujeme se.

Existuje však i jiný způsob. Z této struktury se můžeme vymanit tím, že si pro sebe vytvoříme nové dohody.

První dohoda: Nehřešte slovem

První dohodou je, že budete bezúhonní, pokud jde o vaše slova a nikdy je nepoužijete proti sobě ani proti ostatním.

Věděli jste, že slovo „bezúhonný" pochází z latiny a znamená „bez hříchu"? V tomto smyslu být bezúhonný ve vztahu ke svému slovu znamená, že ho nikdy nebudete nepoužívat proti sobě, protože jakákoli újma způsobená sobě samému je považována za hřích.

Taková újma může mít podobu odsuzování sebe sama nebo obviňování se. Můžete si třeba myslet, že jste příliš tlustí nebo příliš hloupí. Jednoduše už tím, že si takové myšlenky připustíte, používáte svá slova proti sobě a odsuzujete se. Místo toho si můžete potvrdit, jak jste skvělí a jak moc se máte rádi.

Proto je zásadní si uvědomit, že slova, která používáte, mají velkou moc a mohou vás - i ostatní lidi - buď osvobodit, nebo zotročit. Takže i když se slovo může zdát jako náhodná spleť zvuků, ve skutečnosti je mnohem víc.

Slovo vám umožňuje komunikovat a vyjadřovat se, ale také mění způsob vašeho myšlení. V tomto ohledu mohou vaše slova vytvářet představy ve vaší mysli, utvářet váš smysl pro realitu a ovlivňovat názory ostatních.

Zamyslete se nad tímto příběhem.

Chytrá a dobromyslná žena měla dceru, kterou z celého srdce milovala. Jednoho dne přišla tato žena domů a přála si strávit jen chvíli v klidu a o samotě. Její dcera však byla ve veselé náladě a hlučně si zpívala.

Žena se na chvíli přestala ovládat a křikla na dceru: „Máš děsný hlas! Zmlkni!"

Díky tomuto zážitku dcera uvěřila tomu, co jí matka řekla a uzavřela sama se sebou dohodu, že je její hlas ošklivý a obtěžující. Na dlouhou dobu přestala zpívat a měla dokonce potíže mluvit s lidmi.

To jen dokazuje, jak nás slova mohou zotročit. Jen si vzpomeňte, jak často jste si říkali, že nejste dost dobří. Pokaždé, když to uděláte, uzavíráte dohodu a rozhodujete se ji dodržovat.

Druhá dohoda: Neberte si nic osobně

Pokud máte silné sebevědomí, nemusíte si brát věci osobně.

Vzpomenete si, kdy na vás byl naposledy někdo hrubý a vy jste si to vzali osobně? Pravděpodobně to nebylo příliš dávno a to je problém.

Jakmile je totiž něco chápáno jako osobní, začnete s tím bezděčně souhlasit a brát si to za své, i když to s vámi nemá nic společného. Kromě toho tím, že lidé berou věci osobně, se dostávají do pasti, které se říká osobní důležitost - tedy do stavu, kdy věří, že se jich všechno týká.

To je vlastně důsledek procesu domestikace, o kterém jste se dozvěděli dříve. Ten učí lidi brát si vše osobně.

Ve skutečnosti se vás netýká absolutně nic z toho, co vám lidé říkají nebo dělají. Všechno se týká jen jich samotných.

Lidé mají své vlastní sny a žijí podle svých vlastních dohod. Když vám někdo řekne, že jste tlustí, není to o vašem vlastním těle, ale spíše o problémech, názorech a přesvědčeních, se kterými se dotyčný vypořádává.

To znamená, že když je člověk šťastný, může vám říct, že jste skvělí, ale když je naštvaný, nazve vás ďáblem.

Chcete-li tento problém překonat, poznejte, kdo jste. Pak totiž nebudete muset vnímat připomínky ostatních lidí osobně. Když znáte sami sebe, nepotřebujete tyto informace hledat u druhých nebo usilovat o jejich uznání. Díky tomu vás nic z toho, co řeknou, nezasáhne.

Pomůže vám také uvědomit si, že všichni lidé se na svět dívají z jiného úhlu pohledu a že i vy byste si měli poznat svůj vlastní úhel pohledu.

Představte si, že vám někdo řekne, že vaše slova jsou zraňující. Ve skutečnosti to nejsou vaše slova, která mu způsobují bolest, ale zranění, která prožívá v důsledku svých vlastních dohod. Stejně tak když se rozčílíte kvůli něčemu, co říká někdo jiný, je to vlastně kvůli vašemu vlastnímu strachu, a proto je nezbytné se s takovými emocemi vypořádat.

Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky

Místo domněnek se raději ptejte.

Předpokládali jste někdy, že s některým z vašich vztahů není něco v pořádku jen proto, že vás druhá osoba jednou nepozdravila? No, podobné věci se stávají každému a to je jen jeden z příkladů toho, jak z domněnek vznikají problémy.

Když si totiž vytváříte domněnky, myslíte si, že vaše myšlenky musí být pravdivé, a cítíte se podvedeni, když se ukáže, že tomu tak není. To je velký problém, protože většina domněnek nemá téměř žádný základ v realitě. Jako reálné se jeví pouze v představách.

Když tedy máte problém něco pochopit, předpokládáte, že víte, co to znamená. Teprve až se pravda vyjasní, zjistíte, že to ve skutečnosti má úplně jiný význam než jste si mysleli.

Představte si, že se procházíte městem, a vtom vás zaujme krásná osoba a věnuje vám zářivý úsměv. Možná se ihned pomyslíte, že se dotyčnému líbíte, a necháte se unášet romantickým sněním, které skončí svatbou.

Takové nekontrolovatelné domněnky mohou způsobit vážné problémy i ve vztazích, protože lidé často předpokládají, že jejich partneři vědí, co si myslí. V důsledku toho se lidé domnívají, že jejich partneři udělají to, co podle nich mají udělat a jsou zklamaní a rozzlobení, když tomu tak není.

Domněnky si ale pravděpodobně vytváříte i sami o sobě. Možná si myslíte, že něco umíte, a když se vám to nepodaří, cítíte se špatně, protože jste se přecenili, zatímco ve skutečnosti jste se možná jen potřebovali více informovat, abyste uspěli.

Domněnky jsou tedy škodlivé. Měli byste je raději nahradit smělými otázkami. Pokládat otázky může být sice obtížné, ale je to jediný způsob, jak se ubránit domněnkám.

Pokud vás přítel nepozdraví, místo abyste předpokládali, že je něco špatně, můžete se zeptat: „Co se děje?". Nejdůležitější věcí, kterou je zde třeba mít na paměti, je jasná komunikace. To znamená dávat tolik otázek, kolik potřebujete, abyste získali naprosté vyjasnění dané záležitosti. Kladením otázek se přiblížíte pravdě a nebudete mít touhu si domýšlet.

Čtvrtá dohoda: Dělejte vždy vše, jak nejlépe dovedete

Vzpomínáte si, jak vám rodiče a učitelé v dětství říkali, abyste se snažili ze sebe vydat to nejlepší? No, je to docela dobrá rada a vždy byste měli dělat to nejlepší, ať už to v daném kontextu znamená cokoli.

Protože to, že ze sebe vydáte to nejlepší, vždy závisí na situaci, ve které se nacházíte, a pokud do toho dáte všechno, nebudete se muset obviňovat ani soudit. Dělat to nejlepší, co umíte, se mění ze dne na den. V některých dnech budou vaše nejlepší výkony naprosto úžasné, zatímco v jiných tak skvělé být nemusí.

Jen si uvědomte, jak rozdílní jste každý den. Ráno jste plní energie a pozdě večer jste vyčerpaní po dlouhém pracovním dni.

Musíte to mít na paměti, protože pokud se budete snažit jít v danou chvíli nad rámec svých nejlepších možností, skončíte jen vysílení a unavení. Vaše vyčerpání bude samozřejmě znamenat, že vám dosažení cíle bude trvat déle. Na druhou stranu, když budete dělat méně, než je vaše nejlepší výkonnost, budete náchylní k sebeodsuzování, kritice, pocitům viny a frustraci.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Chcete-li tedy dělat věci co nejlépe, vykonávejte je pro ně samotné. Měli byste tvrdě pracovat, protože vás to baví, ne kvůli nějaké vnější motivaci.

Skvělým příkladem je zde plat. Nikdy nebudete dělat to nejlepší, pokud je vaší jedinou motivací výplata. Většina lidí dělá svou práci jen kvůli penězům, a ne proto, že je baví. Výsledkem je, že většina lidí má práci, která je pro ně těžká, bez radosti a musí se do ní nutit.

Tento nedostatek seberealizace znamená, že se lidé potřebují o víkendu rozptýlit večírky, pitím a dalšími méně prospěšnými činnostmi.

Na druhou stranu, pokud se snažíte pracovat co nejlépe, znamená to, že pracujete tvrdě, protože máte daný úkol rádi, budete podávat lepší výkony a vaše práce vám začne připadat snadná.

Tímto způsobem poslední dohoda zvyšuje sílu všech ostatních dohod a zároveň vám pomáhá osvobodit se.

Rozlučte se se svými starými dohodami a najděte svou svobodu

Nyní, když už víte, jak vám staré dohody způsobují utrpení, vám nabízíme tři způsoby, jak se s nimi vypořádat a osvobodit se.

První se týká snu, který právě prožíváte a kterému se říká sen o první pozornosti. Jmenuje se tak protože lidé k jeho vytvoření použili vaši prvotní dětskou pozornost. Vy už ale nejste dítě a dnes můžete svůj sen začít měnit a věřit, čemu budete chtít.

Máte také tu výhodu, že si začínáte všímat, že věci, které jste se naučili v dětství, nejsou ta jediná pravda. Díky tomu můžete svůj sen změnit, rozhodovat o svých přesvědčeních a vytvořit si to, čemu se říká sen druhé pozornosti.

Chcete-li tak učinit, začněte tím, že si všimnete přesvědčení založených na strachu, která vám způsobují potíže. Pak je kousek po kousku rozbijte a nahraďte je novými přesvědčeními, jako jsou Čtyři dohody.

Druhý způsob, jak se stát svobodným, odpovídá toltéckému přesvědčení, že naši mysl ovládá parazitický organismus. Chcete-li se od této zátěže osvobodit, musíte praktikovat odpuštění, které parazitovi odřízne přísun potravy.

Představte si, že se ráno probudíte nabití energií. Pak se dostanete do hádky s partnerem a najednou se cítíte zcela vyčerpaní, uvěznění v negativních emocích. Tyto pocity vysávají vaši energii a komplikují změnu vašeho života nebo životů druhých.

Nejenom to, ale vaše zášť živí parazita a způsobuje další projevy negativity. Chcete-li tento začarovaný kruh přerušit, musíte odpustit lidem, kteří vám ublížili a to včetně sebe.

A konečně třetí způsob, jak se osvobodit, je žít každý den, jako by byl váš poslední. Když to budete dělat, uvidíte, že nemáte nic, co by neexistovalo v přítomnosti. Získáte tak jasnější představu o tom, jak chcete žít. Říká se tomu zasvěcení mrtvých a nabízí se otázka: „Opravdu chceš strávit tento úžasný okamžik starostmi s tím, co si o tobě myslí ostatní lidé?".

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.