8. návyk

The 8th Habit

Stephen Covey

Od efektivnosti k výjimečnosti

8. návyk

4.01

na základě

21844

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

1109

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Za více než 15 let od svého vydání se kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí stala mezinárodním fenoménem. Desítky milionů lidí v podnikání, státní správě, školách a rodinách výrazně zlepšili své životy a organizace díky uplatňování principů klasické knihy Stephena R. Coveyho.

Svět se však výrazně změnil. Výzvy, kterým všichni čelíme v našich vztazích, rodinách, profesním životě a komunitách, jsou zcela nového řádu. Být efektivní jako jednotlivci a organizace již není pouhou možností. Abychom však mohli prosperovat, inovovat, vynikat a vést v tom, co Covey nazývá novým věkem znalostních pracovníků, je nutné vycházet z efektivity a jít dál. Výzva této nové éry v lidských dějinách směřuje k velikosti; směřuje k naplnění, vášnivému výkonu a významnému přínosu.

Přístup k vyšším úrovním lidského génia a motivace v dnešní nové realitě vyžaduje zásadní změnu myšlení. Zásadní výzva dnešního světa zní: najít svůj hlas a inspirovat ostatní, aby našli ten svůj. To je to, co Covey nazývá osmým návykem.

Tolik lidí se cítí frustrovaně, bezradně, nedoceněně a podceňovaně, s malým nebo žádným pocitem hlasu svého vlastního unikátního přínosu. Osmý návyk je odpovědí na touhu duše po velikosti, imperativ organizace po významu a vynikajících výsledcích a hledání "hlasu" lidstva. Tato přelomová kniha myšlení nové úrovně poskytuje jasný způsob, jak konečně využít neomezený příslib tvorby hodnot, který přináší věk znalostních pracovníků.

Coveyho nová kniha změní způsob, jakým přemýšlíme o sobě a svém životním poslání, o svých organizacích a o lidstvu. Stejně jako nám 7 návyků skutečně efektivních lidí pomohlo zaměřit se na efektivitu, 8. návyk nám ukazuje cestu k velikosti.

Proč knihu číst

  • Naučíte se najít svůj vnitřní hlas a stát se nezávislým, silným lídrem.
  • Získáte nový pohled na spolupráci a vytváření vztahů pomocí nového typu vůdcovství.
  • Zlepšíte své komunikační dovednosti pro lepší komunikaci se svými lidmi.
  • Zjistíte, jak můžete být proaktivní a vytvářet svou vlastní budoucnost.
  • Naučíte se, jak dosáhnout svých cílů pomocí nového smyslu pro vizi a vytrvalost.

#čtutáty z knihy

"Největší nebezpečí v životě je, že budeme příliš opatrní, abychom něco udělali."
"Největší výzvou v životě je být sami sebou v době, kdy se ostatní snaží udělat z nás někoho jiného."
"Největší dar, který můžeme dát ostatním, je naše vlastní transformace."
"Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: to, co se počítá, je odvaha pokračovat."
"Největší vůdcovství je vytvářet více vůdců, ne pouze následovníků."

Stephen Covey

Stephen Covey byl americký spisovatel, poradce a řečník, který se narodil v roce 1932 a zemřel v roce 2012. Je nejvíce známý pro svou knihu "7 návyků úspěšných lidí", která se stala bestsellerem a byla přeložena do více než 40 jazyků. Covey napsal také další knihy, včetně "8. návyk", "To nejdůležitější na první místo" a "Vedení založené na principech".

Covey byl také zakladatelem a prezidentem FranklinCovey, společnosti specializující se na vývoj a trénink v oblasti osobního a profesního rozvoje. Jeho práce se zaměřovala na principy vedení, osobního růstu a efektivity, a jeho myšlenky a rady jsou stále aktuální a inspirativní pro mnoho lidí po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Kniha 8. návyk proslulého autora se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v osobním životě.

Musíme se naučit řídit se svým vnitřním hlasem (najít sebe sama, být si vědomi své jedinečnosti a rozvíjet své vrozené nadání) a pomáhat druhým, aby totéž dokázali i oni. Covey tedy zároveň ukazuje, jak principy upevňující 8. návyk a umožňující přechod od "efektivnosti k výjimečnosti" uplatnit také v životě organizací.

Vezměte v úvahu svůj vlastní hlas. Ne hlas zpěvu nebo mluvení, ale svůj vnitřní hlas – význam, nekonečný potenciál a velikost vás samých. Našli jste ho?

Najít svůj hlas v práci, ať už jste řadový zaměstnanec nebo CEO, nemusí být snadné. A pokud se vám ho již podařilo najít, stále není zaručeno, že se vám ho podařilo důsledně používat. V knize 8. návyk vás Stephen Covey jemně postrčí k tomu, abyste svůj hlas našli. Poví o tom, jak podniknout kroky k jeho nalezení, a co je důležité, jak inspirovat lidi kolem sebe, aby také našli svůj hlas.

Osmý návyk je o hledání cesty k velikosti

Měli jste někdy pocit, že toho moc nezměníte? Nebo že na tom, co děláte, vlastně nezáleží? Zdá se, že to tak cítí mnoho lidí. Ale proč?

No, mnoho organizací nedokáže držet krok s neustálými změnami našeho moderního světa. A v tom spočívá problém.

V současné době žijeme ve věku informačních a znalostních pracovníků, který je nástupcem průmyslového věku. Pro mnoho organizací je obtížné přizpůsobit se měnícím se přístupům k práci, které tato nová éra vyvolala, a stále fungují s myšlením průmyslového věku, řízeným dominantním stylem shora dolů. Tento typ řízení špatně funguje v současné době, jejiž podstatou je uvolnění potenciálu našich pracovníků.

Vezměte si, jakou hodnotu má v dnešním IT průmyslu kvalita. Vynikající programátor je například tisíckrát produktivnější než průměrný programátor. V průmyslovém věku byly takové rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi produktivity nemožné. Je proto nutné zrušit řídící přístup shora dolů, protože omezuje potenciál zaměstnanců.

A co je nejdůležitější, zaměstnanci by měli být povzbuzováni k tomu, aby našli svůj vlastní hlas.

Každý chce být ve své práci skvělý, ale jen ten, kdo najde svůj hlas a zvykne si využívat své silné stránky, může dosáhnout skutečného úspěchu. Nalezení tohoto vnitřního hlasu se nazývá osmý návyk. Jak to tedy udělat?

Začíná to tím, že se k zaměstnancům chováte s respektem, aby se mohli sami rozhodovat, využívat svou kreativitu a cítit se na pracovišti významní. Každý musí být schopen najít svůj vlastní hlas a následně inspirovat ostatní, aby našli ten svůj.

Využijte darů, které jste dostali při narození

Napadlo vás někdy, že vaším největším darem je svoboda volby? Každý z nás se s touto svobodou narodil spolu s darem inteligence. Kombinace těchto darů nás vybavuje k tomu, abychom našli svůj vlastní hlas.

Svoboda volby je vzácná. I když nemůžeme vždy ovlivnit, co se nám děje, můžeme si vždy vybrat, jak budeme reagovat na životní výzvy. Když ji využijete moudře, můžete ji užít k rozšíření svých obzorů a k získání kontroly nad svým životem.

Princip svobody je použitelný pro každou část vašeho života, včetně vaší práce. Pokud se k vám například váš šéf chová jako k rohožce, něco s tím udělejte! Je snadné zapomenout, že máte možnost volby, jak budete reagovat – ale máte. Proč se tedy nerozhodnout promluvit si o tom se svým šéfem přímo?

Nyní se podívejme na dary inteligence.

Existují čtyři druhy inteligence, z nichž každý můžeme zlepšovat a kultivovat. Když budete pracovat na své inteligenci, objevíte své silné stránky a tento objev vás povede k vašemu hlasu.

Fyzická inteligence umožňuje našemu tělu fungovat a regulovat se bez našeho vědomého přispění. Příkladem může být náš srdeční tep.

Mentální inteligence je naše schopnost abstraktně myslet a analyzovat věci, lidi a situace.

Emoční inteligence nám umožňuje vcítit se, abychom mohli efektivně a přátelsky komunikovat s ostatními a navazovat s nimi vztahy.

A konečně duchovní inteligence je něco, nad čím většina lidí netráví mnoho času přemýšlením, ale přesto má velkou hodnotu. Ve skutečnosti je to samotný základ ostatních forem inteligence; je to pravý sever našeho morálního kompasu, imperativ, který nás vede k hledání smyslu života.

Vést znamená inspirovat ostatní a pomáhat jim najít jejich vlastní hlas

Zamyslete se nad lídry a manažery ve vaší organizaci. Jsou efektivní? Jste vy sami dobrým lídrem? Každá organizace má lídra – a přesto, jak všichni víme, někteří jsou mnohem lepší než jiní. Co přesně tedy dělá dobrého lídra dobrým lídrem?

Dobrý lídr je schopen zastávat ne jednu, ale hned čtyři vůdčí role.

Jste-li lídrem, který chce ostatním pomoci najít svůj hlas a rozpoznat vlastní potenciál, musíte své zaměstnance vést, nikoliv je řídit a kontrolovat. To je pro každého lídra stěžejní. Splnění čtyř níže uvedených rolí vám pomůže na dobré cestě.

Nejprve budete potřebovat vizi a strategii, která stanoví směr pro vaše zaměstnance. Za druhé, budete muset jít příkladem tím, že budete disciplinovaně realizovat své vlastní nápady. Za třetí, buďte zapálení pro to, co děláte, abyste svým nadšením mohli vytvořit společnou organizační kulturu. A konečně byste měli být schopni řídit a udržovat struktury uvnitř organizace.

Nyní jste se vydali cestou vedení, ale abyste se stali skutečně skvělým vedoucím, musíte zapojit také své čtyři inteligence.

Své inteligence využíváme k tomu, abychom dosáhli individuální velikosti; vedoucí pracovník by měl stejné paradigma aplikovat na svou společnost, což je taktika, díky níž zmizí mnoho běžných problémů. Představte si čtyři inteligence jako části těla firmy: pokud jedna z nich chybí nebo je zanedbávána, podkopává to strukturu jako celek.

Představte si firmu, která ignoruje potřebu ducha - například něco jako společnou organizační kulturu. Nedostatek společného ducha by mohl vést k nedostatku důvěry, což by zase mohlo znamenat, že se někteří zaměstnanci budou cítit zcela vyloučeni a osamoceni.

Neseďte jen tak a nečekejte, až se staré zvyky změní – něco pro to udělejte

Říkáte si někdy: "Určitě se to brzy zlepší. Musím jen počkat a uvidím"? Pokud ano, nejste jediní. Nezřídka se stává, že sedíme a čekáme na změnu. Takto se však věci mění jen zřídka. A protože máte svobodu volby, jste v ideální pozici, abyste svůj postoj napravili!

Abyste objevili svůj hlas, musíte se rozhodnout změnit své motto tak, aby se z "čekat" stalo "jednat".

Představte si například, že opovrhujete svou prací, protože váš šéf je naprostý kontrolor a odmítá všechny vaše nápady. Uvažujete o výpovědi; nemůžete si však dovolit přijít o práci. Rozhodnete se tedy, že to budete od pondělí do pátku jen s úsměvem snášet.

Existuje však i jiná možnost.

Můžete si přiznat, že nejste oběť. Máte možnost volby. V naprosté většině případů se můžete rozhodnout, že na své situaci něco změníte. Stačí k tomu trocha iniciativy a zodpovědnosti. Když si osvojíte tento způsob myšlení a začnete používat svůj hlas, zjistíte, že i když je váš šéf vaším vedoucím ve formálním smyslu, stále máte moc skutečně změnit svou práci.

Pokud se vám však něco opravdu vymkne z rukou, můžete se rozhodnout, jak na danou situaci reagovat. Jistě, jsou určité vnější věci, které nemůžete ovlivnit. Řekněme například, že váš šéf chce přijmout někoho, kdo vám vadí, ale vaše pracovní pozice vám neumožňuje zasahovat do rozhodování o přijímání zaměstnanců. I v takových případech se můžete rozhodnout nenechat se tím srazit na kolena. A pokud skutečně existuje něco, co byste chtěli změnit a co zjevně patří k vaší roli, pak převezměte otěže a udělejte to!

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: