Zvyk úspěchu

The Achievement Habit

Bernard Roth

Přestaňte si přát, začněte konat a ovládněte svůj život

Zvyk úspěchu

3.64

na základě

3678

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

148

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Úspěch se dá naučit. Kniha Zvyk úspěchu nám předkládá pozoruhodné poznatky, které vycházejí z designového myšlení, a pomáhá nám uvědomit si sílu pozitivní změny, kterou v sobě všichni máme. Vede nás k získání sebedůvěry, abychom mohli dělat to, co jsme vždycky chtěli, a překonat překážky, které nám brání v dosažení našeho potenciálu.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Bernard Roth

Klíčové myšlenky z knihy

Každý se může naučit být opravdu úspěšným člověkem

Zdá se, že někteří lidé mají až podivuhodnou schopnost dotahovat věci a dosahovat svých životních cílů. Jaké je jejich tajemství? Jsou to mimozemšťané?

Ne, a ani nemají úspěch zapsaný v genech. Každý se může naučit být úspěšný. Tyto kapitoly jsou o tom, jak se naučit vidět, že překážky na cestě k úspěchu jsou často jen výmluvy a důvody, které si vymýšlíme ve své hlavě.

Tyto důvody a výmluvy stojí v cestě změně toho, co je skutečným problémem: našeho chování. Výsledkem je, děláme stejné chyby stále dokola. Naštěstí když se naučíte vidět tyto důvody jako iluze, kterými ve skutečnosti jsou, můžete skutečně začít měnit své chování a udělat první krok k tomu, abyste se stali úspěšnými. Jaké jsou však další kroky?

Zvyk úspěchu znamená zmenšit rozdíl mezi tím to, co chcete, a tím, co děláte

Úspěšným člověkem se může stát každý. Nejprve se však musíte naučit, jak věci prostě dělat.

Vzpomeňte si, kolik lidí sní o založení vlastní firmy, ale nakonec pracují pro někoho jiného. Vy se ale můžete naučit překlenout propast mezi tím, co chcete dělat, a tím, co skutečně uděláte.

Podívejte se na to takto: je zásadní rozdíl mezi tím, že se o něco pokoušíte, a

tím, že to jednoduše uděláte.

Představte si, že chcete někomu něco vzít z ruky: pouhým pokusem nedosáhnete ničeho – druhá osoba vidí, že se natahujete, a zesílí svůj stisk. V tomto případě jste nepoužili dostatečnou sílu a nejednali jste rychle. Kdybyste to místo pokusu prostě udělali, druhá osoba by neměla čas vám klást odpor.

Jde o to, že jedinou překážkou jste vy sami. Vše ostatní je jen výmluva nebo mentální omezení. Pokud nejste spokojeni s nějakým aspektem svého života, můžete ho změnit.

Spočívá to v tomto: život je v podstatě cvičení v řešení problémů – a to není nic špatného. Problémy jsou příležitostí k učení a posunu vpřed. A naučit se využívat problémy ve svůj prospěch, to je přesně to, o čem je zvyk úspěchu.

Jeden z důležitých aspektů zvyku úspěchu vychází z designového myšlení, souboru postupů, které designéři často používají při své práci, a to konkrétně otevřenosti vůči neúspěchu.

Neúspěch definuje téměř každý příběh úspěchu. Dokonce i Oprah vyhodili z její první práce moderátorky televizních zpráv. Ale neúspěch ji nezastavil, naopak ji motivoval!

Pro většinu z nás je samozřejmě motivace tou těžší částí. Škola nás učí pracovat, abychom získali dobré známky a tituly, ale v životě žádné vysvědčení neexistuje. V dospělosti tedy většina z nás musí trénovat sebe sama, abychom byli motivovaní.

Uvědomte si, že životě není nic pevně dáno, umožní vám to stát se úspěšným člověkem

Všemu v životě přisuzujeme nějaký význam. Ať už přemýšlíme o neschopném šéfovi, nebo o vlastnictví domu, máme tendenci zapomínat na skutečnost, že naše vnímání je subjektivní. Význam není pevně daný, je to otázka úhlu pohledu.

Například váš neschopný šéf vás zítra může ohromit nějakým převratným nápadem. A vy sami jste podobně schopni nového objevu. Možná si to budete chtít říct nahlas: nikdo nemá jen jednu

osobnostní rovinu, ani vy, ani váš šéf, ani váš manžel nebo manželka, ani vaše děti, ani vaši rodiče.

A pokud se vám podaří překonat nutkání přisuzovat všemu pevný význam, můžete k neúspěchu přistupovat produktivněji. Protože neúspěch je katastrofou jen tehdy, když ho tak nazvete. Nikdo si nevede seznam vašich neúspěchů a úspěchů – jen vy můžete dát svému životu význam. Je to povzbuzující pravda: vy máte kontrolu nad svými vlastními prožitky.

Autor si tuto skutečnost uvědomil, když dvěma rodinným přátelům diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Rodina prvního pacienta se snažila zůstat pozitivní a bavit se navzdory nemoci; vždy se těšila na návštěvu svého příbuzného. Druhá rodina se stavěla do pozice obětí strašného osudu a sžírala se ztrátou; návštěva jejich blízkého byla vždy bolestná a nepříjemná.

Jak je vidět, význam, který tyto dvě rodiny nemoci přisoudily, měl obrovský vliv na jejich prožívání nemoci.

Pomocí tohoto poznání můžete přestat svět škatulkovat, a stát se tak úspěšným člověkem. Koneckonců, když jsou nálepky pevně dané, stojí v cestě k úspěchu.

Představte si, že jste přišli o práci. Nazývat se „loserem“ nemá smysl, protože je to jen bezvýznamná nálepka, která vám brání v tom, abyste se přes nezdar přenesli.

Osvojte si tendenci jednat a měnit své chování, místo hledání různých důvodů a výmluv

Zdá se, že pro všechno máme vždycky nějaké důvody. Představte si, že jste ráno podrželi dveře staré paní. Později během dne jste vyhráli v loterii. Možná si řeknete, že jste byli odměněni za dobrý skutek. Ale ve skutečnosti s tím vaše chování nemělo nic společného. Vztah mezi těmito dvěma událostmi je korelační, nikoli kauzální.

Možná tuto skutečnost chápete na racionální úrovni. A přesto je pravděpodobné, že kdykoli přijdete pozdě na schůzku, pravděpodobně se budete shánět po nějakém vnějším důvodu – například zácpě na dálnici. Ve skutečnosti jste ale věděli, že na vaší trase bude hustý provoz. Přišli jste pozdě jednoduše proto, že jste si schůzku neurčili jako prioritu.

Problém je, že vymlouvání se na vnější faktory vám brání aktivně se rozhodovat a měnit své chování. Rozhodování je těžké, ale může být snazší díky metodě zvané Gun Test.

Kdykoli například na pracovišti musíte provést nějaké důležité rozhodnutí, začněte tím, že si u každé možnosti důkladně stanovíte pro a proti. Pak ukažte prstem na toho, kdo má rozhodnout, a dejte mu 15 sekund. Tento rychlý přístup funguje, protože je pravděpodobné, že už se nějak rozhodl – jen se zdráhá se k něčemu zavázat. Další zdůvodňování by však pravděpodobně nezměnilo výsledek ani nevedlo k lepšímu rozhodnutí, takže je lepší se prostě rozhodnout a jít dál.

Koneckonců, když si rozeberete typickou „životní cestu“ – a ptáte se, co se stane v důsledku nějakého rozhodnutí – zjistíte, že téměř všechny cesty vedou stejným směrem: děti, dům, smrt. Nemůžete však předvídat všechny ostatní věci, které vás potkají. Proto byste si měli osvojit sklon jednat a tolerovat neúspěch.

Dejte problému nový rámec, abyste ho vyřešili

Často si myslíme, že cestu k nějakému vytouženému cíli blokuje nedostatek peněz, jiných lidí nebo něco jiného. Jak jsme však naznačili, nejlepší způsob, jak překonat domnělou překážku, je změnit náš pohled na ni.

Aby to fungovalo, musíte se samozřejmě zabývat skutečným problémem, a ne něčím jiným. Řekněme, že si myslíte, že hledáte manželku. Je ale možné, že to, co ve skutečnosti hledáte, je společnost a že nalezení manželky se vám zdá jako nejsnazší cesta?

Jakmile tedy zjistíte skutečnou povahu svého problému, může se hledání řešení zdát jako další přirozený krok. Než to však uděláte, zkuste si problém přeformulovat.

Jeden autorův přítel si například stěžoval, že nemůže spát, protože má rozbitou postel. Pokoušel se problém vyřešit tím, že postel opravoval různými způsoby, ale každý z nich selhal. Tehdy si položil otázku: „Co vlastně chci? Opravit tuhle postel, nebo se dobře vyspat v jakékoli posteli?“ Tehdy si uvědomil, že jeho problém nemá nic společného se starou rozbitou postelí. Protože se chtěl dobře vyspat, tak si prostě koupil novou.

Stejně tak jsou někdy překážky jen otázkou jazyka. Pokud změníte způsob, jakým něco popisujete, může to přestat být překážkou.

Tato metoda je stejně prostá, jen vyměníte slovo „ale“ za „a“. Pokud řeknete: „Chci jít do kina, ale musím pracovat,“ vytvořili jste konflikt, který nemusí nutně existovat. Místo toho to můžete formulovat takto: „Chci jít do kina a musím pracovat.“

Stejně tak vás bude mnohem více motivovat, když řeknete, že něco „chcete“, než když řeknete, že něco „musíte“.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: