Zrod Supermana

The Rise Of Superman

Steven Kotler

Tajemství vrcholného lidského výkonu

Zrod Supermana

3.92

na základě

4786

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

1381

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Autor ve své knize staví na více než desetiletém výzkumu a na mnoha rozhovorech se špičkovými atlety a dobrodruhy, včetně například surfařské legendy Lairda Hamiltona či průkopníka skateboardingu Dannyho Waye. Zaměřuje se na pochopení účinků stavu flow, ve kterém se jak dobře cítíme, tak dosahujeme špičkových výkonů.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Steven Kotler

Klíčové myšlenky z knihy

Dosáhněte špičkového výkonu

Jak se daří špičkovým sportovcům v extrémních sportech překonávat hranice lidských možností a znovu a znovu o tom vyprávět? Narodili se se zvláštními schopnostmi? Jsou z jiné planety?

Odpověď na obě otázky zní ne.

Jednoduše řečeno, extrémní sportovci jsou jednoduše lepší v tom, jak se dostat do stavu flow nebo chcete-li plynutí, tj. do „zóny“, ve které dosahujeme optimálního výkonu a cítíme se nejlépe.

Plynutí je takový stav mysli, který nám pomáhá dosahovat maximálních výkonů

Byli jste někdy tak „v zóně“, že se vám zdálo, že celý svět kolem vás mizí? Všimli jste si, že jste v té době podávali nejlepší výkony? Pokud ano, nejste sami. Tento zážitek, kterému se říká flow, je základní součástí lidské zkušenosti. Co to ale přesně je?

Flow je duševní stav, který nám umožňuje podávat ty nejlepší výkony.

Jedním ze způsobů, jakým je toho dosahováno, je akutní zvýšení naší schopnosti nacházet kreativní řešení problémů.

Například když surfař Laird Hamilton sjížděl „tisíciletou vlnu“ u pobřeží Tahiti, pravděpodobně by zemřel, kdyby se neřídil svou tvůrčí myšlenkou, kterou získal díky flow.

Když se obrovská vlna začala lámat poblíž pobřeží lemovaného útesy, položil ruce do vody na opačné straně prkna, aby zabránil vtažení do válce. To je velkolepé, protože to nikdy předtím neudělal a je to jediná věc, která ho zachránila před smrtí.

Kromě toho lidé často považují flow za silný duchovní zážitek. Mnoho lidí uvádí, že ve stavu flow slyšeli hlas, tj. svou podvědomou tvůrčí intuici.

Když například slavný horolezec Dean Potter vypráví o výstupu na gigantickou horu Fitz Roy, připisuje svůj úspěch tomuto Hlasu.

V průběhu výstupu na ledovou stěnu třikrát větší než newyorská budova Chrysler provedl přibližně 670 správných pohybů bez jakéhokoli vybavení. Jediný chybný pohyb by znamenal smrt, ale Hlas ho neoklamal.

Lidé, kteří se nacházejí ve stavu plynutí, navíc často zažívají ztrátu ega, tj. pocit, že jako jednotlivci neexistují. Stávají se svým sportem. Například surfaři po prožitku flow často uvádějí pocit, že jsou „jedno s vlnami“.

Pamatujte, stav flow je úzce spjat s naší neurochemií

Flow často prožíváme jako něco hluboce duchovního a tyto prožitky jsou samy o sobě spjaty s naší neurochemií. Když se dostaneme do stavu flow, náš mozek uvolňuje následujících pět klíčových chemických látek, které nám jednak dodávají dobrý pocit, jednak skutečně zvyšují naši výkonnost.

První z nich je dopamin, který nám pomáhá zaostřit pozornost a najít nová řešení problémů.

Náš mozek je neustále bombardován nesčetným množstvím signálů a dopamin pomáhá upravit poměr signálů a šumu, tj. odfiltrovat užitečné informace od všeho ostatního. Dopamin je také zodpovědný za naše pocity angažovanosti, vzrušení a touhy po objevování.

Následuje norepinefrin, který nám pomáhá udržet pozornost a zvyšuje naše schopnosti.

Norepinefrin zvyšuje hladinu cukru v krvi, čímž nám dodává více energie. Zrychluje také naši srdeční frekvenci a dýchání, čímž zajišťuje, že se naše svaly neunaví. V našem mozku zlepšuje kontrolu emocí a zvyšuje vzrušení a pozornost. V podstatě nám pomáhá soustředit se na daný úkol.

To se kombinuje se zdravou dávkou anandamidu, který zvyšuje naši kreativitu.

Anandamidpodněcuje laterální myšlení, tj. schopnost našeho mozku vytvářet nová spojení. Kromě toho snižuje naši schopnost pociťovat strach, a tím způsobuje, že máme větší tendenci k testování těchto neotřelých nápadů.

Kromě toho nám endorfiny nabízejí úlevu od bolesti svalů. To je užitečné zejména pro extrémní sportovce, kteří své tělo posouvají na absolutní hranici možností.

Endorfiny jsou také neuvěřitelně silné: nejčastěji produkovaný endorfin je stokrát silnější než morfin používaný ve zdravotnictví.

A konečně, po stavu plynutí následuje zdravá dávka serotoninu.

Serotonin je zodpovědný za radost a energii, kterou cítíme poté, co se ocitneme v zóně.

Všechny tyto chemické látky přispívají k hlubokému prožitku vrcholného výkonu, a to jak z hlediska našich fyzických schopností, tak i samotného úžasného pocitu.

Aby se vám zvýšila výkonnost, některé části mozku se vám během stavů flow vypínají

Obecná moudrost nám říká, že náš mozek musí být během špičkového výkonu v nadměrném vytížení. Pokud jsme lepšími řešiteli problémů, když prožíváme flow, pak části našeho mozku zodpovědné za komplexní myšlení musí pracovat obzvlášť intenzivně, ne?

Ve skutečnosti se části našeho mozku během flow vypínají.

Když jsme ve flow, náš mozek prochází procesem zvaným přechodná hypofrontalita, během kterého se vypínají části prefrontální kůry (část mozku zodpovědná za komplexní myšlení).

Vědci zjistili, že když jste ponořeni do jakéhokoli úkolu – od hraní karet po horolezectví – začne se vám vypínat horní čelní gyrus (závit), který je zodpovědný za sebeuvědomování a introspekci.

Kromě toho se začne zpomalovat i část mozku, která nám pomáhá orientovat se ve vztahu k ostatním objektům v našem okolí.

Právě to je zodpovědné za pocit „jednoty“, který lidé často zažívají, když se nacházejí v intenzivních stavech flow, např. když jsou jedno s vlnami při surfování nebo jedno s vesmírem během meditace.

Jak se tedy toto vše promítá do zvýšení výkonnosti?

Ukazuje se, že díky tomuto snížení sebeuvědomění méně pochybujeme o své intuici a s větší pravděpodobností jednáme podle nových nápadů.

Samozřejmě to není vždy užitečné. Pokud se snažíte přežít v divočině, pak je nezbytná extrémní obezřetnost: jasné sebeuvědomění vám zabrání zkoušet neotřelé nápady, a tím může zabránit tomu, abyste se zabili, když uděláte nějakou hloupost.

Ve světě extrémních sportů, kde se musíte rozhodovat ve zlomcích vteřin, abyste se zachránili před smrtí, však na váhání nad svými rozhodnutími prostě nemáte čas.

To, že vás tyto části mozku nebrzdí, je proto velkou výhodou, když úspěch závisí na kreativních řešeních.

Získejte přístup k flow tím, že budete zcela zaujatí tím, co děláte rádi

Jakmile jednou okusíme strmý nárůst výkonnosti, který flow způsobuje, budeme chtít vědět, jak tento zážitek zopakovat. Chcete-li vstoupit do stavu flow, musíte zajistit, aby byly splněny tyto konkrétní podmínky:

Za prvé, váš úkol by měl být vnitřně uspokojující; činnost sama o sobě by měla být odměnou.

Například pokud chcete uběhnout maraton, pak byste měli mít radost z běhu. Pravděpodobně budete mít pocit úspěchu i po dokončení dlouhého běhu.

Tento požitek je základem, na kterém jsou postavena ostatní kritéria; bez něj je dostat se do stavu flow mnohem obtížnější.

Kromě toho musíte dosáhnout vysoké úrovně soustředění a být pohlcení svým úkolem.

Nejlepším způsobem, jak si tuto koncentraci vypěstovat, je zůstat soustředěný na přítomný okamžik. Pokud si například jdete zaběhat a trénujete na maraton, může to znamenat, že se budete soustředit na dýchání, aby vás nerušily jiné myšlenky.

Kromě toho by váš úkol měl být náročný, ale ne nesplnitelný. Ve skutečnosti bez správné úrovně obtížnosti není možné vstoupit do stavu soustředění, který je nezbytný k dosažení flow.

Ale jak přesně obtížný by váš úkol měl být? Měl by být zhruba o 4 procenta náročnější, než je úroveň vašich současných dovedností.

Pokud jste například běžec, může to znamenat, že poběžíte o 4 % dále nebo o 4 % rychleji než obvykle.

Jakmile se dostanete do flow, budete v něm chtít zůstat. K tomu potřebujete jasně definované cíle, abyste si udrželi koncentraci. Tyto cíle by měly být okamžitě dosažitelné a neměly by se shodovat s vašimi životními cíli.

Zatímco vaším konečným cílem může být například uběhnout maraton, k udržení flow potřebujete okamžité cíle. Ať už trénujete, nebo běžíte maraton, vaším cílem může být něco tak jednoduchého, jako je sledování počtu dopravních značek, které minete, přičemž každá z nich je novým dosaženým cílem!

Pamatujte, správné myšlení je pro dosažení maximálního výkonu klíčové

Proč si myslíte, že špičkoví výkonní pracovníci dokáží dosahovat vynikajících výsledků? Posílil je při dosahování vrcholu jejich přirozený talent? Nebo to byla tvrdá práce a odhodlání? Ukazuje se, že způsob, jakým si na tyto otázky odpovíte, může rozhodnout o tom, zda dokážete podávat výkony na nejvyšší úrovni.

Domněnka, že talent je něco, s čím se rodíme a co nemůžeme změnit, totiž nakonec omezí vaši schopnost zlepšovat se. Toto přesvědčení o dovednostech a talentu se nazývá fixní myšlení. Lidé s fixním myšlením věří, že dovednosti a talent jsou vrozené a že můžeme pracovat pouze s omezenou, předem danou úrovní dovedností.

Když tito lidé vidí skvělé výkony, jaké podávají horolezci nebo lidé, kteří se věnují volnému potápění, nepřemýšlejí: „Co musím udělat, abych toho dosáhl?“ Místo toho si pomyslí: „Chtěl bych mít jejich talent.“

Lidé, kteří si osvojí tento způsob myšlení, kladou svému pokroku zbytečné meze: pro lidi s fixním myšlením je mnohem těžší stanovovat si cíle nebo se posouvat, protože růst považují za zbytečný.

V podstatě platí, že pokud věříte, že se nemůžete zlepšovat, pravděpodobně se budete zlepšovat jen málo.

Pokud si však osvojíte tzv. růstové myšlení, tj. pokud věříte, že dovednosti a talent jsou výsledkem tvrdé práce a odhodlání, pak je opravdu možné dosáhnout svého skutečného potenciálu.

Lidé s růstovým myšlením jsou totiž mnohem otevřenější možnosti zlepšení, což jim následně pomáhá stanovit si vhodné cíle a posouvat se mimo svou komfortní zónu.

Vědci například provedli experiment se čtyřiceti nejlepšími automobilovými závodníky a u každého z nich zjišťovali, jak smýšlí před každým závodem sezóny, během něj a po něm. Ti, kteří měli růstové myšlení, se snáze dostávali do stavů plynutí, a to bez ohledu na to, zda se jim v závodě dařilo.

Navíc se ukázalo, že všichni ti s růstovým myšlením dosahovali nejlepších výsledků i v rámci srovnání čtyřiceti nejlepších závodníků!

Stavu plynutí dosáhnete nejlépe tak, že si najdete komunitu, která sdílí vaši vášeň

Znalost toho, co flow obnáší, a správné myšlení jsou důležité, ale nejlepší způsob, jak si pomoci dosáhnout špičkového výkonu, je vyhledat komunitu, která se věnuje společnému zájmu.

Naštěstí nám to neurologie usnadňuje. Uvolňování chemických látek způsobené stavem plynutí totiž nejen zvyšuje výkonnost, ale také pomáhá vytvářet silné sociální vazby.

Pokud jste například horolezci a vydáte se na intenzivní a zrádnou cestu se skupinou, se kterou byste jinak neměli nic společného, nemůžete si pomoci a pocítíte s nimi sociální pouto.

Je to proto, že naše neurochemikálie jsou mnohem méně zaujaté než my: nezajímá je sociální původ nebo politické přesvědčení našich kolegů.

Navíc členství ve skupině lidí, kteří sdílejí vaše zájmy, může pomoci zlepšit váš výkon.

Například když se nám podaří něco mimořádného, aniž by nám to někdo dosvědčil, někdy tyto výkony přičítáme náhodě.

Je však nepravděpodobné, že by komunita, která sdílí vaši vášeň, vaše úspěchy bagatelizovala, což vám pomůže získat sebedůvěru a dále se rozvíjet. A nejen to: tito lidé také potvrzují vaše úspěchy upřímným obdivem, což dále zvyšuje vaše sebevědomí.

Komunity nám také pomáhají posouvat hranice možného.

Například v dobách, kdy byl bungee jumping ještě poměrně čerstvou novinkou, se členové jedné skupiny s názvem „Primal House“ vsadili, kdo koho překoná svými bungee triky. Výhra? Dvoudolarová bankovka.

Tato sázka je přivedla od bungee jumpingu k BASE jumpingu a nakonec k jednomu z nejextrémnějších sportů vůbec: BASE jumpingu na lyžích.

Pamatujte, čím lépe rozumíme mysli, tím více se přiblížíte k optimálnímu výkonu

Kdyby se vás někdo zeptal, jak budovat svalovou hmotu, jak byste odpověděli? Pravděpodobně byste odkázali na stravu a cvičení; přinejmenším by někdo musel své tělo nějakým způsobem namáhat, aby dosáhl výsledků, že?

No, ne tak docela...

Abychom na tuto otázku odpověděli, obraťme pozornost od těla k mysli: mysl je nesmírně mocný nástroj, kterému teprve začínáme rozumět.

Ve skutečnosti je mysl sama o sobě schopna dosáhnout věcí, o kterých se často domníváme, že jich lze dosáhnout pouze pomocí těla.

Například v experimentu, který měřil, jak vizualizace cvičení ovlivňuje fyzickou sílu, byli účastníci rozděleni do tří skupin: ti, kteří nedělali nic, ti, kteří se snažili zvýšit sílu pomocí fyzického cvičení, a ti, kteří se snažili zvýšit sílu tím, že si vizualizovali, jak cvičení provádějí. I když u fyzických cvičení došlo k nejvýraznějšímu zlepšení, u těch, kteří si cvičení pouze vizualizovali, došlo také k nárůstu síly, a to až o 35 %!

Vývoj nových technologií nám navíc dává lepší představu o tom, jak přesně naše neurologie ovlivňuje naši výkonnost.

Takový technologický vývoj, jako je fMRI a EEG, které měří průtok krve, respektive elektrickou aktivitu v mozku, nám umožnil vytvořit si přesnější obrázek o tom, jak se mění stav našeho mozku, tj. chemická konfigurace mozku, když vstupujeme do stavu flow.

A naštěstí jsou tyto technologie stále dostupnější a snadno použitelné.

Jedním z příkladů je přenosný přístroj na bázi EEG s názvem BrainSport, který je dostatečně malý na to, aby si sportovci nemuseli chodit pro hodnoty do laboratoře.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Jak budete pokračovat v posouvání hranic lidského výkonu, můžete laťku jen posouvat stále výš

S každým dalším rokem lidstvo dosahuje nového milníku toho, co jsme považovali za možné. A čím více milníků dosáhneme, tím více se zdá, že limitem je jen nebe.

Vskutku, kdykoli se podaří dosáhnout převratné inovace, dozvíme se něco nového o tom, co je možné. Říkáme tomu Roger Bannister Efekt.

Dlouho si lidé mysleli, že není možné uběhnout míli pod čtyři minuty. Běžci se k této hranici stále přibližovali, ale nikdo ji nedokázali překonat až do roku 1954, kdy Roger Bannister dosáhl času 3 minuty a 59,4 sekundy. Jeho rekord byl překonán během pouhých dvou měsíců a poté ještě dvakrát během pěti let. O deset let později poprvé zaběhl čtyřminutovou míli středoškolák.

Co se tedy změnilo?

Bannister prolomil psychologickou bariéru kolem čtyřminutové míle – protože to, co vnímáme jako možné, se s každým novým úspěchem mění.

K tomu je třeba dodat, že mladší generace mají lepší přístup k našemu rostoucímu bohatství znalostí o vrcholových výkonech, a jsou tak schopny dosáhnout ještě lepších výkonů.

Například Tony Hawk dokázal ve svých 31 letech nemožné, když na X Games v roce 1999 poprvé v historii předvedl trik 900 (2,5 otočky ve vzduchu). V roce 2012 se Tom Schaar stal prvním člověkem, který ve svých dvanácti letech provedl trik 1080 (tři kompletní otočky ve vzduchu).

Co měl Schaar, co Hawk neměl? Těžil z dlouhé řady pozitivních vzorů ve skatingu; dokázal nejen vidět, co je možné, ale nahlédnou i za hranicí možností a věřit si, že dokáže dosáhnout toho, co chce.

Stručně řečeno: měl myšlení flow.

Každá nová generace bude mít přístup k většímu množství poznatků o flow a vrcholném výkonu než ta předchozí. I když si nemůžeme být jisti, jakých velkých výkonů lidé v budoucnosti dosáhnou, víme alespoň toto: bude to úžasné.

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.