Zaujmout

Captivate

Vanessa Van Edwards

Jak uspět u lidí

Zaujmout

4.14

na základě

5141

hodnocení na Goodreads

4.2

na základě

2533

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

V knize Zaujmout se s vámi Vanessa Van Edwards podělí o rady, způsoby a tajemství, jak převzít kontrolu nad svými interakcemi v práci, doma i v jakékoli společenské situaci. Jedná se o první komplexní, vědecky podložený návod z reálného života, jak zaujmout kohokoli – a zcela nový přístup k navazování kontaktů.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Vanessa Van Edwards

Klíčové myšlenky z knihy

Zvládněte sociální interakci

Dnes se zmítáme v záplavě obsahu a clickbaitu – kaskádě příspěvků na Facebooku a Instagramu, e-mailů a chatů, zpráv falešných i skutečných. V tomto prostředí digitalizované interakce jsou dobré sociální dovednosti stále vzácnější, a proto cennější. A právě o tom jsou tyto kapitoly: o zlepšení vašich sociálních dovedností.

Bez ohledu na to, zda se chystáte na networkingovou akci nebo na rande, vám tyto kapitoly pomohou pochopit, jak hacknout sociální interakce. Dozvíte se o skutečných technikách, které vám pomohou zlepšit vaše schopnosti jednat s lidmi a stát se naprosto úchvatnými v řadě společenských situací.

Ovládejte společenské situace zaměřením na své silné stránky a na lidi, na kterých vám záleží

Představte si, že jste pozváni na večírek nebo networkingovou akci. Problém je, že se považujete za poněkud společensky nešikovného člověka. Chcete-li v tomto cizím a nepříjemném prostředí uspět, budete potřebovat strategii, jak získat nad situací kontrolu. Jinými slovy, budete potřebovat plán společenské hry.

Mějte na paměti, že různým lidem se daří v různých sociálních kontextech. Smyslem vymýšlení plánu společenské hry je totiž vyhnout se kontextům, které nemáte rádi. Koneckonců nikdo neočekává, že nadhazovač bude zároveň hvězdou druhé mety – a totéž platí pro sociální kontexty: málokomu se daří v každé situaci.

Snažte se vyhnout sociálním situacím, které se vám nejvíce hnusí. Pokud se v nich budete snažit předstírat, můžete se dostat do problémů, protože falešnost lidé snadno vycítí.

Průzkum, který provedla Science of People, autorčina laboratoř, testoval schopnost účastníků rozpoznat falešný úsměv. Falešný úsměv nakonec úspěšně identifikovalo 86,9 procenta ze 4 361 účastníků.

Je tedy důležité vědět, kde se cítíte dobře, ale je také nutné se přesně rozhodnout, na koho se zaměříte. Pamatujte, že se nemusíte zavděčit všem. Zaměřte se na lidi, které chcete oslovit. 

Autorka se tuto lekci naučila, když si jeden z jejích sledujících na YouTube v komentáři stěžoval, že díky svému neformálnímu oblečení působí ve svých videích neprofesionálně. Autorka byla zpočátku komentářem znepokojena a dokonce zvažovala, že svá videa natočí znovu. Poměrně rychle si však uvědomila, že se snaží navázat kontakt s určitým typem studentů svých kurzů. Chtěla lidi, kteří se dokážou soustředit, a ne ty, které by její oblečení snadno rozptýlilo.

To jí pomohlo uvědomit si, že se nemusí líbit všem. Sama mohla definovat skupinu lidí relevantních pro její práci a využít svůj um k tomu, aby je přilákala.

K vytvoření dobrého prvního dojmu použijte ruce, držení těla a oční kontakt

Setkali jste se někdy s někým, kdo je naprosto charismatický? Takový člověk může vstoupit do přeplněné místnosti a okamžitě upoutat pozornost všech. Tito lidé se však nemusí nutně charismatickými narodit. Udělat skvělý první dojem je ve skutečnosti dovednost, kterou se může naučit téměř každý.

Zde je praktický nástroj, který vám pomůže začít. Říká se mu „trojitá hrozba“ a můžete ho použít k získání důvěry lidí. Skládá se ze tří jednoduchých neverbálních složek: rukou, postoje a očního kontaktu.

Ruce jsou pro tuto rovnici důležité, protože mohou odhalit záměry člověka. Většina moderních lidí nezkoumá, zda nový známý nemá u sebe zbraň, ale tento prastarý instinkt je stále živý. Proto je klíčové mít ruce na očích. Není náhodou, že při pozdravu podáváme ruku a že policie zločincům říká, aby dali ruce nahoru.

Druhý aspekt, držení těla, je zásadní pro to, abyste se prezentovali jako úspěšný a sebevědomý člověk, který bude lidi přitahovat. Podle výzkumníků z Carnegie Mellon University Billa McEvilyho a Akbara Zaheera je sebevědomí při pracovním pohovoru vším. Dokonce na něm záleží více než na pověsti, osobní historii a dovednostech uchazeče!

Chcete-li zajistit, aby vaše držení těla bylo skutečně hvězdné, použijte startovní postoj. Jednoduše stáhněte ramena dozadu a dolů, hlavu a hrudník tlačte dopředu a mírně nahoru a ruce nechte, aby se přestaly dotýkat trupu.

A konečně, oční kontakt je skvělý způsob, jak někomu sdělit, že chcete být jeho spojencem. Že si ho vážíte a že vám na něm záleží. Oční kontakt totiž vyvolává produkci oxytocinu, hormonu, který pomáhá budovat důvěru a usnadňuje navázání vztahu.

Proto si vezměte příklad z Allana Pease, odborníka na řeč těla. Ve své knize The Definitive Book of Body Language (Řeč těla) uvádí, že chcete-li si s někým vybudovat vztah, měli byste udržovat oční kontakt po 60 až 70 procent konverzace.

Dekódování pocitů lidí studiem jemné mimiky

Je docela běžné, že lidé cítí jednu věc a říkají něco úplně jiného. Dekódováním podvědomé mimiky, kterou všichni lidé vykazují, však můžete zjistit, co si skutečně myslí. Tato jemná gesta obličeje, která americký psycholog Paul Ekman nazval mikrovýrazy, se mihnou tváří člověka dříve, než je dokáže ovládnout, a odhalí jeho skutečné pocity.

Existuje sedm mikrovýrazů, na které je třeba dávat pozor: hněv, pohrdání, štěstí, strach, překvapení, znechucení a smutek. Každý z nich postupně prozkoumáme.

První, hněv, se prozradí napjatými ústy a staženým obočím. Udeří, když je člověk nespokojený nebo naštvaný, třeba kvůli konfrontaci nebo hádce. Má tendenci vytvářet na čele dvě svislé čáry, přičemž obočí se stáhne a poklesne. Ústa se mezitím sevřou, nebo se otevřou dokořán, připravena křičet.

Pohrdání se projevuje zkřivenými ústy se zdviženými koutky, čemuž lidé běžně říkají úšklebek. Tento výraz je často mylně považován za šťastný úsměv, což rozhodně není. Tento mikrovýraz se může snadno objevit, když je někomu řečeno ne nebo když obecně nesouhlasí s druhou osobou nebo ji nemá rád. V takových situacích se lidé obvykle neusmívají, takže při určování, jakého mikrovýrazu jste svědky, věnujte pozornost kontextu.

Za třetí, opravdové štěstí má za následek široký úsměv. Tváře se zvednou a kolem očí se vytvoří vrásky. Tohle je snadné. Pravé štěstí poznáte, až ho uvidíte. Koneckonců se projevuje po celé tváři člověka.

Čtvrtým výrazem je strach a vyznačuje se široce otevřenýma očima, zvednutým obočím, které se stáhne, vodorovnými vráskami na čele a mírně pootevřenými ústy.

Chcete-li tento mikrovýraz správně identifikovat, věnujte pozornost obočí. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je situace bezpečná, nebo zda byste měli utéct, je otevřít oči dokořán – takže pokud má někdo obočí a horní víčka hodně nahoru, pravděpodobně se bojí. Mírně pootevřená ústa při mikrovýrazu strachu navíc umožňují dodatečný přísun kyslíku, a připravují vás tak na útěk, pokud to bude nutné. Mějte na paměti, že strach vyvolá doslova jakákoli situace, kterou člověk považuje za nebezpečnou, od nálezu pavouka po setkání s tyranem.

Další v pořadí je překvapení, které se projevuje zvednutým obočím, které se roztáhne, a výrazným poklesem čelisti. Překvapení je do jisté míry podobné strachu, ale obočí se spíše roztáhne než stáhne a ústa se otevřou více.

Je důležité naučit se rozpoznat rozdíl, protože tento mikrovýraz vám může mnohé prozradit. Pokud například kolega projeví překvapení, když mluvíte o tom, že jste byli odvoláni z projektu, můžete si být docela jistí, že do té doby o změně nevěděl.

Dalším mikrovýrazem je znechucení, které může prozradit mnohem více, než člověk zamýšlí. Vyznačuje se svraštělým nosem, zvednutými tvářemi a staženým dolním rtem, přičemž horní ret je zvednutý. Znechucení se projevuje, když člověk cítí s něčím nespokojenost – například s chutí svého sendviče. 

Řekněme například, že vedete pohovor s uchazečem o zaměstnání. Zmíníte se, že pozice vyžaduje spoustu papírování, na což uchazeč reaguje zřetelným výrazem znechucení. Když si toho všimnete, pomůže vám to určit, zda je pro danou práci vhodný.

A konečně smutek je jasně rozeznatelný díky zamračenému výrazu; víčka poklesnou, obočí se stáhne, spodní ret se našpulí a koutky rtů poklesnou. Tento mikrovýraz se projevuje vždy, když je člověk zklamaný, a naznačuje, že je rozrušený, nebo dokonce na pokraji slz.

Všímejte si pěti hlavních osobnostních rysů pro lepší poznání lidí

Pokusili jste se někdy záměrně změnit svého partnera? Pokud ano, pravděpodobně se vám to nepodařilo. Změnit druhé může být totiž nesmírně obtížné. Proč se tedy místo snahy o změnu lidí nenaučit rozpoznat jejich osobnostní rysy dříve, než se s nimi spřátelíte?

Je to jednodušší, než se zdá. Ve skutečnosti existuje pouze pět hlavních osobnostních rysů: otevřenost, svědomitost, extroverze, příjemnost a neuroticismus. V angličině mají zkratku OCEAN a každý z nich je v určité míře přítomen u každého člověka.

Tyto rysy se často označují jako „velká pětka“ a v 80. letech 20. století je identifikoval Dr. Lewis Goldberg. První z nich, otevřenost, se projevuje tím, jak vnímáte nové myšlenky a jak k nim přistupujete – jak jste zvídaví a dobrodružní. Pokud se například vrháte po příležitostech k cestovatelským dobrodružstvím nebo neustále přestavujete nábytek, jste pravděpodobně poměrně otevření. Naopak, pokud se věnujete spíše každodenní rutině, je vaše otevřenost pravděpodobně omezená.

Druhý rys, svědomitost, se týká plnění úkolů. Známkami toho, že jste svědomití, jsou láska k seznamům úkolů a přísný rozvrh. Pokud vás však seznamy zahlcují a o velkých nápadech spíše mluvíte, než že byste je dotáhli do konce, pravděpodobně si v tomto rysu stojíte hůře.

Na třetím místě je extroverze, popis toho, jak se cítíte ve společnosti ostatních. Chcete-li zjistit, jak si stojíte, stačí zvážit tuto otázku: Čerpáte energii ze samoty, nebo ze skupiny? Pokud tíhnete ke společenskému životu, je pravděpodobné, že jste extrovert, naopak pokud se přikláníte k osamělosti, pravděpodobně tomu tak není.

Čtvrtým rysem je příjemnost, která odpovídá vaší schopnosti spolupracovat s ostatními. Patří sem vaše schopnost důvěřovat a to, jak dobře vycházíte s lidmi kolem sebe. Pokud vycházíte ostatním vstříc, jste pravděpodobně příjemný člověk. Lidé, kteří jsou méně příjemní, mají tendenci přistupovat k druhým spíše pragmaticky než starostlivě.

A konečně neuroticismus se vyznačuje sklonem k obavám a náchylností ke změnám nálad.

Mějte tyto rysy na paměti a používejte je k hodnocení lidí kolem sebe.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: