Velký potenciál

Big Potential

Shawn Achor

Jak transformace úsilí o úspěch zvyšuje náš úspěch, štěstí a pohodu

Velký potenciál

4.18

na základě

1991

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

545

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Kniha vám ukáže, že skutečným tajemstvím úspěchu a prosperity ve všech aspektech života je rozvíjení silných vztahů s ostatními a že bychom měli lidem v našem pomáhat stát se lepšími.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Shawn Achor

Klíčové myšlenky z knihy

Pět tajemství velkého potenciálu

Je těžké si představit svět, ve kterém nesoutěžíme s ostatními. Koneckonců nás učili, že úspěch je otázkou toho, jak dobře si vedeme jako jednotlivci, a měříme ho srovnáváním se s ostatními. Ve skutečnosti je to však jen polovina příběhu. Ano, o úspěch můžeme usilovat a dosahovat ho sami, ale když to děláme, nevyužíváme plně náš potenciál.

Abychom skutečně plně využili svého potenciálu, musíme spojit síly s ostatními lidmi. Spojenectví namísto soupeření nám umožňuje učit se jeden od druhého, kombinovat zdroje, usilovat o věci společně a vzájemně se podporovat při dosahování našich cílů. Výsledkem je, že my i lidé kolem nás dosahujeme působivějších úspěchů, než kdybychom pracovali sami.

Tyto kapitoly vám představí pět tajemství, která je nutné znát k tomu, abyste mohli využít svůj velký potenciál.

Spolupráce je klíčem ke zvýšení našeho potenciálu

„Nejlepší ve třídě“ a „první místo“. To jsou slova, která vyjadřují to, že ve škole, na hřišti i v průběhu pracovní kariéry nás učí usilovat o nejvyšší příčky. Nestačí být dobrý – musíme být lepší než všichni ostatní. Z toho však vyplývá, že úspěchu není dost pro všechny. V důsledku toho se stáváme soutěživými a zaměřujeme se na to, abychom dosahovali toho, co chceme, samostatně.

Takový přístup k úspěchu však ve skutečnosti omezuje to, čeho můžeme dosáhnout. Může se to zdát neintuitivní, ale pokud chceme maximalizovat svůj potenciál, neměli bychom soutěžit s lidmi kolem sebe. Místo toho bychom jim měli pomáhat uspět.

Soutěžíme-li a spoléháme-li se na své individuální schopnosti, silné stránky a další zdroje, můžeme dosáhnout jen omezeného úspěchu. Nebo, slovy autora, „uvízneme v říši malého potenciálu“. Když však pomáháme druhým uspět, získáme přístup k většímu množství zdrojů. A jejich využití nám umožňuje dosáhnout mnohem více, než čeho jsme schopni sami.

To je velký potenciál a studie páření světlušek poskytuje zářný příklad toho, jak mocný nástroj to je. Výzkum publikovaný v časopise Science odhalil, že když samci světlušek budou vydávat světlo izolovaně, existuje jen tříprocentní šance, že samička odpoví na jejich signály. Když však začne vydávat světlo velké množství samců najednou, toto číslo se vyšplhá až na 82 procent!

Když spolupracujeme, všichni z toho profitují. Stejně jako světlušky. A to není všechno. Dosažení velkého potenciálu není jen jednorázová záležitost. Čím více pomáháme ostatním uspět, tím více zdrojů získávají v podobě zkušeností, dovedností a příležitostí. My máme k těmto zdrojům přístup a můžeme je využít k tomu, abychom se sami stali lepšími a dosáhli většího úspěchu. Vzniká tak pozitivní smyčka zpětné vazby, „ctnostný kruh“, v níž je postupně stále snazší dosáhnout velkého potenciálu.

Jak tedy postupovat při vytváření takové pozitivní smyčky?

Odpovědí je SEEDS, což je zkratka pro pět kroků. Potřebujeme obklopit (se) (surround), rozšířit (expand), posílit (enhance), ochránit (defend) a nakonec udržet (sustain). A v následujících částech se dozvíme, co přesně každý z těchto kroků zahrnuje.

Chcete-li zvýšit svůj potenciál, obklopte se lidmi s rozmanitými vlastnostmi

Už jste někdy skákali na trampolíně? Pokud ano, pak jste pravděpodobně zažili „superskok“. Dochází k němu, když dva nebo více lidí skáče společně. Kombinace jejich hmotností způsobí, že se oba dostanou mnohem víš, než kdyby skákali sami.

Velký potenciál je podobný takovému „superskoku“ v tom, že ho můžete dosáhnout pouze s dalšími lidmi. A tak prvním tajemstvím dosažení velkého potenciálu je obklopit se správnými lidmi.

Mít kolem sebe motivované, vysoce angažované a kreativní lidi má pozitivní vliv na vaše vlastnosti. Takoví lidé vás inspirují, poskytují vám podporu v těžkých chvílích a obecně pomáhají probudit ve vás to nejlepší. To vše má multiplikační účinek na váš potenciál.

Ve skutečnosti je tento pozitivní tlak kolegů natolik prospěšný, že některé společnosti upouštějí od práce na dálku. Díky novým výzkumům si například společnosti Google a IBM uvědomily, že lidé jsou inovativnější, více spolupracují a pracují rychleji, když jsou ve společnosti ostatních. Taková změna myšlení IBM je o to působivější, když si uvědomíme, že právě tato společnost byla průkopníkem myšlenky práce na dálku!

Nestačí se však jen obklopit pozitivními lidmi – musíte také zajistit, aby vaše síť vztahů byla rozmanitá.

Pokud mají všichni kolem vás stejné zázemí nebo smýšlejí stejně jako vy, omezujete svůj růst, svou možnost seznámit se s novými nápady, a tím i svůj potenciál. A rozmanitost není jen o tom, kdo je ve vašem kruhu. Záleží také na účelu, kterému kruh slouží. Podle autora potřebujete ve své síti tři typy lidí. „Pilíře“, které vám budou oporou, když půjde do tuhého, „mosty“, které vám poskytnou přístup k novým příležitostem, a „rozšiřovatele“, kteří vás dostanou mimo vaši komfortní zónu.

Dobrým způsobem, jak si tuto rozmanitou síť vytvořit, je často mluvit s novými lidmi. Budete překvapeni, jaká spojení mohou vzniknout po pouhém „Dobrý den“. Jakmile tato spojení navážete, snažte se budovat vztahy založené na reciprocitě. To znamená, že budete dávat stejně často a stejné množství jako přijímat. Takové vztahy vás nejen učiní šťastnějšími a angažovanějšími, ale jsou také dostatečně silné na to, aby vám pomohly zahájit vaši cestu k velkému potenciálu.

Rozšiřte svou moc

Představte si, že jste přišli s několika skvělými nápady na to, jak zlepšit pracovní postupy, a jste jimi opravdu nadšeni. Velmi rychle však inovační opojení opadne a vy začnete cítit beznaděj. Koneckonců, nejste šéf, tak jak byste mohli změnit status quo?

Tato představa, že něco změnit mohou jen ti, kteří jsou ve vedení, je až příliš častá a stojí v cestě velkému potenciálu. Aby skupina dosáhla velkého potenciálu, musí každý člověk rozpoznat, že má schopnost vést ostatní, a to bez ohledu na své postavení v hierarchii. A toho můžete dosáhnout díky druhému tajemství velkého potenciálu – rozšíření moci.

Změnu můžete provést i bez funkce nebo autority, stačí jen věřit ve svou moc a jednat podle ní. Představte si to takto: Hudebník v orchestru sice není vedoucím, ale tím, že se ozve a přednese dirigentovi své návrhy, může ovlivnit výkon celého tělesa.

Když využíváte svou moc vést, můžete inspirovat své okolí, aby dělalo totéž, a to tak, že vytvoříte tzv. elevated pitch. Jedná se o sdělení, které má podpořit vůdčí schopnosti, a aby bylo účinné, musíte zvážit, na čem vašemu publiku záleží. Například extrovertního teenagera, který se zdráhá jít na vysokou školu, může k podání přihlášky přesvědčit myšlenka na školní aktivity a kluby.

Jakmile jsou všichni inspirováni a chtějí vést, je důležité udržet dynamiku. A právě zde přichází na řadu zdůrazňování pokroku. Když lidé uvidí, že se jejich úsilí vyplácí, budou motivováni k práci na změně a budou dále vést.

Ale je tu otázka: Co když vy nebo lidé ve vašem okolí prostě nevidí ve svých rolích žádný prostor pro vedení nebo velký potenciál? Možná vaše kariéra není taková, jakou byste ji chtěli mít, nebo vás váš nadřízený na každém kroku odrazuje.

Řešením je hledat smysl a naplnění v tom, co děláte, čemuž se budeme věnovat později.

Každý, od vysoce postavených manažerů až po úklidové pracovníky, může ve své práci najít smysl, a to otevírá cestu k velkému potenciálu. Jedním ze způsobů, jak ho začít hledat, je věnovat každý den pouhé dvě minuty psaní deníku o smysluplných okamžicích, které jste v práci zažili. To trénuje vaši mysl, aby registrovala více takových okamžiků.

Pochvala může lidi posílit

Dříve jsme se dozvěděli, co se stane, když si lidé myslí, že úspěchu není dost pro všechny. Soutěží a usilují o úspěchy jen pro sebe. Podobně je ovlivněn i náš pohled na chválu. Domníváme se, že dostupnost pochvaly je omezená, a proto ji častěji vyhledáváme, než dáváme. To je chyba.

Pochvala lidi činí angažovanější a motivuje je, čímž přispívá k pozitivní smyčce. Čím více pochval někdo obdrží, tím více úspěchů bude chtít dosáhnout, což následně vytváří prostor pro další pochvalu. Není tedy překvapením, že třetím tajemstvím velkého potenciálu je posilování druhých prostřednictvím chvály.

Jaká pochvala je ale nejefektivnější?

Správná pochvala je taková, která neprobíhá na úkor ostatních. Pokud někomu říkáme, že je „nejlepší“, znamená to, že někdo jiný je „nejhorší“ nebo prostě není tak dobrý. To je tzv. chvála na základě srovnávání, a abychom se jí vyhnuli, neměli bychom používat superlativy typu „nejchytřejší“ nebo „nejlepší“.

Chválit správným způsobem také znamená podněcovat lidi k budoucím úspěchům. Když lidé slyší, že mohou uspět, začnou se k této myšlence upínat. A tato touha je vede k tomu, aby o tento úspěch usilovali. Nečekejte tedy s pochvalou až po vítězství – řekněte lidem, že mohou zvítězit.

A nechvalte pouze jednotlivce. Uznání by měl dostat každý člověk, který si ho zaslouží. Například vysoce výkonná pracovnice má podpůrný systém spolupracovníků, kteří přispívají k jejímu úspěchu. Pochválena by tedy neměla být jen hvězda týmu, ale všichni, kteří jí pomáhají.

Abychom vytvořili prostředí, které je uzpůsobeno pro velký potenciál, musíme zavést pozitivní smyčku pochval. Pro její fungování musíme přimět lidi k tomu, aby více chválili ostatní.

Studie, kterou autor provedl společně s kolegyní Michelle Gielan, zjistila, že 31 % lidí na pracovišti je optimistických, ale nedává to najevo. Tito lidé, kterým se přezdívá „skrytých 31“, mohou být těmi, kdo budou chválit ostatní.

Autor navrhuje identifikovat „skrytých 31“ prostřednictvím rozhovorů a průzkumů a poté jít příkladem a chválit lidi, kdykoli je to možné. Povzbuďte „skrytých 31“, aby chválili ostatní. Můžete jim navrhnout, aby svou pochvalu vyjádřili nepřímo, například e-mailem. Nakonec získají sebevědomí a budou snáze vyjadřovat své pozitivní myšlenky.

Musíte se umět bránit negativitě

Věděli jste, že negativita je jako pasivní kouření? Stejně jako kouř z cigarety někoho jiného, nasáváme i negativní pocity druhých lidí.

To je problém při usilování o velký potenciál. Už jen to, že jsme vystaveni negativitě, snižuje naši motivaci a naše sebevědomí při dosahování cílů. Čtvrté tajemství naštěstí zahrnuje obranu tváří v tvář negativitě.

Protože mluvíme o obraně, dává smysl inspirovat se taktikou z války, což je prostředí, ve kterém je silná obrana naprosto nezbytná. Ve válce příkopy zadržují útočníky na co nejdelší dobu, zatímco pevnosti pomáhají armádě znovu se sešikovat.

Příkopy si můžeme vytvořit i v běžném životě tím, že se v určitou dobu vyhneme zdrojům negativity, jako jsou zprávy, e-maily a sociální média. Nejzranitelnější vůči negativním emocím jsme hned ráno a těsně před spaním. Naše mentální pevnosti mohou mít podobu sezení, v rámci kterého vyjádříme svou vděčnost a připomeneme si pozitiva, a praxe mindfulness (všímavost), tj. praxe vědomého vnímání světa, která zabrání negativnímu rozptylování.

Bohužel i s těmi nejlepšími pevnostmi nás někdy přemohou negativní pocity, jako je stres. Když k tomu dojde, je užitečným nástrojem tzv. „mentální aikidó“. Bojové umění aikidó učí bojovníky přesměrovat údery protivníka. Stejně tak můžeme přesměrovat negativní energii do něčeho pozitivního.

Jednou z možností je najít v situaci, ve které se projevuje naše negativita, smysl. Stresujeme se pouze věcmi, na kterých nám záleží, a tím, že se sami sebe zeptáme: „Proč na tom záleží?“, si můžeme znovu uvědomit širší souvislosti. Například hlavní příčinou autorovy úzkosti z toho, že se blíží termín, kdy bude muset odevzdat rukopis svého díla, může být jeho touha ho vydat. Pokud si toto autor uvědomí, může najít novou motivaci pokračovat v práci.

Další metodou přesměrování negativní energie je připomenout si, že nejsme sami. Když si uvědomíme, že ostatní lidé – ať už kolegové, nebo rodinní příslušníci – prožívají podobné pocity, můžeme se místo negativity soustředit na to, abychom je podpořili. Tím se také posílí naše vazby.

Když však obrana a přesměrování selžou a my se nemůžeme zbavit negativní energie, možná je čas na přestávku. Výzkumy ukazují, že přestávky skutečně zvyšují naši produktivitu, výkonnost a štěstí.

A někdy je nezbytná trvalá změna. Pokud naše snaha bojovat s negativitou prostě nefunguje, může to být signál ke změně kurzu. Zamyslete se nad tím: někdo, kdo vkládá veškerou svou energii do práce, která pro něj nikam nevede, připravuje se tak o možnost prospívat jinde.

Oslavujte každé své vítězství a udržte dynamiku

V předchozí části jste zjistili, jak zabránit negativitě, aby stála v cestě velkému potenciálu. Zatímco blokujete negativitu, musíte také vytvářet její opak – pozitivní energii.

Pozitivní energie je totiž to, co vás i vaše okolí udrží na cestě k vašim cílům. A to je poslední tajemství velkého potenciálu – udržení dynamiky.

Udržení dynamiky vyžaduje, abyste do pozitivní smyčky neustále dodávali pozitivní energii. To však může být obtížné, když jste ve stresu nebo musíte plnit úkoly, které pro vás nepředstavují inspiraci. Když čelíte těmto situacím, autor navrhuje vytvořit si „Tour of Meaning“. Jedná se o energizující příběh, který si napíšete o své práci.

Vezměte si například učitele. Mohl by svou práci popsat jako neustálé známkování písemných prací, což není ani zdaleka povzbudivé. Pokud ale řekne, že vychovává budoucí lídry, dotkne se něčeho smysluplnějšího, a tudíž motivujícího. Když se vás tedy někdo zeptá, co děláte nebo jak trávíte své dny, měli byste vyprávět příběh, který klade důraz na smysl toho, co děláte

Dalším způsobem, jak udržet dynamiku, je síla vizualizace. Když si něco živě představíte v mysli, začne vám to připadat dosažitelnější a budete motivovaní. Jinými slovy, vize budoucího úspěchu a pozitivních výsledků mají stejný účinek jako magnety; přitahují vás. A skvělým způsobem, jak si zářnou budoucnost představit, je popsat ji co nejpodrobněji.

Když konečně dosáhnete toho, co jste si představovali, měli byste to oslavit. Nejen proto, že jste dosáhli milníku, ale také proto, že oslavy, velké i malé, podporují dynamiku. Oslavy vám připomenou, jak velkého pokroku jste dosáhli, a povzbudí vás, abyste pokračovali.

A neměli byste oslavovat jen pokroky nebo milníky. Oslavování silných stránek a úsilí lidí je účinným způsobem, jak zvýšit dynamiku. Vedení severoamerického centra náhradních dílů společnosti Toyota to zjistilo, když spustilo program zaměřený na oslavu silných stránek a úspěchů zaměstnanců. V tom roce se produktivita zvýšila o 6 %, což bylo velké zlepšení ve srovnání s obvyklým ročním nárůstem kolem 1 %.

Používáním oslav, vizualizace a smyslu k udržení dynamiky udržujete v chodu i pozitivní smyčku zpětné vazby, která umožňuje velký potenciál.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.