Velký potenciál

Big Potential

Shawn Achor

Jak transformace úsilí o úspěch zvyšuje náš úspěch, štěstí a pohodu

Velký potenciál

4.18

na základě

1991

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

545

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Kniha vám ukáže, že skutečným tajemstvím úspěchu a prosperity ve všech aspektech života je rozvíjení silných vztahů s ostatními a že bychom měli lidem v našem pomáhat stát se lepšími.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Shawn Achor

Klíčové myšlenky z knihy

Pět tajemství velkého potenciálu

Je těžké si představit svět, ve kterém nesoutěžíme s ostatními. Koneckonců nás učili, že úspěch je otázkou toho, jak dobře si vedeme jako jednotlivci, a měříme ho srovnáváním se s ostatními. Ve skutečnosti je to však jen polovina příběhu. Ano, o úspěch můžeme usilovat a dosahovat ho sami, ale když to děláme, nevyužíváme plně náš potenciál.

Abychom skutečně plně využili svého potenciálu, musíme spojit síly s ostatními lidmi. Spojenectví namísto soupeření nám umožňuje učit se jeden od druhého, kombinovat zdroje, usilovat o věci společně a vzájemně se podporovat při dosahování našich cílů. Výsledkem je, že my i lidé kolem nás dosahujeme působivějších úspěchů, než kdybychom pracovali sami.

Tyto kapitoly vám představí pět tajemství, která je nutné znát k tomu, abyste mohli využít svůj velký potenciál.

Spolupráce je klíčem ke zvýšení našeho potenciálu

„Nejlepší ve třídě“ a „první místo“. To jsou slova, která vyjadřují to, že ve škole, na hřišti i v průběhu pracovní kariéry nás učí usilovat o nejvyšší příčky. Nestačí být dobrý – musíme být lepší než všichni ostatní. Z toho však vyplývá, že úspěchu není dost pro všechny. V důsledku toho se stáváme soutěživými a zaměřujeme se na to, abychom dosahovali toho, co chceme, samostatně.

Takový přístup k úspěchu však ve skutečnosti omezuje to, čeho můžeme dosáhnout. Může se to zdát neintuitivní, ale pokud chceme maximalizovat svůj potenciál, neměli bychom soutěžit s lidmi kolem sebe. Místo toho bychom jim měli pomáhat uspět.

Soutěžíme-li a spoléháme-li se na své individuální schopnosti, silné stránky a další zdroje, můžeme dosáhnout jen omezeného úspěchu. Nebo, slovy autora, „uvízneme v říši malého potenciálu“. Když však pomáháme druhým uspět, získáme přístup k většímu množství zdrojů. A jejich využití nám umožňuje dosáhnout mnohem více, než čeho jsme schopni sami.

To je velký potenciál a studie páření světlušek poskytuje zářný příklad toho, jak mocný nástroj to je. Výzkum publikovaný v časopise Science odhalil, že když samci světlušek budou vydávat světlo izolovaně, existuje jen tříprocentní šance, že samička odpoví na jejich signály. Když však začne vydávat světlo velké množství samců najednou, toto číslo se vyšplhá až na 82 procent!

Když spolupracujeme, všichni z toho profitují. Stejně jako světlušky. A to není všechno. Dosažení velkého potenciálu není jen jednorázová záležitost. Čím více pomáháme ostatním uspět, tím více zdrojů získávají v podobě zkušeností, dovedností a příležitostí. My máme k těmto zdrojům přístup a můžeme je využít k tomu, abychom se sami stali lepšími a dosáhli většího úspěchu. Vzniká tak pozitivní smyčka zpětné vazby, „ctnostný kruh“, v níž je postupně stále snazší dosáhnout velkého potenciálu.

Jak tedy postupovat při vytváření takové pozitivní smyčky?

Odpovědí je SEEDS, což je zkratka pro pět kroků. Potřebujeme obklopit (se) (surround), rozšířit (expand), posílit (enhance), ochránit (defend) a nakonec udržet (sustain). A v následujících částech se dozvíme, co přesně každý z těchto kroků zahrnuje.

Chcete-li zvýšit svůj potenciál, obklopte se lidmi s rozmanitými vlastnostmi

Už jste někdy skákali na trampolíně? Pokud ano, pak jste pravděpodobně zažili „superskok“. Dochází k němu, když dva nebo více lidí skáče společně. Kombinace jejich hmotností způsobí, že se oba dostanou mnohem víš, než kdyby skákali sami.

Velký potenciál je podobný takovému „superskoku“ v tom, že ho můžete dosáhnout pouze s dalšími lidmi. A tak prvním tajemstvím dosažení velkého potenciálu je obklopit se správnými lidmi.

Mít kolem sebe motivované, vysoce angažované a kreativní lidi má pozitivní vliv na vaše vlastnosti. Takoví lidé vás inspirují, poskytují vám podporu v těžkých chvílích a obecně pomáhají probudit ve vás to nejlepší. To vše má multiplikační účinek na váš potenciál.

Ve skutečnosti je tento pozitivní tlak kolegů natolik prospěšný, že některé společnosti upouštějí od práce na dálku. Díky novým výzkumům si například společnosti Google a IBM uvědomily, že lidé jsou inovativnější, více spolupracují a pracují rychleji, když jsou ve společnosti ostatních. Taková změna myšlení IBM je o to působivější, když si uvědomíme, že právě tato společnost byla průkopníkem myšlenky práce na dálku!

Nestačí se však jen obklopit pozitivními lidmi – musíte také zajistit, aby vaše síť vztahů byla rozmanitá.

Pokud mají všichni kolem vás stejné zázemí nebo smýšlejí stejně jako vy, omezujete svůj růst, svou možnost seznámit se s novými nápady, a tím i svůj potenciál. A rozmanitost není jen o tom, kdo je ve vašem kruhu. Záleží také na účelu, kterému kruh slouží. Podle autora potřebujete ve své síti tři typy lidí. „Pilíře“, které vám budou oporou, když půjde do tuhého, „mosty“, které vám poskytnou přístup k novým příležitostem, a „rozšiřovatele“, kteří vás dostanou mimo vaši komfortní zónu.

Dobrým způsobem, jak si tuto rozmanitou síť vytvořit, je často mluvit s novými lidmi. Budete překvapeni, jaká spojení mohou vzniknout po pouhém „Dobrý den“. Jakmile tato spojení navážete, snažte se budovat vztahy založené na reciprocitě. To znamená, že budete dávat stejně často a stejné množství jako přijímat. Takové vztahy vás nejen učiní šťastnějšími a angažovanějšími, ale jsou také dostatečně silné na to, aby vám pomohly zahájit vaši cestu k velkému potenciálu.

Rozšiřte svou moc

Představte si, že jste přišli s několika skvělými nápady na to, jak zlepšit pracovní postupy, a jste jimi opravdu nadšeni. Velmi rychle však inovační opojení opadne a vy začnete cítit beznaděj. Koneckonců, nejste šéf, tak jak byste mohli změnit status quo?

Tato představa, že něco změnit mohou jen ti, kteří jsou ve vedení, je až příliš častá a stojí v cestě velkému potenciálu. Aby skupina dosáhla velkého potenciálu, musí každý člověk rozpoznat, že má schopnost vést ostatní, a to bez ohledu na své postavení v hierarchii. A toho můžete dosáhnout díky druhému tajemství velkého potenciálu – rozšíření moci.

Změnu můžete provést i bez funkce nebo autority, stačí jen věřit ve svou moc a jednat podle ní. Představte si to takto: Hudebník v orchestru sice není vedoucím, ale tím, že se ozve a přednese dirigentovi své návrhy, může ovlivnit výkon celého tělesa.

Když využíváte svou moc vést, můžete inspirovat své okolí, aby dělalo totéž, a to tak, že vytvoříte tzv. elevated pitch. Jedná se o sdělení, které má podpořit vůdčí schopnosti, a aby bylo účinné, musíte zvážit, na čem vašemu publiku záleží. Například extrovertního teenagera, který se zdráhá jít na vysokou školu, může k podání přihlášky přesvědčit myšlenka na školní aktivity a kluby.

Jakmile jsou všichni inspirováni a chtějí vést, je důležité udržet dynamiku. A právě zde přichází na řadu zdůrazňování pokroku. Když lidé uvidí, že se jejich úsilí vyplácí, budou motivováni k práci na změně a budou dále vést.

Ale je tu otázka: Co když vy nebo lidé ve vašem okolí prostě nevidí ve svých rolích žádný prostor pro vedení nebo velký potenciál? Možná vaše kariéra není taková, jakou byste ji chtěli mít, nebo vás váš nadřízený na každém kroku odrazuje.

Řešením je hledat smysl a naplnění v tom, co děláte, čemuž se budeme věnovat později.

Každý, od vysoce postavených manažerů až po úklidové pracovníky, může ve své práci najít smysl, a to otevírá cestu k velkému potenciálu. Jedním ze způsobů, jak ho začít hledat, je věnovat každý den pouhé dvě minuty psaní deníku o smysluplných okamžicích, které jste v práci zažili. To trénuje vaši mysl, aby registrovala více takových okamžiků.

Pochvala může lidi posílit

Dříve jsme se dozvěděli, co se stane, když si lidé myslí, že úspěchu není dost pro všechny. Soutěží a usilují o úspěchy jen pro sebe. Podobně je ovlivněn i náš pohled na chválu. Domníváme se, že dostupnost pochvaly je omezená, a proto ji častěji vyhledáváme, než dáváme. To je chyba.

Pochvala lidi činí angažovanější a motivuje je, čímž přispívá k pozitivní smyčce. Čím více pochval někdo obdrží, tím více úspěchů bude chtít dosáhnout, což následně vytváří prostor pro další pochvalu. Není tedy překvapením, že třetím tajemstvím velkého potenciálu je posilování druhých prostřednictvím chvály.

Jaká pochvala je ale nejefektivnější?

Správná pochvala je taková, která neprobíhá na úkor ostatních. Pokud někomu říkáme, že je „nejlepší“, znamená to, že někdo jiný je „nejhorší“ nebo prostě není tak dobrý. To je tzv. chvála na základě srovnávání, a abychom se jí vyhnuli, neměli bychom používat superlativy typu „nejchytřejší“ nebo „nejlepší“.

Chválit správným způsobem také znamená podněcovat lidi k budoucím úspěchům. Když lidé slyší, že mohou uspět, začnou se k této myšlence upínat. A tato touha je vede k tomu, aby o tento úspěch usilovali. Nečekejte tedy s pochvalou až po vítězství – řekněte lidem, že mohou zvítězit.

A nechvalte pouze jednotlivce. Uznání by měl dostat každý člověk, který si ho zaslouží. Například vysoce výkonná pracovnice má podpůrný systém spolupracovníků, kteří přispívají k jejímu úspěchu. Pochválena by tedy neměla být jen hvězda týmu, ale všichni, kteří jí pomáhají.

Abychom vytvořili prostředí, které je uzpůsobeno pro velký potenciál, musíme zavést pozitivní smyčku pochval. Pro její fungování musíme přimět lidi k tomu, aby více chválili ostatní.

Studie, kterou autor provedl společně s kolegyní Michelle Gielan, zjistila, že 31 % lidí na pracovišti je optimistických, ale nedává to najevo. Tito lidé, kterým se přezdívá „skrytých 31“, mohou být těmi, kdo budou chválit ostatní.

Autor navrhuje identifikovat „skrytých 31“ prostřednictvím rozhovorů a průzkumů a poté jít příkladem a chválit lidi, kdykoli je to možné. Povzbuďte „skrytých 31“, aby chválili ostatní. Můžete jim navrhnout, aby svou pochvalu vyjádřili nepřímo, například e-mailem. Nakonec získají sebevědomí a budou snáze vyjadřovat své pozitivní myšlenky.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: