Tyranie

On Tyranny

Timothy Snyder

20 lekcí z 20. století

Tyranie

4.19

na základě

57740

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

20730

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Dějiny nemusí vést nutně k lepšímu režimu, je třeba pro to něco dělat, vzdělávat se, chránit si soukromí. Tyranii je nutné předcházet poučením se z dějin a upřednostněním touhy po pravdě před bažením po senzacích a konspiračních teoriích.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Timothy Snyder

Klíčové myšlenky z knihy

Historické postřehy

Až donedávna mnoho Američanů věřilo, že budoucnost přinese, byť postupně, pokrok – že budeme nadále směřovat ke globalizovanému světu prosperity a rozumu. Dějiny dvacátého století s fašismem, nacismem a komunismem se zdály být pochmurnou, vzdálenou minulostí, která se už nikdy nemůže vrátit.

V příštích letech se však situace může změnit. Zdá se, že na obzoru se opět může objevit tyranie. Co tedy můžeme dělat?

Naštěstí nás historie může naučit, jak tyranii rozpoznat a jak se jí bránit. Tato kniha, založená na polemice historika Timothyho Snydera, nám osvětlí, co se můžeme o tyranii naučit z minulosti.

Vzdorujte tyranii politickou aktivitou a informovaností o polovojenských silách

Pokud v těchto dnech sledujete zprávy, bezpochyby víte, že Amerika je naštvaná kvůli „zahraničním hrozbám“. Pokud však máte skutečné obavy z ohrožení demokracie, je často nejlepší sledovat hrozby zevnitř.

Pokud se podíváte na demokratické vlády, které se zhroutily v letech od první světové války, všimnete si, že každá z nich padla pod vládou jediné strany, která se chopila moci zevnitř národa.

Nacisté, komunisté a fašisté tradičně využívali okázalost a represe k umožnění převzetí moci. Měli také tendenci používat salámovou metodu, tedy proces "porcování" opozice a přebírání moci kousek po kousku. Veřejnost je často příliš rozptýlená na to, aby si všimla ohrožení své svobody.

Proto je třeba být ostražitý a podporovat stranický systém neboli systém více stran. Nechcete, aby jedna moc ovládala všechny úrovně vlády, což je to, co se nyní děje ve Spojených státech.

Svůj díl práce můžete odvést tím, že se zúčastníte místních i státních voleb a budete politicky aktivní. Nejlepší je podporovat používání papírových hlasovacích lístků, které nelze tak snadno zfalšovat jako elektronické. A samozřejmě můžete i sami kandidovat na místní úřad.

Dalším znamením, před kterým je třeba se mít na pozoru, jsou polovojenské síly – tedy jakákoli vojenská přítomnost, která není státem schválená.

Pokud bude chtít někdo převzít moc, pravděpodobně dá dohromady nějakou ozbrojenou organizaci, která bude fungovat jako polovojenské křídlo své politické strany.

Donald Trump udělal něco, čemu se většina kandidátů vyhýbá – vytvořil soukromou ochranku, která plní jeho rozkazy na politických shromážděních. Jejich prostřednictvím byly z mítinků vyhazovány nesouhlasné hlasy a členové dokonce povzbuzovali své příznivce, aby odstranili každého, kdo se postavil proti kandidátovi.

Na jednom shromáždění vydal Trump znepokojivý příkaz: „Odveďte ty zbytky ven!“ Poté, co byly „zbytky“ odstraněny, se zeptal davu: „Není to větší zábava než obyčejný nudný mítink? Pro mě je to zábava.“

Právě při takovém chování by lidi měli zpozornět.

Nepřehlížejte nebezpečný jazyk a symboliku

Když se v Německu dostala k moci nacistická strana, jedním z jejích prvních kroků byla výzva k bojkotu všech židovských podniků. Zpočátku se tato výzva setkala s lhostejností obyvatelstva. Pak se ale začaly na výlohy obchodů malovat nápisy „židovský“ nebo „árijský“ – a nacismus zanedlouho získal popularitu.

Jazyk a symbolika, které politická strana používá, se mohou zpočátku zdát bezvýznamné, nebo dokonce směšné, ale tyto jednoduché nástroje mohou vést k hlubokým důsledkům.

Označování výloh v Německu nebylo jen nacismem, ale využívalo také lidské chamtivosti a pudu sebezáchovy.

Ostatní majitelé obchodů a nadějní podnikatelé věděli, že pokud bude obchod označen jako „židovský“, brzy zkrachuje. To znamenalo, že se sníží konkurence a brzy se uvolní prvotřídní komerční nemovitosti. To vše nahrávalo touhám veřejnosti, která hledala východisko z vlastních ekonomických potíží.

I když se příznaky tyranie zdají být neškodné nebo dočasné, je důležité brát je vážně a nenechat je bujet a rozrůst se.

Vinu nelze svalovat pouze na ty, kteří výlohy pomalovali; ti, kteří zůstali pasivní a přijali tyto akce jako normální změnu ve společnosti, se také podíleli na vraždách, které brzy následovaly.

Proto, abyste se vyhnuli tyranské moci obrazů, měli byste odmítnout zobrazovat jakékoli symboly, které představují stranu, jež někoho vylučuje.

V roce 1978 napsal politický disident a budoucí československý prezident Václav Havel esej Moc bezmocných o obchodníkovi s potravinami, který si do výlohy svého obchodu umístil jednoduchý nápis. Byla to cedule komunistické strany a stálo na ní: „Proletáři všech zemí, spojte se!“ Muž sice stranu nepodporoval, ale ceduli vyvěsil, aby se vyhnul problémům s úřady. Jak ale esej jasně ukazuje, i taková submisivita škodí.

Tím, že přijímáte hry režimu jako novou normu nebo volíte cestu nejmenšího odporu, mu stále nahráváte a umožňujete, aby hra pokračovala.

Jediný způsob, jak zabránit režimu v dalším pronásledování jeho „nepřátel“, je odmítnout s ním tu hru hrát.

Čtěte a buďte informováni, abyste nepodléhali propagandě

I když politiku nesledujete, může být těžké ignorovat hesla a zvukové hlášky, které politici budou v médiích opakovat „ad nauseam“ (stále až do zblbnutí).

Můžete se vyhnout tomu, abyste se nechali chytit do pasti módních slov a klišé tím, že budete samostatnou osobností a budete hledat a vyjadřovat své vlastní myšlenky.

Kniha George Orwella 1984 pojednává o obyvatelstvu, které je zbavováno kreativity a nezávislého myšlení všemocnými médii, používajícími dusivý omezující jazyk. Vládnoucí strana postupem času vyřazuje z oficiálního slovníku stále více slov, aby oslabila mysl lidí a jejich schopnost vzdorovat myšlenkám režimu. Tímto způsobem lidé přijmou rozporuplný slogan strany: „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.“

Na Orwellově premise, že je třeba používat slova, která máme, abychom bojovali proti tyranii a udrželi nezávislé myšlení při životě, je mnoho pravdy. Právě když se uchýlíme k naprogramovanému myšlení a opakování sloganů a klišé politiků, ztrácíme schopnost poučit se z minulosti, pochopit přítomnost a vidět, co nás čeká v budoucnosti.

Jedním z nejlepších způsobů, jak začít myslet jasně a samostatně, je číst knihy a odstřihnout se od médií a internetu.

Pokud je vyhýbání se internetu nereálné, můžete alespoň rozšířit své zdroje informací. Pokud čtete nebo posloucháte pouze jeden zdroj nebo se zcela spoléháte na mainstreamová média, určitě skončíte u opakování stejných proklamací a prefabrikovaných informací, které chtějí slyšet politici.

Knihy jsou však nejlepším způsobem, jak získávat informace a přemýšlet samostatně, protože nabízejí souvislosti a odhalují šedé zóny mezi dobrým a špatným. Nabízejí také vhled do toho, jak žijí ostatní lidé. To vše je v dnešní době užitečné.

Dokonce i populární romány, jako je Harry Potter, mohou poskytnout skvělá poselství pro život. Možná vám to coby dětskému čtenáři uniklo, ale většina konfliktů ve světě Harryho Pottera se týká odporu proti tyranii.

Odstraňujte sociální bariéry, aby vaše komunita zůstala živá a zdravá

Zvažte tuto otázku – co má oční kontakt společného s politikou?

Odpovědí je propojenost. Příliš často chodíme kolem a díváme se na svá zařízení, a ne jeden na druhého. Navazovat oční kontakt neznamená být zdvořilý, ale být zodpovědným občanem, který je propojenou součástí komunity.

Tyranie je úspěšná, když rozděluje společenství tím, že staví sociální bariéry, které lidi izolují a rozptylují. Odpor však může uspět bouráním těchto bariér a sdružováním lidí z různých prostředí, aby si vyměnili názory na to, jak mohou postupovat společně.

Odpor proti tyranii tedy začíná, když se různé sociální kruhy setkávají.

V Polsku byl úspěšný odpor proti komunismu možný poté, co dělnické hnutí Solidarita vytvořilo koalici různých lidí. Díky spojení katolických dělníků a odborníků ze světské komunity se podařilo získat křesla v polské vládě.

V roce 1968 komunistický režim poštval dělníky proti studentům, kteří protestovali za změnu. A v Gdaňsku se v roce 1970 byla stávka dělníků násilně potlačena.

Až spojení intelektuálů a dělníků v roce 1976 nakonec vedlo ke změně vlády. Tyto lidi nespojovalo náboženství ani politická orientace, ale společné cíle.

Toto spojenectví zesílilo v roce 1980, kdy polští dělníci v Gdaňsku opět stávkovali. Tentokrát však měli k dispozici právníky, studenty a další dělníky, kteří převážili misky vah na jejich stranu. Brzy vznikly svobodné odbory a hnutí Solidarita se rozrostlo na 10 milionů lidí.

Po 16 měsících komunistický režim v Polsku nakonec vyhlásil stanné právo, aby hnutí potlačil. Je ironií osudu, že v roce 1989, kdy se režim zmítal v chaosu, byli komunisté nuceni požádat o pomoc vůdce Solidarity, kteří vyhráli svobodné volby.

To znamenalo začátek konce komunismu v Polsku a brzy následovala východní Evropa a Sovětský svaz.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: