To nejdůležitější na první místo

First Things First

Stephen Covey

Žít, milovat, učit se, zanechat po sobě stopu

To nejdůležitější na první místo

4.10

na základě

40628

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

1255

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Světově proslulý autor manažerské a motivační literatury a jeho spolupracovníci zaměřujípozornost čtenářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Věnují jim tolik pozornosti, péče a času, kolik by chtěli? Na rozdíl od všech tradičních knih o time managementu, jež kladou důraz především na "zvyšování efektivnosti" s využitím různých "racionalizačních" technik, Dr. Covey ukazuje, že na využívání vlastního času je možné se dívat zcela jinak. Kniha vás naučí rozlišovat mezi vašimi úkoly a určovat priority, zaměřovat se na to, co je důležité, a nikoli jen naléhavé, dávat na první místo to nejdůležitější a navozovat rovnováhu mezi vašimi osobními a pracovními povinnostmi a zájmy, abyste tak od života dostávali, to, co si přejete.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Stephen Covey

Klíčové myšlenky z knihy

Zaměřte se na to nejdůležitější

Kdo by neměl zájem zaměřit se na věci, které mu přinášejí štěstí, radost a smysl života – na „to nejdůležitější“? Toto shrnutí vám s tím pomůže a ukáže vám, jak najít rovnováhu mezi zásadními aspekty vašeho života a dosáhnout vnitřního klidu. Zjistíte, proč se nám často nedaří plnit naše cíle a co musíte udělat, abyste to změnili.

Žít smysluplně neznamená dělat věci co nejrychleji

Představte si, že by vám víla nabídla možnost dělat všechno o 20 % rychleji. Přijali byste to? Většina lidí by to pravděpodobně udělala, ale zamyslete se, opravdu by to vyřešilo všechny vaše problémy?

Mnozí z nás by nabídku přijali, protože se snažíme dělat co nejvíce věcí co nejrychleji. Ve skutečnosti to ale není nejlepší způsob, jak nakládat s časem. Bohužel mnoho knih o svépomoci posiluje mýtus, že tomu tak je, a nabádají nás, abychom si dělali seznamy úkolů a odškrtávali si jednotlivé položky podle toho, jak postupujeme.

Tento druh myšlení věnuje pozornost pouze jedné straně mince: závazkům, cílům a agendě – tomu, co můžeme nazvat „hodiny našeho života“. Často opomíjí druhou stranu, tzv. „kompas našeho života“ – vaše hodnoty, zásady a svědomí.

Ve skutečnosti žít smysluplný život neznamená odškrtávat věci ze seznamu; jde o to, abyste pomocí kompasu svého života identifikovali nejdůležitější věci, které mají dlouhodobý a pozitivní vliv na vaše štěstí.

Pro většinu lidí jsou na prvním místě osobní vztahy s rodinou a přáteli. Slyšeli jste někdy o člověku, který by se ohlédl zpět a litoval, že netrávil více času v kanceláři?

Představte si například, že se soustředíte na svou kariéru, vypracujete se ve firmě a vyděláváte špičkový plat, jen abyste si uvědomili, že už jste příliš staří na to, abyste měli děti. Pokud jste si vždycky přáli rodinu a nyní už je pozdě, kariéra skutečně nebyla mezi těmi nejdůležitějšími věcmi. Pokud si těchto věcí nejste vědomi, můžete nakonec učinit rozhodnutí, která vás z dlouhodobého hlediska učiní nešťastnými.

Takže nakonec bude lepší, když nabídku víly nepřijmete. Místo toho se snažte identifikovat věci, které dávají vašemu životu největší smysl, a udělejte z nich svou prioritu.

Zaměřte se na to, co je důležité, nikoli naléhavé

Většina lidí si svůj denní rozvrh sestavuje tak, že dělá věci, které považuje za naléhavé a důležité, například chodí do práce nebo navštěvuje rodinu.

Problém je v tom, že se často tyto dvě skupiny úkolů nepřekrývají. Když si máme vybrat mezi plněním úkolů, které jsou naléhavé, a úkolů, které jsou důležité, většina lidí si vybere ty naléhavé.

Existuje pro to několik důvodů. Za prvé, naléhavost je v západních společnostech symbolem statutu – pokud je člověk ve stresu z toho, že má příliš mnoho práce, předpokládáme, že musí být důležitý. Pokud člověk není ve stresu, často se před ostatními ospravedlňuje, aby nepůsobil bezvýznamně.

Další důvod je biologický – starání se o neodkladné povinnosti vám může dodat adrenalin, díky němuž se cítíte plní energie a živí.

Bohužel, když se soustředíme na naléhavé záležitosti, zbývá nám méně času na to, co je skutečně důležité. Představte si například, že jste v poslední době neměli moc času na rodinu, a tak si naplánujete rodinný večer, jenže váš šéf vás požádá, abyste se ten samý den účastnili pracovní večeře. Co byste udělali? Většina lidí by si vybrala pracovní večeři a rodinný večer by odložila na později. I když můžete rodinný večer odložit, taková rozhodnutí mohou v rodině vyvolat nedůvěru a zklamání. Takovou nedůvěru je mnohem těžší napravit než jí předcházet.

Důležité věci, jako je trávení času s rodinou, nám přinášejí dlouhodobé štěstí, ale tyto věci jsou zřídkakdy naléhavé, takže je lze snadno zanedbat. Je dokonce možné, že byste byli šťastnější, kdybyste se pracovní večeře neúčastnili. Jistě, rodinu si nemůžete vybrat v každém případě, ale také byste neměli vždy nechat naléhavé věci stát v cestě tomu, co je skutečně důležité.

Pro kvalitní život se musíte soustředit na své potřeby a zásady

Jaký je tedy první krok k tomu, abyste se soustředili na důležité věci v životě? No, musíte si určit, co jsou ty důležité věci!

Chcete-li zvýšit kvalitu svého života, musíte naplnit své čtyři základní lidské potřeby.

První z nich, potřeba žít, je fyzická. Zahrnuje potřebu mít jídlo, přístřeší a dobré zdraví.

Další z nich, potřeba učit se, je duševní. Zahrnuje potřebu být intelektuálně stimulován.

Další naše potřeba, potřeba sociální, je potřeba milovat, což znamená mít kolem sebe lidi, kterým důvěřujete a na kterých vám záleží.

Poslední potřeba je duchovní, potřeba zanechat po sobě odkaz, což znamená mít smysl života.

Naše štěstí závisí na naplnění těchto potřeb. Pokud nejsou naplněny, zažíváme stres, úzkost nebo strach. Vezměte si například rozdíl mezi bezdomovcem nebo osamělým člověkem a zdravým člověkem, který se věnuje smysluplné věci. Naplnění těchto potřeb tvoří rozdíl mezi nízkou a vysokou kvalitou života.

Chcete-li naplnit a vyvážit své potřeby, musíte se zaměřit na své zásady. Vaše zásady jsou vaším vnitřním kompasem a jsou tím, co vás vede směrem, kterým se chcete v životě ubírat.

Vaše zásady musí řídit všechna vaše rozhodnutí – nemůžete se jimi řídit jen někdy. Také se smiřte s tím, že život podle vašich zásad nemusí přinést okamžité výsledky. Například, pokud rádi lenošíte na pohovce, ale vaším snem je stát se maratoncem, nic vás nemůže změnit přes noc. Budete se muset svých zásad, tedy odhodlání a dobrého zdraví, držet delší dobu. Jisté však je, že cvičení a změna stravy vás dovedou ke splnění cíle.

Zaměřte se tedy na své zásady a řiďte se jimi při naplňování a vyvažování svých potřeb. Tato metoda povede k vyšší kvalitě života.

Mějte svou vizi

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se někteří lidé rozhodují snadno, zatímco jiným trvá věčnost, než zváží alternativy? To, zda se dokážete snadno rozhodovat, závisí na tom, jak jste orientováni na budoucnost.

Jasná vize budoucnosti vám usnadní rozhodování a obecně zlepší kvalitu vašeho života. Vaše touha dosáhnout svého snu bude silnější než negativní pocity, jako je strach nebo pochybnosti, takže je snáze překonáte. 

Vezměte si například, jak se Gándhího život řídil vizí rovnostářské společnosti. Než se tomuto cíli začal věnovat, byl plachý a nervózní z veřejného vystupování, a to dokonce i ve svých začátcích jako právník. Svou plachost však překonal, když se začal věnovat svému snu, protože jeho ostýchavost byla ve srovnání s jeho vizí nedůležitá.

Mít vizi zaměřenou na budoucnost vám také pomůže v těžkých dobách tím, že vám připomene, za co bojujete.

Extrémní a dojemný příklad pochází od Viktora Frankla, slavného člověka, který přežil holocaust. Všiml si, že nejčastějším společným rysem lidí, kteří přežili holocaust a které znal, nebylo jejich zdraví, jejich inteligence nebo rodina – byl to jejich smysl pro budoucnost. „Měli,“ napsal, „nějaké poslání, nějakou důležitou práci, kterou měli ještě vykonat.“ Jejich touha uskutečnit své cíle jim dodávala sílu jít dál.

Jak si tedy můžete vytvořit silnou vizi budoucnosti? Jedním z dobrých způsobů je napsat si osobní poslání.

Představte si sami sebe v den svých osmdesátých narozenin. Co vidíte? Velkou rodinu? Možná jste vybudovali úspěšný podnik? Čeho jste do té doby dosáhli?

Cíle, u kterých si představujete, že jste jich dosáhli, než jste zestárli, jsou cíle, na které byste měli zaměřit svou budoucnost. Jakmile víte, čeho chcete dosáhnout, začněte podnikat kroky k tomu směřující – neztrácejte čas krátkodobými, podružnými starostmi. Víte, co chcete, tak si za tím jděte.

Největší pravděpodobnost dosažení mají cíle, založené na zásadách

Dali jste si někdy novoroční předsevzetí, které jste nakonec nesplnili? Na Nový rok si mnoho lidí stanoví osobní cíle, jako je například více se učit nebo cvičit, ale rychle se vrátí ke svým starým návykům.

Ať už je to na Nový rok nebo kdykoli jindy, lidé si často stanovují cíle, kterých nakonec nedosáhnou. Někdy, i když je cíl splněn, může být výsledek zklamáním. Například sovětská vláda v 80. letech 20. století zavedla omezení prodeje alkoholu v naději, že sníží jeho spotřebu. Spotřeba alkoholu se sice snížila, ale spotřeba drog se zvýšila, protože lidé se místo toho prostě obrátili k narkotikům. Cíle bylo dosaženo, ale za cenu vysokých nákladů.

Jaký je tedy rozdíl mezi cíli, které jsou prostě jen dosaženy, a cíli, které jsou dosaženy pozitivním způsobem? Za prvé, cíl musí být v souladu s vašimi zásadami. U každého cíle určete „co“, „proč“ a „jak“: správná věc (co) ze správných důvodů (proč) a správným způsobem (jak).

Představte si například, že vaším cílem je udržet si zdravé tělo. V tomto případě může být vaším „proč“ to, že se chcete cítit dobře a jít příkladem svým dětem, zatímco vaším způsobem, jak toho dosáhnout, může být změna stravovacích návyků a pravidelné cvičení.

Kromě toho, že si najdete své „co“, „proč“ a „jak“, se ujistěte, že cíle můžete dosáhnout. Nemáte vliv na to, abyste změnili zahraniční politiku prezidenta, ale máte naprostou kontrolu nad svým tělem a osobními návyky.

A konečně, váš cíl se také musí řídit spíše důležitostí než naléhavostí. Pokud máte nadváhu a chcete se dostat do kondice, nevadí, že váš cíl může trvat roky. Důležité je, abyste zůstali odhodlaní, protože si uvědomujete, že váš cíl – jako je být zdravý – bude mít zásadní vliv na váš život a chcete na něm skutečně pracovat.

Pro správné rozhodování je nutná osobní integrita

Aby pořídil pěkné snímky, používá dobrý fotograf různé objektivy a pro každý z těchto snímků hledá správnou perspektivu. Stejně tak musíte při přijímání důležitých rozhodnutí používat i vy správnou perspektivu.

Většina lidí používá při rozhodování nebo plánování pouze jednu perspektivu. Pro okamžité potřeby, například pro rozhodování, co si dát k večeři, použijí mód „zaostření“. Nebo jindy použijí jen „širokoúhlý profil“ pro dlouhodobé cíle, jako je plánování toho, kde chcete být za pět let.

Nejlepším řešením je kombinovat tyto dva pohledy plánováním na týdny.

Zkuste si vytvořit týdenní kalendář, kde si můžete vyčlenit čas na věci, které jsou pro vás důležité, jako je práce, rodina nebo volný čas. Nemusíte pro své aktivity vyčlenit konkrétní hodiny, jen se ujistěte, že jim během týdne věnujete náležitou pozornost.

Snažte se také kombinovat své cíle, kdykoli to bude možné. Představte si například, že jste ve stresu, protože musíte uvařit večeři, seznámit se s novými sousedy a vymyslet nové jídlo pro nadcházející recepci. Dobrou perspektivou by v tomto případě bylo tyto činnosti zkombinovat – mohli byste vyzkoušet nový recept při dnešní večeři, kdy jednu porci dáte sousedům a pak je vezmete s sebou na recepci.

Kromě používání správné perspektivy je také třeba pamatovat na své zásady. Představte si například, že máte v plánu zůstat jeden večer doma a číst si, ale zavolá vám kamarád s vážným problémem. Co byste udělali? Pravděpodobně byste se vzdali možnosti číst a vydali se za kamarádem, protože si ceníte přátelství a spolehlivosti. Dodržování těchto zásad je pro vás důležitější než pohodový večer. Dodržování zásad při rozhodování se nazývá „integrita v okamžiku volby“ a tato integrita je pro správné rozhodování klíčová.

Dělejte tedy dobrá rozhodnutí tak, že najdete správný úhel pohledu a necháte se vést svými zásadami.

Zaměřte se na vzájemnou spolupráci

V průběhu života jsme neustále nuceni soutěžit – staráme se o to, kdo má nejlepší známky, nejlepší práci nebo kdo je chytřejší či hezčí než my. Toto nezdravé zaměření na nezávislost a soutěživost nás negativně ovlivňuje.

Snaha dosáhnout všeho sami za konkurenční atmosféry nás nutí spěchat, abychom vše zvládli. Lidé spěchají životem. Při dobíhání na schůzku si dají rychlé občerstvení, místo aby si udělali čas na zdravé stravování. Jiní „spěchají za láskou“ tím, že přecházejí z jednoho vztahu do druhého a ukončují vztahy, když se objeví potíže, místo aby je řešili.

Bohužel má tento životní styl založený na spěchu mnoho negativních důsledků. Například špatná strava vede ke zdravotním problémům a nedostatek trpělivosti při řešení potíží vede u párů k rozvodu.

Místo toho, abychom se řídili nezávislostí a soutěživostí, je třeba se zaměřit na vzájemnou závislost a spolupráci.

Proč právě tyto dva pojmy? Uvažte, že všechny čtyři základní lidské potřeby (žít, milovat, učit se a zanechat odkaz) zahrnují vztahy s druhými lidmi. Každý člověk je závislý na ostatních lidech, aby zůstal naživu, zdravý a šťastný, a my musíme tuto vzájemnou závislost uznat jako dobrou věc.

Oceňování vzájemné závislosti a spolupráce je mnohem pozitivnější než vnímání všeho jako konkurenčního boje. Když pracujeme nezávisle, často si myslíme, že abychom vyhráli, musíme způsobit prohru někoho jiného. Pokud se však zaměříme na spolupráci, je mnohem snazší vytvářet situace, kdy vyhrávají všichni.

Vezměme si například dva lidi, kterým záleží na jejich manželství. Mnoho párů se rozvádí, když skončí počáteční fáze líbánek a narazí na první vážné problémy. Ale páry, které spolupracují a mají společnou vizi, mohou zjistit, že společné řešení problémů může jejich manželství ještě více posílit.

Můžeme tedy vidět dlouhodobé i okamžité výhody spolupráce s lidmi v našem životě, místo abychom je vnímali jako konkurenty.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Buďte silným vůdcem a povzbuzujte své okolí

Všichni někdy hrajeme ve svém životě vůdčí roli pro ostatní. Pro rodiče je to vztah k dětem, pro zaměstnance s kolegy.

Chcete-li být v takových situacích dobrým vůdcem, musíte se snažit dělat silnějšími ty, které vedete. I když to u někoho není možné přímo, můžete vytvořit podmínky, které umožní, aby toho dotyčný docílil sám.

Podmínky, jako je důvěra, respekt a upřímnost, přirozeně povedou k posílení postavení ostatních. Chcete-li, aby takové podmínky nastaly, zapojte ostatní do svého rozhodování. Představte si například, že za vámi v práci přijde jeden z vašich podřízených s problémem. Nesnažte se ho hned vyřešit, ale nejprve se zaměstnance zeptejte, co by udělal, a povzbuďte ho, aby řešení našel sám. Zaměstnanci ocení, že si vážíte jejich kreativity, a budou se cítit respektováni. Pravděpodobně se budou cítit silnější a v budoucnu se budou snažit podávat ještě lepší výkony.

Když tedy někoho vedete, zaměřte se na vzájemnou důvěru a odpovědnost. Studie ukázaly, že společnosti s firemní kulturou vysoké důvěry, ve kterých se zaměstnanci cítí být pro své zaměstnavatele důvěryhodní, dosahují lepších výsledků než společnosti s kulturou nízké důvěry.

Neveďte tedy pomocí přísného dohledu a kontroly; z krátkodobého hlediska se to může zdát snazší a přináší to okamžité výsledky, ale z dlouhodobého hlediska to není produktivní.

Dobrým způsobem, jak pěstovat kulturu vysoké důvěry, je získávat pravidelnou zpětnou vazbu od těch, které vedete. Tím dáte najevo, že respektujete jejich názor, a také budete vědět, na kterých oblastech je třeba zapracovat.

Pokud například generální ředitel naslouchá zpětné vazbě svých zaměstnanců, ukazuje tím, že si váží jejich úsudku, a také demonstruje svou pokoru – ví, že jeho výkon nemusí být dokonalý, a je ochoten se změnit.

Své osobní vůdčí role najdete v každém aspektu svého života, ať už jde o rodinu, práci nebo třeba jen přátele. Buďte tedy silným vůdcem a své vztahy založte na důvěře, respektu a upřímnosti.

Vnímejte všechny úkoly a role jako jeden celek

Pevné zásady jsou nezbytné pro zlepšení kvality vašeho života. Budou vám vodítkem při rozhodování, jak trávit čas, a obecně vás posunou v životě směrem, který vás bude naplňovat.

Jednou z nejdůležitějších zásad, které vedení tohoto typu poskytuje, je rovnováha. Dobrý smysl pro rovnováhu vám poskytne produktivnější pohled na život. Většina lidí vnímá svůj život tak, že má oddělené přihrádky – práci, rodinu, volný čas atd. Role a úkoly, které plní, vnímají tak, že spadají do jedné z těchto nezávislých kategorií. Ve skutečnosti však může být tento pohled na náš život omezující.

Když lidé vnímají svůj život jako rozdělený na části, mají potíže přenášet své schopnosti mezi jednotlivými oblastmi. Studie například ukázaly, že člověk, který je úspěšný v akademické sféře, může selhávat v úkolu, který není akademický, i když se jedná o podobný úkol. Jednoduše řečeno, lidé nejsou zvyklí přemýšlet mimo hranice, které si stanovili.

Ve skutečnosti spolu všechny naše role a úkoly souvisejí. Pokud se zaměříte pouze na jednu či jeden z nich, způsobí to frustraci. Pokud například vedoucí pracovník myslí pouze na své rozvrhy a povinnosti, bude otrávený, když ho zaměstnanci budou přerušovat otázkami. Pokud si však vyhradí čas na tyto záležitosti a bude se věnovat zaměstnancům, kteří mají dotazy a zastaví se u něj v kanceláři, posílí tím své vztahy s nimi a umožní jim lépe vykonávat jejich práci. Vedoucí pracovník dosáhne vyváženějšího výsledku, když spojí své pracovní a společenské role.

Kombinovat své životní role je jednodušší, než si myslíte. Představte si například, že jste ve stresu, protože máte pocit, že byste měli více cvičit a trávit více času se svými dětmi, ale váš rozvrh je tak nabitý, že stěží stihnete jedno z toho. Proč to tedy všechno nespojit tím, že si s dětmi zahrajete tenis? Pochopení propojenosti vašeho života povede k novým příležitostem, jako je tato, a pomůže vám efektivněji trávit čas.

Nerozdělujte tedy svůj život na části – zachovejte si vyvážený pohled a pamatujte, že všechno souvisí se vším.

Snaha o zlepšení kvality vašeho života povede k vnitřnímu klidu

Považujete se za člověka, který má vnitřní klid? Je ve vašem životě rovnováha, radost a smysl?

Pokud nejste se svým životem plně spokojeni, je pravděpodobné, že příčinou je sklíčenost, pýcha nebo nerealistická očekávání. To jsou tři nejčastější překážky vnitřního klidu, který je nezbytný pro kvalitní život.

Někdy se vyskytují všechny tři z nich najednou. Představte si, že se považujete za vysoce kvalifikovaného ve své práci, ale když váš nadřízený odchází do důchodu, nejste vybráni jako jeho nástupce. Pravděpodobně se budete cítit znechuceni a zahanbeni tím, že musíte zůstat na své pozici, zatímco povýšen bude někdo jiný.

Místo pocitu studu se zkuste zaměřit na pokoru a odvahu a žijte bez nerealistických očekávání. Nemyslete si, že musíte soupeřit s ostatními, abyste dokázali svou hodnotu. To, že povýšení dostane někdo jiný, neznamená, že váš výkon není dostatečně dobrý. Ve skutečnosti může být váš výkon tak dobrý, že firma nechce, abyste z pozice odešli. Takové myšlení vám pomůže najít klid a celkově zlepší váš život.

Nejdůležitějším klíčem k dosažení vnitřního klidu je klást důležité věci na první místo. Působivá metafora pochází od jednoho profesora, který jednou předložil svým studentům prázdnou sklenici. Naplnil sklenici kameny a zeptal se studentů, zda si myslí, že je plná. Řekli, že ano. Pak profesor do sklenice nasypal štěrk, který vyplnil mezery mezi kameny. Poté tam nasypal písek a nakonec, aby zcela vyplnil i ty nejmenší mezery, nalil do sklenice vodu.

Co se z toho můžeme naučit? Představte si tu sklenici jako čas ve svém životě: kameny jako důležité věci a písek, štěrk a voda jako ten zbytek. Pokud do ní nejdříve nasypete písek a štěrk – nedůležité každodenní povinnosti – nezbude místo na kameny. Když však nejdříve vložíte důležité věci, vše ostatní zapadne na své místo.

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.