To nejdůležitější na první místo

First Things First

Stephen Covey

Žít, milovat, učit se, zanechat po sobě stopu

To nejdůležitější na první místo

4.10

na základě

40628

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

1255

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Světově proslulý autor manažerské a motivační literatury a jeho spolupracovníci zaměřujípozornost čtenářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Věnují jim tolik pozornosti, péče a času, kolik by chtěli? Na rozdíl od všech tradičních knih o time managementu, jež kladou důraz především na "zvyšování efektivnosti" s využitím různých "racionalizačních" technik, Dr. Covey ukazuje, že na využívání vlastního času je možné se dívat zcela jinak. Kniha vás naučí rozlišovat mezi vašimi úkoly a určovat priority, zaměřovat se na to, co je důležité, a nikoli jen naléhavé, dávat na první místo to nejdůležitější a navozovat rovnováhu mezi vašimi osobními a pracovními povinnostmi a zájmy, abyste tak od života dostávali, to, co si přejete.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Stephen Covey

Klíčové myšlenky z knihy

Zaměřte se na to nejdůležitější

Kdo by neměl zájem zaměřit se na věci, které mu přinášejí štěstí, radost a smysl života – na „to nejdůležitější“? Toto shrnutí vám s tím pomůže a ukáže vám, jak najít rovnováhu mezi zásadními aspekty vašeho života a dosáhnout vnitřního klidu. Zjistíte, proč se nám často nedaří plnit naše cíle a co musíte udělat, abyste to změnili.

Žít smysluplně neznamená dělat věci co nejrychleji

Představte si, že by vám víla nabídla možnost dělat všechno o 20 % rychleji. Přijali byste to? Většina lidí by to pravděpodobně udělala, ale zamyslete se, opravdu by to vyřešilo všechny vaše problémy?

Mnozí z nás by nabídku přijali, protože se snažíme dělat co nejvíce věcí co nejrychleji. Ve skutečnosti to ale není nejlepší způsob, jak nakládat s časem. Bohužel mnoho knih o svépomoci posiluje mýtus, že tomu tak je, a nabádají nás, abychom si dělali seznamy úkolů a odškrtávali si jednotlivé položky podle toho, jak postupujeme.

Tento druh myšlení věnuje pozornost pouze jedné straně mince: závazkům, cílům a agendě – tomu, co můžeme nazvat „hodiny našeho života“. Často opomíjí druhou stranu, tzv. „kompas našeho života“ – vaše hodnoty, zásady a svědomí.

Ve skutečnosti žít smysluplný život neznamená odškrtávat věci ze seznamu; jde o to, abyste pomocí kompasu svého života identifikovali nejdůležitější věci, které mají dlouhodobý a pozitivní vliv na vaše štěstí.

Pro většinu lidí jsou na prvním místě osobní vztahy s rodinou a přáteli. Slyšeli jste někdy o člověku, který by se ohlédl zpět a litoval, že netrávil více času v kanceláři?

Představte si například, že se soustředíte na svou kariéru, vypracujete se ve firmě a vyděláváte špičkový plat, jen abyste si uvědomili, že už jste příliš staří na to, abyste měli děti. Pokud jste si vždycky přáli rodinu a nyní už je pozdě, kariéra skutečně nebyla mezi těmi nejdůležitějšími věcmi. Pokud si těchto věcí nejste vědomi, můžete nakonec učinit rozhodnutí, která vás z dlouhodobého hlediska učiní nešťastnými.

Takže nakonec bude lepší, když nabídku víly nepřijmete. Místo toho se snažte identifikovat věci, které dávají vašemu životu největší smysl, a udělejte z nich svou prioritu.

Zaměřte se na to, co je důležité, nikoli naléhavé

Většina lidí si svůj denní rozvrh sestavuje tak, že dělá věci, které považuje za naléhavé a důležité, například chodí do práce nebo navštěvuje rodinu.

Problém je v tom, že se často tyto dvě skupiny úkolů nepřekrývají. Když si máme vybrat mezi plněním úkolů, které jsou naléhavé, a úkolů, které jsou důležité, většina lidí si vybere ty naléhavé.

Existuje pro to několik důvodů. Za prvé, naléhavost je v západních společnostech symbolem statutu – pokud je člověk ve stresu z toho, že má příliš mnoho práce, předpokládáme, že musí být důležitý. Pokud člověk není ve stresu, často se před ostatními ospravedlňuje, aby nepůsobil bezvýznamně.

Další důvod je biologický – starání se o neodkladné povinnosti vám může dodat adrenalin, díky němuž se cítíte plní energie a živí.

Bohužel, když se soustředíme na naléhavé záležitosti, zbývá nám méně času na to, co je skutečně důležité. Představte si například, že jste v poslední době neměli moc času na rodinu, a tak si naplánujete rodinný večer, jenže váš šéf vás požádá, abyste se ten samý den účastnili pracovní večeře. Co byste udělali? Většina lidí by si vybrala pracovní večeři a rodinný večer by odložila na později. I když můžete rodinný večer odložit, taková rozhodnutí mohou v rodině vyvolat nedůvěru a zklamání. Takovou nedůvěru je mnohem těžší napravit než jí předcházet.

Důležité věci, jako je trávení času s rodinou, nám přinášejí dlouhodobé štěstí, ale tyto věci jsou zřídkakdy naléhavé, takže je lze snadno zanedbat. Je dokonce možné, že byste byli šťastnější, kdybyste se pracovní večeře neúčastnili. Jistě, rodinu si nemůžete vybrat v každém případě, ale také byste neměli vždy nechat naléhavé věci stát v cestě tomu, co je skutečně důležité.

Pro kvalitní život se musíte soustředit na své potřeby a zásady

Jaký je tedy první krok k tomu, abyste se soustředili na důležité věci v životě? No, musíte si určit, co jsou ty důležité věci!

Chcete-li zvýšit kvalitu svého života, musíte naplnit své čtyři základní lidské potřeby.

První z nich, potřeba žít, je fyzická. Zahrnuje potřebu mít jídlo, přístřeší a dobré zdraví.

Další z nich, potřeba učit se, je duševní. Zahrnuje potřebu být intelektuálně stimulován.

Další naše potřeba, potřeba sociální, je potřeba milovat, což znamená mít kolem sebe lidi, kterým důvěřujete a na kterých vám záleží.

Poslední potřeba je duchovní, potřeba zanechat po sobě odkaz, což znamená mít smysl života.

Naše štěstí závisí na naplnění těchto potřeb. Pokud nejsou naplněny, zažíváme stres, úzkost nebo strach. Vezměte si například rozdíl mezi bezdomovcem nebo osamělým člověkem a zdravým člověkem, který se věnuje smysluplné věci. Naplnění těchto potřeb tvoří rozdíl mezi nízkou a vysokou kvalitou života.

Chcete-li naplnit a vyvážit své potřeby, musíte se zaměřit na své zásady. Vaše zásady jsou vaším vnitřním kompasem a jsou tím, co vás vede směrem, kterým se chcete v životě ubírat.

Vaše zásady musí řídit všechna vaše rozhodnutí – nemůžete se jimi řídit jen někdy. Také se smiřte s tím, že život podle vašich zásad nemusí přinést okamžité výsledky. Například, pokud rádi lenošíte na pohovce, ale vaším snem je stát se maratoncem, nic vás nemůže změnit přes noc. Budete se muset svých zásad, tedy odhodlání a dobrého zdraví, držet delší dobu. Jisté však je, že cvičení a změna stravy vás dovedou ke splnění cíle.

Zaměřte se tedy na své zásady a řiďte se jimi při naplňování a vyvažování svých potřeb. Tato metoda povede k vyšší kvalitě života.

Mějte svou vizi

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se někteří lidé rozhodují snadno, zatímco jiným trvá věčnost, než zváží alternativy? To, zda se dokážete snadno rozhodovat, závisí na tom, jak jste orientováni na budoucnost.

Jasná vize budoucnosti vám usnadní rozhodování a obecně zlepší kvalitu vašeho života. Vaše touha dosáhnout svého snu bude silnější než negativní pocity, jako je strach nebo pochybnosti, takže je snáze překonáte. 

Vezměte si například, jak se Gándhího život řídil vizí rovnostářské společnosti. Než se tomuto cíli začal věnovat, byl plachý a nervózní z veřejného vystupování, a to dokonce i ve svých začátcích jako právník. Svou plachost však překonal, když se začal věnovat svému snu, protože jeho ostýchavost byla ve srovnání s jeho vizí nedůležitá.

Mít vizi zaměřenou na budoucnost vám také pomůže v těžkých dobách tím, že vám připomene, za co bojujete.

Extrémní a dojemný příklad pochází od Viktora Frankla, slavného člověka, který přežil holocaust. Všiml si, že nejčastějším společným rysem lidí, kteří přežili holocaust a které znal, nebylo jejich zdraví, jejich inteligence nebo rodina – byl to jejich smysl pro budoucnost. „Měli,“ napsal, „nějaké poslání, nějakou důležitou práci, kterou měli ještě vykonat.“ Jejich touha uskutečnit své cíle jim dodávala sílu jít dál.

Jak si tedy můžete vytvořit silnou vizi budoucnosti? Jedním z dobrých způsobů je napsat si osobní poslání.

Představte si sami sebe v den svých osmdesátých narozenin. Co vidíte? Velkou rodinu? Možná jste vybudovali úspěšný podnik? Čeho jste do té doby dosáhli?

Cíle, u kterých si představujete, že jste jich dosáhli, než jste zestárli, jsou cíle, na které byste měli zaměřit svou budoucnost. Jakmile víte, čeho chcete dosáhnout, začněte podnikat kroky k tomu směřující – neztrácejte čas krátkodobými, podružnými starostmi. Víte, co chcete, tak si za tím jděte.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: