Marketing 4.0

Marketing 4.0

Philip Kotler

Přechod od tradičního k digitálnímu

Marketing 4.0

4.08

na základě

2728

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

901

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Marketing se během posledních několika dekád dramaticky změnil, a to především kvůli razantnímu rozvoji technologií a internetu. Dnes už nestačí spoléhat na tradiční formy propagace a kampaně v médiích, ale musíme se přizpůsobit novému digitálnímu věku, kdy jsou na prvním místě personalizace, spojenost s klienty a rychlá reakce na aktuální trendy.

V knize Marketing 4.0 se autor a marketingový guru Philip Kotler zabývá právě těmito tématy a poskytuje podrobný průvodce, jak se přizpůsobit novým trendům v marketingu. Kotler, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších expertů v marketingu, přináší nejen příklady a case studies z reálného života, ale také detailně analyzuje sociální média a vliv internetu na celkovou strategii marketingu.

Marketing 4.0 také zdůrazňuje důležitost vztahů se zákazníky, jejich angažovanosti a zájmu o společensky odpovědné marketingové aktivity. Při správně navržené a uplatňované strategii získávají zákazníci pocit, že jsou s firmou ve spojení, což může vést k dlouhodobé loajalitě a úspěšnému vztahu.

Marketing 4.0: Přechod od tradičního k digitálnímu je nezbytnou příručkou pro marketéry nové generace. Dnešní zákazníci mají méně času a pozornosti, kterou mohou věnovat vaší značce, a na každém kroku jsou obklopeni alternativami. Musíte se jim postavit, upoutat jejich pozornost a předat jim sdělení, které chtějí slyšet. Tato kniha zkoumá měnící se dynamiku moci na trhu, paradoxy způsobené konektivitou a rostoucí štěpení subkultur, které budou formovat spotřebitele zítřka.

Kotler opět ukazuje, že v marketingu je nutné být neustále v kroku s dobou, ale zároveň nemůžeme zapomínat na klasické marketingové strategie a techniky.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak se přizpůsobit rychle se měnícímu trhu a získat přednost před konkurencí.
  • Získáte nástroje a strategie, jak se spojit s moderními spotřebiteli – mileniály.
  • Naučíte se, jak využít digitální marketingové kanály pro zvýšení zisku a loajality zákazníků.
  • Pochopíte, jaká je budoucnost marketingu a jaké trendy tuto oblast budou ovlivňovat.
  • Zlepšíte své marketingové plánování a nasazení skrze ucelený pohled na moderní marketingové přístupy.

#čtutáty z knihy

"Marketing 4.0 je o vytváření zážitků, nikoli pouze o prodeji produktů a služeb."

"V Marketingu 4.0 jsou zákazníci spolutvůrci značky a marketingových kampaní."

"Digitální technologie umožňují značkám být v kontaktu se zákazníky po celou dobu jejich cesty k nákupu."

"Marketing 4.0 vyžaduje, aby značky byly autentické a měly silnou hodnotovou nabídku."

"V Marketingu 4.0 jsou zákazníci nejen zdrojem příjmů, ale také zdrojem inovací a inspirace pro značky."

Philip Kotler

Philip Kotler je americký ekonom a profesor marketingu na Kellogg School of Management na Northwestern University. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších marketingových teoretiků a autorů v oboru.

Kotler je autorem více než 60 knih, včetně bestsellerů jako Marketing Management, Moderní marketing, Marketing 3.0, Marketing 4.0, 10 smrtelných marketingových hříchů, 8 strategií růstu Jak ovládnout trh, Inovativní marketing a další.

Jeho práce se zaměřuje na výzkum a vývoj marketingových strategií a technik, které pomáhají firmám dosáhnout úspěchu na trhu. Kotler je také členem několika prestižních marketingových organizací a získal mnoho ocenění za svou práci v oboru.

Klíčové myšlenky z knihy

Marketing se navždy změnil

Zkušení marketéři vědí, že tentokrát je to jinak; nezměnila se jen pravidla, ale i samotní zákazníci. Philip Kotler, jeden z nejlepších světových marketingových odborníků, napsal knihu Marketing 4.0, aby provedl novou generaci profesionálů na cestě ke změně.

Internet a nástup digitálního světa změnily vztah firem se spotřebiteli. Reklamy na billboardech a v televizi už nemají takový vliv jako dříve. Jak tedy efektivně oslovit své zákazníky? Jaké změny přináší nová éra digitálního světa? Tato kniha vám pomůže pochopit novou dynamiku trhu a zjistit, jak můžete zvýšit svou produktivitu již dnes. 

Pokud tradiční média již nestačí, jak získat pozornost zákazníků? Jak můžeme zákazníky zaujmout tím, že podpoříme příznivce našich produktů a značek? Jak najít influencery, kteří budou propagovat náš produkt?

Díky internetu se spotřebitelé mnohem více zajímají o kvalitu zboží a firem, než začnou obchodovat. Pomocí vyhledávače Google lze o společnosti zjistit jakékoli informace: Má tato společnost stížnosti? Jak se chová ke svým zákazníkům? S jakými hlavními problémy a obtížemi se potýkají její spotřebitelé?

Pro organizace je tedy mnohem těžší získat pozornost zákazníků. A pokud uvažujete o rozvoji úspěšného marketingu, budete muset udělat víc než jen staré billboardy nebo reklamy na televizních kanálech.

Utrácení spousty peněz za celebrity již není pro značky zárukou úspěchu: zákazník se může dostat na internet a zjistit, zda je výrobek skutečně takový, jak o sobě tvrdí, a zda existují reklamace. Pokud tedy chcete oslovit tohoto zákazníka, musíte být přítomni na internetu a jeho sociálních sítích.

Mocenské struktury ve světě prošly drastickou změnou. V minulosti byly tyto struktury vertikální a individuální. Co to znamená? Ještě před několika lety platilo, že když jste si koupili kvalitní výrobek, vaše reklamace se dostala maximálně k několika rodinným příslušníkům, přátelům a známým.

Sociální sítě

V marketingu procházíme obdobím přechodu a adaptace. V době digitální ekonomiky je zapotřebí nový přístup, který by marketéry vedl a pomohl jim předvídat převratné technologie. Spotřebitelé se sdružují, aby se podělili o své zkušenosti a zabránili tomu, aby byli podvedeni nákupem nekvalitních výrobků. K dostupným informacím má navíc přístup kdokoli: pokud se chcete dozvědět o zkušenostech někoho, kdo si koupil sklenici u Disneyho, můžete tak učinit například ze svého města ve vnitrozemí Minas Gerais.

Už žádné bariéry, sociální sítě změnily svět. A z toho vyplývá, že nikdo jiný nedělá individuální rozhodnutí. Pokud si můžete vyhledat informace, proč byste to před nákupem neudělali?

Pokud tedy chce společnost dosáhnout úspěchu, musí mít horizontální strukturu. Nemá smysl vyvíjet výrobky a distribuovat je na trhu.

Společnost musí do tohoto vývojového procesu zapojit spotřebitele, aby byl odrazem toho, co se děje v digitálním světě.

Moc přešla z rukou společnosti do rukou spotřebitele. Uživatelé již nespoléhají na reklamu značky, mnohem více je ovlivňují například přátelé, rodina a sociální sítě.

Zapomeňte na televizní reklamu nebo hromadné rozesílání – lidé už těmto médiím nevěnují pozornost, nevěří vám. Místo toho, jak již bylo uvedeno, spoléhají na přátele, kolegy a především na sociální sítě.

Celebrity a reklamy nahradili digitální influenceři: internetové celebrity, youtubeři a instagramisté, kterým lidé důvěřují.

Digitální influenceři

V digitálním marketingu lze influencery rozdělit do tří kategorií:

Mladí lidé (Mindshare)

Ženy (podíl na trhu)

Obyvatelé internetu (Heartshare)

Mladí lidé jsou otevřenější novým technologiím a budou zodpovědní za testování a hodnocení vašeho produktu.

Pokud je dokážete přesvědčit, můžete získat takzvaný Mindshare: mladí lidé budou vaším řešením nadšeni a budou mít zájem se o něm dozvědět od přátel, kolegů a starších lidí.

Několik typů výzkumů ukázalo, že ženy se rozhodují lépe než muži. Děje se tak proto, že jsou méně impulzivní a že při hledání nejlepšího dostupného řešení nákupu analyzují několik možností.

Proto by neměly být ignorovány a jsou pro vaše podnikání velmi důležité. Dobytím žen si zajistíte značnou část podílu na trhu pro svůj produkt.

Lidé, kteří žijí na internetu, jsou obyvatelé. Pokud se těmto lidem nějaký výrobek líbí, mluví o něm a uvádějí ho. Také tito obyvatelé mají na webu mnoho sledujících, což z nich dělá skvělé influencery. Tímto způsobem můžete získat Heartshare tak, že je přimějete obhajovat váš produkt, protože věří v jeho účel.

Digitální marketing přinesl změny

Ignorujte starou segmentaci trhu, v marketingu 4.0 ji nahrazuje segmentace komunity. To znamená, že dialogy s komunitami vám pomohou zacílit váš produkt. Je důležité věnovat pozornost tomu, že tyto komunity nepřikládají význam spamu a reklamě.

Znamená to, že společnost se musí nejen stavět k určitým otázkám, ale musí také projevit postoj, který je s těmito postoji konzistentní – ať už na sociálních sítích, nebo v kultuře organizace. Díky internetu by značky měly být transparentnější, protože jsou uživateli pečlivě sledovány.

Pravděpodobně jste již slyšeli o slavném marketingovém rámci 4P. Nyní je nahradily 4C. To je nejdramatičtější změna, kterou prosazuje digitální marketing:

Produkt je nahrazen spolutvorbou (Co-creation): Místo pouhého uvedení produktu na trh společnost spolupracuje s komunitou a zachycuje její požadavky.

Cena (Price) je nahrazena měnou (Currency): V digitálním věku se rozmáhají systémy produktů/služeb přinášejících opakované příjmy, například kanály s předplatným (Spotify, 12min, Deezer atd.), a nahrazují tak jednorázovou cenu.

Místo (Place) je nahrazeno aktivací komunity (Communal Activation): Kdokoli může prodávat produkt odkudkoli. Při prodeji už nejsme závislí na fyzickém místě.

Propagaci nahrazuje Konverzace (Conversation): Propagace produktu je nahrazena konverzací mezi členy komunity a sociálními sítěmi.

Obsahový marketing

Slyšeli jste o obsahovém marketingu? Obsahový marketing je přístup, který zahrnuje tvorbu, udržování a distribuci poutavého, relevantního a užitečného obsahu pro přesně definované publikum, který vytváří „šum“ neboli konverzace o tomto obsahu. To proto, že zákazníci jsou dnes již unaveni zbytečnými zprávami, spamem a levnou reklamou.

Obsahový marketing je také považován za další formu žurnalistiky a reklamy, která vytváří hluboké vazby mezi značkami a zákazníky.

Značky, které budují dobrý obsahový marketing, poskytují zákazníkům přístup k vysoce kvalitnímu obsahu a zároveň vyprávějí poutavé příběhy. Obsahový marketing mění roli inzerentů, kteří se z propagátorů přesouvají na vypravěče příběhů. Chce zaujmout zákazníka pro firmu, přivést ho do povědomí o svém produktu, čímž se zvýší generování potenciálních zákazníků.

Pokud rádi vaříte a při používání sociálních sítí uvidíte článek s názvem „10 jednoduchých a důmyslných receptů pro ty, kteří mají málo času,“ zpočátku je téma ve vašem zájmu a informace pro vás mohou být užitečné, a tak si příspěvek pravděpodobně budete chtít přečíst. Po přečtení se možná budete chtít přihlásit k odběru nových příspěvků. To je obsahový marketing; web má údaje o potenciálním zákazníkovi, aniž by dělal bezprostřední reklamu.

Cílem společnosti je generovat znalosti o své značce bez přímé reklamy. Když společnosti inzerují, je velká pravděpodobnost, že potenciální zákazníci obsah odmítnou a nezaregistrují se nebo se nepřihlásí k odběru nových zpráv.

Tvorba efektivního obsahového marketingu:

1. Stanovení cíle: Čeho chcete touto kampaní dosáhnout? Zvýšit povědomí o vaší značce nebo zvýšit prodeje?

2. Mapování publika: Jaký je profil zákazníků? Jaká jsou jejich přání?

3. Plánování a idealizace obsahu: Jaké je hlavní téma obsahu a jakou cestou by se měl ubírat?

4. Tvorba obsahu: Kdo bude tento obsah vytvářet? Kdy bude vytvořen?

5. Distribuce obsahu: Kde chcete obsah distribuovat?

6. Zesílení obsahu: jaký je váš plán na využití obsahu a na interakci se zákazníkem?

7. Vyhodnocení obsahového marketingu: Byla vaše kampaň úspěšná? Jaké metriky byly použity k měření?

8. Zlepšení obsahového marketingu: Jak se můžete zlepšit?

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: