Marketing 3.0

Marketing 3.0

Phillip Kotler, Iwan Setiawan, Hermawan Kartajaya

Od výrobků k zákazníkům a lidskému duchu

Marketing 3.0

4.00

na základě

1515

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

901

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Marketing 3.0 je kniha, která nabízí nový pohled na marketing a kreativní přístup k propagaci značek s ohledem na nové zákaznické chování a očekávání. Autor Philip Kotler, spolu s Iwanem Setiawanem a Hermawanem Kartajaya, se v této knize zaměřují na to, co nazývají "lidským marketingem".

Tradiční marketingové přístupy se zaměřovaly na produkt a na trh, ale Marketing 3.0 se soustředí na zákazníka. Tento přístup je založen na tom, že při volbě produktu nebo služby nezohledňují zákazníci pouze racionální faktory, ale také emocionální a spirituální hodnoty.

Marketing 3.0 si klade za cíl rozvíjet vztahy zákazníků se značkou, a to prostřednictvím sdílení silných emocionálních zážitků a společných hodnot. Tyto vztahy pak zákazníky motivují k loajalitě a věrnosti značkám, které respektují jejich potřeby.

Marketing 3.0 je kniha, která představuje novou éru v marketingu a nabízí cenné poznatky pro budoucnost značek. Tato kniha je ideální pro marketingové profesionály a všechny, kteří se zajímají o nové trendy v oboru marketingu.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak se v dnešním digitálním věku úspěšně zapojit do vztahu se zákazníky.
  • Naučíte se, jak vytvářet hodnotu pro své zákazníky prostřednictvím udržování vztahů.
  • Získáte nový pohled na to, jak lze marketing využít k přínosu nejen pro vaši firmu, ale také pro celou společnost.
  • Zlepšíte své schopnosti v rozpoznávání zákaznických potřeb a preferencí.
  • Získáte nástroje, které vám pomohou v budoucí práci.

#čtutáty z knihy

"Marketing 3.0 je o vytváření hodnoty pro zákazníky, společnost a planetu."
"Zákazníci nekupují pouze produkty a služby, ale také hodnoty a vztahy."
"Marketing 3.0 je o vytváření emocionálního propojení mezi zákazníkem a značkou."
"Značky by měly být spolu s zákazníky tvůrci hodnoty, nikoli pouze poskytovateli produktů a služeb."
"Marketing 3.0 je o vytváření udržitelného a etického podnikání, které přináší prospěch všem zúčastněným stranám."

Phillip Kotler, Iwan Setiawan, Hermawan Kartajaya

Phillip Kotler je americký ekonom a profesor marketingu na Kellogg School of Management na Northwestern University. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších marketingových teoretiků a autorů v oboru. Kotler napsal více než 60 knih, včetně bestsellerů jako Marketing Management, Principles of Marketing a Marketing 4.0.

Iwan Setiawan je indonéský podnikatel a marketingový expert. Je spoluzakladatelem a ředitelem společnosti MarkPlus, Inc., která se specializuje na marketingové poradenství a vzdělávání. Setiawan je také autorem několika knih, včetně Marketing 3.0, kterou napsal společně s Phillipem Kotlerem a Hermawanem Kartajayou.

Hermawan Kartajaya je indonéský marketingový expert a spisovatel. Je spoluzakladatelem a ředitelem společnosti MarkPlus, Inc. Kartajaya je autorem několika knih, včetně Marketing 3.0, kterou napsal společně s Phillipem Kotlerem a Iwanem Setiawanem. Je také členem několika mezinárodních marketingových organizací a přednáší na univerzitách po celém světě.

Tyto tři osobnosti jsou v oblasti marketingu velmi uznávané a jejich knihy jsou považovány za klíčové pro pochopení moderního marketingu. Pokud se zajímáte o tento obor, určitě byste měli zkontrolovat jejich práci a získat cenné poznatky pro své podnikání.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Phillip Kotler je znám jako nejvlivnější marketingový guru na světě. Prakticky vymyslel marketing jako akademickou disciplínu a stal se jeho největším učitelem. Někteří si možná myslí, že se z něj stal dinosaurus, ale přitom je považován za nejvlivnějšího člověka v historii marketingu a znalost jeho díla je povinná pro každého, kdo sní o velkých úspěšných marketingových kampaních. Marketing 3.0 z roku 2010 je nesmírně bohatý a plný netradičních přehledů o budoucnosti marketingu.

Nový spotřebitel

Způsob marketingu se za posledních několik desetiletí velmi změnil.

Všechny výzkumy a poznatky vytvořené v této oblasti se staly jednoduchými pravidly, kterými se marketér snadno řídí. Technologie se vyvinuly a náklady se snížily.

To umožňuje, aby každá společnost byla schopna investovat do marketingu, vytvářet reklamy, letáky a kampaně na sociálních sítích. A to je hrozná zpráva.

S tím, jak marketing rozvíjel své znalosti a technologie, měnilo se vnímání a úroveň poptávky spotřebitelů.

Ti jsou nyní každou vteřinu bombardováni tisíci marketingovými informacemi, což v nich vyvolává nedůvěru a otázky.

Jestliže dříve platilo to, co bylo v médiích, nyní chtějí být součástí médií. Pokud váš marketing nepřináší zapojení, spotřebitelé mu přestanou věnovat pozornost a vaše dosavadní snaha bude zbytečná.

Tradiční marketing není na tohoto nového zákazníka připraven. Je třeba změnit pohled na marketingové jednání v současné době. Kotler uvádí 3 éry marketingu:

  • Marketing 1.0 - éra výrobků: Důraz byl kladen na vývoj funkčních výrobků a jejich masové využití;
  • Marketing 2.0 - věk spotřebitelů: V této době se pozornost přesunula na uspokojení spotřebitele prostřednictvím segmentace;
  • Marketing 3.0 - éra hodnot: Důraz se přesunul na uvědomění si toho, že spotřebitel je víc než jen kupující

Spotřebitel má další kolektivní, environmentální potřeby a usiluje o stále lepší společnost.

V polovině minulého století existovalo jen málo výrobků, které spotřebitelé kupovali, a proto marketing nebyl nutný.

Henry Ford se svým Fordem T se soustředil pouze na vytvoření produktu.

S rozvojem průmyslu bylo nutné lépe porozumět zákazníkovi a jeho potřebám, protože o prodej výrobků soupeřilo stále více společností.

Nyní internet a sociální sítě vytvořily novou éru, kdy spotřebitelé komunikují s globálním dosahem, a to vyžaduje nový typ marketingu pro nový druh spotřebitelů.

Spotřebitelé také dělají marketing

Mnozí marketéři dnes vynechávají zákazníka ze svých priorit, což způsobilo, že důvěra v marketing dramaticky klesla.

To je sice problém, ale zároveň vynikající příležitost, jak tento problém vyřešit, vždyť každý marketér je také spotřebitelem výrobků a služeb.

A spotřebitelé musí vědět, že marketing praktikují i ve svém každodenním životě tím, že přesvědčují a ovlivňují ostatní spotřebitele.

Marketing není jen něco, co marketéři dělají pro spotřebitele.

Marketing se odehrává také od spotřebitele ke spotřebitelovi, protože na rozdíl od dřívějška, dnes už lidé nesedí jen doma na gauči a nesledují pouze zprávy, zábavu a názory.

Aktivně se podílejí na všem, co se děje, a to nikoli jako diváci, ale přímo jako aktéři.

Technologie změnila spotřebitele

K této změně došlo díky rozvoji technologií, které nám umožňují snadnou a rychlou interakci s ostatními, a díky tomu, že se tyto technologie staly mnohem levnějšími a dostupnějšími, což souvisí s rozvojem sociálních sítí.

Otevřený software také umožňuje stále větší spolupráci. V současné době lze digitální platformy pro spolupráci rozdělit do dvou kategorií:

  • Expresivní: Blogy, Facebook, YouTube, Twitter a další kanály, jejichž prostřednictvím lidé sdílejí osobní názory;
  • Kolaborativní: V případě Wikipedie se jedná o dvě platformy, které mohou být vyvíjeny a měněny prakticky kýmkoli.

Tento nárůst sociálních sítí změnil způsob marketingu, zejména v digitální oblasti, a způsobil, že se spotřebitelé více spoléhají na lidi v těchto sítích než na televizní reklamy a bannery na stránkách, které navštěvují.

To způsobilo, že klasické reklamní metody se staly zastaralými, a stále více to firmy vede k tomu, aby se zapojovaly do sociálních sítí, včetně využívání platforem pro spolupráci při vytváření produktů pro své spotřebitele.

Přijetí spoluvytváření

Stále více lidí pracuje v odvětvích, která přímo souvisejí s tvorbou a komunikací, a producenti videí, weboví vývojáři, odborníci na sociální sítě vytvářejí stále nové věci.

I když se stále jedná o nepříliš rozsáhlé odvětví ekonomiky, jsou to multiplikátoři, a mají tak významný vliv na utváření zákazníkova názoru.

Kreativní profesionálové mají sofistikované touhy a hledají nové způsoby využití produktů.

V tomto novém světě se hodnoty, jako je učinit svět lepším místem, najít smysl svého života, být šťastný a spokojený, stávají důležitějšími než touha po spotřebě.

Společnost, která chce být úspěšná v marketingu, musí oslovit kreativní profesionály a zahrnout je do své strategie tvorby produktů.

Nový způsob tvorby produktů je založen na spolupráci firem, spotřebitelů, dodavatelů a vzájemně propojených partnerů v inovační síti.

Právě kumulace individuálních zkušeností každého z nich vytváří větší hodnotu produktu, proto je třeba této proměně věnovat pozornost.

Skvělým příkladem posílení postavení uživatelů při navrhování výrobků je webová stránka společnosti Dell, kde spotřebitelé dávají návrhy na zlepšení a nápady na nové výrobky a společnost Dell s nimi přímo komunikuje, často se drží jejich nápadů a uvádí na trh novinky a inovace.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: