Jistou cestou k bohatství

The Science of Getting Rich

Wallace D. Wattles

Myšlenky, které máme dnes, určují naši budoucnost

Jistou cestou k bohatství

4.14

na základě

38222

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

6499

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Jistou cestou k bohatství není jen další kniha o tom, jak se stát bohatým. Je to kniha, která se snaží odhalit tajemství úspěchu a bohatství, které máme všichni v sobě. Wallace D. Wattles v ní ukazuje, že bohatství není jen o financích, ale o tom, jak se dívat na svět, jak přemýšlet a jak jednat.

Tato kniha není určena pouze pro ty, kteří touží po materiálním bohatství, ale také pro ty, kteří chtějí dosáhnout úspěchu ve všech oblastech svého života – rodině, vztazích, zdraví a kariéře. Wallace D. Wattles nás učí, že úspěch a bohatství jsou ve skutečnosti důsledkem naší schopnosti myslet a jednat, a že každý z nás má tyto schopnosti v sobě.

Naučíme se v této knize, jak používat náš vnitřní potenciál k dosažení našich cílů, jak se zaměřit na to, co chceme dosáhnout, a jak na to pracovat každý den. Wallace D. Wattles nás vede k tomu, abychom se nevzdávali a abychom věřili, že jsme schopni dosáhnout velkých věcí.

Myšlenky způsobují, jaký bude váš budoucí život. Jsou zodpovědné za vaše vztahy, zdraví, štěstí a dokonce bohatství. Dostanete to, na co myslíte. Když myslíte na to, co v životě nechcete, nedostanete to. Soustředíte-li se však na to, co chcete, také to dostanete; a často mnohem víc, než jste žádali.

Kniha Jistou cestou k bohatství byla poprvé vydána v roce 1910 a je určena pro ty, kteří chtějí změnit svůj život k lepšímu a pochopit, že bohatství a úspěch jsou v našich rukou. Je to kniha, která nás inspiruje k tomu, abychom se stali nejlepší verzí sebe samých a dosáhli všech našich cílů.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak si vytvořit pozitivní mentalitu, která vám pomůže dosáhnout bohatství.
  • Zjistíte, jaký vliv mají vaše myšlenky na vaše finance a jak je možné je překonat.
  • Oceníte praktické tipy a návody, jak efektivně plánovat a řídit své finance.
  • Naučíte se identifikovat a využívat příležitosti k rozvoji svého bohatství.
  • Získáte inspiraci a motivaci, jak se stát úspěšným a plně se naplňovat v oblasti financí i života.

#čtutáty z knihy

"Bohatství přichází k těm, kteří myslí bohatstvím."
"Nemusíte být dokonalí, abyste začali, ale musíte začít, abyste se stali dokonalými."
"Nemůžete se stát bohatými nebo úspěšnými, pokud se budete držet myšlenek chudoby a nedostatku."
"Bohatství je výsledkem tvůrčího myšlení."
"Nemusíte se snažit získat bohatství, musíte se snažit vytvořit hodnotu."

Wallace D. Wattles

Wallace D. Wattles byl americký spisovatel a filozof, který se narodil v roce 1860 a zemřel v roce 1911. Je známý především díky své knize Jistou cestou k bohatství, která se stala bestsellerem a dodnes je považována za jednu z nejvýznamnějších knih v oblasti osobního rozvoje a prosperity.

Wattles se věnoval studiu filozofie, náboženství a vědy a vycházel z přesvědčení, že každý člověk má právo na bohatství a úspěch. V knize Jistou cestou k bohatství popisuje způsob, jakým lze dosáhnout finanční nezávislosti a naplnit si své sny.

Kromě Jistou cestou k bohatství napsal Wattles i další knihy, jako například Jistou cestou ke skvělosti a Jistou cestou ke zdraví. Jeho díla se stala inspirací pro mnoho lidí po celém světě a dodnes jsou považována za klasiku v oblasti osobního rozvoje.

Wallace D. Wattles zanechal po sobě dědictví, které dodnes ovlivňuje životy mnoha lidí. Jeho knihy jsou stále aktuální a nabízejí cenné rady a návody, jak dosáhnout úspěchu a naplnit si své sny.

Klíčové myšlenky z knihy

Otevřete svou mysl kouzlu zbohatnutí

Jak lidé získávají to, co chtějí? Jak vůbec vědí, co chtějí? A vy to víte?

I když se mohou lišit specifika (někteří z nás se touží naučit nějaké dovednosti, jiní založit rodinu a další prostě vypěstovat a sklidit zahradu), přesto všichni sdílíme základní touhu po růstu a hojnosti.

Většinou se zdá, že naše touhy a přání jsou omezeny zdroji – časem, penězi, příležitostmi. Ale co kdyby vám někdo řekl, že si tyto věci můžete vytvořit sami a že jich na vás čeká nevyčerpatelné množství, když se naučíte jen správně myslet? Podle autora Wallace D. Wattlese je přesně tohle možné.

Musíte pečovat o svou mysl, tělo i duši, a k tomu je zapotřebí materiální bohatství

Každý chce být bohatý. Lidé, kteří peníze nemají, je chtějí získat a lidé, kteří je mají, se obávají, že o ně přijdou.

Jsou lidé, kteří se mohou snažit tuto touhu po bohatství stavět do špatného světla, ale ve skutečnosti je to přirozené.

Třemi základními složkami vašeho života jsou vaše mysl, tělo a duše, a abyste mohli žít úspěšný a šťastný život, musíte o ně pečovat stejnou měrou, což vyžaduje určité materiální statky.

Například nemůžete plně oslavovat své tělo, pokud si nemůžete dovolit dobré jídlo, pohodlné oblečení a bezpečné, útulné místo na spaní.

Stejně tak si nemůžete užívat svou mysl bez knih, vzdělání a dalších intelektuálních podnětů.

A konečně, nemůžete oslavovat svou duši bez lásky a prostředků, jak ji projevovat druhým. To poslední se může zdát divné, ale je to tak – láska se nejčastěji projevuje touhou dávat materiální dary. Jinými slovy, někdo, kdo nemá co dávat, si nemůže naplno užívat lásku ani vztahy.

Jak tedy můžete zbohatnout natolik, abyste mohli tyto tři aspekty svého života pěstovat?

No, především byste měli vědět, že na rozdíl od toho, co si mnozí myslí, se lidé nestávají bohatými jen proto, že se narodili bohatým rodičům nebo mají velké nadání, ale proto, že se chovají určitým způsobem, který je příznivý pro hromadění bohatství.

Další častou mylnou představou je, že ne každý může být bohatý, protože na světě je jen omezené množství bohatství. Podle autora je vše na světě složeno z takzvané Prvotní Hmoty. Různé prvky, které vidíme v přírodě, jsou jen jejími různými projevy. Naštěstí pro nás se Hmota neustále obnovuje, což znamená, že naše přírodní zdroje se nikdy nevyčerpají.

S ohledem na tuto hojnost je tedy pro člověka přirozené, že chce získávat a prožívat více věcí.

To také znamená, že nikdo není chudý kvůli nějakému vrozenému nedostatku zdrojů, ale spíše proto, že nechápe svou sílu a nevyčerpatelné bohatství, které má na dosah. Jednoduše řečeno, vy i každý jiný člověk máte právo být bohatí, protože jste součástí přírody, která bohatstvím oplývá.

Myšlenky jsou hlavním zdrojem tvorby, ale vděčnost je to, co ji udržuje v chodu

Co myslíte, že je prvním krokem k bohatství? Je to nákup akcií? Založení společnosti?

Ve skutečnosti začíná první krok něčím mnohem zásadnějším – vašimi myšlenkami. Myšlenky jsou všude a podle autora můžete vtisknutím svých myšlenek do Prvotní Hmoty způsobit, že se objekt vaší myšlenky vytvoří.

Takto vzniklo vše na Zemi; vše, co můžete v přírodě vnímat, včetně oblohy a vesmíru, je produktem myšlenky v Prvotní Hmotě. Proto když si něco představíte pomocí síly myšlenky, můžete způsobit jeho stvoření.

Při tom pamatujte, že Bůh chce, abyste se stali bohatými, abyste mohli lépe a více pomáhat druhým. Jste tvůrce, nikoli konkurent, což znamená, že vaším cílem je získat cokoli, co chcete, způsobem, který pomáhá a povznáší i všechny ostatní. Bůh například chce, aby hudebníci měli ty nejlepší nástroje, aby mohli vytvářet hudbu, která bude inspirovat i ostatní, aby usilovali o velikost.

To všechno však znamená, že nestačí jen věřit v Prvotní Hmotu a doufat, že vám dá vše, co potřebujete. Musíte také žít podle zákona vděčnosti. To je přírodní princip, který říká, že čím vděčnější budete za Hmotu, tím více dobrých věcí budete přitahovat.

Pokud jste tedy talentovaný hudebník, ale nemůžete si dovolit koupit novou kytaru, místo abyste si na to stěžovali, buďte vděční za kytaru, kterou už máte. Vězte, že časem vám Prvotní Hmota poskytne větší příležitosti a lepší nástroje.

Soustřeďte se na to, co chcete, a nestarejte se o ostatní lidi

Nyní, když víte, že můžete dosáhnout svých přání pomocí síly myšlenek, je čas naučit se správně myslet.

Chcete-li začít, použijte svou představivost a vtiskněte Hmotě jasný a konkrétní obraz toho, co chcete, a pevný cíl, jak toho dosáhnout. Řekněme například, že chcete dům. Představte si ho do všech detailů. Jak je velký? Jak vypadají jednotlivé místnosti?

Potom si tuto jasnou představu udržujte v mysli, podobně jako námořník, který v sobě chová myšlenku na přístav, kde hodlá zakotvit.

Kromě představy a záměru musíte mít také silnou víru, že můžete dosáhnout všeho, co chcete, že je to tu pro vás a že stačí jen natáhnout ruku a uchopit to. 

Jakmile se naučíte správně myslet, můžete pomocí své vůle toto myšlení udržovat a postupovat na cestě k bohatství. Pamatujte však: na této cestě je jediným vhodným způsobem, jak používat svou vůli, použití na sebe, nikoli na někoho jiného.

Koneckonců není možné vědět, co je dobré pro někoho jiného, kromě vás samotných. Nikdy nikoho nenuťte, aby pracoval pro vás, a nikdy neberte věci druhým prostřednictvím manipulace. To první je forma zotročení, to druhé je krádež.

Pokud chcete ten velký dům, jedinou cestou je představit si, jak v něm žijete, dokud se opravdu nestane vaším. Ignorujte ty, kteří vám říkají, že jste příliš chudí na to, abyste si ho mohli dovolit, a udržujte si v mysli jasnou představu úspěchu.

Jednání v souladu s vaší vírou a záměrem vám přinese budoucnost, po které toužíte

Dobře, takže síla myšlenek je neuvěřitelně mocným nástrojem pro vytváření vaší vlastní reality. Ale k tomu, aby se věci daly do pohybu, je stále zapotřebí jednat. I když vaše myšlenky mohou přitahovat věci, které chcete, pouze vaše činy je učiní skutečně vašimi.

A protože nemůžete jednat v minulosti ani v budoucnosti, přítomnost je jediný okamžik, který máte k dispozici, takže raději jednejte hned. To znamená, že bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nacházíte, musíte jednat, abyste se připravili na budoucnost, kterou chcete. Pokud budete energii investovat pouze do vizualizace své ideální budoucnosti a nebudete pro ni nic dělat, úspěch se ve skutečnosti nikdy nedostaví.

Často se stává, že zde lidé otálejí, protože se domnívají, že jejich prostředí není vhodné pro činnost, kterou chtějí podniknout. Pokud se s tímto problémem setkáte, existuje jednoduché řešení – prostě změňte své prostředí nebo ho zlepšete vlastním přičiněním. Jinými slovy, použijte své současné prostředí jako nástroj k tomu, abyste dospěli k prostředí přívětivějšímu. 

Důležité také je, abyste během každého dne dělali co nejvíce, abyste dosáhli rychlého pokroku, ale přitom se nepřetěžovali. Dělat maximum neznamená plnit každý den směšný počet úkolů, ale naopak použít veškerou svou víru a cílevědomost k tomu, abyste dosáhli pokroku při plnění svých osobních cílů.

Mnoho lidí dělá tu chybu, že svou duševní energii vynakládá na jednom místě a fyzickou energii na jiném. Pokud však soustředíte celou svou bytost, duševní i fyzickou, na jakoukoli činnost, které se věnujete, pak bude každá akce úspěšná. Tyto úspěchy pak budou přitahovat další úspěchy a poměrně brzy se dostanete do rytmu.

Pokud tedy již víte, že chcete vydělávat více peněz, neotálejte. Začněte pracovat na svých cílech ještě dnes a věřte, že se vám to nakonec podaří.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: