Jak myslí milionáři

Secrets of the Millionaire Mind

T. Harv Eker

Staňte se mistrem ve hře financí

Jak myslí milionáři

4.21

na základě

57494

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

6607

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Máte rádi peníze? Chcete se naučit, jak je vydělávat a udržet si je? Pak byste měli přečíst knihu Jak myslí milionáři od autora T. Harv Eker.

T. Harv Eker je úspěšný podnikatel, lektor a spisovatel, který se proslavil svými teoriemi o bohatství a motivaci. Jeho kniha Secrets of the Millionaire Mind (Jak myslí milionáři) byla bestsellerem vydavatelství HarperCollins a prodala se ve více než milionu výtisků po celém světě.

V této knize Eker odhaluje sedmnáct zásad, které rozlišují myšlení bohatých lidí od chudých nebo střední třídy. Tyto zásady vám pomohou změnit váš finanční osud a dosáhnout svých cílů.

Podvědomí se dá změnit a váš mozek se dá přeprogramovat. A přesně o to v této knize jde. V první části se dozvíte, jak finanční podvědomí funguje. T. Harv Eker vám se svou neodolatelnou kombinací humoru, životních zkušeností a moudrých postřehů ukáže, že všechny finanční návyky a hlavně zlozvyky si s sebou nesete už od nejútlejšího věku. Dozvíte se také, jak své podvědomí přečíst a jak je vylepšit, abyste vydělávali víc a abyste dokázali své peníze udržet. V druhé části najdete 17 zásad, které odlišují zámožné lidi od těch chudších.

Eker tvrdí, že každý z nás má zaprogramované myšlenky o penězích, které jsme zdědili nebo si je vytvořili na základě našich zkušeností. Tyto myšlenky resp. postoje určují náš finanční úspěch nebo neúspěch.

Pokud chcete být bohatí, musíte změnit tyto postoje a nastavit si nové vzorce myšlení a jednání. Eker vám ukáže, jak to udělat pomocí praktických cvičení a příkladů.

Kniha Jak myslí milionáři je inspirativní a poučná četba pro každého, kdo chce zlepšit svou finanční situaci a žít podle svých snů.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jaké negativní finanční přesvědčení vás brzdí a jak je překonat.
  • Naučíte se vytvářet bohatství a zároveň být šťastní.
  • Objevíte strategie a postupy, jak se stát finančně nezávislým a dosáhnout úspěchu.
  • Seznámíte se s tajemstvím finančního úspěchu, které vám pomůže dosáhnout vašich cílů.
  • Získáte návyky, které mají vliv na váš život a vaše financování, abyste mohli žít život, jaký si přejete.

#čtutáty z knihy

"Bohatství začíná v mysli."
"Chudoba není absence peněz, ale absence myšlení."
"Nemůžete být úspěšný, pokud si myslíte, že selháváte."
"Vaše přesvědčení o penězích ovlivňuje vaše finanční chování."
"Bohatí lidé mají rádi výzvy. Chudí lidé mají rádi pohodlí."

T. Harv Eker

T. Harv Eker je kanadský podnikatel, autor a motivátor, který se specializuje na osobní rozvoj a finanční úspěch. Narodil se v roce 1954 v Torontu a vyrůstal v rodině s finančními problémy, což ho motivovalo k hledání cesty k finanční svobodě.

Eker se rozhodl věnovat studiu úspěšných lidí a jejich myšlenkových postupů. Tuto zkušenost později shrnul do své knihy Jak myslí milionáři, která se stala bestsellerem a pomohla mnoha lidem změnit svůj přístup k penězům.

Eker je také zakladatelem společnosti Peak Potentials Training, která se zaměřuje na vzdělávání a trénink v oblasti osobního rozvoje a finančního úspěchu. Díky svému přístupu a zkušenostem se stal Eker jedním z nejuznávanějších autorů v oblasti osobního rozvoje a finančního úspěchu.

Pokud hledáte inspiraci a cestu k finanční svobodě, knihy T. Harv Ekera jsou skvělým zdrojem informací a motivace.

Klíčové myšlenky z knihy

Naše bohatství je předem dáno specifickými myšlenkovými vzorci

Každý má k penězům a bohatství jiný vztah. Někteří lidé mají „Midasův dotek“ a vše, čeho se dotknou, promění ve zlato. Jiní lidé vydělají spoustu peněz díky dobrému podnikatelskému záměru, ale pak jsou nafoukaní a všechno vyhodí z okna nebo ztratí ve špatných investicích. Jiní neinvestují ani korunu a stejně jsou pořád na mizině.

Mnoho lidí si myslí, že jakmile získají správné znalosti o obchodních strategiích a finančním řízení, budou automaticky finančně úspěšní. Jejich příjmy a peněžní transakce však nezávisí ani tak na schopnostech nebo štěstí a osudu, jako spíše na nevědomých myšlenkových vzorcích, které máme všichni v sobě zakořeněné.

Každý má na svém vnitřním „harddisku“ trvale uloženy specifické myšlenkové struktury. Milionáři jsou naprogramováni na bohatství, zatímco ostatní na střední nebo nízkou úroveň příjmů. Zkušenosti z dětství a vzory utvářejí tyto myšlenkové vzorce a řídí naše chování do té míry, že přímo ovlivňují naši pozdější úroveň bohatství.

Ať už mluvíme o tisících, milionech, nebo dokonce miliardách, příjmy lidí se nakonec jen stěží odchýlí od úrovně, která jim byla v dětství představena jako dosažitelná. Proč? Protože jejich podvědomí je reguluje jako termostat. Pokud je jejich termostat nastaven příliš nízko, jakmile se jim dostane do rukou nějaká hotovost navíc, peníze rozhazují. Pokud je však jejich termostat nastaven vysoko, tedy na bohatství, okamžitě vyrovnávají nedostatek peněz šetřením a obvykle se postarají o to, aby jejich bohatství rostlo.

Většina lidí je naprogramována na nízký příjem, což znamená, že mnoho lidí má potenciál zbohatnout – ale jen málokomu se podaří zůstat bohatým a nahromadit trvalé bohatství. Naproti tomu miliardáři, jako je Donald Trump, mohou občas přijít o nepopsatelné množství peněz, ale vždy své bohatství znovu získají, protože myslí jako miliardáři. Každý, kdo chce následovat jejich příkladu, by se měl naučit ignorovat své staré myšlenkové vzorce.

Naše myšlenkové vzorce jsou utvářeny tím, co nás rodiče naučili o penězích

Naše mysl je jako počítač, do kterého byly nejdůležitější programy nainstalovány v dětství: vzorce, které jsou v nás ukotveny, vycházejí z našich nejranějších dojmů. Věci, které jsme v dětství opakovaně slyšeli od rodičů o penězích, se natrvalo uložily do naší mysli a formují naše představy, které nakonec určují způsob, jakým později v životě o penězích přemýšlíme.

Výroky jako „Peníze jsou kořenem všeho zla“, „Peníze nerostou na stromech“ nebo „Štěstí si nekoupíš“ se v naší mysli zakoření jako vzor a ovlivňují náš názor na peníze. Vzhledem k tomu, že rodiče nejvíce ovlivňují naše chování v mládí, existují pouze dvě možnosti, jak se s jejich představami o penězích a štěstí vypořádat. Můžeme se s nimi ztotožnit a přijmout je, nebo se můžeme vzbouřit a odmítnout je.

Buď budeme o penězích a bohatství přemýšlet stejně jako naši rodiče, nebo budeme chtít dělat věci radikálně jinak. Samotný odpor však nestačí k tomu, abyste prolomili vzorec.

Lidé, kteří se bouří, jsou totiž často vedeni nesprávnou motivací k dosažení bohatství. Ve skutečnosti nechtějí zbohatnout – chtějí se jen vzbouřit proti svým nemajetným rodičům nebo se cítit nad nimi nadřazeni. Chování, které se naučili od svých rodičů, je stále natolik dominantní, že i když vynaloží velké úsilí a vydělají nějaké peníze, pravděpodobně o ně rychle přijdou, pokud na sobě důkladně nezapracovali a nezměnili svůj interní peněžní vzorec.

Ale ti, kteří se v mládí naučí, že „s penězi je možné všechno“, budou mít vydělávání peněz mnohem snazší, protože motivace být svobodný a nezávislý díky bohatství může být uspokojena i penězi. 

Podvědomě reprodukujeme příjmové strategie svých rodičů

Náš vnitřní postoj k penězům a bohatství není založen pouze na tom, co o penězích slyšíme od rodičů, ale také na jednom konkrétně podmíněném vzorci chování: způsobu, jakým naši rodiče vydělávají peníze a jak s nimi nakládají.

„Takhle to vždycky dělala moje matka“ je platnou odpovědí na otázku, proč řešíte otázky peněz tak, jak je řešíte – ne nepodobnou otázce, proč děláte makarony tak, jak je děláte. Když jste tedy jako dítě požádali matku o peníze a ona vám řekla, abyste požádali otce, ve vašich myslích se zabydlela představa, že muž má na starosti finance a žena s nimi neumí hospodařit.

Nebo pokud naši rodiče prožili například druhou světovou válku nebo hospodářskou krizi, jejich zkušenosti s nedostatkem ovlivní naše vlastní vzorce chování a my si vždy budeme myslet, že peněz nikdy nebude dost.

Zkušenosti, které jsme získali v mládí, jsou zásadní pro naše vlastní první kroky v zacházení s penězi, protože jsme chování svých rodičů přesně nastudovali a uložili si je do podvědomí. A když v mládí začneme vydělávat peníze, napodobujeme příjmové vzorce svých rodičů, aniž bychom si to uvědomovali.

Eker nabízí jako názorný příklad svůj vlastní příběh: Ekerův otec jako stavitel opakovaně vydělával jmění na nákupu a prodeji domů, ale pak celý zisk investoval do nových projektů a vždy skončil na mizině. A Eker sám tuto neustálou jízdu na horské dráze postupně napodoboval ve svých vlastních podnikatelských začátcích – aniž by pochopil příčinu svého neúspěchu.

Člověk je otrokem zvyku, a když se něco naučíme, není snadné se to odnaučit. Z rodičovských myšlenkových struktur se můžeme vymanit až později, a to tak, že si je uvědomíme a vědomě je „vypneme“. 

Než změníte svůj způsob myšlení, proveďte důkladnou osobní analýzu

Pokud nedosahujete vytoužené úrovně bohatství, obvykle to nesouvisí ani tak s vnějšími faktory, jako spíše s nevědomým vnitřním nastavením. Nikdy však není pozdě na jeho změnu.

Prvním krokem k tomu, abyste se stali finančně úspěšnějšími, je uvědomit si, že jste do takového myšlenkového vzorce upadli, a proto se vám nedaří zbohatnout. Jakmile tento vzorec pochopíte, další věcí, kterou musíte udělat, je uvědomit si, odkud pochází: Jaké návyky a vzorce chování jsme se naučili od svých rodičů a jaký měly vliv? Kterými myšlenkovými vzorci se řídíte vy sami? Jak velkého bohatství jste naprogramováni dosáhnout? Které nevědomé strategie používáme, abychom si udrželi vysoký zůstatek na účtu?

Udělejte si přehled o svém vlastním naprogramování tím, že si napíšete, jak vaše vzorce řešily finanční záležitosti a které výroky vašich rodičů jsou zakořeněny ve vaší mysli a ovlivnily vaše chování. Způsobilo u vás neustálé opakování fráze „to si nemůžeme dovolit“ přesvědčení, že si nikdy nic nemůžete dovolit?

Analýza vaší současné finanční situace může být obzvláště poučná, protože vám umožní poznat vaše vlastní naprogramování. Množství peněz na vašem bankovním účtu vám ukáže, kolik peněz jste v danou chvíli přednastaveni vydělávat a zda byste měli více utrácet, nebo šetřit. Úspěch či neúspěch našich investic odhaluje, zda jsme nevědomě nastaveni na zisky nebo ztráty.

Jakmile při sebezkoumání zjistíte, jak jste byli podmíněně nastaveni, stačí si uvědomit, že máte možnost přijmout jiný způsob myšlení a změnit sami sebe – konkrétně přepnutím vypínače ve svém „vnitřním světě“ neboli ve svých myšlenkách a nahrazením starých myšlenkových vzorců novými, zaměřenými na bohatství.  

Prolomení vzorce pomocí nových hlavních zásad a nového chování

Jakkoli by bylo skvělé zbohatnout pouhým čtením knih – tím, že znáte teorii tvorby bohatství nebo slyšíte o tom, co musíte dělat jinak, abyste si nahrabali miliony – bohužel to nestačí. Musíme přepsat staré informace o penězích v našem systému, ne jen uložit nové informace navíc.

Postoje, které jsme si osvojili, nám byly v mládí pravidelně předhazovány. Chceme-li je změnit, musíme najít nové a lepší zásady o penězích a bohatství a zvyknout si je pro sebe říkat jako mantru.

Konkrétně to znamená, že když si budete každý večer nahlas říkat postupy bohatých lidí, tyto se vám pomalu vštípí do mysli a vy začnete svůj konvenční způsob myšlení vyměňovat za milionářský. Příklady chytlavých prohlášení: „Mám milionářskou mysl“ nebo „Moje peníze pro mě tvrdě pracují a vydělávají stále více“.

Samozřejmě, že stávající nastavení lze změnit pouze tehdy, pokud vědomě měníte své chování. Něco nového se můžete skutečně naučit jen tehdy, když to sami uděláte. My lidé jsme otroky zvyků a každý, kdo chce změnit svůj vztah k penězům, musí změnit své zvyky. T. Harv Eker přitom vědomě prolomil vzorec chování, který převzal od svého otce, založil fitness obchod a nepolevil, dokud z něj neudělal úspěšný řetězec a nevydělal miliony.

Také my se musíme naučit chovat se správným způsobem. Řekněme, že jste například v obchodním centru a vidíte kabelku ve slevě. Obvykle byste byli naprogramováni tak, abyste si řekli: „Kup si ji, je to výhodná koupě!“. Ale to je přesně ten okamžik, kdy musíte použít svůj nový program: „Když jsi zadlužená, neměla by sis kupovat nic jiného, než to, co nezbytně potřebuješ.“

Neustálým slovním potvrzováním svých myšlenek a konkrétními opatřeními se můžete postupně odnaučit nesprávným vzorcům myšlení a naučit se chovat jako milionář.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: