Buďte sví

Do What You Are

Paul Tieger, Barbara Barron, Kelly Tieger

Objevte svou profesní dráhu pomocí osobnostní typologie

Buďte sví

3.78

na základě

5319

hodnocení na Goodreads

4.4

na základě

875

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Buďte sví (Do What You Are) je kniha, která vám pomůže najít smysl a radost ve vašem životě, tím, že se zaměří na vaše jedinečné schopnosti a povahu. Autoři nabízejí jednoduchý a přístupný přístup k vnitřnímu poznání a sebeuvědomění, který může vést k naplnění vašich snů a cílů.

Knihu lze přirovnat k mapě, která vám pomůže nalézt správnou cestu ke štěstí. Pokud se vám zdá, že nevíte, co chcete v životě dělat, co vám dělá radost a co vás naplňuje, tento průvodce vám pomůže objevit vaši jedinečnou povahu, silné stránky a zájmy. Díky tomu se budete moci zaměřit na to, co vás opravdu zajímá a co vás bude naplňovat.

Buďte sví je knihou, která přinese inspiraci a motivaci. Budete mít tu správnou motivaci najít to, co je ve vašem životě důležité. Autoři vás přesvědčí, že dělat to, co vás baví a co máte rádi, je klíčem k naplnění vašich snů.

Tato kniha není pouze dalším průvodcem jak být úspěšný, ale je to nástroj, který vám pomůže najít svůj vlastní potenciál a naučit se ho využívat. Buďte sví je o nalezení vlastního smyslu života a naplnění svého potenciálu.

Takže pokud toužíte po tom, aby váš život měl smysl a aby práce vás naplňovala, vezměte si tuhle knihu do ruky a začněte objevovat svou jedinečnost. Buďte sví a najděte vlastní cestu k naplnění svých snů.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak být autentickými a vyjádřit svůj jedinečný potenciál.
  • Zlepšíte své sebevědomí a sebevědoměji budete postupovat ke svým cílům.
  • Získáte praktické tipy, jak efektivně komunikovat a budovat důvěru.
  • Dozvíte se, jak být více produktivní v práci a dosáhnout víc v kratší době.
  • naučíte se, jak si správně rozvrhnout svůj čas a posilovat svou fyzickou a psychickou kondici.

#čtutáty z knihy

"Najděte své silné stránky a využívejte je k tomu, abyste se stali nejlepší verze sebe sama."

"Nemusíte být vším pro každého. Najděte si své místo a buďte v něm nejlepší."

"Nepřestávejte se učit a rozvíjet. Vždy je prostor na zlepšení."

"Buďte sami sebou a nebojte se ukázat svou autenticitu. To je to, co vás odlišuje od ostatních."

"Najděte si práci, která vám dává smysl a naplňuje vás. To je klíč k štěstí a úspěchu."

Paul Tieger, Barbara Barron, Kelly Tieger

Paul Tieger, Barbara Barron a Kelly Tieger jsou spisovatelé a odborníci na osobnostní typy. Jsou spoluautoři knihy Buďte sví, která se stala bestsellerem a pomohla mnoha lidem pochopit své vlastní osobnostní typy a využít je k dosažení úspěchu.

Klíčové myšlenky z knihy

Jaká kariéra je pro vás nejvhodnější

Pokud jste někdy zápolili s nějakou prací, jen abyste si uvědomili, že vaše kolegyně dělá stejnou činnost s naprostou lehkostí a úsměvem na tváři, pak si jste vědomi, jak může vaše osobnost ovlivnit vaši práci. Pravdou je, že žádní dva lidé – dokonce ani jednovaječná dvojčata – nemají stejnou osobnost. Podobně platí, že to, co je pro jednoho člověka příjemné a co považuje za uspokojivou práci, může jiný člověk považovat za únavné.

Dá se také říci, že je mnohem snazší poznat, co neděláte rádi, než naopak. Naštěstí vás znalost vašeho osobnostního typu může nasměrovat k práci, která vás pravděpodobně bude bavit a uchránit vás od práce, kterou budete nenávidět.

Díky výzkumům chování lidí na celém světě máme o různých typech osobností vyhraněnou představu. A přestože žádní dva lidé nejsou stejní, sdílíme určité společné rysy, které se týkají způsobu, jakým komunikujeme se světem, přijímáme nové informace, děláme rozhodnutí a organizujeme svůj život. Chcete-li zjistit, jaký typ osobnosti jste a jaký druh práce by vám nejlépe vyhovoval, čtěte dále.

Proč jste ve své práci nespokojení

Je vám nepříjemné, když se každé ráno musíte vláčet do práce? Připadá vám zvládnutí běžného pracovního dne jako monumentální boj, který se neobejde bez veškerého vašeho úsilí a po kterém se v pět hodin odpoledne cítíte jako bez života? Pak je velká pravděpodobnost, že vaše osobnost není vhodná pro práci, kterou děláte.

Rozlišování různých typů osobnosti není žádnou novinkou. Jde o osvědčený koncept, který má kořeny již ve starověkém Řecku a který v roce 1921 zdokonalil uznávaný psychoanalytik Carl Jung.

Nedlouho poté pracovitá Američanka Katherine Briggsová spolu se svou dcerou Isabel Briggsovou Myersovou tento koncept ještě více rozvinuly. Po letech výzkumu a testování vytvořily ve čtyřicátých letech 20. století Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®), který se opírá o čtyři preferenční škály a zahrnuje 16 různých osobnostních typů, jimž se budeme podrobněji věnovat v dalších kapitolách.

Jak ale tato lekce z historie souvisí s vaší kariérou?

Začněme tím, jak osobnostní typy zdůrazňují skutečnost, že každý člověk má svůj vlastní způsob interakce s okolním světem. Proto bude vaší nejvýhodnější profesní dráhou práce, která vyhovuje vašim preferencím a specifické osobnosti.

Pracovat v zaměstnání, které neodpovídá vašemu osobnostnímu typu, je jako snažit se napsat větu rukou, kterou běžně nepíšete. Jistě, nakonec úkol dokončíte, ale každé písmeno bude pravděpodobně vypadat špatně.

Pravdou je, že práce nemusí být nepříjemnou povinností. Když bude práce vyhovovat vaší osobnosti, budete se do ní těšit, a dokonce se při jejím vykonávání budete cítit plní energie.

Podívejme se Arthura a Julii, kteří pracovali jako poradci pro zprostředkování zaměstnání ve firmě zabývající se náborem zaměstnanců, což byla práce plná konkurence, která vyžadovala desítky telefonátů denně a nesla s sebou mnohá odmítnutí. Arthur byl upovídaný, energický a houževnatý člověk, zatímco Julie byla pomalá, neměla ráda konflikty a raději se soustředila na maličkosti.

Protože Arthur rád přecházel z jednoho rozhovoru do druhého a odmítnutí si nebral osobně, dařilo se mu v této práci dobře, zatímco Julie zanedlouho odešla. To jen dokazuje, jak rozhodující je váš typ osobnosti pro profesní úspěch a uplatnění.

Struktura testu – první část

Jak tedy zjistíte, který z 16 typů osobnosti je vám nejblíže? Jak bylo uvedeno v předchozí části, MBTI® zahrnuje čtyři preferenční škály, jejichž podstatou je rozhodnout, ke kterému ze dvou typů náležíte.

První škála zahrnuje vaše preference ohledně způsobu interakce se světem a je na vás, abyste se rozhodli mezi extroverzí (E) a introverzí (I).

Extroverzi lze popsat tak, že se díváte na svět a ptáte se sami sebe: „Jak jej ovlivňuji?“ Zatímco introverti si kladou otázku: „Jak ovlivňuje mě?“

Společným rysem těch, kteří se přiklonili k extroverzi, je přemýšlení prostřednictvím mluvení. Například extrovertní studenti se často přihlásí dříve, než mají v hlavě plně zformovanou odpověď. Pokud je učitel vyzve, budou přemýšlet nahlas a rozmlouvat, aby se dopracovali k přesvědčivé odpovědi. Introverti naopak mají tendenci svou odpověď v hlavě promýšlet, dokud nedospějí k pevnému závěru. Introverty obvykle nabíjí energií, když mohou strávit nějaký čas o samotě, zatímco extravertům prospívá pobyt s jinými lidmi.

U všech zmíněných charakteristik je třeba si uvědomit, že všichni mají obě tyto vlastnosti, přestože se každý přiklání více k jednomu nebo k druhému pólu. Pokud si nejste jisti, do které kategorie patříte, položte si otázku: „Kdybych měl strávit zbytek života jedním, nebo druhým způsobem, kterému bych dal přednost?“

Další preferenční škála se týká smyslů (S – sensing) a intuice (N – Intuition) a odráží to, jak přijímáte nové informace. 

Smyslovým člověkem je každý, kdo se spoléhá na pět smyslů, tedy hmat, chuť, čich, zrak a sluch, a zabývá se tím, co lze změřit a co se děje tady a teď.

Smysloví lidé důvěřují osobním zkušenostem a jsou dobří ve všímavosti a schopnosti pamatovat si. Intuitivně uvažující lidé důvěřují předtuchám a jsou dobří v získávání vhledu a odhadování budoucích důsledků současné situace.

Zatímco smysloví lidé vidí situaci a zabývají se tím, „co je“, intuitivní člověk se soustředí na to, „co by mohlo být“. Intuitivní lidé kladou důraz na představivost a místo toho, aby se soustředili na očividnou hodnotu informace, budou přemýšlet o tom, jak tuto informaci interpretovat, aby odhalili její skrytý význam.

Jeden z mnoha praktických rozdílů mezi smyslovými a intuitivními lidmi spočívá v tom, jakým způsobem dávají věci dohromady. Smysloví lidé se podívají na hromadu součástek pro svůj nový gril a hledají návod, zatímco intuitivní člověk jej často začne bez přípravy skládat.

Struktura testu – druhá část

V tuto chvíli máte dobrou představu o tom, zda jste extrovert, nebo introvert a zda jste spíše smyslový, nebo intuitivní člověk. Nyní dáme dohromady poslední dva aspekty vašeho osobnostního typu.

Další preferenční škála je založena na dvou stylech rozhodování: myšlení (T – Thinking) a cítění (F – Feeling).

Lidi s převahou myšlení přitahuje logika, objektivita a analytické závěry, které nezohledňují osobní emoce. Lidé s převahou cítění přihlížejí ke svým osobním hodnotám a dělají to, o čem jsou přesvědčeni, že je správné. Zatímco tedy první typ může být kritizován za příliš neosobní rozhodování, empatický a soucitný druhý typ může být považován za příliš emotivního jedince.

Při zvažování, ke kterému typu patříte, mějte na paměti, že společnost má tendenci předurčovat muže k tomu, aby byli spíše prvním typem, a ženy předurčuje spíše k druhému. Proto nepřemýšlejte o tom, co od vás společnost očekává.

Dobrým příkladem je příběh studenta prvního ročníku vysoké školy, který byl přistižen ve svém pokoji na koleji při kouření marihuany. Podle školního řádu měl být každý, kdo bude přistižen při kouření, vyloučen na jeden semestr. Nicméně tento prvák měl vynikající studijní výsledky bez předchozích incidentů a byl mu přidělen pokoj na koleji se dvěma staršími studenty, kteří měli v minulosti problémy. Navíc se zdálo, že se prvák upřímně omlouvá a má velké obavy, jak budou na vyloučení reagovat jeho rodiče.

Děkan školy byl člověk s převahou myšlení a věřil, že pravidla jsou pravidla, takže vyloučení bylo na místě. Ale asistent, který měl na starosti rozhodování o trestu, byl člověk s převahou cítění a domníval se, že podmínka je dostačující. Ve skutečnosti si myslel, že škola udělala chybu, když prvňáka umístila mezi dva problémové studenty, a soudil, že suspendace by mohla nepříznivě poškodit jeho studijní kariéru, která se teprve rozbíhala.

Pokud tedy máte pocit, že děkan měl pravdu, když navrhl trest podle pravidel, jste pravděpodobně člověk s převahou myšlení. Pokud však souhlasíte s tím, aby byly zohledněny i všechny vnější faktory, jste spíše druhý typ.

Závěrečná škála preferencí rozlišuje mezi usuzováním (J – Judging) a vnímáním (P – Perceiving) a odráží to, jak byste chtěli mít svůj život uspořádaný: přísně, nebo volně a spontánně.

Pokud máte rádi důsledný řád a nesnášíte, když věci zůstávají nedořešené, pak jste pravděpodobně spíše usuzující člověk. Pokud však dáváte přednost flexibilitě a máte raději, když jsou vaše možnosti co nejdéle otevřené, pak budete patřit do skupiny vnímavých.

Přemýšlejte o tom tímto způsobem: Byli byste raději, kdyby vaše firma vydávala newsletter každý měsíc bez ohledu na okolnosti, nebo byste preferovali volnost a možnost newsletter odložit, kdykoli nebudete s jeho obsahem spokojeni? První typ by dal přednost jednoznačnému harmonogramu a druhý typ by raději zůstal flexibilní.

Žádný typ není nadřazený

Nyní je čas spojit všechny vaše volby dohromady a zjistit váš typ osobnosti. Vedle každé volby bylo písmeno, takže váš typ by měl vypadat nějak takto: například INFP pro vnímavého intuitivního introverta s převahou cítění. Celkem existuje 16 možných typů, které vám mohou pomoci lépe si uvědomit své potenciální silné stránky a nástrahy, pokud jde o hledání uspokojivé kariéry.

Například ENFJ neboli usuzující intuitivní extrovert s převahou cítění je obvykle tím, koho byste nazvali člověkem, který umí jednat s lidmi, protože jednou z jeho největších zájmů je blaho druhých a navazování pevných vztahů. Díky tomu se dobře hodí na vedoucí pozice, protože tito lidé jsou zpravidla také charismatičtí a dobří ve vyjednávání. Mohou se ale také příliš zaplést do problémů, které za jejich čas a úsilí nestojí.

ISFP neboli vnímavý smyslový introvert s převahou cítění bývá trpělivý, starostlivý, jemný a přizpůsobivý a má jen malou potřebu ovládat a kontrolovat. To z něj činí efektivního a loajálního týmového hráče, ale také člověka náchylného ke špatnému snášení konfliktů a sporů, protože jeho nepřímý způsob vyjadřování může být často špatně pochopen.

INTJ neboli usuzující intuitivní introvert s převahou myšlení může být geniální perfekcionista s touhou po samostatnosti, plně si jistý svými plány a nápady, které mohou být vizionářské a hlubokomyslné. INTJ jako se zpravidla nezabývá kritikou a je schopen vynikajícího soustředění, energie a odhodlání. Může však také klást příliš vysoké nároky a být tak sebejistý, že přehlédne nedostatky ve svých nápadech a opomene vyslechnout si druhý názor.

Jak vidíte, každý typ osobnosti má své silné i slabé stránky. Některé kultury mají bohužel tendenci prosazovat společenské zaměření extrovertů jako něco lepšího než vnitřní zaměření introvertů. Lidé tak předpokládají, že extroverti mají větší šanci na úspěch, ale to je nesmysl.

Pravdou je, že žádný typ nemá v životě výhodu oproti jinému. Například ESTP neboli vnímavý smyslový extrovert s převahou myšlení je obvykle zaměřený na akci a je skvělý ve vyjednávání a řešení problémů, ale může být také příliš zaměřený na tady a teď, a proto nemusí umět správně plánovat budoucnost.

Naproti tomu lidé typu ENTP mají tendenci vynikat v plánování dopředu a strategickém myšlení, ale mohou být také příliš flexibilní a mohou odmítat brát na sebe závazky. Navíc dokážou jednat tak rychle, že přitom neberou v úvahu rady svého okolí nebo zcela nezohledňují pocity druhých.

Nepodléhejte proto mylnému přesvědčení, že jeden typ vám poskytne výhodu oproti druhému.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: