Buďte sví

Do What You Are

Paul Tieger, Barbara Barron, Kelly Tieger

Objevte svou profesní dráhu pomocí osobnostní typologie

Buďte sví

3.78

na základě

5319

hodnocení na Goodreads

4.4

na základě

875

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Buďte sví (Do What You Are) je kniha, která vám pomůže najít smysl a radost ve vašem životě, tím, že se zaměří na vaše jedinečné schopnosti a povahu. Autoři nabízejí jednoduchý a přístupný přístup k vnitřnímu poznání a sebeuvědomění, který může vést k naplnění vašich snů a cílů.

Knihu lze přirovnat k mapě, která vám pomůže nalézt správnou cestu ke štěstí. Pokud se vám zdá, že nevíte, co chcete v životě dělat, co vám dělá radost a co vás naplňuje, tento průvodce vám pomůže objevit vaši jedinečnou povahu, silné stránky a zájmy. Díky tomu se budete moci zaměřit na to, co vás opravdu zajímá a co vás bude naplňovat.

Buďte sví je knihou, která přinese inspiraci a motivaci. Budete mít tu správnou motivaci najít to, co je ve vašem životě důležité. Autoři vás přesvědčí, že dělat to, co vás baví a co máte rádi, je klíčem k naplnění vašich snů.

Tato kniha není pouze dalším průvodcem jak být úspěšný, ale je to nástroj, který vám pomůže najít svůj vlastní potenciál a naučit se ho využívat. Buďte sví je o nalezení vlastního smyslu života a naplnění svého potenciálu.

Takže pokud toužíte po tom, aby váš život měl smysl a aby práce vás naplňovala, vezměte si tuhle knihu do ruky a začněte objevovat svou jedinečnost. Buďte sví a najděte vlastní cestu k naplnění svých snů.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak být autentickými a vyjádřit svůj jedinečný potenciál.
  • Zlepšíte své sebevědomí a sebevědoměji budete postupovat ke svým cílům.
  • Získáte praktické tipy, jak efektivně komunikovat a budovat důvěru.
  • Dozvíte se, jak být více produktivní v práci a dosáhnout víc v kratší době.
  • naučíte se, jak si správně rozvrhnout svůj čas a posilovat svou fyzickou a psychickou kondici.

#čtutáty z knihy

"Najděte své silné stránky a využívejte je k tomu, abyste se stali nejlepší verze sebe sama."

"Nemusíte být vším pro každého. Najděte si své místo a buďte v něm nejlepší."

"Nepřestávejte se učit a rozvíjet. Vždy je prostor na zlepšení."

"Buďte sami sebou a nebojte se ukázat svou autenticitu. To je to, co vás odlišuje od ostatních."

"Najděte si práci, která vám dává smysl a naplňuje vás. To je klíč k štěstí a úspěchu."

Paul Tieger, Barbara Barron, Kelly Tieger

Paul Tieger, Barbara Barron a Kelly Tieger jsou spisovatelé a odborníci na osobnostní typy. Jsou spoluautoři knihy Buďte sví, která se stala bestsellerem a pomohla mnoha lidem pochopit své vlastní osobnostní typy a využít je k dosažení úspěchu.

Klíčové myšlenky z knihy

Jaká kariéra je pro vás nejvhodnější

Pokud jste někdy zápolili s nějakou prací, jen abyste si uvědomili, že vaše kolegyně dělá stejnou činnost s naprostou lehkostí a úsměvem na tváři, pak si jste vědomi, jak může vaše osobnost ovlivnit vaši práci. Pravdou je, že žádní dva lidé – dokonce ani jednovaječná dvojčata – nemají stejnou osobnost. Podobně platí, že to, co je pro jednoho člověka příjemné a co považuje za uspokojivou práci, může jiný člověk považovat za únavné.

Dá se také říci, že je mnohem snazší poznat, co neděláte rádi, než naopak. Naštěstí vás znalost vašeho osobnostního typu může nasměrovat k práci, která vás pravděpodobně bude bavit a uchránit vás od práce, kterou budete nenávidět.

Díky výzkumům chování lidí na celém světě máme o různých typech osobností vyhraněnou představu. A přestože žádní dva lidé nejsou stejní, sdílíme určité společné rysy, které se týkají způsobu, jakým komunikujeme se světem, přijímáme nové informace, děláme rozhodnutí a organizujeme svůj život. Chcete-li zjistit, jaký typ osobnosti jste a jaký druh práce by vám nejlépe vyhovoval, čtěte dále.

Proč jste ve své práci nespokojení

Je vám nepříjemné, když se každé ráno musíte vláčet do práce? Připadá vám zvládnutí běžného pracovního dne jako monumentální boj, který se neobejde bez veškerého vašeho úsilí a po kterém se v pět hodin odpoledne cítíte jako bez života? Pak je velká pravděpodobnost, že vaše osobnost není vhodná pro práci, kterou děláte.

Rozlišování různých typů osobnosti není žádnou novinkou. Jde o osvědčený koncept, který má kořeny již ve starověkém Řecku a který v roce 1921 zdokonalil uznávaný psychoanalytik Carl Jung.

Nedlouho poté pracovitá Američanka Katherine Briggsová spolu se svou dcerou Isabel Briggsovou Myersovou tento koncept ještě více rozvinuly. Po letech výzkumu a testování vytvořily ve čtyřicátých letech 20. století Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®), který se opírá o čtyři preferenční škály a zahrnuje 16 různých osobnostních typů, jimž se budeme podrobněji věnovat v dalších kapitolách.

Jak ale tato lekce z historie souvisí s vaší kariérou?

Začněme tím, jak osobnostní typy zdůrazňují skutečnost, že každý člověk má svůj vlastní způsob interakce s okolním světem. Proto bude vaší nejvýhodnější profesní dráhou práce, která vyhovuje vašim preferencím a specifické osobnosti.

Pracovat v zaměstnání, které neodpovídá vašemu osobnostnímu typu, je jako snažit se napsat větu rukou, kterou běžně nepíšete. Jistě, nakonec úkol dokončíte, ale každé písmeno bude pravděpodobně vypadat špatně.

Pravdou je, že práce nemusí být nepříjemnou povinností. Když bude práce vyhovovat vaší osobnosti, budete se do ní těšit, a dokonce se při jejím vykonávání budete cítit plní energie.

Podívejme se Arthura a Julii, kteří pracovali jako poradci pro zprostředkování zaměstnání ve firmě zabývající se náborem zaměstnanců, což byla práce plná konkurence, která vyžadovala desítky telefonátů denně a nesla s sebou mnohá odmítnutí. Arthur byl upovídaný, energický a houževnatý člověk, zatímco Julie byla pomalá, neměla ráda konflikty a raději se soustředila na maličkosti.

Protože Arthur rád přecházel z jednoho rozhovoru do druhého a odmítnutí si nebral osobně, dařilo se mu v této práci dobře, zatímco Julie zanedlouho odešla. To jen dokazuje, jak rozhodující je váš typ osobnosti pro profesní úspěch a uplatnění.

Struktura testu – první část

Jak tedy zjistíte, který z 16 typů osobnosti je vám nejblíže? Jak bylo uvedeno v předchozí části, MBTI® zahrnuje čtyři preferenční škály, jejichž podstatou je rozhodnout, ke kterému ze dvou typů náležíte.

První škála zahrnuje vaše preference ohledně způsobu interakce se světem a je na vás, abyste se rozhodli mezi extroverzí (E) a introverzí (I).

Extroverzi lze popsat tak, že se díváte na svět a ptáte se sami sebe: „Jak jej ovlivňuji?“ Zatímco introverti si kladou otázku: „Jak ovlivňuje mě?“

Společným rysem těch, kteří se přiklonili k extroverzi, je přemýšlení prostřednictvím mluvení. Například extrovertní studenti se často přihlásí dříve, než mají v hlavě plně zformovanou odpověď. Pokud je učitel vyzve, budou přemýšlet nahlas a rozmlouvat, aby se dopracovali k přesvědčivé odpovědi. Introverti naopak mají tendenci svou odpověď v hlavě promýšlet, dokud nedospějí k pevnému závěru. Introverty obvykle nabíjí energií, když mohou strávit nějaký čas o samotě, zatímco extravertům prospívá pobyt s jinými lidmi.

U všech zmíněných charakteristik je třeba si uvědomit, že všichni mají obě tyto vlastnosti, přestože se každý přiklání více k jednomu nebo k druhému pólu. Pokud si nejste jisti, do které kategorie patříte, položte si otázku: „Kdybych měl strávit zbytek života jedním, nebo druhým způsobem, kterému bych dal přednost?“

Další preferenční škála se týká smyslů (S – sensing) a intuice (N – Intuition) a odráží to, jak přijímáte nové informace. 

Smyslovým člověkem je každý, kdo se spoléhá na pět smyslů, tedy hmat, chuť, čich, zrak a sluch, a zabývá se tím, co lze změřit a co se děje tady a teď.

Smysloví lidé důvěřují osobním zkušenostem a jsou dobří ve všímavosti a schopnosti pamatovat si. Intuitivně uvažující lidé důvěřují předtuchám a jsou dobří v získávání vhledu a odhadování budoucích důsledků současné situace.

Zatímco smysloví lidé vidí situaci a zabývají se tím, „co je“, intuitivní člověk se soustředí na to, „co by mohlo být“. Intuitivní lidé kladou důraz na představivost a místo toho, aby se soustředili na očividnou hodnotu informace, budou přemýšlet o tom, jak tuto informaci interpretovat, aby odhalili její skrytý význam.

Jeden z mnoha praktických rozdílů mezi smyslovými a intuitivními lidmi spočívá v tom, jakým způsobem dávají věci dohromady. Smysloví lidé se podívají na hromadu součástek pro svůj nový gril a hledají návod, zatímco intuitivní člověk jej často začne bez přípravy skládat.

Struktura testu – druhá část

V tuto chvíli máte dobrou představu o tom, zda jste extrovert, nebo introvert a zda jste spíše smyslový, nebo intuitivní člověk. Nyní dáme dohromady poslední dva aspekty vašeho osobnostního typu.

Další preferenční škála je založena na dvou stylech rozhodování: myšlení (T – Thinking) a cítění (F – Feeling).

Lidi s převahou myšlení přitahuje logika, objektivita a analytické závěry, které nezohledňují osobní emoce. Lidé s převahou cítění přihlížejí ke svým osobním hodnotám a dělají to, o čem jsou přesvědčeni, že je správné. Zatímco tedy první typ může být kritizován za příliš neosobní rozhodování, empatický a soucitný druhý typ může být považován za příliš emotivního jedince.

Při zvažování, ke kterému typu patříte, mějte na paměti, že společnost má tendenci předurčovat muže k tomu, aby byli spíše prvním typem, a ženy předurčuje spíše k druhému. Proto nepřemýšlejte o tom, co od vás společnost očekává.

Dobrým příkladem je příběh studenta prvního ročníku vysoké školy, který byl přistižen ve svém pokoji na koleji při kouření marihuany. Podle školního řádu měl být každý, kdo bude přistižen při kouření, vyloučen na jeden semestr. Nicméně tento prvák měl vynikající studijní výsledky bez předchozích incidentů a byl mu přidělen pokoj na koleji se dvěma staršími studenty, kteří měli v minulosti problémy. Navíc se zdálo, že se prvák upřímně omlouvá a má velké obavy, jak budou na vyloučení reagovat jeho rodiče.

Děkan školy byl člověk s převahou myšlení a věřil, že pravidla jsou pravidla, takže vyloučení bylo na místě. Ale asistent, který měl na starosti rozhodování o trestu, byl člověk s převahou cítění a domníval se, že podmínka je dostačující. Ve skutečnosti si myslel, že škola udělala chybu, když prvňáka umístila mezi dva problémové studenty, a soudil, že suspendace by mohla nepříznivě poškodit jeho studijní kariéru, která se teprve rozbíhala.

Pokud tedy máte pocit, že děkan měl pravdu, když navrhl trest podle pravidel, jste pravděpodobně člověk s převahou myšlení. Pokud však souhlasíte s tím, aby byly zohledněny i všechny vnější faktory, jste spíše druhý typ.

Závěrečná škála preferencí rozlišuje mezi usuzováním (J – Judging) a vnímáním (P – Perceiving) a odráží to, jak byste chtěli mít svůj život uspořádaný: přísně, nebo volně a spontánně.

Pokud máte rádi důsledný řád a nesnášíte, když věci zůstávají nedořešené, pak jste pravděpodobně spíše usuzující člověk. Pokud však dáváte přednost flexibilitě a máte raději, když jsou vaše možnosti co nejdéle otevřené, pak budete patřit do skupiny vnímavých.

Přemýšlejte o tom tímto způsobem: Byli byste raději, kdyby vaše firma vydávala newsletter každý měsíc bez ohledu na okolnosti, nebo byste preferovali volnost a možnost newsletter odložit, kdykoli nebudete s jeho obsahem spokojeni? První typ by dal přednost jednoznačnému harmonogramu a druhý typ by raději zůstal flexibilní.

Žádný typ není nadřazený

Nyní je čas spojit všechny vaše volby dohromady a zjistit váš typ osobnosti. Vedle každé volby bylo písmeno, takže váš typ by měl vypadat nějak takto: například INFP pro vnímavého intuitivního introverta s převahou cítění. Celkem existuje 16 možných typů, které vám mohou pomoci lépe si uvědomit své potenciální silné stránky a nástrahy, pokud jde o hledání uspokojivé kariéry.

Například ENFJ neboli usuzující intuitivní extrovert s převahou cítění je obvykle tím, koho byste nazvali člověkem, který umí jednat s lidmi, protože jednou z jeho největších zájmů je blaho druhých a navazování pevných vztahů. Díky tomu se dobře hodí na vedoucí pozice, protože tito lidé jsou zpravidla také charismatičtí a dobří ve vyjednávání. Mohou se ale také příliš zaplést do problémů, které za jejich čas a úsilí nestojí.

ISFP neboli vnímavý smyslový introvert s převahou cítění bývá trpělivý, starostlivý, jemný a přizpůsobivý a má jen malou potřebu ovládat a kontrolovat. To z něj činí efektivního a loajálního týmového hráče, ale také člověka náchylného ke špatnému snášení konfliktů a sporů, protože jeho nepřímý způsob vyjadřování může být často špatně pochopen.

INTJ neboli usuzující intuitivní introvert s převahou myšlení může být geniální perfekcionista s touhou po samostatnosti, plně si jistý svými plány a nápady, které mohou být vizionářské a hlubokomyslné. INTJ jako se zpravidla nezabývá kritikou a je schopen vynikajícího soustředění, energie a odhodlání. Může však také klást příliš vysoké nároky a být tak sebejistý, že přehlédne nedostatky ve svých nápadech a opomene vyslechnout si druhý názor.

Jak vidíte, každý typ osobnosti má své silné i slabé stránky. Některé kultury mají bohužel tendenci prosazovat společenské zaměření extrovertů jako něco lepšího než vnitřní zaměření introvertů. Lidé tak předpokládají, že extroverti mají větší šanci na úspěch, ale to je nesmysl.

Pravdou je, že žádný typ nemá v životě výhodu oproti jinému. Například ESTP neboli vnímavý smyslový extrovert s převahou myšlení je obvykle zaměřený na akci a je skvělý ve vyjednávání a řešení problémů, ale může být také příliš zaměřený na tady a teď, a proto nemusí umět správně plánovat budoucnost.

Naproti tomu lidé typu ENTP mají tendenci vynikat v plánování dopředu a strategickém myšlení, ale mohou být také příliš flexibilní a mohou odmítat brát na sebe závazky. Navíc dokážou jednat tak rychle, že přitom neberou v úvahu rady svého okolí nebo zcela nezohledňují pocity druhých.

Nepodléhejte proto mylnému přesvědčení, že jeden typ vám poskytne výhodu oproti druhému.

Hráči a strážci

Samozřejmě, že žádní dva lidé nejsou úplně stejní, ale obecně mohou mít lidé se stejným typem osobnosti, nebo dokonce jen se dvěma či třemi stejnými preferencemi, mnoho společného – zejména pokud jde o práci. Ačkoli tedy existuje 16 osobnostních typů, ti, kteří sdílejí specifické preference, spadají do jednoho ze čtyř temperamentů.

První temperament zahrnuje strážce, což jsou lidé s písmeny S a J v osobnostním typu. Někteří z nich budou extroverti a někteří introverti, takže mezi nimi budou značné rozdíly. Temperamenty si můžete představit třeba jako nástrojové sekce v orchestru – mezi nástroji ve smyčcové sekci najdete spoustu rozdílů, ale i mezi nimi existuje základní spojitost.

Heslo pro strážce je:„Brzy spát, brzy vstávat“, protože žijí z pořádku, stability a konformity. Strážci jsou spolehlivě důslední a dotáhnou do konce jakýkoli úkol, který dostanou. Neumí se však měnit nebo přizpůsobovat novému způsobu práce a mají tendenci vyhýbat se dlouhodobému uvažování.

Vzhledem k jejich zálibě v pořádku není překvapením, že přibližně 50 % policistů jsou strážci. Obecně se tento temperament dobře hodí pro práci v organizačních strukturách s jasnými operačními postupy, očekáváními a velením. Čím méně zmatků, tím lépe.

Další v pořadí jsou hráči. To jsou typy které mají společné S a P. Heslem tohoto temperamentu by mohlo být: „Jez, pij a vesel se,“ protože jsou to lidé společenští, impulzivní, vyhledávající dobrodružství.

Hráči chtějí ve světě něco změnit, vynikají odvahou, vynalézavostí, schopností improvizovat přizpůsobovat se a riskovat. Mají také tendenci dobře zacházet s nástroji a pomůckami.

Co se týče nástrah, mohou být hráči natolik impulzivní, že sklouznou do nezodpovědného nebo dětinského chování. Nebývají tak dobří v rozeznávání vzorců a vytváření souvislostí.

Není náhodou, že se hráči hodně objevují také u orgánů činných v trestním řízení, ovšem pro ně je právě ta vzrušující nepředvídatelnost důvodem, proč se chtějí stát policisty, hasiči nebo záchranáři. Vynikají v těchto i jiných profesích, které nabízejí rozmanitost, samostatnost a nepředvídatelnost.

Idealisté a racionálové

Idealisté mají v osobnostních typech společné N a F.

Heslem této skupiny je: „Být věrný sám sobě“, protože idealistům jde především o osobní růst, získávání vědomostí a hledání uspokojení v autenticitě a integritě. Idealisty přitahuje smysluplná práce, která zkoumá nové možnosti a často se zabývá filozofickými nebo duchovními aspekty života.

K silným stránkám idealistů patří vnímavost a vstřícnost vůči všem typům lidí, schopnost probudit v druhých to nejlepší a talent nacházet tvůrčí řešení. Jejich nevýhodou může být náladovost, přehnaná emocionalita, špatné zvládání kritiky a disciplíny a samozřejmě také přílišný idealismus a nedostatečná praktičnost.

Pokud jste idealisté a hledáte práci, je lepší se vyhýbat konkurenčnímu prostředí a raději si najít takové, které je demokratické a harmonické. Idealisté mají tendenci nacházet naplnění v umělecky zaměřených profesích a činnostech, které pomáhají lidem, jako jsou vyučování, poradenství, konzultace, personalistika a práce s veřejností.

V neposlední řadě jsou tu racionálové, kteří sdílejí preference N a T. Jejich heslem je: „Být nejlepší vždy a ve všem“, protože rádi vidí ve všem velké možnosti a jsou nositeli změn, díky nimž se tato zlepšení uskutečňují.

Mezi silné stránky racionálů patří plánování a navrhování inovativních řešení, sebejistota a chytrost a rozpoznávání složitých vzorců a trendů. Mezi úskalí, na která je třeba si dát pozor, patří arogance, nerespektování autorit, přílišná náročnost, kterou ostatní těžko chápou, a nezájem o drobné detaily i pocity druhých.

Ideální práce pro racionalistu bude náročná a zajímavá po odborné stránce s dostatečnou mírou samostatnosti. Daří se jim spíše na pozicích vyššího managementu a v oborech, jako je věda, technika, medicína, právo, nebo v univerzitním prostředí, kde jsou obklopeni schopnými kolegy.

Je užitečné si uvědomit, že navzdory rozdílům mezi čtyřmi temperamenty se často spojují a dosahují harmonické rovnováhy.

Vzpomeňte si, co všechno je potřeba k udržení chodu velké organizace, jako je nemocnice. Finanční oddělení potřebuje vysoce organizovaného člověka, jako je strážce. Oddělení marketingu a plánování potřebuje člověka, jako je racionalista, který myslí na budoucnost. Personální oddělení potřebuje idealistu, který podporuje osobní rozvoj. A provozní ředitel bude pravděpodobně hráč, člověk, který se soustředí na tady a teď a je vždy připraven zasáhnout.

Poznejte svou dominantní funkci a najděte uspokojivou práci

Je skvělé znát svůj typ osobnosti, ale to je jen začátek. U každého typu osobnosti najdete dominantní funkci, neboli nejsilnější aspekt vaší osobnosti, a pomocnou funkci, jakož i třetí a čtvrtou funkci, které mají na váš každodenní život menší vliv.

Vyplatí se uvědomit si svou dominantní funkci, protože když ji budete používat v práci, bude to pro vás snadné a příjemné. Jinými slovy, je to jako uvědomovat si svůj přirozený talent.

Pokud je váš typ osobnosti ISTJ, ISFJ, ESTP nebo ESFP jste dominantně smyslový člověk, což znamená, že pravděpodobně dáváte přednost chladným, tvrdým faktům – čím konkrétnější, tím lepší. Pravděpodobně máte také paměť, kterou vám mohou závidět vaši přátelé. Tito lidé často zazáří, když mají možnost shromažďovat fakta, analyzovat je a využívat. Možná by vaše vysněné zaměstnání byla pozice vědce?

Pokud je váš typ INFJ, INTJ, ENFP nebo ENTP, jste dominantně intuitivní člověk, takže se spíše než na fakta zaměřujete na důsledky – na všechny významy pod povrchem. Pravděpodobně máte také silné tvůrčí sklony a budete ve svém živlu, pokud budete moci uplatnit svou představivost nebo originalitu. Přemýšleli jste o práci v reklamě?

Pokud jste ISFP, INFP, ESFJ nebo ENFJ, znamená to, že jste člověk s dominantní převahou cítění, což naznačuje, že byste se dobře uplatnili v práci, která odráží vaše osobní hodnoty. Společnými charakteristikami jsou zde soucit, loajalita a empatie, takže spokojenost vám spíše přináší práce, která je pro vás osobní a zaměřuje se na lidské prožitky – mohli byste se stát obhájci lidí v nouzi.

A konečně, ISTP, INTP, ESTJ a ENTJ představují lidi s dominantní převahou myšlení, což znamená, že se pravděpodobně dokážete skvěle prosadit v citlivých věcech a dělat přísně logická rozhodnutí. Odměnou vám bude jakákoli situace, která vyžaduje obtížná rozhodnutí, a proto jsou z dominantních myslitelů skvělí právníci.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Vaše profesní dráha a věk

Bohužel existuje více než jedna cesta, jak skončit s neuspokojivou kariérou. Kvůli očekáváním, která na vás byla kladena od útlého věku, jste mohli být tlačeni do oblasti, o kterou jste neměli zájem. Mnoho lidí se však nakonec vydá špatnou cestou, protože většina tradičních oborů vzdělání nás staví do pozice, kdy si vybíráme povolání, i když jsme sotva dospěli.

Naše schopnosti a dovednosti se neustále vyvíjejí a mění, a abychom si vytvořili všestrannou osobnost a zůstali spokojení, měli bychom si naplánovat kariéru, která se bude měnit spolu s námi.

Proberme od začátku, jak takový vývoj probíhá.

Prvních šest let vašeho života se postupně začíná vyvíjet váš osobnostní typ a mezi šestým a dvanáctým rokem se do popředí dostává vaše dominantní funkce. Pokud jste člověk s dominantní převahou cítění, začnete projevovat silný smysl pro empatii, případně pokud jste člověk s dominantní převahou myšlení, může být prvotním znakem to, že se dokážete logicky vymluvit, pokud nastane problém.

Od 12 do 25 let se jasněji projeví vaše pomocná funkce neboli sekundární dovednost. Pokud jste ISTJ nebo ESTP, znamená to, že budete dominantně smyslovým člověkem a sekundárně člověk s převahou myšlení takže si začnete všímat, že jste nejen skvělí ve shromažďování a analyzování informací, ale také docela dobří v rozhodování. Během této doby se objeví i vaše třetí a čtvrtá funkce, i když ještě nemusí být tak snadno rozpoznatelné.

Mezi 25. a 50. rokem se vaše třetí funkce neboli třetí nejsilnější dovednost či zájem skutečně rozvine. K tomu často dochází po vašich čtyřicátých narozeninách a může se to shodovat se standardní krizí středního věku – když pocítíte silnou touhu změnit povolání. Koneckonců pokud jste se 20 let věnovali stejné dovednosti nebo zájmu, je přirozené, že pocítíte touhu změnit priority. Chcete se věnovat nějakému dalšímu zájmu, ať už v tom hraje roli vaše sekundární, třetí nebo dokonce čtvrtá funkce, která se často rozvíjí po padesátce.

Ať už k tomuto posunu zájmů dojde v jakémkoli věku, nemusí to vždy vést ke změně kariéry – často to může vést k objevení nového koníčku – ale je moudré si uvědomit tyto změny a pochopit, proč k nim dochází.

Hledání zaměstnání

Ideální kariéra je taková, která spojuje dva aspekty: to, v čem jste dobří, a to, co vás zajímá. A jediným způsobem, jak spojit své silné stránky s hodnotami a zájmy, je mít takové sebevědomí, které získáte se znalostí vašeho osobnostního typu a všeho, co s ním souvisí.

Samozřejmě je jen malá pravděpodobnost, že vám někdo jen tak z ničeho nic napíše e-mail s nabídkou práce vašich snů. Místo toho budete muset udělat to, co vám může připadat jako práce sama o sobě: hledat práci. Efektivní hledání spojuje vše, co můžete získat díky znalosti svého osobnostního typu.

Prvním krokem je samozřejmě znalost vašeho konkrétního čtyřpísmenného osobnostního typu, s nímž přicházejí vaše potenciální silné a slabé stránky, stejně jako vaše dominantní funkce a seznam pracovních míst.

Dalším krokem je vzít tyto informace a zvážit, co je pro vás nejdůležitější. Pokud jste ENFP budete pravděpodobně chtít náročnou a různorodou práci, která vám umožní poznávat nové lidi, učit se novým dovednostem a dostávat odměnu za svou představivost.

Když se vám to podaří skloubit s vašimi zájmy, můžete se podívat na nabízená kreativní zaměstnání a zjistíte, že novinář, umělecký ředitel a kostýmní výtvarník jsou jen některé z možností. Nebo vás vaše zájmy vedou spíše k pracovním pozicím v oblasti marketingu, jako je specialista pro styk s veřejností nebo analytik trhu. Pokud vás více zajímá vzdělávání nebo poradenství, najděte si pracovní nabídky jako rehabilitační poradce, speciální pedagog, sociální pracovník nebo antropolog.

Vaším úkolem je vybrat si ty, které se vám líbí nejvíce, a soustředit se na pět nejlepších. Možná si položíte otázku: „Kdyby nešlo o peníze, které zaměstnání bych s radostí vykonával?“

Až budete mít svůj seznam, následuje další krok: sepište si všechny způsoby, jak by se vaše dovednosti a silné stránky v těchto profesích uplatnily. Tak budete připraveni vysvětlit, proč jste vhodným kandidátem. Můžete také uvést příklady efektivního využití těchto silných stránek a dovedností z minulosti spolu s případy, při kterých se vyskytly překážky, abyste potenciálnímu zaměstnavateli ukázali, že znáte i své slabší stránky.

Dále si udělejte rešerši vaší potenciální práce. Najděte si někoho, kdo ji v současné době vykonává, a zjistěte, zda vám může říci, jaká tato práce skutečně je. Někdy zjistíte, že to, co jste považovali za svou vysněnou práci, nemusí být nakonec tak lákavé.

Začněte vykonávat skutečně naplňující a uspokojující práci

S rostoucími náklady na zdravotní péči a průměrnou délkou života se dnes starší lidé věnují své kariéře delší dobu. Ve skutečnosti 40 % Američanů plánuje „pracovat dokud nepadnou“.

Ať už chcete pracovat i po dosažení důchodového věku, nebo jen hledáte nový začátek, nikdy není pozdě najít si novou práci, která bude lépe vyhovovat vaší osobnosti.

Když začnete novou kariéru v pozdním věku, tak ji můžete nazvat „přídavnou“. Očekává se, že mnoho lidí z období Baby Boom narozených v letech 1946-1964 takovou kariéru bude mít. Získání povědomí o vašem osobnostním typu a dominantní funkci vám jistě pomůže, aby vaše přídavná kariéra byla tou nejlepší.

Bez ohledu na váš věk může změna kariéry váš život osvěžit, když začnete dělat to, k čemu jste předurčeni.

Například Jay byl strážce, který na vysoké škole studoval státní správu a poté, na začátku své kariéry, pracoval jako novinář a PR konzultant. Titul MBA získal při práci finančního analytika, ale nakonec se zapojil do rodinného podniku, který se zabýval výrobou dílů pro průmyslové šicí stroje. Jay se stal prezidentem společnosti, ale nebyl z toho příliš nadšený.

Během práce pro rodinný podnik začal Jay bokem trénovat sport a bavilo ho to natolik, že se ve 46 letech rozhodl začít s učitelskou kariérou. Jay nyní učí středoškoláky společenské vědy a dějepis, a přestože mu tato změna přinesla určité problémy, lituje, že se do toho nepustil dříve.

To, že je Jay ISTJ, znamená, že je dominantně smyslovým člověkem, a tak není divu, že rád učí dějepis, protože je plný faktů a detailů, o které se může se svými studenty podělit. Strážci jako Jay také chtějí věřit v poslání toho, co dělají, a vidět jasné výsledky svého úsilí. Po letech strávených ve světě podnikání je tak Jay nyní ve svém živlu, díky čemuž může na svých studentech každý den vidět přínos svého úsilí.

Ať už tedy míříte na vysokou školu, nebo stojíte před důchodovým věkem, poznatky o vaší osobnosti vám mohou prospět.

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.