Bohatý táta, chudý táta

Rich Dad Poor Dad

Robert Kiyosaki

Co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne

Bohatý táta, chudý táta

4.12

na základě

539461

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

79267

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Každý by měl chodit do školy, mít dobré známky a pak si najít dobrou práci, ne? Omyl! Alespoň pokud je vaším cílem finanční nezávislost. Náš vzdělávací systém je hlavní příčinou toho, proč se tolik lidí potýká s finančními problémy. Školy učí lidi, jak pracovat pro peníze, ale neučí je, jak mohou peníze pracovat pro ně. Tento nedostatek finančních dovedností vyučovaných ve škole znamená, že ani vysoce vzdělaní lidé většinou nevědí, jak s penězi zacházet. Výsledkem je, že většina lidí uvízne v práci, aby zaplatila účty, a celý život se honí za výplatou.

K tomuto smutnému závěru dospívá Robert Kiyosaki ve svém bestselleru Bohatý táta, chudý táta. Naštěstí nabízí i cestu ven. Způsob, jak se dostat dopředu. Základní problém práce pro peníze spočívá v tom, že práce je krátkodobým řešením dlouhodobého problému. Lidé věří, že když dostanou přidáno nebo získají novou práci, budou mít konečně dost. Pokud však nevíte, jak peníze fungují, nikdy jich nemůžete mít dost. Peníze samy o sobě nic nevyřeší, dokonce většinu lidí přivedou do dalších dluhů.

Proč bohatí bohatnou a chudí chudnou? Proč vzdělaná střední třída dělá úspěšnou kariéru, a přesto se potýká s finančními závazky? V knize Bohatý táta, chudý táta se Robert Kiyosaki dělí o to, co se naučil o bohatství od svého "bohatého táty" a "chudého táty", o tajemství, která oddělují bohaté od chudých a střední třídy, a o to, jak to můžeme použít pro růst svého bohatství.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak rozdílný přístup ke finančnímu světu může mít obrovský dopad na vaše zdraví, rodinu a svobodu.
  • Získáte nový pohled na peníze a finanční gramotnost, který vám pomůže efektivněji hospodařit s vašimi finančními prostředky.
  • Naučíte se, jak využít své finance k dosažení svých snů a cílů a nevzdávat se jich kvůli penězům.
  • Získáte inspiraci z reálných příkladů úspěšných lidí, kteří se nevzdali a dokázali změnit svůj finanční osud.
  • Pochopíte, jak může být vzdělání a sebepoznání klíčem k finanční nezávislosti a úspěchu.

#čtutáty z knihy

"Bohatí lidé se zaměřují na příležitosti, chudí lidé se zaměřují na problémy."
"Bohatí lidé se učí a rostou stále dál, chudí lidé si myslí, že už vědí všechno."
"Bohatí lidé využívají peníze k tomu, aby si vytvářeli pasivní příjmy, chudí lidé si myslí, že musí pracovat tvrdě až do důchodu."
"Bohatí lidé se nebojí riskovat, chudí lidé se bojí ztratit."
"Bohatí lidé si uvědomují, že peníze jsou jen nástrojem, chudí lidé si myslí, že peníze jsou cílem."

Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki je americký podnikatel, investor, autor a motivátor. Narodil se v roce 1947 v Hilo na Havaji a vyrůstal v rodině s japonskými kořeny. Po ukončení studia na univerzitě v Hilo sloužil v americkém námořnictvu a poté se začal věnovat podnikání.

Kiyosaki je nejznámější díky své knize Bohatý táta, chudý táta, která se stala bestsellerem a prodala se ve více než 32 milionech kopií po celém světě. V této knize Kiyosaki popisuje rozdíly mezi finančním myšlením bohatých a chudých lidí a nabízí praktické rady, jak se stát finančně nezávislým.

Kromě Bohatého tátu, chudého tátu napsal Kiyosaki mnoho dalších knih, včetně Cashflow Quadrant, Proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu, Bohatý táta radí, jak investovat, Konspirace mocných a bohatých a I vy máte druhou šanci. Jeho knihy se zaměřují na finanční vzdělávání a investování a pomáhají lidem pochopit, jak si vytvořit finanční svobodu.

Kiyosaki je také aktivním investorem a podnikatelem. Spoluzaložil společnost Rich Dad Company, která nabízí vzdělávací programy a materiály zaměřené na finanční vzdělávání. Kromě toho investuje do nemovitostí a podniká v oblasti technologií.

Robert Kiyosaki je inspirativním příkladem toho, jak se díky tvrdé práci a správnému finančnímu myšlení může člověk stát úspěšným a finančně nezávislým.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

Bohatý táta, chudý táta je moderní klasika osobních financí a nejoblíbenější kniha o financích všech dob. Přestože je kniha kontroverzní a často se na ni snáší kritika, lidé stále věří, že stojí za to si ji přečíst. Jinak by se jí neprodalo přes 32 milionů výtisků. Robert Kiyosaki v ní vypráví příběh svých dvou tatínků z dětství. Jeho vlastního otce a otce jeho nejlepšího přítele. Ačkoli o obou mluví s láskou, v oblasti nakládání s financemi byli velmi rozdílní.

Peníze a finanční gramotnost se ve školách nevyučují. Většina lidí se o penězích dozvídá od svých rodičů, a to je částečně důvod, proč bohatí bohatnou a chudí chudnou. Vezměme si například mantru „Choď do školy, usilovně studuj, získej dobrou práci.“ Tuto mantru stále učíme, přestože jde o zastaralou radu založenou na představách minulosti našich rodičů. Tehdy bylo pravděpodobné, že získáte práci hned po škole, budete pracovat pro stejnou firmu desítky let a odejdete slušně zajištěný do důchodu. Dnes už to není zaručený recept na život bez finančních problémů a chudoby.


Pravdou je, že můžete pilně studovat, dostat se na dobrou školu a po jejím ukončení získat dobře placenou práci, aniž byste se dočkali finančního růstu, protože jste stále uvízli v „krysím závodě“. Vaši šéfové – ne vy – bohatnou z vaší tvrdé práce. Přesto stále věříme ve výše uvedenou mantru a řídíme se jí ze strachu, že porušíme očekávání, která nám byla vštěpována od narození. Výsledek? Možná se vyhýbáme chudobě, ale rozhodně nijak nezbohatneme.

Lidé nejsou správně poučeni o tom, jak utrácet své peníze. Mnozí neznají rozdíl mezi aktivem, tedy něčím, co vám přináší peníze do kapsy, a pasivem, tedy něčím, co vám peníze z kapsy bere. Kiyosaki hlavně zdůrazňuje, že jediným způsobem, jak se stát finančně nezávislým, je nashromáždit aktiva, která generují příjmy a mohou pokrýt vaše výdaje. Mnoho lidí si však raději koupí nové auto nebo iPad (pasiva), místo aby tyto peníze investovali do akcií nebo nemovitostí (aktiva).

Finančně negramotní lidé jsou nejvíce ovládáni emocemi strachu a chamtivosti

Pokud jde o peníze, každý – ať už je bohatý, nebo ne – prožívá dvě základní emoce: chamtivost a strach. Pokud máte peníze, pravděpodobně se zaměříte na všechny nové věci, které si za ně můžete koupit (chamtivost). Pokud je nemáte, obáváte se, že jich nikdy nebudete mít dost (strach).

Lidé, kteří nevědí, jak hospodařit se svými financemi, jsou obzvláště náchylní k tomu, aby se při svém rozhodování nechali vést těmito emocemi.

Řekněme například, že jste právě byli povýšeni a dostali vysoké zvýšení platu.

Peníze navíc byste mohli investovat například do akcií nebo dluhopisů, které by vám časem vydělaly, nebo byste si mohli udělat radost tím, že si koupíte něco nového, například auto nebo dům.

Pokud jste člověk bez finančních znalostí, právě tady se kormidla ujímají emoce.

Strach ze ztráty peněz je tak silný, že vám brání investovat do akcií nebo jiných aktiv, protože se bojíte rizika, i když by vám takové investice v dlouhodobém horizontu přinesly bohatství.

Zároveň vás chamtivost inspiruje k tomu, abyste zvýšený plat utratili za lepší životní styl, například za koupi většího domu, což se zdá být mnohem reálnější a bezpečnější variantou než nákup akcií nějaké společnosti.

Toto zlepšení životního stylu však znamená také větší hypotéku a vyšší účty za služby, což fakticky vynuluje vaše zvýšení platu.

Takto strach a chamtivost brání lidem bez finančních znalostí zbohatnout v dlouhodobém horizontu.

Jak tedy můžete těmto silným emocím čelit?

Rozšířením svých finančních znalostí o věcech, jako jsou investice, riziko a dluh. Díky tomu budete moci lépe činit racionální rozhodnutí – a to i tváří v tvář chamtivosti a strachu.

Ve společnosti zásadně chybí finanční gramotnost

Většina lidí si myslí, že k tomu, aby se stali bohatými, stačí být talentovaný a schopný. Ve skutečnosti je však svět plný takových lidí a většina z nich je chudá. To, co jim chybí, je finanční gramotnost, ucelené dovednosti ve finančních předmětech, jako je účetnictví, investování atd.

Bohužel jsme vychováváni bez této gramotnosti. Naše školské systémy jsou nastaveny tak, aby vzdělávaly lidi v různých užitečných předmětech, ale finanční gramotnost mezi ně nepatří.

Děti se neučí o předmětech, jako je spoření nebo investování, a v důsledku toho nemají ponětí o tématech, jako je složené úročení – což jasně dokazuje skutečnost, že dnes i středoškoláci často na svých kreditních kartách vyčerpávají úvěry až na maximum.

Tento nedostatek vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je problémem nejen pro dnešní mládež, ale i pro vysoce vzdělané dospělé, z nichž mnozí dělají špatná rozhodnutí ohledně svých peněz.

Například politici jsou obecně považováni za nejchytřejší a nejvzdělanější lidi ve společnosti, ale existuje důvod, proč se země dostávají do závratných státních dluhů: většina vládnoucích politiků má malou nebo žádnou finanční gramotnost.

Také obyčejní lidé mohou být v nakládání s penězi překvapivě špatní, o čemž svědčí to, že nemají penzijní plán. Například ve Spojených státech je 50 % pracujících bez důchodu a ze zbytku má téměř 75 až 80 % neefektivní penzijní plány.

Je zřejmé, že nás společnost zanechala špatně vybavené, pokud jde o finanční znalosti, a je tedy na jednotlivci, aby se vzdělával.

Když se v době velkých ekonomických změn ocitneme v situaci, kdy usilujeme o bohatství, je ještě o to nutnější samostatně usilovat o dobré finanční vzdělání.

Stanovte si cíl, jak zbohatnout, a pak získejte potřebné finanční vzdělání

Cestu k osobnímu bohatství můžete zahájit v kterémkoli okamžiku svého života, ale čím dříve se na ni vydáte, tím lépe – pokud začnete ve 20 letech, máte mnohem větší šanci, že se zbohatnete, než když začnete ve 30 letech.

Bez ohledu na věk je nejlepším způsobem, jak začít, zhodnotit své finance, stanovit si cíle a poté získat vzdělání potřebné k jejich dosažení.

Nejprve se poctivě podívejte na svůj současný finanční stav. Jaký příjem můžete se svým současným zaměstnáním reálně očekávat nyní a v budoucnu a jaké výdaje můžete dlouhodobě zvládnout? Možná například zjistíte, že nový mercedes, po kterém toužíte, si prostě nemůžete dovolit.

Poté si budete moci stanovit realistické finanční cíle. Můžete si například říci, že chcete, abyste na tento mercedes dosáhli za pět let.

Dalším krokem je pak začít budovat svou finanční gramotnost. Považujte to za investici do největšího majetku, který máte k dispozici: do své mysli.

Můžete to udělat různými způsoby, ale jedním z dobrých přístupů je změna zaměření: pracujte na tom, co se naučíte, ne na tom, co vyděláte.

Pokud se například bojíte odmítnutí, zkuste krátce pracovat pro network marketingovou společnost. Možná nedostanete úžasný plat, ale získáte spoustu prodejních dovedností a sebevědomí, což se vám bude v budoucnu velmi hodit.

Můžete také zlepšovat své finanční vzdělání ve svém volném čase. Zapište se na kurzy a semináře o financích, čtěte knihy na toto téma a snažte se navazovat kontakty s odborníky.

Pokud založíte své finanční základy na těchto stavebních kamenech, je velká šance, že se jednou stanete bohatými.

Všichni finančně úspěšní lidé se naučili riskovat

Šílenství je definováno jako dělání stejné věci stále dokola a očekávání jiných výsledků. Podle této logiky, pokud chcete změnit svůj současný finanční stav, musíte začít se svými financemi zacházet jinak.

Největší změnou, kterou s největší pravděpodobností budete muset udělat, je naučit se riskovat. Všichni finančně úspěšní lidé podstoupili rizika, aby se dostali tam, kde jsou, a jsou úspěšní proto, že tato rizika zvládají, a ne se jich bojí.

Podstupovat rizika znamená nemít své finance vždy v rovnováze a v bezpečí, což děláte, když je ukládáte na základní běžné a spořicí účty v bance.

Místo toho, abyste hráli na jistotu, zkuste své peníze investovat do akcií nebo dluhopisů. Ty jsou sice považovány za rizikovější než typické bankovní účty, ale mají šanci vygenerovat mnohem větší bohatství – někdy (jako v případě akcií) ve velmi krátké době.

Nebo pokud se nechcete vázat na akciový trh, existuje řada dalších investic, které vám pomohou dlouhodobě zvýšit vaše bohatství, jako jsou nemovitosti nebo tzv. daňové zástavní listy. U daňových zástavních listů se úrokové sazby pohybují mezi 8 a 30 %.

Samozřejmě platí, že čím vyšší je potenciál výnosu, tím vyšší je riziko. Například u akcií vždy existuje malá možnost, že o celou investici přijdete. Ale pokud se do rizika vůbec nepustíte, zaručeně nedosáhnete žádného velkého výnosu.

Vidíte tedy, že chopit se těchto větších šancí a zvládnout větší rizika, která představují, je nezbytné, abyste mohli začít dosahovat větších příjmů.

Získání bohatství může trvat dlouho

Cesta k bohatství je dlouhá a náročná. Je snadné ztratit odvahu, když narazíte na překážku, například když vidíte, že cena akcií, do kterých jste investovali, náhle padá. Abyste dosáhli svých finančních cílů, musíte najít způsob, jak si udržet motivaci i tváří v tvář neúspěchům.

Jednou z metod, jak posílit motivaci, je vytvořit si seznam „chci“ a „nechci“, ke kterému se můžete vracet.

Například: „Nechci skončit jako moji rodiče.“ a „Chci se do tří let zbavit dluhů.“

Tyto seznamy vytáhněte kdykoli si budete potřebovat připomenout, proč musíte na své cestě k bohatství vytrvat.

Dalším dobrým způsobem, jak si udržet motivaci, je utrácet peníze za sebe před placením účtů.

Ačkoli je to poněkud neintuitivní, tímto způsobem přesně uvidíte, kolik peněz měsíčně potřebujete navíc, abyste splnili oba své cíle: splnili si touhy, jako je koupě retro kytary, kterou jste si vyhlédli, a uspokojili požadavky těch, komu platíte účty.

To neznamená, že byste si měli nahromadit spoustu dluhů na kreditních kartách, ale nejdříve „plaťte“ sami sobě; tlak na splácení účtů, který pak vznikne, vás bude inspirovat k nalezení kreativních způsobů, jak vydělat dostatek peněz k uspokojení obou požadavků.

Tato metoda také vybrousí a rozvine vaši finanční sebekázeň, která je klíčovým rysem všech finančně úspěšných lidí.

Chcete-li se inspirovat zvenčí, prozkoumejte životní příběhy bohatých lidí, jako je Warren Buffett nebo Donald Trump. Čtení o tom, jak překonávali těžkosti, aby dosáhli triumfu, vám pomůže udržet si ambice.

Pokud tyto tipy uvedete do praxe, určitě zjistíte, že udržet si motivaci na cestě k bohatství není tak těžké.

Lenost a namyšlenost vás mohou připravit o všechny peníze

I po posílení finanční gramotnosti vás a vaše peníze mohou stále ohrožovat nástrahy plynoucí z vaší povahy.

Lenost a arogance jsou dvě takové nástrahy, protože mohou pracovat proti vám méně zjevnými způsoby.

Lenost si často představujeme jako povalování se a nicnedělání, ale ve skutečnosti lenost nemusí nutně znamenat nečinnost; může to být také vyhýbání se věcem, které by se měly udělat.

Představte si například podnikatele, který pracuje více než 60 hodin týdně. Pro vnějšího pozorovatele není vůbec líný. Tím, že pracuje tak dlouho do noci, se však odcizil své rodině. Už vidí náznaky problémů doma, ale místo aby je řešil, zahrabe se do práce. Stručně řečeno, je líný: vyhýbá se tomu, co by měl dělat, a pravděpodobně ponese následky v podobě nákladného rozvodu.

Podobně může být ničivou slabostí arogance. Na rozdíl od obvyklé definice ji lze v případě finančního krachu definovat jako  „neznalost plus ego“; kombinaci chabých finančních znalostí a ega příliš pyšného na to, aby si to přiznalo.

Arogance je obzvláště nebezpečnou slabinou při investování. Například někteří burzovní makléři se budou snažit přiživit vaši arogantní stránku, aby vám prodali více akcií a maximalizovali vlastní provizi. Jsou jako nepoctiví prodejci ojetých automobilů; povzbuzují vaše ego pozitivy investice, zatímco vás udržují v nevědomosti o jejích negativech.

Takže i když se stanete finančním géniem, mějte tyto nástrahy plynoucí z vaší povahy pod kontrolou. Tak se s mnohem větší pravděpodobností vyhnete finančnímu krachu.

Investice musí přinášet finance, ne je odčerpávat

Znalost rozdílu mezi aktivem a pasivem je nezbytná k tomu, abyste si byli jisti, že děláte správná investiční rozhodnutí.

Jednoduše řečeno, aktivum je něco, co vám vydělává peníze, zatímco pasivum vás peníze stojí.

Je tedy zřejmé, že zbohatnutí je pravděpodobnější, pokud budete investovat převážně do aktiv.

Mezi aktiva patří podniky, akcie, dluhopisy, podílové fondy, nemovitosti přinášející příjem, směnky, licenční poplatky z duševního vlastnictví a cokoli jiného hodnotného, co přináší příjem, v čase se zhodnocuje a dá se snadno prodat.

Když investujete do aktiv, vaše dolary se stávají zaměstnanci, kteří pro vás vytvářejí příjem. Čím více  „zaměstnanců“ zapojíte, tím lépe. Cílem je dostat svůj příjem co nejvýše nad své výdaje a pak přebytečný příjem reinvestovat do svých aktiv, čímž zaměstnáte ještě více dolarů, aby pro vás pracovaly.

Bohužel mnoho investorů neustále zaměňuje určité závazky za aktiva.      

Například dům je často považován za aktivum, ale ve skutečnosti je to jeden z největších závazků, které můžete mít. Koupě domu často znamená pracovat celý život na splácení 30leté hypotéky a daní z nemovitosti.

To působí proti vám dvěma způsoby: zaprvé, máte jistotu, že se vám každý měsíc z příjmu odečtou obrovské výdaje (což je výmluvný znak závazku) na dalších 360 měsíců. Za druhé, těchto 360 splátek jste mohli investovat do potenciálně výnosnějších aktiv, jako jsou akcie nebo nemovitost, kterou pronajímáte nájemníkům.

Pokud se ujistíte, že znáte rozdíl mezi aktivem a pasivem, budete schopni správně posoudit, do čeho investovat své peníze a čemu se vyhnout.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Díky zaměstnání uhradíte své účty, ale podnikání vám přinese bohatství

Většina lidí považuje své povolání a své podnikání za jednu a tutéž věc. Pokud však jde o osobní finance, je v tom rozdíl:

Vaše povolání je to, co děláte 40 hodin týdně, abyste zaplatili účty, nakoupili potraviny a pokryli další životní náklady. Obvykle vám dává konkrétní titul, například „majitel restaurace“ nebo „prodejce“.

Naproti tomu vaše podnikání je to, do čeho investujete čas a peníze, abyste pomohli zvýšit svá aktiva.

Vzhledem k tomu, že profese pouze pokrývá vaše výdaje, je nepravděpodobné, že by vás sama o sobě učinila bohatými. Chcete-li dosáhnout bohatství, musíte si vybudovat firmu a zároveň pracovat ve své profesi.

Vezměme si například kuchařku, která vystudovala školu kulinářského umění a zná všechny triky tohoto oboru. Přestože jí její profese – vaření – poskytuje dostatek peněz na zaplacení nájmu a uživení rodiny, stále nebohatne.

Proto investuje do podnikání: do nemovitostí. Jakékoli peníze navíc, které každý měsíc získá, vloží do nákupu majetku přinášejícího příjem – bytů a apartmánů, které může pronajímat nájemníkům.

Jako další příklad si vezměte prodejce automobilů, který každý měsíc investuje zbylý příjem do obchodování s akciemi.

V obou případech tato povolání poskytovala dostatečný měsíční příjem k přežití. Vkládáním dodatečných příjmů do svého podnikání však tito lidé zároveň zvyšují svá aktiva a dělají kroky k bohatství.

Vaše profese často zpočátku financuje vaše podnikání; proto je rozumné ponechat si své každodenní zaměstnání, dokud vaše podnikání nezačne vykazovat stabilní růst.

Jakmile se tak začne dít, stanou se vaším hlavním zdrojem příjmů vaše aktiva – a ne vaše profese.

A to je pak doopravdy znakem skutečné finanční nezávislosti.

Seznamte se s daňovými zákony

Každý ví, že daně snižují osobní bohatství, ale většina lidí se neobtěžuje zjistit, jak mohou minimalizovat daně, které platí. Existuje mnoho způsobů, jak toho lze legálně dosáhnout.

Jedním ze způsobů, jak snížit zdanění, je investovat své peníze prostřednictvím krytí korporací. Pokud investujete prostřednictvím vlastní korporace, jsou vydělané peníze zdaněny mnohem mírněji, než kdybyste investovali vlastním jménem.

Ve Spojených státech přinášejí korporace i další výhody. Například dluhy a závazky jsou převedeny na jméno korporace, nikoliv na jméno vlastníka, což zajišťuje ochranu proti limitovaným ztrátám z nepovedených investic.

Když jste zaměstnanec, vyděláváte, odvádíte daně a pak se snažíte žít z toho, co vám zbyde. Když jste chráněni korporací, vyděláváte, investujete nebo utrácíte, jak jen můžete, a pak se z toho, co vám zbyde, odvádí daň.

Není tedy divu, že korporace mohou lidem pomoci velmi rychle zbohatnout.

Existují i jiné způsoby, jak minimalizovat své daně; jde jen o to, abyste se seznámili s mnoha kličkami a výhodami daňového systému.

Například díky oddílu 1031 daňového zákoníku Spojených států amerických pokud prodáte svůj současný nemovitý majetek, abyste si koupili dražší, vláda odloží zdanění vaší nové nemovitosti, dokud ji nesplatíte.

To znamená, že váš kapitálový zisk se zvýší, zatímco vláda odloží to, aby vám něco brala, na později.

Pokud se seznámíte s tím, jak „systém“ ve vaší zemi funguje, můžete legálně snížit množství peněz, které vám vláda sebere.

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.
Bestsellerový autor podle New York Times a odborník na sociální sítě se vrací s nekompromisními radami, jak navázat kontakt se zákazníky a porazit konkurenci díky marketingu sociálních sítí. Pokud Vaynerchuka znáš, víš, že je vypravěč.
Jak často se s odhodláním soustředíme na úlohu, trávíme hodiny/dny nebo dokonce měsíce, jen abychom pak zjistili, že to vůbec nebylo třeba dělat 🫠. Proto musíme jednou za čas zvednout hlavu a podívat se na situaci z výšky. 🙌
Víš, jaké jsou nejčastější příčiny selhání týmů? Jak je možné, že i výrazně talentované skupiny lidí mohou selhat, a to i přesto, že každý z týmu má k dispozici potřebné zdroje a schopnosti?