Alibaba.com

Alibaba's World

Porter Erisman

Příběh největšího on-line tržiště světa

Alibaba.com

3.89

na základě

1895

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

273

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

V září 2014 uspořádala jedna čínská společnost, o níž většina lidí ze Západu nikdy neslyšela, první veřejnou nabídku akcií (IPO) s nejvyšší hodnotou v dějinách – byla vyšší, než měl Google, Facebook a Twitter dohromady. Alibaba, dnes největší internetový obchod na světě, déle než deset let unikal západní pozornosti, a přitom vybudoval rozsáhlejší zákaznickou základnu, než má světový gigant Amazon, a realizoval valnou část internetových transakcí v Číně. Příběh Jacka Maa, neznámého čínského učitele angličtiny, který dvakrát neuspěl při přijímacích zkouškách na vysokou školu, nerozuměl počítačům, přesto založil Alibabu a dotáhl ho od start-upu zápasícího o existenci na dominantního hráče světového internetového obchodování. Alibaba překonal internetovou krizi, nepodlehl konkurenci firem eBay ani Google, vyjednával s nevypočitatelnou čínskou vládou, ustál scestné rady zahraničních expertů – a vytvořil největší on-line tržiště světa. Pozoruhodný příběh Alibaby poutavě vypráví bývalý viceprezident společnosti Alibaba Porter Erisman, který osm let stál po boku Jacka Maa.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jak se v Číně vytvářejí nové obchodní příležitosti a jaké jsou klíčové faktory úspěchu.
  • Dozvíte se o bizarních a nekonečně zajímavých zážitcích, které Porter Erisman zažil během svého působení v Alibaba Group.
  • Naučíte se, jakým způsobem Alibaba změnila celosvětový obchod a vytvořila globální e-commerce platformu.
  • Zjistíte, jak Alibaba zvládla obrovský růst a jaké strategie použila.
  • Dozvíte se, jak Alibaba Group reagovala na své konkurenty, včetně gigantů jako Amazon a eBay.

#čtutáty z knihy

"V Číně se všechno dá vyřešit, pokud máte správné kontakty."

"Alibaba je jako velký trh, kde se setkávají lidé z celého světa."

"V Číně se nejedná o to, co víte, ale koho znáte."

"Alibaba je jako obrovská rodina, kde každý má své místo a úkol."

"V Číně se musíte naučit přizpůsobit se místním zvyklostem a kultuře, jinak neuspějete."

Porter Erisman

Porter Erisman je americký podnikatel, spisovatel a řečník, který se specializuje na obchodování s Čínou a digitální marketing. Narodil se v roce 1969 v USA a vystudoval na Stanfordově univerzitě. Poté pracoval pro společnost Alibaba.com, kde zastával pozici viceprezidenta pro mezinárodní marketing a komunikaci.

V roce 2012 napsal knihu Alibaba.com (Alibaba's World), která se stala bestsellerem a byla přeložena do několika jazyků. Porter Erisman je také zakladatelem společnosti Free Lunch Labs, která se specializuje na digitální marketing a e-commerce. Dnes žije v Hongkongu a pravidelně přednáší na konferencích po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Jak objevit skrytý poklad úspěšného podnikání

Samotný výkřik "Sezame, otevři se!" neznamená, že získáte přístup do země úspěšného podnikání. Brány se však mohou otevřít a je možné je tak udržet.

Autor přináší cenné poznatky ze skutečného příběhu čínské společnosti Alibaba, která se zabývá elektronickým obchodováním. Vypráví o tom, jak její zakladatel Jack Ma rozjel své nápady, získal pro Alibabu vliv na trhu, který prakticky neexistoval, a o tom, jak se společnost nakonec stala největší svého druhu v Číně.

Když začínáte podnikat, sahejte až do nebe

Podnikání je dnes snazší než kdy předtím. Nepotřebujete milion dolarů, abyste mohli začít podnikat, stačí vám skvělý nápad a nějaký volný čas. Přesto je svět plný lidí, co se bojí udělat první kroky.

Překonat obtíže v životě je možné pouze pokud vynaložíte značné úsilí místo toho, abyste si jen stěžovali. Se začátkem podnikání to není jinak.

Proč tedy není podnikatelem každý? Mnoho lidí si myslí, že je to příliš těžké. Ve většině odvětví už přece existuje velký hráč, a dokonce i když si věříte natolik, abyste mohli konkurovat gigantům, jako je eBay nebo Google. Pořád je tu ještě mnoho právních a společenských překážek, které je třeba zdolat.

Tyto problémy má každý podnikatel. Jediný způsob, jak uspět, je to zkusit.

Když Jack Ma v roce 1999 zakládal společnost Alibaba, používalo internet pouze jedno procento čínské populace. A kdo ho používal, si jen stěží dokázal představit, že by si něco koupil online. Lidé měli dost problémů s důvěrou, pokud před nimi stál jejich obchodní partner. Nákupy online nepřicházely v úvahu.

Společnost Alibaba však během 15 let překonala mezinárodní konkurenci i společenskou nedůvěru a nyní ovládá 80 % čínského trhu elektronického obchodování.

Když slyšíte příběh o úspěchu, jako je úspěch společnosti Alibaba, možná začnete pochybovat sami o sobě. Zeptáte se třeba "Co můžu tak výjimečného udělat já?". Nemusíte být tak Einstein, abyste založili firmu, která se jednoho dne stane úspěšnou. Úspěch ve skutečnosti souvisí spíše s odvahou než s mozkem.

Před založením společnosti Alibaba byl Jack Ma učitelem angličtiny a vydělával 20 dolarů měsíčně. Někdy vtipkuje, že Alibaba je tak úspěšná díky tomu, že o počítačích vlastně nic neví. Za jeho úspěchem nestojí jeho počítačová genialita, ale jeho podnikatelský duch.

Pokud chcete úspěšně podnikat, budujte udržitelnou firmu

Založit si firmu je dnes snadné, zkrachovat je ještě snazší. Nemusí to tak ale být. Bohužel mnoho podnikatelů si stanoví krátkodobé cíle a buď z podnikání odejde, nebo se snaží o rychlý prodej, který z nich udělá milionáře.

Pokud chcete mít úspěšnou firmu, musí být navržena tak, aby vydržela, nejen aby přežila sezónu.

Jedním z cílů, které si Ma stanovil na samém počátku Alibaby, bylo, aby společnost vydržela alespoň 80 let. Jinými slovy, celý lidský život. I když později tento cíl protáhl na 102 let, zůstal věrný myšlence vytvořit společnost, která vydrží.

Toto rozhodnutí ovlivňuje každodenní činnost společnosti. Například Ma sice chtěl společnost uvést na burzu již v roce 1999, ale rozhodnutí odložil až do okamžiku, než si byl jistý, že vstup na burzu společnost skutečně posune dál.

Udržitelný podnik je rovněž ten, který zůstává věrný své kultuře. Jak podnik roste, setkává se se spoustou neočekávaných událostí, které mohou změnit jeho samotnou kulturu. Pokud chcete dosáhnout dlouhověkosti, vyhněte se těmto změnám za každou cenu.

Společnost Alibaba se setkala s jednou takovou událostí v roce 2005 během vyjednávání o odkoupení společnosti "Yahoo! China". Na poslední chvíli Ma odstoupil, když společnost Yahoo! přišla s posledním požadavkem a to pojmenovat svůj podnik "Alibaba-Yahoo!".

Podle Ma by tím Alibaba ztratila tvář v očích domácích zákazníků a vypadalo by to, že je loutkou společnosti Yahoo! Odkoupení, které z Alibaby udělalo celosvětový fenomén, bylo dokončeno až poté, co společnost Yahoo! nakonec ustoupila od svého požadavku.

Budujte svou firmu podle přání zákazníků

Úspěšné podnikání je takové, které si dokáže získat srdce zákazníků. Jak to ale udělat?

Začněte tím, že najdete důležitý poznatek o zákaznících, na kterém můžete stavět.

Na začátku Alibaba testovala na globálních webových stránkách různé možnosti výdělku, jako například partnerství a investování. Dokonce se pokusila otevřít kancelář v Silicon Valley. Bohužel tyto počáteční snahy selhaly, protože společnost neměla dostatečný přehled o zákaznících.

To se všechno změnilo, když společnost Alibaba konečně zjistila překážku, kvůli které se zákazníci obávali elektronického obchodování – věřit někomu, koho nikdy neviděli. Po vytvoření autentizačních služeb, které ověřovaly status Alibaby jako legitimní společnosti, byli zákazníci ochotnější využívat její služby.

Tento důležitý poznatek o zákaznících byl využit také na platformě C2C společnosti Alibaba, TaoBao. Místo pouhého kopírování elegantního modelu, který používají podobné americké webové stránky, nabídla TaoBao zábavnou platformu s aplikací živého chatu, ve které se uživatelé mohli sblížit a vybudovat si vzájemnou důvěru.

Ale pochopení zákazníků není vše, co je k tomu potřeba. Tento poznatek musí být také kompatibilní s trhem.

Před spuštěním prémiových služeb společnosti Alibaba bylo používání jejích webových stránek zcela zdarma. Rozhodnutí nabízet bezplatné služby bylo sice pod tlakem investorů poměrně obtížné, ale tým Alibaby věděl, že čínský trh si raději něco vyzkouší, než se zaváže. Byl to zkrátka jediný způsob, jak získat věrnou zákaznickou základnu. Ze strategického hlediska bylo poskytování bezplatných služeb skutečně jedinou možností, která byla na trhu k dispozici, alespoň na začátku.

To se ještě více týkalo spotřebitelského trhu. Proto byla služba TaoBao od svého spuštění v roce 2003 bezplatná. Ačkoli se eBay vysmívala TaoBao za model bezplatných služeb, později musela své webové stránky v Číně zavřít potom, co TaoBao díky svým bezplatným službám získala většinu trhu.

I když vybudujete firmu založenou na důkladném poznání zákazníků, budete se na své cestě potýkat s problémy.

Úspěšní podnikatelé mění těžkosti ve výhody

Každý podnik se na své cestě setká s obtížemi, ale takové překážky by vás neměly odradit od snahy. Překážky, které vám stojí v cestě, můžete proměnit ve výhody.

Za velkou příležitost k rozvoji lze považovat například i omezený trh.

Na začátku existence společnosti Alibaba byla Čína teprve objevitelem internetu, a to navíc velmi opatrným. Člověk by si pravděpodobně myslel, že založit internetový obchod povede nepochybně ke katastrofě kvůli dostatku potenciálních zákazníků.

Tam, kde většina lidí viděla omezení, Ma viděl příležitost – nákupní sílu miliardy lidí.

Dalším problémem pro internetové obchody v Číně je jednání s místními zákony a úředníky. To vedlo zahraniční společnosti, jako je Google, k tomu, že se vzdaly čínského trhu a veškerého jeho potenciálu.

I přes své mezinárodní ambice a čas strávený v zahraničí Ma nikdy příliš nesoudil místní politiku omezování volného používání internetu. Jednoduše je uznával jako součást dohody a rozhodl se zaměřit na veškeré výhody, kterých mohl prostřednictvím svého podnikání dosáhnout. Například podnikání v oblasti elektronického obchodu, které přináší pracovní místa a prestiž, by určitě přimělo místní úředníky přehodnotit svůj netolerantní postoj vůči internetu.

Nečekaná krize může být také příležitostí k dalšímu rozvoji vašeho podnikání.

Na začátku roku 2003 zasáhla Čínu smrtelná epidemie SARS. Poté, co se virem nakazil jeden ze zaměstnanců společnosti Alibaba, museli všichni zaměstnanci společnosti zůstat v karanténě ve svých domovech. Místo toho, aby se nechali vyděsit, tým společnosti Alibaba udržoval stránky z domova.

Za své úsilí byli odměněni obrovským přílivem návštěvníků. Lidé po celé zemi byli buď v karanténě, nebo se báli jít nakupovat osobně, a tak byli prakticky nuceni vyzkoušet elektronický obchod.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 13 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: