Sůl

Salt: A World History

Mark Kurlansky

Světová historie

Sůl

3.74

na základě

67010

hodnocení na Goodreads

4.4

na základě

2598

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Kniha Sůl: Světová historie zkoumá, jak každodenní minerál, který známe jako kuchyňskou sůl, formoval během staletí lidskou civilizaci a způsoboval války a vzestup i pád říší.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Mark Kurlansky

Klíčové myšlenky z knihy

Historie soli

Málokdo si uvědomuje, že když si popcorn hojně zasypáváme solí, konzumujeme dvě těkavé a nebezpečné sloučeniny. Samozřejmě je tomu tak pouze v případě, že se tyto prvky sodík (neboli natrium) a chlor (neboli chlorum) vyskytují samostatně. Společně tvoří chlorid sodný – kuchyňskou sůl – jeden ze základních stavebních kamenů lidského života.

Životně důležitá role tohoto minerálu se neomezuje pouze na chemii našeho těla, ale táhne se celou historií lidstva. Sůl byla prvním zbožím, se kterým se obchodovalo mezinárodně, a tak vzácnou komoditou, že se používala jako starověká forma měny. Když jsme zjistili, že může být používána jako prostředek k uchování potravin před zkažením, požadovali jsme ji ještě více.

Kniha Sůl: Světová historie vás poučí a vzdělá, zatímco budete sledovat cestu soli od jejího získávání z mořské vody ve starověké Číně přes deltu Nilu v Egyptě, kde její vlastnosti vhodné pro konzervaci masa byly využívány na zcela nové úrovni při mumifikaci mrtvol, až po starověký Řím, kde se sůl rovnala moci.

Jedním z nejbohatších starověkých národů byli Keltové, kteří vybudovali svou říši na soli.

Poptávka po soli podnítila a následně vystupňovala konflikt mezi novou Amerikou a Velkou Británií v plnohodnotnou revoluční válku.

Solný průmysl způsobil mnoho škod na životním prostředí, ale daně z něj vybírané soustředily moc v rukou několika velkých hráčů.

Možná vám to nezmění život, ale až budete příště večeřet, vezměte slánku a okořeňte si jídlo svými znalostmi!

Keltové byli bohatým starověkým národem, ale málokdo ví, že jejich úspěch byl založen na soli

Před mnoha lety bylo v horském dole nedaleko rakouských hranic nalezeno dokonale zachovalé tělo – nasolené jako treska. Tělo, které odpočívalo nedaleko města Salzburg, což v překladu znamená „solný hrad“, bylo pestře oblečeno a identifikováno jako tělo starověkého horníka, který pracoval v solném dole. Nález se datuje do doby kolem roku 400 př. n. l. Později se ukázalo, že tato dobře zachovalá mrtvola je starověký Kelt.

Keltové, jejichž jméno je odvozeno od řeckého slova „hal“, což znamená sůl, byli řeckými a římskými historiky popisováni jako obrovští, hrůzu nahánějící muži v pestrých látkách. Protože strážci jejich kultury, druidové, nevedli písemné záznamy, víme o nich jen málo. Víme však, že se jim dařilo díky soli.

V době, kdy sůl těžili, se keltské území rozkládalo na rozsáhlých územích Evropy. Keltové velmi zbohatli díky obchodu se solí a soleným zbožím, včetně šunky. Zasloužili se také o rozvoj inovativních technik těžby tohoto vzácného nerostu. Objevili například výhodu používání bronzových těžebních nástrojů namísto železných. Koho by napadlo, že bronz nerezaví? Zřejmě Kelty! Bohužel, navzdory jejich úspěchu coby inovátorů, schopných obchodníků, inženýrů a impozantních válečníků, se jejich čas v dějinách naplnil a nakonec je v roce 50 př. n. l. ovládla římská vojska Julia Caesara.

Omezením obchodu a útokem na solivary vyvolala Británie americkou revoluční válku

Po pádu Římské říše si Benátky a Janov udržely vliv na obchod se solí. Nakonec byly objeveny nové obchodní cesty do Indie a Nového světa.

Protože však mezi prvními kolonisty v Americe byli i soběstační rybáři, začali se na obchod se solí spoléhat čím dál tím méně. Začali ji využívat pro sebe.

Britové však o soběstačné kolonisty nestáli. Proto zlevnili „britskou sůl“ ve snaze poškodit místní obchod. Pokračovali také ve zvyšování daní ze soli a zaváděli represivní cla, aby trh ještě více ovládli. Spory přerostly v konflikty, které nakonec v roce 1775 vyústily v americkou revoluční válku.

Aby Británie povstalce ještě více oslabila, zcela přerušila vývoz soli do kolonií. Kolonisté nakonec zvítězili. V roce 1783 byla Amerika uznána za nezávislý stát, ale vše začalo solí.

Sůl hrála v nových Spojených státech i nadále důležitou roli. Přestože Británie uznala nezávislost kolonistů, zpočátku omezovala americký obchod. To podnítilo nový konflikt, v němž se Britové pokusili zničit všechny nově vzniklé solné továrny v Americe. Kolonisté však byli prozíraví. Vybudovali skryté solivary a kanály, aby usnadnili přepravu soli. Když válka v roce 1815 skončila, stala se města v blízkosti solivarů centry prosperity a růstu.

Těžba solanky způsobila zatopení domů a vybočení železničních tratí, ale výsledná daň ze škod pouze posílila postavení velkých hráčů

V hrabství Cheshire v severozápadní Anglii se sůl ze solných pramenů těžila již před dobytím Římany. O několik století později se z tohoto druhu soli stala „liverpoolská sůl“, jedinečná pochoutka.

Tato prestiž způsobila rozmach regionálního průmyslu, ale nadměrná těžba a přeprava, která z toho vyplynula, měla nepříznivý dopad na životní prostředí. Do roku 1880 pocházelo přibližně 90 % veškeré britské soli z hrabství Cheshire.

Vzduch v Cheshire byl neustále černý od uhelného kouře. Objevovaly se obrovské propadliny, které pohlcovaly celé části měst. Z krajiny zmizely louky a pastviny. Koncem 18. století se poblíž Northwiche náhle objevilo jezero o rozloze více než 100 akrů. Pokles, který způsobilo, znamenal zkázu železničních tratí a mostů. Vodovody, kanalizace a plynová potrubí se neustále lámaly.

V roce 1891 zavedlo hrabství Cheshire paušální daň, která měla kompenzovat všechny škody, jež solný průmysl způsobil. Tato daň ochromila mnoho drobných podnikatelů a donutila je ukončit činnost, zatímco velké společnosti, které si ji mohly dovolit, začaly převládat.

Historičtí šampióni v tomto odvětví, jako Francie a Velká Británie, pomalu upadali, protože novými lídry na trhu se stali průmyslověji zaměření hráči, jako Spojené státy, Německo a Čína, kteří jimi zůstávají dodnes.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.