Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte

The Yes Brain

Daniel J. Siegel, Tina Bryson

12 revolučních strategií, jak kultivovat zrající duši vašeho dítěte a pomáhat růstu jeho EQ

Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte

4.17

na základě

3846

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

818

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Pokud hledáte knihu, která vám pomůže lépe porozumět dětskému mozku a využít nejnovější poznatky z neurovědy ve výchově a péči o své děti, pak je Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte od Daniela J. Siegela a Tiny Payne Brysonové tou pravou volbou pro vás.

Tento světový bestseller nabízí rodičům věkově přiměřené strategie zvládání každodenních překážek. Ukáže vám, jak kultivovat zdravý emocionální a intelektuální vývoj dětí tak, aby mohly vést vyrovnané a smysluplné životy plné hlubokých vztahů. Autoři díky znalostem neurovědy nabízejí revoluční přístup založený na dvanácti klíčových strategiích, a předkládají čtenářům nejnovější vědecké poznatky o tom, jak je dětský mozek „integrovaný“ a jak funguje. Náš „patrový mozek“, jenž rozhoduje a vyvažuje emoce, prochází až do věku mezi dvaceti a třiceti lety „výstavbou“. Zvláště malé děti pak mají sklony k tomu, aby nad logikou levé mozkové hemisféry převládla pravá hemisféra se svými emocemi. Proto není divu, když děti předvádějí záchvaty vzteku, perou se nebo mlčky trucují.

Aplikováním těchto objevů na každodenní rodičovské situace můžete proměnit jakýkoli výbuch, hádku nebo záchvat strachu v příležitost integrovat dětský mozek a podpořit jeho životně důležitý růst. Usnadnění výchovných postupů navíc přinášejí ukázkové dialogy konkrétních situací v komiksových obrázcích, a také pár stránek určených přímo starším dětem, kde si samy v popisech názorných obrázků mohou přečíst, jak jejich mozek v aktuálně dané situaci pracuje.

Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte je kniha plná praktických rad, příkladů z reálného života a jednoduchých cvičení. Je určena rodičům i pedagogům, kteří chtějí pomoci dětem rozvíjet odvahu, zvídavost a odolnost. Je to kniha o tom, jak budovat silné a harmonické vztahy mezi dospělými a dětmi.

Pokud chcete objevit nový pohled na dětský mozek a naučit se ho rozvíjet naplno, neváhejte si přečíst Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte od Daniela J. Siegela a Tiny Payne Brysonové. Uvidíte sami, jak se změní váš pohled na vaše dítě i na sebe sama.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, jaký je potenciál vašeho dítěte a jak jej maximálně využít.
  • Naučíte se lépe rozumět emocím vašeho dítěte a pomoci mu je správně zvládat.
  • Získáte praktické rady, jak podporovat rozvoj mozku vašeho dítěte v každém věku.
  • Přestanete se bát emocionálních výbuchů a namísto toho se budete cítit jistější v roli rodiče.
  • Porozumíte vуvývojovým procesům mozku a jak mohou být ovlivněny různými faktory.

#čtutáty z knihy

"Když dítě prožívá silné emoce a potřebuje, abychom mu poskytli bezpečný prostor, kde se může vyjádřit a prožít své pocity."

"Když dítě prožívá stres, jeho mozek se přepíná na reaktivní režim, který brání jeho schopnosti učit se a řešit problémy."

"Důležité je, aby dítě mělo možnost prožívat různé zážitky a objevovat nové věci, což mu pomáhá rozvíjet své schopnosti a zvyšovat sebevědomí."

"Když dítě prožívá úspěch, je důležité mu ukázat, že si ho vážíme a že jsme na něj hrdí."

"Když dítě prožívá neúspěch, je důležité mu ukázat, že ho stále máme rádi a že jsme tu pro něj, aby mu pomohli se zvednout a zkusit to znovu."

Daniel J. Siegel, Tina Bryson

Daniel J. Siegel a Tina Bryson jsou světoznámí autoři a odborníci na vývoj mozku a výchovu dětí. Siegel je profesorem psychiatrie na UCLA a Bryson je klinickou psycholožkou a zakladatelkou Centra pro výchovu a vztahy.

Společně napsali několik bestsellerů, včetně knihy Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte, která se stala mezinárodním fenoménem. Siegel a Bryson se specializují na propojení neurovědy a výchovy a pomáhají rodičům a pedagogům po celém světě porozumět tomu, jak mohou podpořit zdravý vývoj mozku dětí.

Jejich knihy jsou plné praktických rad a strategií, které pomáhají vytvářet silné a zdravé vztahy s dětmi. Siegel a Bryson jsou také populárními řečníky a konzultanty a jejich práce má významný dopad na výchovu dětí po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Tipy pro rodiče od špičkových psychologů

„Člověk přenáší utrpení na druhého," napsal kdysi ponurý britský básník Philip Larkin. "Prohlubuje se jako pobřežní šelf."

Je to sentiment, který se už nějakou dobu traduje. Stáváme se, zní úvaha, tím, kým byli naši rodiče. Ostatně jablko nikdy nepadá daleko od stromu.

Psychologové jsou ale naštěstí méně pesimistický rod než básníci a šiřitelé lidových moudrostí. Není se čemu divit. Mají přístup k nejnovějším vědeckým údajům a jejich poznatky jsou povzbudivé: naše mozky jsou přizpůsobivější, než se dosud většina lidí domnívala.

Odborníci tomu říkají „neuroplasticita". Přeloženo do běžné češtiny to znamená, že se každý z nás je schopný se změnit k lepšímu. A čím více si osvojujeme a rozvíjíme nové návyky, tím se stáváme lepšími osobnostmi. Ještě povzbudivější je, že své děti můžeme již v raném věku vést k tomu, aby si osvojily povahové rysy, které jim pomohou vést smysluplný a úspěšný život.

Tak zní poselství bestselleru Daniela J. Siegela a Tiny Payne Brysonové Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte (ang. The Yes Brain).

Tato kniha, která je přemýšlivým a veskrze praktickým průvodcem uvědomělého rodičovství, je plná fascinujících skutečností a nápaditých strategií, které vám i vašim dětem pomohou k rozvoji.

Zaměřuje se na klíčové vlastnosti, jako jsou rovnováha, odolnost, vnímavost a empatie, a objasňuje způsob, jak dospět ke stavu, kterému říkají integrovaný mozek – k nezaujatému pohledu, který říká světu „ano" a přijímá nepřízeň osudu.

Integrovaný mozek je způsob myšlení, který vám i vašim dětem pomůže stát se odolnějšími

Zavřete oči a 30 sekund si opakujte „ne". Jak se cítíte? Je pravděpodobné, že jste napjatí a bez motivace. Zkuste si ale místo toho říct „ano". Je to mnohem snazší, že?

To proto, že krátké a posilující věty mají na člověka zklidňující a uvolňující efekt.

Stejně jako většina lidí pravděpodobně chcete pro sebe i pro své děti to nejlepší, včetně tohoto otevřeného, vstřícného postoje, který říká světu „ano".

A to je v zásadě přesně to, co integrovaný mozek představuje.

Je to způsob bytí ve světě, který vás činí vnímavými a pomáhá vám žít smysluplně.

Když jste vnímaví, jste připraveni přijímat výzvy s rozvahou. Jste přizpůsobiví a dokážete uvažovat s jasnou hlavou.

Neintegrovaný mozek je pravým opakem. Je to obranný a reagující postoj. To je problematické, neboť to nesmírně ztěžuje navazování kontaktů s ostatními lidmi a přijímání správných rozhodnutí.

Když to shrneme, je integrovaný mozek jednoznačně lepší než neintegrovaný.

Jak tedy můžete tento postoj rozvíjet?

Být vnímavým se může zdát jako nedosažitelný cíl. Existují však konkrétní strategie, které můžete použít, abyste si jako dospělí rodiče začali rozvíjet integrovaný mozek.

Dobrým začátkem jsou jeho čtyři základní charakteristiky. Jsou to rovnováha, odolnost, nadhled a empatie. Těmto všem se věnujeme v následujících kapitolách.

Ale co děti?

No, jedno navazuje na druhé. Když budete modelovat základní vlastnosti integrovaného mozku, vaše děti si je pravděpodobně také osvojí. K tomu vám může pomoci několik technik.

Vezmeme příklad Alexe. Jeho syn Teddy se zhroutil, kdykoli se mu při hře fotbalu něco nepovedlo.

Reakcí neintegrovaného mozku by byla snaha zahanbit Teddyho. „Ostatní děti nezačnou plakat, když netrefí branku, tak proč bys měl plakat ty?"

Naštěstí se Alex mohl opřít o postřehy autorů. Místo toho, aby svého syna zostudil, zaujal postoj integrovaného mozku a pomohl Teddymu zvýšit míru snášenlivosti.

To je v podstatě způsob, jak si rozšířit okruh věcí, se kterými se můžeme setkávat, aniž bychom „o ně přišli".

Teddy se naučil techniky, jako je hluboké dýchání, zatímco Alex se naučil, jak se vcítit do svého syna a utěšovat ho, když se něco nepodaří. Nakonec se Teddy dostatečně zklidnil, aby dokázal naslouchat a vnímat svoje chování.

Integrovaný mozek podporuje zapojenost a rozvoj mozku

Většina lidí věří, že to, kým jste v dětství, zásadně ovlivňuje to, kým jste později v životě. I když faktory prostředí mají určitý vliv, přirozené povahové vlastnosti převládají nad výchovou. Nesympatické dítě bude podle tohoto myšlenkového směru nesympatickým dospělým.

Vědecké důkazy však naznačují, že tomu tak být nemusí. Lidský mozek není vůbec předem předurčený; ve skutečnosti je velmi tvárný a mění se v závislosti na zkušenostech člověka, což se také označuje jako neuroplasticita.

To znamená, že můžete pozměnit nejen své chování, ale i samotnou strukturu svého mozku! Abyste toho mohli docílit, musíte se naučit, jak určitým způsobem zapojit svou mysl.

Přístup k rozvoji integrovaného mozku, který zkoumáme v následujících kapitolách, vychází z nejnovějšího multidisciplinárního výzkumu interpersonální neurobiologie neboli IPNB.

Co to tedy konkrétně znamená?

IPNB se v podstatě zabývá způsoby, jakými mozek, mysl a vztahy s druhými lidmi utvářejí lidskou identitu.

Klíčovým principem tohoto tématu je integrace. To je v podstatě myšlenka, že integrace různých částí mozku je klíčovou součástí vaší vnitřní pohody.

Dobře integrovaný mozek je flexibilní a přizpůsobivý, soudržný, plný energie a stabilní. Kdo by po tom netoužil?

Pěstování integrovaného mozku tedy znamená, že musíte začít zapojovat mozek způsobem, který podporuje integraci i rozvoj některých jeho nejdůležitějších částí.

Jedním z nich je mozková kůra. Vývoj této oblasti mozku vyžaduje určitý čas. Plného stupně rozvinutí obvykle dosahuje po dvacítce.

Podoblastí této důležité části mozku je prefrontální kůra neboli zkráceně PFC.

Ta je hnacím motorem většiny vašeho chování. Právě zde jsou řízeny klíčové vlastnosti integrovaného mozku, jako je emoční inteligence, porozumění svým pocitům a empatie.

Jinými slovy, když je váš PFC zapojen, používáte integrovaný mozek.

Takže se rozhodně vyplácí věnovat této části mozku více pozornosti. Čím více ji zapojujete, tím více se rozvíjí. A to znamená, že se váš mozek celkově více zapojuje.

Vezměme si příklad z každodenního života. Představte si, že předčítáte svému dítěti příběh a ptáte se ho, proč si myslí, že je hrdinka smutná. Dítěti tím poskytujete příležitost k tomu, aby si vytvářelo schopnost empatie a sociálního zapojení. V podstatě mu pomáháte posílit zapojení jeho mozku.

Empatie a volnost umožňují rozvíjet emocionální rovnováhu dětí

Vzpomeňte si, kdy vaše dítě naposledy dostalo záchvat vzteku. Je přece snadné reagovat unáhleně a potrestat je, že?

Je však důležité si uvědomit, že většina dětí ztrácí kontrolu nad svými emocemi z jednoho důvodu – jejich mozek není dostatečně vyvinutý na to, aby si poradil s jejich reakcí na určité situace. A jsou nerady, když se jim něco vymkne z rukou, stejně jako vy.

Takže namísto toho, abyste dítě trestali nebo ustupovali jeho požadavkům, měli byste učinit dva kroky. Zaprvé zohledněte jejich pocity a prožitky. Jakmile to uděláte, můžete jim začít pomáhat rozvíjet dovednosti, které jim umožní znovu získat sebeovládání.

Vezměte si jednu z klientů autorů této knihy. Její syn se pokaždé, když ho vysadila ve škole, rozplakal.

Typickou reakcí neintegrovaného mozku by v tomto případě bylo sdělit mu, že je „velký kluk" a že to zvládne.

Přístup integrovaného mozku však navrhuje jiný přístup. V této situaci bylo nejlepší pokusit se vcítit do pocitů jejího syna. To jí poskytlo jisté zázemí, na jehož základě mu mohla pomoci rozvinout strategie sebeovládání.

Jednou z účinných technik bylo si s ním posedět a vytvořit ilustrovanou knihu o ranních hodinách ve škole. To jí umožnilo vyjádřit, jak je pro něj loučení těžké, a zároveň zdůraznit, jak je škola zábavná, když už tam chodí.

Dalším krokem bylo pohovořit se synovými učiteli. Dohodli se, že může zůstat o něco déle v předškolním kroužku, a po postupném každodenním zkracování vyučovacích hodin se její syn nakonec cítil sebevědomě, když odcházel do školy sám.

Učit děti věnovat pozornost tomu, jak se cítí, je skvělý způsob, jak jim pomoci získat zpět rovnováhu a naladit se na svůj emoční stav.

Jedním ze způsobů, jak to můžete udělat, je vysvětlit pocity z hlediska zón. Například když se jim vše daří, jsou v „zelené zóně". Pokud jsou naopak rozčilení, úzkostní nebo vystrašení, pak jsou v „červené zóně". Jsou-li smutné, rozrušené nebo chtějí být samy, jsou v „modré zóně".

To je skvělý způsob, jak dětem pomoci znázornit a pochopit, co cítí, aniž bychom jim naznačovali, že emoce jsou špatné. Výsledek? Postupně se jim tak demonstruje, že existují možnosti volby, pokud jde o reakci na danou situaci.

A to je v konečném důsledku velmi povzbuzující. Jakmile tohle děti naučíte, získají povědomí o tom, že nemusí být oběťmi svých emocí.

Pěstujte v dětech odolnost a podpořte je v podstupování rizika

Život je nepředvídatelný. I ty nejlepší plány se mohou zvrtnout.

Pokud tedy chcete, aby se vaše dítě v životě prosadilo, je důležité v něm rozvíjet psychickou odolnost. Odrazit se od neúspěchu a překonat nepřízeň osudu jim může v pozdějším životě jen prospět.

Jak ale tento důležitý životní postoj zprostředkovat?

Skvělým začátkem je povzbuzovat děti, aby riskovaly, a zároveň na ně čekat v pozadí a chytit je, pokud zakopnou.

Představte si, že máte syna Dereka. Netouží po ničem jiném než hrát baseballovou ligu. V cestě mu však stojí jedna překážka – má strach.

V takových situacích byste ho měli povzbuzovat a pomáhat mu. V tomto případě to znamená, že mu řeknete, že by to měl zkusit, a dostavíte se na jeho první trénink.

První trénink možná neproběhne zrovna hladce, ale časem to bude mnohem snazší. Nakonec si Derek svůj nově poznaný sportovní koníček zamiluje a zapomene, že se vůbec někdy něčeho obával.

Dalším způsobem, jak pěstovat odolnost, je naučit děti tomuto pojmu a naučit je, jak se zklidnit, když se něco nepovede.

Příkladem může být devítiletá Alana. Byla tak úzkostlivá, že trpěla záchvaty paniky, když něco nevyšlo podle plánu. Už jen to, že si zapomněla oběd, v ní mohlo vyvolat ochromující úzkost.

Když se autoři setkali s Alanou, začali ji učit o barevných zónách, o kterých jste četli v předchozí části. Naučili ji, aby přemýšlela o tom, že se nachází v zelené zóně, když se jí daří, a v červené zóně, když se jí nedaří. Pak jí dali za cíl, aby se co nejvíce držela v té první.

Protože však nebylo možné se červené zóně zcela vyhnout, naučili ji také strategie pro zvládnutí situace, jako je například hluboké dýchání. Další technikou byl „tyran strachu" – imaginární postava, která jí seděla na rameni a se kterou si mohla promluvit.

Příště, když Alana přišla do ordinace, byla nadšená. Metody fungovaly. V tu chvíli autoři zašli ještě o krok dál – vysvětlili jí odolnost a řekli jí, že čím víc se naučí, jak se zklidnit, tím víc nepříznivých situací bude schopna zvládnout.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: