Jak vychovat úspěšné lidi

How to Raise Successful People

Esther Wojcicki

Jednoduché lekce pro radikální výsledek

Jak vychovat úspěšné lidi

3.92

na základě

2297

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

761

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Pokud chcete vychovat úspěšné děti, měli byste si přečíst knihu Jak vychovat úspěšné lidi od Esther Wojcicki. Tato kniha vám nabídne jednoduché lekce pro radikální výsledek. Esther Wojcicki je proslulá třemi věcmi: vyučováním na střední škole, které změnilo životy tisíců dětí, inspirací pro legendy Silicon Valley, jako je Steve Jobs, a výchovou tří dcer, z nichž každá se stala slavně úspěšnou.

V této knize se dozvíte o jejích hlavních principech výchovy dětí, které shrnuje zkratkou TRICK. TRICK znamená Trust (důvěra), Respect (respekt), Independence (nezávislost), Collaboration (spolupráce) a Kindness (laskavost). Tyto principy pomáhají dětem rozvíjet svou kreativitu, sebedůvěru a schopnost řešit problémy. Esther Wojcicki také sdílí své osobní příběhy a praktické rady, jak aplikovat tyto principy doma i ve škole.

Knihu Jak vychovat úspěšné lidi by měl přečíst každý rodič, učitel nebo manažer, kdo chce podporovat potenciál druhých lidí. Tato kniha vám ukáže, jak být lepším lídrem a mentorom pro ty, na kterých vám záleží.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak podpořit růst a rozvoj svých dětí na všech úrovních.
  • Získáte tipy a triky na to, jak zlepšit komunikaci s vašimi dětmi.
  • Dozvíte se, jak poskytnout svým dětem vzdělání, které jim pomůže uspět v budoucí kariéře.
  • Získáte návod na to, jak vytvořit prostředí, ve kterém vaše děti budou cítit bezpečí a podporu.
  • Naučíte se, jak zvládnout těžké situace a podpořit své děti i v nejtěžších chvílích.

#čtutáty z knihy

"Nejlepší způsob, jak se naučit, je dělat chyby a učit se z nich."
"Důvěra je klíčovým faktorem pro úspěšné vztahy a výchovu dětí."
"Klíčem k úspěchu je naučit děti, jak se učit, a podporovat je v jejich zájmech."
"Výchova dětí by měla být založena na respektu, odpovědnosti a spolupráci."
"Důležité je nejen učit děti, co mají dělat, ale také vysvětlit, proč to mají dělat."

Esther Wojcicki

Esther Wojcicki je americká novinářka, pedagožka a autorka knihy Jak vychovat úspěšné lidi. Narodila se v New Yorku a vystudovala angličtinu na Kalifornské univerzitě v Berkeley. V průběhu své kariéry pracovala jako novinářka pro mnoho prestižních médií, včetně The New York Times a San Jose Mercury News.

V současnosti působí jako profesorka na střední škole v Palo Alto v Kalifornii a je zakladatelkou programu Media Arts na této škole. Je také zakladatelkou a ředitelkou vzdělávací organizace Creative Commons. Její kniha Jak vychovat úspěšné lidi se stala bestsellerem a získala mnoho pozitivních recenzí.

Esther Wojcicki je také matkou tří úspěšných dětí, z nichž každý se věnuje jinému oboru – Susan Wojcicki je výkonnou ředitelkou YouTube, Anne Wojcicki je zakladatelkou společnosti 23andMe a Janet Wojcicki je profesorkou epidemiologie na Kalifornské univerzitě v San Franciscu.

Klíčové myšlenky z knihy

Staňte se rodičem, kterého vaše dítě potřebuje

Když byla novinářka a pedagožka Esther Wojcicki v 60. letech 20. století tehdy ještě mladou matkou, nevěděla, kam se obrátit ohledně rodičovských rad. V dnešní době se situace výrazně změnila. Moderní rodiče jsou totiž zavaleni množstvím tipů a doporučení, jak správně vychovávat své děti. Bohužel se však většina těchto rad zaměřuje spíše na to, jak pomoci dítěti dosáhnout vynikajících výsledků, často prostřednictvím podrobného monitorování jeho činnosti, než na to, jak z něj vychovat šťastného a dobře vychovaného člena společnosti.

A právě zde přichází na scénu Esther Wojcicki. Místo toho, aby se soustředila čistě na úspěch a úspěchy, její doporučení poukazují na nepsané hodnoty, které byste měli svým dětem předávat, jako je důvěra, respekt a nezávislost. Tyto kapitoly, které čerpají z pohnutých reálných zkušeností její vlastní rodiny i jejích studentů, vám prozradí, jak můžete vyniknout v nejdůležitější práci, kterou kdy budete mít – ve výchově další generace.

Stát se lepším rodičem vyžaduje převzít to nejlepší z péče svých rodičů

Pokud jde o výchovu, je všeobecně známo, že máme tendenci vychovávat své děti podobně, jako když nás vychovávali naši rodiče. To nemusí znít tak špatně, pokud jste si užili šťastné a spokojené dětství. Skutečnost je však taková, že mnozí z nás zažili v dětství nějaké nepříjemné zážitky nebo se jejich rodiče dopustili značných chyb.

Autorka, která vyrůstala v ortodoxní židovské rodině v 50. letech 20. století, zažila svůj úděl zraňujícího rodičovského chování. V pěti letech jí otec řekl, že chlapci jsou přednější než dívky, a tento postoj se odrážel i v její výchově. Zatímco její mladší bratr Lee byl zahrnován pozorností, hračkami a dodatečnými porcemi u večeře, ona pouze přihlížela a málokdy si mohla hrát. Občas byla dokonce pokárána za to, že se při jídle nadměrně cpe. Náboženství jejích rodičů vycházelo z jejich přesvědčení, že místo ženy je v domácnosti, a když v osmnácti letech odmítla sňatek ve prospěch studia na vysoké škole, rodiče ji přestali finančně podporovat.

Navzdory svým těžkým začátkům nebo možná právě proto byla autorka rozhodnutá vychovávat své vlastní děti v duchu vzájemné důvěry a porozumění. V rámci tohoto procesu si vyhradila čas na přehodnocení vlastních zkušeností z dětství. Domnívala se, že když je znovu zhodnotí s odstupem času, může si tak zvolit, které rodičovské chování chce převzít a které opravdu nikoliv.

Příkladu svého otce, který byl odměřený a autoritativní, se rozhodně chtěla vyvarovat. Naproti tomu její matka byla důsledně vstřícná a láskyplná; autorka se snažila tento přístup následovat a vybudovat si stejně blízký vztah s vlastními dcerami, přičemž zavrhovala umanuté diskriminační postoje, které projevoval její otec.

Ve snaze vyhnout se otcovým chybám své dcery neustále učila, aby si své životy ovládaly samy tím, že se budou samostatně rozhodovat. Rozvíjela jejich rozhodovací schopnosti tím, že jim kladla otázky typu: „Chceš banán, nebo pomeranč?" nebo „Chceš namalovat obrázek, nebo si hrát na zahradě?". Takové otázky se mohou zdát bezvýznamné, ale pro autorku představovaly důležitý odklon od dusného prostředí plného sexistických narážek z doby jejího vlastního dětství.

Je důležité, aby rodiče svým dětem věřili

Autorka se ve své nové roli babičky často stará o svá vnoučata, zatímco její vlastní dcera Susan je v práci. Jednoho rána autorka vysadila své osmileté vnučky v obchodě Target a nechala je hodinu nakupovat samotné. Když je pozorovala, jak poskakují v obchodě, pocítila záchvěv hrdosti na jejich nově nabytou nezávislost. Když se však o výletu dozvěděla jejich matka Susan, začala na věc nahlížet zcela odlišně.

Susan z toho nebyla nadšená. „Mohlo se jim stát cokoli!" namítla. Pochopitelně se nic nestalo a děvčata byla vyzvednuta živá a zdravá.

Bohužel však Susaniny přehnané obavy, že se jejím dcerám stane něco zlého, odrážejí rozpad důvěry v širší americké společnosti. 

Edelmanův barometr důvěry z roku 2018, který zjišťuje, nakolik obyvatelstvo důvěřuje institucím ve své zemi, ukázal, že Spojené státy klesly na celosvětové stupnici důvěry o devět bodů, což je největší pokles důvěry, jaký byl kdy zaznamenán.

A nejde jen o naše instituce. Deprimující je, že Američané přestávají důvěřovat i svým sousedům.

Studie Pew Research z roku 2015 zjistila, že pouze 52 % lidí ve Spojených státech souhlasí s tím, že mohou důvěřovat svým sousedům. A co je nejvíce šokující, jen 19 procent amerických mileniálů věří, že většina lidí je důvěryhodná.

Při pohledu na tyto zdrcující statistiky není divu, že Susan nevěřila, že její děti budou toho dne o samotě v bezpečí. Bohužel však tím, že svým dětem bráníme dělat věci samostatně, je učíme nejen to, že světu nelze věřit, zároveň jim vštěpujeme, že jim samotným nelze věřit.

To je zásadní problém. Pro sebevědomí dětí je klíčové, aby měly pocit, že rodiče věří v jejich schopnosti a důvěřují jim, že zvládnou určité věci. Pokud v dětech vzbudíte zdání, že jim nelze důvěřovat, když samy navštíví obchod Target nebo si hrají na ulici bez dozoru dospělých, pak se toto ponaučení přenese do jejich životů. Výsledek? Vaše dítě se bude pokládat za nedůvěryhodné a toto své přesvědčení bude vyjadřovat nepřijatelným chováním. Výzkumy ukazují, že nespolehlivé děti se méně často zapojují do společného života a kolektivního chování a častěji se u nich projevuje agrese. 

Vzhledem k těmto negativním důsledkům se jednoznačně vyplatí, aby se vaše děti cítily důvěryhodně tím, že jim občas dovolíte dělat věci na vlastní pěst.

Pokud nerespektujete názor svého dítěte, může to mít neblahé následky

Když autorčina dcera Anne dokončila vysokou školu, všechny překvapila prohlášením, že vůbec nemá v úmyslu věnovat se profesní kariéře; místo toho chce žít doma a pracovat jako chůva.

Zatímco mnozí rodiče by z tohoto nedostatku ambicí propadli panice, autorčin postoj byl mnohem smířlivější. Usoudila, že tohle je Annin život a že si najde svou vlastní cestu ve svém životě. Bohužel během své učitelské kariéry autorka zažila, že mnoho rodičů zaujalo mnohem tvrdší postoj vůči životním volbám svých dětí, což často mělo fatální následky.

Například její bývalý student Greg byl talentovaný středoškolák se silným zaujetím pro grafický design. Jeho rodiče však byli skálopevně přesvědčeni, že se má stát vědcem. Proč? Sami byli vědci a byli vyhranění vůči jiným kariérním drahám. Když Greg ve škole neprojevoval o vědu valný zájem, nutili ho chodit na hodiny navíc, takže měl stále méně času na své milované výtvarné umění. Výsledek? Greg se postupem času stále více uzavíral do sebe a upadal do depresí.

Greg se naštěstí dokázal přenést přes strádání a útlak ze strany jeho rodičů v dětství a dnes je z něj úspěšný grafik, který žije život, jaký si přál on a nikoliv jeho rodiče. Ne všichni dospívajicí, kterým rodiče zasahují do života, z toho však vyjdou úspěšně. Když rodiče nerespektují rozhodnutí svých dětí, může to vést k úplnému rozvratu rodiny.

Vědci z Yaleovy univerzity zjistili, že mezi dospívajícími z bohatých amerických komunit je pocit odloučení od rodičů hlavní příčinou sebevražd. Podle autorčiných zkušeností tato osamělost obvykle začíná tím, že rodiče nerespektují zájmy svých dětí, což vede k tomu, že dospívající mají ke svým rodičům výhrady nebo se jich bojí. Odcizení mezi rodiči a dětmi se poté dále prohlubuje, což často vede k úplnému rozpadu vzájemné komunikace.

Téma sebevražd dospívajících je samozřejmě složité a riziko sebevraždy může zvyšovat mnoho faktorů. Nicméně jádrem tohoto znepokojivého jevu je pocit dospívajícího člověka, že je v pasti a musí vést život, který si sám nezvolil. Když se tento pocit stane nezvladatelným, mladí lidé se mnohdy rozhodnou pro jediné východisko, které se jim nabízí.

Pokud necháte své děti, aby si zvolily vlastní cestu, a budete respektovat jejich životní rozhodnutí, můžete tomu předcházet. Například autorčina dcera nakonec získala skvělou práci v investiční firmě po období, kdy se věnovala hlídání dětí jako chůva – žádný rodičovský nátlak nebyl zapotřebí.

Úspěšné děti mají zdravou sebedůvěru a dokáží čelit neúspěchu

Dosáhnout toho, co chceme, může trvat nějakou dobu. Autorka byla svědkem toho, jak se to mnozí její žáci naučili. Jeden z nich, Gady, byl talentovaný spisovatel a nesmírně vstřícný k ostatním studentům, s nimiž se podílel na tvorbě středoškolských novin. Bohužel Gadyho spolužáci nedokázali ocenit jeho zásluhy a na místo šéfredaktora novin vybrali někoho jiného.

Avšak byl Gady zklamán odmítavým postojem svých spolužáků? Zdaleka ne. Otřepal se z toho a pokračoval v psaní co nejlepších článků do novin, přičemž pomáhal i ostatním s jejich články. Když nadešel čas, přihlásil se na Harvardovu univerzitu. Neměl sice takové známky, jaké prestižní vysoká škola obvykle vyžadovala, ale na universitě byli jeho skvělým přístupem tak uchváceni, že mu přesto nabídli místo. V současné době je Gady mediálním redaktorem Economistu, jednoho z nejprestižnějších časopisů na světě.

Podle autorky si z Gadyho nevyzpytatelné cesty k úspěchu může mnoho dnešních dětí a rodičů vzít cenné ponaučení: jak je důležité mít odvahu.

Odvaha znamená vytrvat ve svých cílech, a to i tváří v tvář těžkým překážkám a nepřízni osudu. Ve své knize z roku 2014 : The Power of Passion and Perseverance (Síla vášně a vytrvalosti) zkoumala psycholožka Angela Duckworthová životy mimořádně úspěšných lidí.  Zjistila, že všechny tyto osoby mají dvě společné věci. Jednou z nich byly průzračně jasné cíle. Druhou věcí byla urputná snaha těchto cílů dosáhnout, která se vyznačovala neobvykle velkou odolností a mimořádně silnou pracovní morálkou. Jinými slovy, měli hodně kuráže. Odvahu můžete svým dětem vštípit tím, že je vybavíte perspektivním životním postojem.

Psycholožka Carol Dwecková ve své knize Nastavení mysli z roku 2006 uvádí dva možné postoje k úspěchu. Prvním z nich je fixovaný pohled – přesvědčení, že vlastní schopnosti jsou vrozené a neměnné. Lidé s perspektivním přístupem k životu však věří, že za úspěchem stojí tvrdá práce a odhodlání, nikoliv vrozené schopnosti. Zastávají názor, že neúspěch v něčem není důvodem k tomu, aby se vzdávali a v tomto ohledu mají zkrátka větší odvahu.

Pěstujte v dětech perspektivu rozvoje tím, že je budete odměňovat spíše za odhodlání a úsilí než za to, že jsou v něčem prostě „skvělé". A naopak, snažte se v nich nevzbudit dojem, že neúspěch značí, že nejsou příliš bystré. Ostatně, kdyby Gady bral svůj neúspěch ve středoškolských novinách jako měřítko svých schopností, možná by nikdy nešel za svým vysněným cílem.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: