Jak vyjednat víc

Getting More

Stuart Diamond

Dosáhněte svých cílů v práci i v soukromém životě

Jak vyjednat víc

4.10

na základě

3297

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

902

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Chcete se naučit vyjednávat lépe a dosahovat svých cílů v práci i v soukromém životě? Pak je tato kniha pro vás. Jak vyjednat víc je bestseller od Stuarta Diamonda, předního experta na vyjednávání a profesora na Wharton School of Business. V této knize se dozvíte, jak používat jednoduché a účinné techniky, které vám pomohou získat více toho, co chcete.

Lidé, kteří pozorněji vnímají interakce kolem sebe, získávají v životě více toho, co si přejí. Na základě dvacetiletého výzkumu, který Stuart Diamond vedl napříč zeměmi celého světa, dochází v knize Jak vyjednat víc k závěru, že emoční vnímavost a individuální posouzení každé situace je při jednání s lidmi mnohem důležitější než konvenční uplatňování moci a rozumu. Autor v knize představuje 12 vyjednávacích strategií a informace předkládá takovým způsobem, abyste je dokázali použít v praxi – okamžitě – ať už si objednáváte pizzu, nebo jednáte o miliardové investici, či žádáte o slevu na blůzku nebo kalhoty.

Stuart Diamond tvrdí, že klíčem k úspěšnému vyjednávání je pozorně vnímat interakce kolem sebe a přizpůsobit se jim. Nejde o to, kdo má více moci nebo rozumu, ale o to, kdo dokáže lépe porozumět potřebám a emocím druhých. Tato kniha vám ukáže, jak si vytvořit důvěru a spolupráci s lidmi, jak řešit konflikty a problémy, jak překonat kulturní rozdíly a jak vyjednávat v různých situacích.

Jak vyjednat víc je praktická a inspirativní kniha plná příběhů a rad z osobní zkušenosti autora i jeho studentů a klientů z celého světa. Získáte nejen lepší dovednosti pro vyjednávání, ale také lepší dovednosti pro život.

Proč knihu číst

  • Naučíte se umění jednání a jak využívat své přirozené vlastnosti k dosažení lepších výsledků.
  • Zjistíte, jak efektivně komunikovat s lidmi a porozumět jejich potřebám a motivacím.
  • Získáte nástroje, jak řešit konflikty v osobním i pracovním životě a najít společné řešení.
  • Dozvíte se, jak ovlivnit svůj protějšek a dosáhnout toho, co chcete, aniž byste museli používat manipulace či agresi.
  • Zlepšíte své obchodní, profesní i osobní vztahy a dosáhnete většího úspěchu v každém aspektu svého života.

#čtutáty z knihy

"Nikdy nezačínejte vyjednávání, dokud nevíte, co chcete a co můžete získat."
"Nejlepší způsob, jak získat, co chcete, je pomoci druhým získat to, co chtějí."
"Výsledek vyjednávání závisí na tom, jak dobře porozumíte druhé straně a jak dobře ji přesvědčíte, že je v jejím zájmu spolupracovat s vámi."
"Nejlepší způsob, jak zvládnout konflikt, je najít společné cíle a společně pracovat na jejich dosažení."
"Výjimeční vyjednavači nejsou ti, kteří dokážou získat všechno, co chtějí, ale ti, kteří dokážou najít řešení, které uspokojí obě strany."

Stuart Diamond

Stuart Diamond je americký autor, profesor a expert na vyjednávání. V současnosti působí na Wharton School of the University of Pennsylvania, kde vyučuje obchodní etiku, právo a vyjednávání.

Je držitelem Pulitzerovy ceny za reportáže z oblasti mezinárodních konfliktů a jeho kniha Jak vyjednat víc se stala bestsellerem a byla přeložena do více než 20 jazyků.

Diamond se také věnuje poradenství v oblasti vyjednávání pro firmy a vládní organizace po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Staňte se vyjednávačem a dosáhněte toho, co chcete

Každý den přicházíte do styku s mnoha lidmi a nacházíte se v rozličných specifických situacích. Kupujete si bochník chleba v místním pekařství; mluvíte s dětmi o dokončení jejich úkolů; probíráte svůj nejnovější pracovní projekt se svým šéfem.

Možná o tom netušíte, ale každá z těchto vzájemných komunikací je určitou formou vyjednávání. Vyjednávání není pouze něčím, co se odehrává při koupi domu nebo nějaké drobnosti na bleším trhu, ale je to něco, co se běžně odehrává každý den. Otázkou je, zda jste v něm zdatní. Pokud je odpověď záporná, pak vám mohou pomoci tyto kapitoly.

Jak se můžete stát skvělým vyjednavačem? Stačí dodržet několik jednoduchých kroků.

Čtyři různé formy vyjednávání

Každá vzájemná komunikace v životě je vyjednávání, a proto je důležité naučit se, jak z ní vytěžit co nejvíce.

Co mají společného nákup drobnosti na bleším trhu a prodej společnosti za několik milionů dolarů? Oba scénáře zahrnují vyjednávání.

Ve skutečnosti všechny vaše každodenní interakce zahrnují určitou formu vyjednávání i když si to možná neuvědomujete.

Podívejme se tedy na čtyři různé formy vyjednávání.

Zaprvé je to způsob, jak přimět osobu k tomu, aby něco učinila. Tato taktika tvoří ve skutečnosti jen zlomek většiny vyjednávacích procesů, pokud se tedy vůbec používá, protože vyžaduje moc, což je nákladné a často kontraproduktivní.

Zadruhé je to přimět osobu, aby uvěřila, že to co tvrdíte se zakládá na skutečnosti. To je vhodnější metoda než použití síly, ale pokud máte k dané osobě citové pouto, je trochu složité toho dosáhnout.

Zatřetí je to přimět osobu, aby vnímala věci tak, jak je chcete, aby je takhle brala.

A nakonec je tu schopnost přesvědčit člověka, aby cítil to, co po něm vyžadujete.

Nyní, když jsme definovali různé formy vyjednávání, se podívejme na jeho celkové přínosy. Je to jednoduché – vyjednávání o tom, co chcete, vám v každé situaci přinese více užitku.

Chcete-li vyjednávat efektivně, musíte si určit svůj cíl. Pokud na začátku přesně nevíte, co chcete, může se stát, že nakonec vyjednáte dočasné řešení, které vás ve skutečnosti od vašeho cíle ještě více oddálí.

Pokud jste například zůstali v nemocnici po operaci kolena, budete možná chtít přesvědčit lékaře, že jste v pořádku, abyste se mohli vrátit domů. Pokud si však vyjednáte předčasný návrat domů a vynecháte potřebnou fyzioterapii, může se stát, že se znovu zraníte a tím zmaříte svůj záměr dosáhnout úplné vyléčení kolena, abyste mohli hrát basketbal.

Čím lépe si budete vědomi toho, jak a kdy k vyjednávání dochází, tím více získáte z každého vyjednávání, a přiblížíte se tak svým cílům.

Pravda je taková, že všichni trávíme každý den tím, že něco chceme. Povědomí o vyjednávání, které určuje, jak komunikujete s ostatními, vám může pomoci získat to, co skutečně chcete, místo abyste životem proplouvali a lamentovali nad tím, čeho se vám nedostává.

Chcete-li s lidmi úspěšně vyjednávat, musíte s nimi navázat upřímný a důvěryhodný vztah

Podstatou vyjednávání je tedy snaha přesvědčit člověka, aby věci vnímal a cítil tak, jak chcete vy. Abyste toho úspěšně dosáhli, musíte s vaším protějškem pro vyjednávání navázat vztah.

Jak toho ale můžete dosáhnout? Pro začátek je třeba, abyste si danou osobu považovali a snažili se jí to dát najevo.

Budete se divit, jak pouhé poděkování člověku za jeho čas, který vám věnoval, může změnit dynamiku vyjednávání. Skromné „prosím" a „děkuji" mají větší dopad, než si myslíte. Nicméně jedno upozornění – buďte upřímní. Pokud si na něco hrajete, dotyčný to na vás pozná.

Pokud přesto nejste schopni získat důvěru, pak se aspoň snažte najít způsoby, jak vyjednávacího partnera přimět k tomu, aby se vám angažoval způsobem, který je pro něj zcela běžný a přirozený. Například se nesnažte člověka nutit k podpisu smlouvy, pokud se v jeho zemi dohody uzavírají podáním ruky.

Pokud však máte problém navázat s partnerem vztah, protože se prostě nedokážete navzájem snášet, přizvěte si třetí stranu, která bude jednat za vás.

I když je každé jednání specifické, vybudovat si vztah s danou osobou obvykle není tak obtížné. Dbejte jen na to, abyste i v případě, že při všech jednáních používáte tytéž výchozí postupy, nechali jejich použití na daném prostředí.

Například je důležité vážit si partnera pro vyjednávání, avšak tímto způsobem neokouzlíte všechny lidi.

Na někoho může fungovat prosté „děkuji", u jiného mnohem více k navázání důvěry poslouží ručně psané přání nebo dokonce květiny.

Důležité je, abyste se předem nedomnívali, že lidé z určitých skupin nebo kulturních prostředí mají stejné preference. Oprostěte se od jakýchkoli stereotypních názorů, které zastáváte, a mějte na paměti, že se k ostatním máte přistupovat jako k osobnostem, kterými jsou. Seznamte se s jejich zvyklostmi a pak se snažte navázat vztah.

Zásadou je být vždy přátelský. Lidé, kteří k vám cítí vztah, budou mnohem vstřícnější než někdo, koho jste urazili.

Udržování dialogu

Poznejte zblízka svého partnera a vžijte se do jeho situace. Nic předem o něm nepředpokládejte.

Odlišnosti a preference každého člověka jsou důležité. Prozkoumejme, jak tyto rozdíly mohou ovlivnit vyjednávání.

Například vnímání. Je nezbytné mít na paměti, že každý člověk má na dané téma svůj vlastní názor. Přesto máme tendenci předpokládat, že většina lidí nahlíží na svět stejným úhlem pohledu jako my.

Připomeňme si známý dotaz – je sklenice z poloviny plná, nebo z poloviny prázdná? Odpověď závisí na člověku, který se na sklenici dívá. Je to stále tatáž sklenice, přesto ji každý člověk vnímá jinak.

Vnímání řídí naše jednání, proto se vyplatí zjistit si o něm více informací. Abyste to dokázali a zajistili si, že jste s partnerem pro jednání na stejné vlně, musíte efektivně komunikovat.

Využívejte vhodnou komunikaci k nalezení společné řeči. To znamená klást otázky a vžít se do situace partnera při vyjednávání.

Pokud například čekáte na večeři v restauraci déle než hodinu, nepředpokládejte hned, že chyba je na straně obsluhy. Místo toho se ho zeptejte, zda je příčinou zdržení nějaký konkrétní problém.

Dalším tipem je co nejčastěji rekapitulovat to, co se dozvíte od svého partnera při vyjednávání. Tímto způsobem můžete v průběhu dialogu udržovat vzájemné porozumění.

A dbejte na to, abyste při diskusi zachovali klid. Vztekáním dosáhnete pouze nepříznivého výsledku, a to i v situaci, kdy druhá osoba začne pokřikovat a rozčilovat se. Místo toho se zeptejte, proč je dotyčná osoba tak naštvaná a jak jste mohli zapříčinit toto nedorozumění.

A nakonec věnujte pozornost jemným signálům. Pro většinu lidí je věta „Teď ti nemohu pomoci" odmítnutím. Místo toho, abyste ztráceli rozvahu, se raději zeptejte: „Znáte tady někoho, kdo by mi mohl pomoci?" nebo „Kdy by to bylo vhodnější?".

Celkem vzato, upusťte od přesvědčení, že vaše vlastní postřehy jsou správné, a začněte zjišťovat a poznávat, jak věci vnímají ostatní lidé. Když zjistíte, že mezi vaším vnímáním a vnímáním vašeho partnera při vyjednávání je rozdíl, měli byste se zaměřit na jeho odstranění.

Pokroku k dosažení svého cíle dosáhnete tak, že při jednání uplatníte standardy protistrany

Teď už víte, jak lze zaměřením se na partnera při vyjednávání a porozuměním jeho vnímání přiblížit dosažení toho, co chcete. Ale co když vám zrovna nenaslouchá?

V takových situacích se snažte vyjednávat s využitím partnerových standardů, zejména pokud prosazuje tvrdé podmínky. Tím, že budete mít partnerovy měřítka jako příklad správného chování, posílíte svou vyjednávací pozici, když ho přistihnete při jednání, které je v rozporu s těmito standardy.

Tato taktika funguje následovně. Představte si, že jste ubytováni v luxusním hotelu a zjistíte, že koupelna je špinavá a ve sprchovém odtoku je spousta vlasů. Při upozornění na závady personálu můžete zvážit, zda jim nepřipomenete, že hotel se pyšní špičkovým ubytováním a hygienou – standardem, který si stanovil sám hotelový řetězec.

Tato taktika však nemusí postačovat k tomu, abyste někoho přiměli jednat. Bohužel ne všichni lidé si uvědomují, že se musí chovat k ostatním tak, jak by chtěli, aby se chovali k nim samotným. V takovém případě může být vaším společníkem zahanbení.

Pokud zaměstnanec odmítá se zjištěným stavem vaší sprchy cokoli podniknout, zkuste poukázat na to, že jednáním v rozporu s osvědčenými postupy hotelu ohrožuje své vlastní standardy, jinými slovy, že se zkrátka jedná nevhodně. Budete překvapeni, jak může tento přístup účinně zabrat, pokud je pronesen slušným, zdvořilým tónem a před zraky ostatních lidí.

Důležité je dosáhnout svého cíle postupně, aby dotyčná osoba mohla snadno porozumět vaší argumentaci.

Nepřistupujte tedy jen tak k zaměstnanci hotelu a neoznamujte mu: „Vlasy v mé sprše jsou v rozporu s vašimi hygienickými normami". Místo toho přiveďte zaměstnance k výsledku postupnými kroky a umožněte mu, aby se sám od sebe rozhodl, že vám pomůže.

Můžete se například zeptat, zda hotel patří k nejlepším ve městě, a pak se zajímat o jeho hygienické předpisy. Až poté byste se měli taktně poptat, jak se tato směrnice vztahuje na nevábný stav vaší sprchy.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: