Budování sociálního podnikání

Building Social Business

Muhammad Yunus

Nový druh kapitalismu, který slouží nejnaléhavějším potřebám lidstva

Budování sociálního podnikání

3.97

na základě

1642

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

307

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Víte, co je to sociální podnikání? Pokud se zajímáte o změnu světa a zlepšení života lidí, měli byste si přečíst knihu Budování sociálního podnikání od Muhammada Yunuse, zakladatele Grameen Bank a držitele Nobelovy ceny za mír.

Tato kniha vám přiblíží koncept sociálního podnikání a ukáže vám, jak můžete založit podnik, který bude přinášet zisk a zároveň pomáhat lidem ve svém okolí. Autor vám představí několik příkladů úspěšných sociálních podniků, které vznikly po celém světě a pomohly řešit řadu problémů v oblasti zdravotnictví, vzdělání, chudoby a životního prostředí.

Knihu Budování sociálního podnikání byste si neměli nechat ujít, pokud chcete inspirovat svou podnikatelskou duši a zároveň pomoci lidem kolem sebe. Získáte v ní nový pohled na podnikání a poznáte, že v dnešní době se dá podnikat i jinak než pouhou snahou o zisk.

Přečtením této knihy se naučíte jak můžete pomoci komunitě, ve které žijete, a zároveň založit podnik, který je úspěšný v obou ohledech. Budování sociálního podnikání je kniha, která změní váš pohled na svět podnikání, a zároveň pomůže vybudovat lepší budoucnost. Budete-li se chtít stát vynikajícím podnikatelem, čtěte tuto knihu a budujte svůj sociální podnik s vědomím, že svým podnikáním pomáháte světu.

Proč knihu číst

  • Zjistíte, co je sociální podnikání a jak můžete pomoci svému okolí.
  • Dozvíte se, jaké jsou základy budování sociálního podnikání – od provozu po financování.
  • Naučíte se správně identifikovat problémy ve vaší komunitě a najít inovativní způsoby, jak je řešit.
  • Získáte praktické tipy, jak efektivně komunikovat o svém sociálním podnikání a přesvědčovat lidi, aby se k němu připojili.
  • Budete motivováni příběhy úspěšných sociálních podniků a inspirováni k vlastní iniciativě.

#čtutáty z knihy

"Sociální podnikání není jen o vytváření zisku, ale o řešení společenských problémů."

"Každý člověk má právo na důstojný život a sociální podnikání může pomoci tuto vizi uskutečnit."

"Sociální podnikání není charita, ale efektivní způsob, jak pomoci lidem v nouzi."

"Sociální podnikání je o vytváření pracovních míst a podpoře místní ekonomiky."

"Sociální podnikání je cesta, jak změnit svět k lepšímu a jakýsi most mezi tradičním podnikáním a charitou."

Muhammad Yunus

Muhammad Yunus je bangladéšský ekonom a spisovatel, který se proslavil jako zakladatel mikrofinancování. Narodil se v roce 1940 v Chittagongu a vystudoval ekonomii na Vanderbilt University v USA. Po návratu do Bangladéše pracoval jako profesor ekonomie na Chittagongské univerzitě a později na Bangladéšské univerzitě.

V roce 1983 založil Yunus Grameen Bank, první banku poskytující mikroúvěry chudým lidem bez zajištění. Tento koncept se stal velmi úspěšným a rozšířil se po celém světě. Yunus byl za svou práci oceněn Nobelovou cenou za mír v roce 2006.

Kromě mikrofinancování se Yunus věnuje také sociálnímu podnikání, což je podnikání s cílem řešit společenské problémy. O této tématice napsal knihu Budování sociálního podnikání, která se stala bestsellerem.

Muhammad Yunus je stále aktivním členem společnosti a pracuje na řešení chudoby a sociálních problémů po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Zjistěte, co je to sociální firma a jak si můžete založit vlastní

Přestože kapitalismus přinesl prosperitu do mnoha částí světa, existuje velké množství lidí, kteří z něj nemohou těžit a žijí v chudobě. Co však můžeme udělat pro to, aby se svět stal lepším místem? Výborným prvním krokem je vybudování sociálního podniku.

Charita, sociální podnikání, neziskové organizace, nevládní organizace a podobně mají za cíl podpořit dobrou věc, ale sociální podnik je něco úplně jiného. 

Koncept sociálního podnikání

Existuje jiný způsob podnikání, jehož cílem není zbohatnout, ale řešit sociální otázky.

Pravděpodobně jste již slyšeli o termínu "sociální podnikání", ale co to vlastně znamená?

V zásadě jde o to, že sociální podnikání není založeno pouze na výsledcích hospodaření. Většina podniků, zejména těch soukromých, se zaměřuje na maximalizaci zisku; na druhé straně mince stojí neziskové organizace, které se spoléhají především na dobročinné dary. Sociální podnik se však od nich liší.

Primárním cílem sociálního podniku je řešení sociálních, ekonomických nebo environmentálních problémů. K dosažení tohoto cíle používají takové podniky běžné obchodní metody, jako jsou služby a výroba a prodej výrobku, díky nimž je podnik soběstačný.

Například společnost Grameen Danone vyrábí a prodává cenově dostupné jogurtové výrobky s obsahem mikroživin a jejím hlavním cílem je bojovat proti podvýživě dětí v Bangladéši.

Ale tak jednoduché to není. Ve skutečnosti existují dva typy sociálního podnikání.

Sociální podnik typu I produkuje zisk, ale nevyplácí dividendy – to znamená, že pravidelně nevyplácí procenta ze zisku vlastníkům společnosti.

Sociální podniky typu I jsou sice stále vlastněny investory, ale veškeré zisky jsou reinvestovány do společnosti, což pro investory neznamená ani zisk, ani ztrátu. Příkladem takového sociálního podniku typu I je společnost Grameen Danone, která funguje bez vyplácení dividend.

Na druhou stranu sociální podnik typu II funguje jako typická zisková společnost. Na rozdíl od sociálního podniku typu I je však vlastněn chudými lidmi, nikoli bohatými investory. V důsledku toho jdou zisky podniku přímo lidem s nízkými příjmy, a proto plní sociální funkci – zmírnění chudoby.

Například Grameen Bank je sociální podnik typu II – vlastní ji chudí obyvatelé Bangladéše a poskytuje půjčky občanům s nízkými příjmy.

Specifika sociálního podniku

Sociální podnik se liší od ostatních charitativních a sociálně zaměřených organizací.

Kolem sociálních podniků panuje mnoho nejasností a v rozhovorech o nich se pravděpodobně objevují pojmy jako je nezisková organizace, nevládní organizace a nadace. Všechny tyto podniky se však od sociálních podniků liší.

Pro začátek, sociální podnik není totéž co sociální podnikatelská činnost (ang. social entrepreneurship). Sociální podnikatelská činnost je především o jedné osobě a jeho/její nápadu. Ačkoli tedy tyto iniciativy mohou mít sociální dopad, mohou být vedeny neekonomickými, charitativními nebo podnikatelskými záměry.

Ačkoli tedy dotyčný podnikatel může mít sociální vizi, jeho sociální podnikatelská činnost může mít mnoho podob. Tím se liší od sociálního podniku – což, jak nyní víte, je ekonomicky stabilní podnik se sociálním posláním, který není ztrátový ani nevyplácí dividendy.

Za druhé, sociální podnik, na rozdíl od toho, co si možná mnozí myslí, není nezisková organizace. Vezměme si nadace, které jsou typem neziskových organizací. I když mohou mít sociální agendu, od sociálních podniků se liší tím, že nejsou ekonomicky udržitelné; nevytvářejí zisk ani žádné příjmy, pouze distribuují dobročinné dary.

Podobně se od sociálních podniků liší i nevládní organizace (v USA a dalších zemích známé pod zkratkou NGO), protože jsou čistě neziskové s charitativními cíli. Fungují na základě dobročinných darů, a proto postrádají ekonomickou udržitelnost. Kromě toho vynakládají velkou část svého času a energie na získávání finančních prostředků, což jim ztěžuje jakoukoli udržitelnou expanzi.

Prvním krokem je zaměřit se na problém, který můžete vyřešit

Představte si standardní podnik, který maximalizuje zisk. Při zakládání takové společnosti podnikatelé obvykle hledají mezeru na trhu, kterou mohou zaplnit. Jejich hlavním záměrem je přitom vydělat co nejvíce peněz.

Při zakládání sociálního podniku je však nezbytné začít tím, že si určíte sociální problém, který chcete řešit a k jehož řešení máte jedinečné předpoklady. Pokud se jedná o sociální podnik, bude podle definice plnit sociální funkci, a proto je pro něj dosažení zisku podmínkou, nikoli cílem.

Chcete-li tedy identifikovat sociální problém, začněte tím, že si položíte otázku, co je ve světě potřeba a co z toho vás nejvíce trápí? Co způsobuje vznik těchto potřeb?

Pak si položte otázku: „Mohu s ohledem na své schopnosti a nadání vybudovat sociální podnik, který pomůže tyto problémy řešit a tyto potřeby naplnit?“.

Vezměme si například společnost Cure2Children, která spolupracuje s organizací Grameen Healthcare Trust. Tento sociální podnik byl založen lékařem a podnikatelem, neboť oba vnímali potřebu zdravotní péče v chudých zemích.

Konkrétně viděli potřebu léčit genetické onemocnění jménem talasemie, které dnes postihuje přibližně 100 000 dětí na celém světě. Lékař Dr. Faulkner se naučil, jak talasemii léčit, a tak vznikl jejich společný projekt.

Po stanovení potřeb si vyberte jeden problém, o kterém si myslíte, že máte šanci ho vyřešit. Nemůžete přece zachránit celý svět najednou. Mějte na paměti, že jste v oblasti sociálních podniků nováčci, kteří se teprve učí, a že je důležité začít jednoduše.

Koneckonců, pokud se vrhnete po hlavě do jednoho z největších a nejsložitějších problémů, kterým svět čelí, budete pravděpodobně měsíce nebo roky usilovat jen o to, abyste svůj podnik vůbec rozjeli.

Přilákejte investory s rozumným podnikatelským plánem

Pokud máte nápad, dalším krokem je zajištění financování. Ale jak na to?

Je nutné přijít s rozumným podnikatelským plánem, abyste přilákali potenciální investory. Tento plán by měl obsahovat podrobný pětiletý rozpočet a prognózu fungování podniku, doplněnou o strukturu nákladů i příjmů.

Vytvořený rozpočet by navíc měl ukázat, že váš nápad je životaschopný – příjmy by měly pokrýt všechny náklady a pokud možno by vám měl zůstat malý přebytek na horší časy.

Je však také důležité prokázat, že vaše peněžní toky jsou v týdenním i měsíčním horizontu vyrovnané. Koneckonců v dubnu můžete potřebovat více hotovosti než v srpnu, a pokud vaše příjmy nebudou dostatečně vyrovnané, aby tento rozdíl pokryly, může se stát, že vaše podnikání bude na konci léta v troskách.

V neposlední řadě je dobré vybudovat sociální podnikání na základě struktury ziskové společnosti. I když se to může zdát na první pohled překvapivé, zde je důvod, proč je to ve skutečnosti velmi užitečné. Sociální podniky nejsou v současné době uznávány za zákonem povolené podnikání, což znamená, že pravděpodobně budete odkázáni na provozování společnosti založené za účelem zisku. Sociální podniky fungující s takovou strukturou však riskují soudní spory, protože v některých zemích platí zákony, které vyžadují, aby podniky založené za účelem zisku maximalizovaly zisk pro své majitele.

Toto riziko lze sice snížit tím, že vaši investoři podepíší dokument, v němž potvrdí, že nemohou mít zisk přesahující jejich původní investici, přesto tento přístup není ideální. Na druhou stranu je toto řešení lepší než využití struktury neziskové organizace, protože tyto organizace jsou přísně kontrolovány kvůli daňovým výjimkám.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: