Umění války

3.97

na základě

431942

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

11554

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Proslulé pojednání mistra Suna o válečném umění se těší neutuchajícímu zájmu čtenářů i po více než dva a půl tisíci let, které uplynuly od jeho napsání. V čem spočívá jeho obliba? Paradoxně nikoliv v jeho válečnických aspektech, nýbrž v inspirativní síle pro taktické jednání s lidmi. Jeho myšlenky ocení každý člověk, neboť taktika je nutná v manželství, partnerství a vlastně ve všech vztazích, v nichž nechceme jen stále ustupovat nebo se podřizovat záměrům druhých. Stejně tak moudrost mistra Suna osloví manažery, pro které je vedení a motivování lidí i boj s konkurencí podstatnou náplní práce. Mistr Sun učí člověka důkladně zhodnotit situaci i naděje na prosazení vlastních záměrů. Základem válečného umění totiž není demonstrace síly, ale předvídavost, schopnost odhadnout protivníka a prosadit se vůči němu bez zbytečného prolévání krve a ztrát.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Sun-c'

Klíčové myšlenky z knihy

K vítězství vede plánování, propočítávání a porovnávání armád

Pokud stát vede válku, bojuje o své přežití. Proto je třeba vynaložit veškeré úsilí na pochopení válečného umění a v případě války tyto znalosti využít při plánování.

Generál, který před bitvou pečlivě připraví plány, porazí generála, který si žádné nevytvoří. Proto je třeba vždy před bitvou věci plánovat a promýšlet. Porovnáním soupeřících armád na základě sedmi úvah můžete předpovědět vítězství, nebo porážku. Zodpovězte otázky:

1. Který z vládců dvou válčících států získá naprostou podporu a poslušnost svého lidu, aby ho tento lid následoval, i kdyby měl jít na smrt?

2. Který z obou generálů je schopnější?

3. Která strana má výhody v podobě počasí, vzdálenosti, kterou je třeba překonat, a charakteru terénu?

4. Která strana uplatňuje disciplínu u svých mužů důrazněji?

5. Která ze stran má silnější armádu?

6. Která z uvedených stran má lépe vycvičené důstojníky a mužstvo?

7. Která z těchto stran je důslednější v udělování odměn a trestů, aby si zajistila disciplínu?

Pečlivě porovnejte armádu svého nepřítele se svou vlastní armádou, abyste věděli, kde má slabiny a kde je silný. Pak plánujte podle okolností. Pokud znáte svého nepřítele a znáte sami sebe, vždy zvítězíte.

Zabezpečte se proti porážce a čekejte na příležitost k vítězství

Úspěšní stratégové vstupují do bitev pouze tehdy, když vědí, že je vyhrají, zatímco neúspěšní vstupují do bojů a teprve poté začínají přemýšlet, jak by mohli zvítězit.

Zkušený bojovník se vyhýbá bitvám, které by mohl prohrát, čímž si zajistí, že nikdy nebude poražen. Ale ani ten nejskvělejší generál nemůže přesně říci, kdy zvítězí, protože musí čekat, až nepřítel udělá chybu a poskytne mu příležitost k vítězství.

Úspěšný generál ví, že k dosažení vítězství existuje pět základních pravidel:

1. Musíte vědět, kdy bojovat a kdy ne.

2. Je nutné vědět, jak se vypořádat s armádami silnějšími i slabšími než je ta vaše.

3. Vaše armáda musí v celých svých řadách disponovat silnou, jednotnou bojovou náladou a disciplínou.

4. Musíte bojovat tak, abyste vy byli připraveni a nepřítel naopak nepřipraven.

5. Dále musíte mít vojenské schopnosti a svobodu velet svým jednotkám bez zásahů panovníka.

Buďte obezřetní. Útočte pouze tehdy, když jste ve výhodě. Vyhýbejte se nepříteli na místech, kde je silný, a útočte na něj na těch místech, kde je slabý.

Vyhněte se nepřátelskému vojsku, když má vysokou bojovou morálku, jeho kolony a prapory jsou v dokonalém pořádku nebo když má výhodnější postavení, například výše položené místo.

Nikdy nevstupuj do bitvy jen ze vzteku, protože vždy je třeba usilovat o vítězství. Váš hněv nakonec vyprchá, ale království, které bylo jednou zničeno, už nikdy nelze přivést zpět k životu.

Vyhýbejte se pastem, do kterých se vás nepřítel bude snažit vlákat. Neveďte své vojsko do míst, kam se vám nepodaří dostat zásoby, nebo kde dobře neznáte terén či své spojence.

Válka je úspěšná pouze tehdy, pokud si panovníci a generálové sami nezaviní porážku

Armádě velí generál, ale generálovi zase panovník. Proto může panovník svými příkazy ztěžovat chod své armády. Nejkatastrofálnější způsoby, kterými to může udělat, jsou rozkazy k tažení vpřed nebo ústupu, přestože takové kroky nejsou možné; snaha řídit armádu stejně laxně jako svůj stát nebo dosazování důstojníků do nevhodných rolí.

Tyto chyby otřesou důvěrou vojáků a mohou způsobit porážku.

I generál však může vykazovat nebezpečné chyby. Může být lehkomyslný a vést svou armádu do záhuby, nebo naopak zbabělý a nechat se zajmout; dále může být natolik cholerický nebo pyšný, že se nechá vyprovokovat urážkami a pomluvami ze strany nepřítele; nebo se až příliš starat o pohodlí vlastních mužů a nechat se těmito ohledy brzdit ve vojenské taktice.

Generál je také zodpovědný za to, pokud armádu postihne některá z těchto šesti pohrom:

1. Generál postaví svou armádu proti desetkrát větší síle, což způsobí, že jeho vojáci utečou.

2. Vojáci jsou příliš silní ve vztahu k důstojníkům, což způsobí nekázeň.

3. Vojáci jso příliš slabí, což vede k tomu, že je důstojníci vyčerpají a oni se zhroutí.

4. Vyšší důstojníci jsou rozzlobení a nedisciplinovaní, což vede k tomu, že sami od sebe zaútočí a způsobí zkázu armády.

5. Generál je slabý a nerozhodný, což vede ke slabé a neorganizované armádě.

6. Generál nedokáže odhadnout sílu nepřítele a proti převaze pošle slabší vojsko, což vede k drtivé porážce.

Šetřete své zdroje pomocí strategií, sběru potravy a špionáže

Udržování armády je drahé, denně se mohlo podle mistra Suna v jeho době za 100 000 mužů zaplatit až 1000 uncí stříbra v podobě výdajů na zásoby jídla, válečné vozy, kopí, šípy, zbroj a voly.

Dlouhotrvající válka může vyčerpat zdroje každého státu, a učinit tak stát slabým a zranitelným. Proto se snažte o rychlá a rozhodná vítězství, nikoli o dlouhá tažení.

Vyhněte se obléhání opevněných měst, protože to obvykle vyžaduje měsíc příprav a mnoho netrpělivých generálů své muže zlikviduje v nesmyslných útocích.

Nejlepším způsobem, jak snížit náklady na válku, je dobýt nepřátelskou zemi, město nebo armádu celé a neporušené, nikoliv je zničit nákladnou bitvou. Abyste toho dosáhli, potřebujete mnohem početnější vojsko, než má nepřítel.

Zkušený generál si své nepřátele podmaní bez boje, což představuje konečný triumf. Tomuto postupu se říká útok lstí. Velcí bojovníci vynikají nejen vítězstvím, ale především snadným vítězstvím.

Dalším způsobem, jak šetřit státní zdroje, je brát je nepříteli. Tím že budete na jeho území shánět potravu a doplňovat své zásoby zbraněmi, zbrojí a vojáky nepřítele, ušetříte náklady na zásobování armády z vlastních zdrojů a zbavíte rolníky břemene vyživování armády.

Protože jednotlivé bitvy mohou ukončit válku, měli byste zapojit špehy: poskytují rozhodující informace o rozpoložení nepřítele a také mu nosí falešné zprávy o vás.

Udržujte se svými špehy důvěrné vztahy a dobře je odměňujte. Náklady na ně jsou velmi malé v porovnání s tím, jak dlouhé válce mohou pomoci zabránit.

Pokud na tajemství, které špeh odhalil, postavíte nějakou lest, zabijte ho i všechny ostatní lidi, kterým tajemství prozradil, aby vaše lest nepřišla o svou sílu.

Obelstěte svého nepřítele a vnuťte mu svou představu

Umění války je založeno na podvádění. Sílu musíte maskovat slabostí, odvahu bázlivostí a pořádek nepořádkem. Zmatete svého nepřítele a necháte ho, aby ztratil obezřetnost.

Nechte své vojáky předstírat chaos, zatímco ve skutečnosti jsou vysoce disciplinovaní. Když se přiblížíte k nepříteli, vytvořte zdání, že jste daleko. Když jste schopni zaútočit, vytvořte zdání, že toho nejste schopni.

Hrajte si s nepřítelem jako kočka s myší. Pokud je vznětlivý, rozdrážděte ho. Je-li v klidu, obtěžujte ho; je-li dobře zásoben, nechte ho vyhladovět; je-li v klidu utábořen, donuťte ho k přesunu. Chcete-li, aby nepřítel táhl vpřed, dejte mu návnadu; a chcete-li, aby ustoupil, způsobte mu škodu.

Chytrý bojovník se chopí iniciativy a vnutí nepříteli svou vůli.

Útočte na nepřítele ve špatně bráněných bodech, které si musí urychleně začít bránit. Přinuťte ho odhalit zranitelná místa.

Udržujte nepřítele v nejistotě, aby netušil, odkud zaútočíte, a donuťte ho tak, aby rozdělil a rozptýlil své síly: tato slabost neplyne jen z přesily jako takové, ale také z toho, že se druhá strana musí připravovat na útoky na mnoha frontách.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: