Strategie a taktiky vedení

Leadership Strategy and Tactics

Jocko Willink

Polní příručka

Strategie a taktiky vedení

4.44

na základě

5375

hodnocení na Goodreads

4.9

na základě

7006

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Vedení týmu není snadné, zvláště pokud jste novým vedoucím. V této knize Jocko Willink představuje řadu strategií a taktik vedení, které mají vedoucím pomoci dosáhnout úspěchu svých týmů. Vychází z principů prezentovaných ve 2 předchozích knihách, kterých je spoluautorem – „Extreme Ownership“ a „The Dichotomy of Leadership“ – se zaměřením na pomoc při aplikaci těchto principů v reálném životě.

Proč knihu číst

#čtutáty z knihy

Jocko Willink

Klíčové myšlenky z knihy

Životní lekce od velitele Navy SEAL

Být velitelem týmu s sebou přináší mnoho výzev. Často musíte skloubit více odpovědností, činit těžká rozhodnutí a překonat vlastní nejistotu. Naštěstí však pro většinu z nás není toto otázkou života a smrti – a to proto, že nevedeme četu Navy SEAL na vysoce rizikových speciálních misích, což je něco, s čím má Jocko Wilink zkušenost.

Willink využíval celou škálu vůdčích schopností, když byl velitelem v Navy SEAL, a všiml si, že tyto dovednosti lze uplatnit i v jiných, méně nebezpečných profesích, například při vedení podniku.

Pokud si myslíte, že armáda je jen o slepém plnění rozkazů, nemáte pravdu. Armáda je o tom, jak se naučit pokoře, zbavit se svého ega a budovat vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu. A to je něco, co se můžeme naučit všichni.

Zaměřte se na celkový obraz

Představte si scénu – tým Navy SEAL je na cvičné misi. Má za úkol zaútočit na ropnou plošinu na moři. Ale věci nejdou podle plánu.

Jakmile se přiblíží k plošině, tým se zasekne na místě, a tak vytahuje zbraně a čeká, až někdo rozhodne, jak nejlépe postupovat. Problém je, že nikdo toto rozhodnutí neudělá. Na plošině je příliš mnoho míst, kde by se mohli skrývat možní nepřátelé, a příliš málo míst, kde by se tým SEAL mohl ukrýt.

Čas utíká a jediné, co může kdokoli z těchto lidí udělat, je to, k čemu byl vycvičen – vyhledávat cíle. Ale když vyhledáváte cíle, vidíte jen to, co je v hledáčku vaší zbraně. Uniká vám celkový obraz. Aby se mohli posunout vpřed, musí někdo z týmu od situace poodstoupit.

Naštěstí tento tým SEAL měl ve svém středu někoho, kdo dokázal vystoupit z řady a převzít velení – autora Jocka Willinka. Ten přesně věděl, co má dělat.

Aby se Willink zorientoval v situaci, poodstoupil a dobře si prohlédl okolí. Tento krok mu umožnil vidět celý obraz. Viděl překážky, které před nimi leží, a cestu, kterou by se měl tým vydat. Pak mohl převzít iniciativu a vydat rozkaz: „Držte se vlevo!“

I ve svém životě mimo Navy SEAL autor zjistil, že zachování si odstupu je jedním z nejlepších nástrojů vůdce. Kdykoli budete mít pocit, že začínáte být zahlceni vším, co je třeba udělat, udělejte krok zpět. Můžete to udělat i doslova – ustoupit od stolu nebo odejít uprostřed rozhovoru – a zhluboka se nadechnout. Zvedněte hlavu, rozhlédněte se, dejte průchod svým emocím a snažte se vidět a slyšet, co se kolem vás skutečně děje. To vám pomůže vrátit se do přítomného okamžiku a učinit racionálnější rozhodnutí – takové, které bude méně ovlivněno silnými emocemi.

V pozdější fázi své vojenské kariéry se autor naučil spoustu dalších věcí, které lze uplatnit i ve vedoucích funkcích mimo ozbrojené síly.

Dichotomie vedení a krajní zodpovědnost

Jak se tedy mohou lídři v podnikání učit od armády?

Možná jste slyšeli agresivní, militaristické výrazy jako „nebrat zajatce“, které se používají ve světě podnikání. Ale pokud jde o vedení, nejlepší politikou není agresivita, ale rovnováha.

Autor měl během své kariéry v Navy SEAL přímou zkušenost se špatným vedením. V jeho druhé četě jeden velitel týmu odmítal brát v úvahu jakékoli nápady, které nebyly jeho vlastní. Tento druh arogance vážně poškodil morálku týmu. Bylo jen otázkou času, kdy bude muset nastoupit nový velitel.

Když autor mluví s lidmi o vedení, často očekávají, že se s nimi podělí o velmi přímočarý přístup k vedení. Očekávají přístup založený na přísné hierarchii, kdy lidé prostě dělají to, co jim šéf řekne, a na nic se neptají. Ale realita toho, co dělá dobrého šéfa, ať už v armádě, nebo ve světě podnikání, není tak jednoduchá. Dobrý vedoucí musí být dichotomický neboli vyvážený. Nemůžete být příliš agresivní, nebo příliš benevolentní, příliš hovorný, nebo příliš tichý, přílišný pedantický, nebo příliš měkký. Tento seznam by mohl pokračovat dál a dál.

Jádrem úspěšného vedení je vytváření pevných vztahů založených na vzájemné důvěře a respektu. Jen tak můžete vést motivovaný a oddaný tým k vítězství. To se vám nepodaří, pokud budete příliš rigidní a nebudete naslouchat nápadům svého týmu. Úspěšný vedoucí je respektovaný vedoucí, a aby se jím někdo mohl stát, musí lidé v týmu cítit, že jsou respektovaní a chráněni.

Pokud jde o získání respektu, autor možná více než v jakoukoli jinou strategii věří v krajní zodpovědnost. Krajní zodpovědnost znamená přihlásit se ke všem problémům, chybám a neúspěšným plánům. Velmi zjednodušeně řečeno to znamená převzít zodpovědnost za špatné věci – bez výjimky – proto se jí říká krajní.

Pokud člen týmu udělá chybu, přijde pozdě nebo neodvede svou práci, jste za to zodpovědní. Koneckonců, toto selhání odráží skutečnost, že jste člověka řádně nezaškolili. Nebo to možná znamená, že jste mu nedostatečně vysvětlili význam jeho role a to, jak zásadní je pro celkový úspěch týmu.

V konečném důsledku spočívá neúspěch týmového projektu pouze na bedrech vedoucího. Navíc hraní si na hledání viníka nikomu neprospěje.

Vedoucí musí být pokorný

Existuje populární koncept, který naznačuje, že lidé se buď s určitými schopnostmi a nadáním narodí, nebo ne. Toto přesvědčení není ani zdaleka pravdivé. Pravdou je, že každý se může zlepšit v jakékoliv činnosti.

To je důležité mít na paměti, zejména pokud se náhle ocitnete v pozici vedoucího týmu a cítíte se zavaleni vší tou zodpovědností. Nebo hůře, trpíte „syndromem podvodníka“ (ang. impostor syndrome), pocitem, že si nezasloužíte být na takové pozici.

Pokud vám to zní až příliš povědomě, nezoufejte. Je mnohem lepší mít pocit, že se musíte zlepšovat, než mít pocit, jako by vše, co děláte a říkáte, je dokonalé.

Jocko Wilink mluví o něčem, co označuje jako „sbírání mosazi“. Tato fráze odkazuje na sbírání všech nábojnic, které zůstanou na zemi po cvičení střelby na terč. Vedoucí mohou mít často pocit, že jsou příliš dobří na to, aby se podíleli na takovém podřadném úkolu. Ale jen málokterý vedoucí si vybuduje takový respekt jako ten, který je ochoten se zapojit do nezáživné práce, kterou je nicméně třeba udělat.

To neznamená, že byste se měli vždy dobrovolně hlásit, že budete dělat práci, která neodpovídá vaší pozici, ale je dobré se do toho občas pustit. Je to projev solidarity i úcty. Nabízí to také možnost interakce a sblížení s týmem. Vedoucí se může díky tomu, že se zapojí do nepříjemných úkolů, dozvědět mnoho o osobnostech a dynamice v týmu.

Vždy mějte na paměti, že povýšení na vedoucího týmu obecně znamená, že máte vyšší hodnost než ostatní, ale neznamená to, že jste ve skutečnosti nadřazeni komukoli jinému. Rozhodně to neznamená, že byste se tak měli začít chovat. Vedení je o budování vztahů a nejlepší způsob, jak si získat respekt svého týmu, je zůstat pokorný a nepředstírat, že všechno víte.

Lidé budou mnohem spíše respektovat člověka, který projevuje ochotu učit se, klade otázky a žádá o pomoc, než člověka, který předstírá, že už ví všechno.

Umožněte svému týmu, aby přišel s vlastním plánem

Ve většině týmových struktur existují pracovní pozice, které mají vyšší nebo nižší postavení než ostatní. To platí zejména v armádě. To však neznamená, že by některá pozice byla důležitější než jiná.

Součástí práce vedoucího je zajistit, aby každý člen týmu věděl, jak zásadní je jeho práce pro úspěch operace. Existuje důvod, proč byla daná pozice vytvořena, stejně jako existuje důvod pro hierarchii a pravidla v organizaci. Když někdo neplní očekávání nebo nerespektuje příkazy, je to často proto, že si nikdo nenašel čas mu vysvětlit, jak zásadní je každá role v rámci hierarchie.

Příslušníci Navy SEAL praktikují takzvané decentralizované velení. To znamená, že každý tým má svého velitele a v týmech o osmi až deseti lidech se očekává, že každý se občas postaví do čela. Protože všichni členové týmu znají svůj cíl, měli by být schopni přijímat rozhodnutí, která tým přiblíží k jeho dosažení. V praxi by decentralizované velení mělo být trvalým zdrojem sebevědomí a motivace.

Jak do toho zapadá vedoucí týmu? I když vedoucí vydávají příkazy, neznamená to, že musí sami vymýšlet plány. Úkolem vedoucího je jasně vysvětlit cíle aktuální mise, ale tým by měl mít možnost vymyslet plán sám. Tímto způsobem se tým stává autorem plánu, což je silný motivační faktor pro splnění úkolu.

Týmy samozřejmě mohou přijít i s plány, které nejsou úplně ideální. To však stále neznamená, že byste lidem měli vnucovat své vlastní nápady. Plán dobře posuďte. Pokud je navrhovaný nápad ze 70 až 80 procent stejně efektivní jako ten váš, dejte týmu zelenou, aby ho provedl co možná nejlépe. Pokud je plán dobrý z 50 až 60 procent, položte několik dobře mířených otázek, které umožní týmu vidět problém a provést správné úpravy.

Pokud plán, s nímž váš tým přijde, nemá žádnou hodnotu, pak je třeba lidem říci, aby se „vrátili k rýsovacímu prknu“ a vymysleli něco lepšího.

Neřešte každý problém jen vy sami

Není snadné být vedoucím. V každém okamžiku čeká na přijetí několik rozhodnutí. Mnoho vedoucích pracovníků může pociťovat nutkání, aby svou strategii buď plnili na 100 %, nebo se jí úplně vzdali.

Vedoucí pracovníci však nemusí pracovat v režimu „všechno, nebo nic“.

Řekněme například, že jste získali určité informace – váš nepřátelský cíl by mohl strávit noc v opuštěné budově vzdálené asi pět hodin od vaší základny. Tato informace není jistá, není zaručeno, že tam cíl bude, a oblast je nebezpečná. Na druhou stranu je však odměna za dopadení tohoto cíle obrovská.

Při každém takovém riskantním návrhu můžete cítit potřebu být rozhodní, ale ne vždy je to ta nejlepší strategie. Místo toho můžete použít iterativní rozhodování. To vám umožní učinit sérii malých rozhodnutí a dále zkoumat situaci. Umožňuje vám pomalu získávat více informací, než se k něčemu zavážete.

Pokud jste získali nepotvrzené informace, například že se nepřítel skrývá ve skladišti, můžete provést sérii menších manévrů, které vaši četu dostanou blíže k cíli a zároveň minimalizují riziko. Po každém kroku byste mohli zřídit předsunutou operační základnu a znovu zkontrolovat informace, zda nedošlo k nějakým změnám. Pokud se nic nezměnilo, můžete pokračovat v posunu a kontrole. Pokud se po cestě ukáže, že informace jsou špatné, můžete se bezpečně vrátit. Ale tím, že se budete přibližovat postupně, snížíte šanci, že se něco pokazí.

Jak už to tak bývá, existují více než jen dvě krajní možnosti. A při praktikování vyváženého, pokorného a posilujícího přístupu k vedení byste se měli mít na pozoru před nutkáním být pro svůj tým prvotním řešitelem problémů.

Umět řešit problémy je pro každého vedoucího skvělá dovednost, ale pokud začnete příliš horlivě zasahovat do jeho dynamiky, připravíte v konečném důsledku svůj tým o cenné příležitosti k růstu. Pokud tedy znáte řešení problému, hned ho neprozrazujte! Místo toho položte návodnou otázku, která může někoho jiného nasměrovat k tomu, aby problém vyřešil sám. Bude to mnohem užitečnější a nebudete osobou, za kterou všichni chodí, hned jak se objeví problém.

Naučte se pracovat se svým egem

Jedním z nejčastějších problémů ve vedení je ego. Když někdo nastoupí do vedoucí funkce, je až příliš časté, že mu ego začne překážet. Místo toho, aby vedl svůj tým ke slávě, se jeho jedinou starostí stává osobní úspěch.

Ego se může stát obzvláště problematickým, když vedoucí potřebuje řídit kolegu nebo někoho se stejným postavením v hierarchii organizace.

Vedení kolegy může být náročné. Koneckonců budete chtít zajistit, že budete považováni za stejně schopného jako on. Je příliš snadné skočit mu do řeči a začít mu dávat najevo, že vy jste ten, kdo vede. Ale nedělejte to. Potlačte své ego a nechte kolegu vymyslet plán. Je to stejná taktika, jakou byste použili při vedení podřízených.

Kdykoli jste na pochybách, je vždy nejlepší zamyslet se nad tím, jak byste chtěli, aby se v této situaci zachoval váš šéf. Pamatujte, že pokud chcete mít jako vedoucí důvěru a respekt, musíte důvěru a respekt prokazovat i svým kolegům.

Obecně platí, že nikdy není dobré být mikromanažerem. Mikromanagement vysílá signál, že svému týmu ve skutečnosti nedůvěřujete, že odvede svou práci. Jedním z mála vhodných okamžiků pro soustavnou kontrolu je situace, kdy jednáte s někým, kdo opakovaně nedokázal zlepšit svůj výkon. V takovém případě je možná na čase stanovit řadu přísných cílů. Pak často kontrolujte, zda je daná osoba plní.

Tím se dostáváme k tématu, kdy a jak vysoké tresty by měly být udělovány. Jako vždy byste měli praktikovat krajní zodpovědnost. Když se něco nepovede, mělo by to být vnímáno především jako odraz vašeho vedení. Jsou však situace, kdy někdo může záměrně ignorovat pokyny nebo nedodržovat pravidla, a to i poté, co jste mu jasně vysvětlili důvod těchto pokynů nebo pravidel.

V ideálním případě budou existovat zásady, které jasně stanoví typ trestu, který přijde, když se někdo dopustí úmyslné neposlušnosti. Nicméně i v případě jasných zásad je na vedoucím, aby věc dobře zvážil – položte si otázku, zda existují polehčující okolnosti a zda byste neměli být benevolentní. Pokud ne, pak se do písmene řiďte příslušnými zásadami.

Musíte vždy dobře komunikovat

V této závěrečné kapitole se podíváme ještě na jednu veledůležitou dovednost – komunikaci.

Začněme pochvalou. Jak by měl vedoucí chválit? Především je lepší být konkrétní a dát si pozor, abyste to nepřehnali. Příliš mnoho chvály může ve skutečnosti způsobit, že lidé ve svém úsilí poleví.

Takže místo toho, abyste celému týmu řekli, že odvedl skvělou práci, buďte konkrétnější a řekněte něco jako např.: „Susan, skvělá práce při navrhování toho projektu.“

Při udělování pochvaly je také vhodná chvíle zopakovat cíle, které před týmem ještě stojí. Lidé snadno usnou na vavřínech, takže abyste je udrželi motivované, připomeňte všem, že toto je jen jeden úspěch na cestě k lepším výsledkům.

Pokud tým informujete o nejnovějším vývoji, je také důležité zajistit, aby s ním byli seznámeni všichni. Představte si dlouhou řadu vojáků pochodujících v jednom šiku. Lidé vpředu mohou vědět, co se děje, a mohou dokonale reagovat, zatímco lidé vzadu mohou panikařit, pokud nebudou vědět, co se děje.

Nedopusťte, aby se to stalo. Vytvořte si jasné komunikační kanály s úplně všemi zainteresovanými stranami. Když jsou lidé ponecháni v nevědomosti, začínají se šířit fámy. Fámy mohou snížit úroveň motivace a způsobit nejrůznější problémy s morálkou. Předejděte proto problému a informujte lidi o všech nejnovějších událostech. A řekněte jim pravdu, i když se něco nepovedlo.

Vydávejte jasné příkazy. Řekněte týmu, proč je důležité, aby dělal přesně to, co říkáte. Pokud nemáte dobrý důvod, je to často znamení, že ve skutečnosti může existovat lepší způsob, jak věci udělat.

A konečně, pokud někdo neplní příkazy, můžete si procvičit krajní zodpovědnost a zároveň se pokusit situaci napravit otázkou: „Co jsem mohl/a udělat jinak, abych vám pomohl/a lépe pochopit vaši roli v tomto projektu?“

V dobrých i špatných časech je úloha vedoucího zabezpečit úspěch a blaho vašeho týmu, nikoli uplatňování své moci. Vždy naslouchejte tomu, co vám členové týmu říkají, a pečlivě volte slova. Když zůstanete klidní a vyrovnaní, budete ostatním příkladem.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.