Lean Startup

The Lean Startup

Eric Ries

Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace

Lean Startup

4.11

na základě

299519

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

11375

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Lean Startup je kultovní knihou, která učinila prorokem autora Erica Riese. Tato kniha se stala biblí pro každého, kdo se snaží založit nový podnik, nebo rozšířit stávající byznys. Eric Ries vypráví o svých zkrachovalých projektech, ale také o naději, kterou získal díky technice Lean, která se používá ve společnosti Toyota. V knize Lean Startup Ries prohloubil tuto metodu a vytvořil jednu z nejpopulárnějších technik podnikání.

Autor přichází s řadou nápadů, jak čelit neúspěchu a zároveň získat potřebné zkušenosti pro vytvoření úspěšného produktu. Ries popisuje velmi praktické a konkrétní postupy a strategie, jak se vypořádat se změnami, s konkurencí a jak získat a udržet si loajální zákazníky. Lean Startup také zdůrazňuje důležitost testování, zpětné vazby a experimentu.

Většina nových podniků je neúspěšná. Většině těchto neúspěchů však lze předejít. Lean Startup je nový přístup k podnikání, který se prosazuje po celém světě. Mění způsob, jakým se budují společnosti a uvádějí na trh nové produkty. Lean Startup spočívá v tom, že se dozvíte, co vaši zákazníci skutečně chtějí.

Tato kniha je naprosto nezbytná pro každého podnikatele, který chce dosáhnout úspěchu, také vám pomůže pochopit, jak vytvářet nové produkty a jak zvládnout stávající konkurenci. Zjistíte, jak důležité je být flexibilní a připraven na změny v okolí. Zkrátka, tato kniha vám poskytne základní znalosti, nezbytné pro úspěšný vstup do byznysu a důvěru, aby jste si vytvořili vlastní strategii.

Proč knihu číst

  • Naučíte se, jak rychle a efektivně testovat své nápady a minimalizovat rizika v obchodním světě.
  • Získáte nástroje a strategie, jak vést své podnikání směrem k vyššímu zisku a úspěchu.
  • Přijdete na to, jak plánovat a realizovat úspěšné projekty s minimálním množstvím zdrojů.
  • Objevíte, jak si vytvořit inovační kulturu, která přináší výsledky a podporuje růst vašeho podnikání.
  • Získáte inspiraci od úspěšných podnikatelů a firem, kteří své nápady přetvořili v lukrativní a trvale udržitelné podnikání.

#čtutáty z knihy

"Největší riziko je nevědět, co si zákazník přeje."
"Startup není malá verze velké firmy, ale jiný druh organizace."
"Inovace je řízená činnost, která vede k vytvoření hodnoty pro zákazníka."
"Měření pokroku je klíčové pro úspěch startupu."
"Vývoj produktu by měl být řízen experimenty, nikoli plánováním."

Eric Ries

Eric Ries je americký podnikatel, autor a řečník, který se proslavil svou knihou Lean Startup. Narodil se v roce 1978 v Louisianě a vystudoval informatiku na Yaleově univerzitě. Po absolvování začal pracovat v Silicon Valley, kde se stal zakladatelem několika startupů.

V roce 2008 začal pracovat na metodě Lean Startup, která se stala základem jeho stejnojmenné knihy. Tato metoda se zaměřuje na minimalizaci rizik a nákladů při vývoji nových produktů a služeb. Eric Ries se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů startupové kultury a jeho kniha se stala bestsellerem.

Eric Ries je také spoluzakladatelem a investorem v několika technologických společnostech. Je členem několika správních rad a poradních výborů a pravidelně přednáší na konferencích po celém světě.

Klíčové myšlenky z knihy

Start-upy vyžadují jiný přístup k řízení, než zavedené podniky

Jak neustálé inovace vytvářejí radikálně úspěšné firmy

V prvních třech částech se dozvíte, co je hlavním cílem, který by měl start-up sledovat.

Tradiční řízení se skládá ze dvou složek: vypracování plánů a dohled nad lidmi, kteří je realizují.

Manažer sestaví plán, zadá úkoly a milníky svému týmu a pak je řídí tak, aby byly termíny dodrženy.

Tato strategie řízení funguje v zavedených společnostech, které existují dostatečně dlouho na to, aby věděly, co fungovalo v minulosti, a co by tedy mohlo fungovat v budoucnosti.

Začínající podniky jsou však jiné: nemohou předvídat svou budoucnost, protože nemají žádnou minulost, nevědí, co chtějí jejich zákazníci, a neví, které přístupy jsou nejlepší pro nalezení zákazníků nebo vytvoření udržitelného podnikání. Aby zjistili, co by mohlo fungovat, musí zůstat flexibilní. Přijmout pevné plány s pevně stanovenými limity. Spoléhat se na dlouhodobé předpovědi trhu by znamenalo klamat sebe sama. 

Přesto mnoho zakladatelů používá nástroje podnikového řízení, jako jsou plány s milníky a dlouhodobé předpovědi trhu. Chovají se, jako by připravovali vesmírnou raketu ke startu, roky ji vyvíjeli a světu ji předvedli, až když ji považovali za dokonalou. Ve skutečnosti se řízení start-upu (rozjezdu) podobá spíše jízdě džípem po nestabilním a proměnlivém terénu, kdy zakladatelé musí neustále měnit směr a rychle reagovat na nečekané překážky a slepé uličky.

Ani začínající podnikatelé by však neměli zcela rezignovat na plánování a přijmout chaotické myšlení typu "prostě to udělej". Chaotickou jízdou se nikam nedostanete, za volantem musí sedět někdo, kdo bude inteligentně rozhodovat o tom, kudy se vydat.

Management start-upu by se měl snažit udržet si přehled o situaci a řídit podnikání směrem ke konečnému cíli. Musí proto určit vhodná opatření, která jim umožní posoudit, zda se jejich cesta ubírá správným směrem.

Cílem začínajícího podniku je určit životaschopný obchodní model

Hlavním cílem každého začínajícího podniku je najít takový obchodní model, který bude ziskový a udržitelný.

Ani ty nejsložitější etapové plány, jejich sebelepší provedení nebo dokonce bezvýhradná a oddaná pozornost médií nepomohou, pokud obchodní model není udržitelný.

Pokud chcete, aby vaše společnost nebyla jen dočasným projektem, který dříve či později zanikne, musíte najít způsob, jak získávat zákazníky a vydělávat na jejich službách. Řekněme, že chcete vybudovat firmu na online návodech na pletení kiltů. Zeptejte se sami sebe: Chce někdo tyto návody? Dá se na nich nějak vydělat? Pokud je odpověď v obou případech záporná, najděte něco jiného, co lidé chtějí a za co budou ochotni zaplatit.

Jediným cílem vašeho začínajícího podniku je tedy najít udržitelný obchodní model, který funguje dnes a může fungovat i v budoucnu. V praxi to znamená zjistit, jaké produkty vaši potenciální zákazníci chtějí a jak jejich touhy proměnit v konstantní příjmy.

Hlavním úkolem vedení každého začínajícího podniku by mělo být zaměřit celou společnost, včetně všeho, co se každodenně dělá, na dosažení tohoto jediného hlavního cíle. Čím rychleji začínající podnik najde cestu k udržitelnému obchodnímu modelu, tím pravděpodobněji uspěje.

Objevte svou udržitelnou firemní strategii s ověřenými znalostmi

K nalezení udržitelného obchodního modelu musí začínající podniky zjistit, co jejich zákazníci chtějí a jak na tom vydělat. Musí najít správný produkt pro správné lidi a pochopit, jak jim ho prodat.

To neznamená, že je třeba ihned vypracovat pevnou strategii. Místo toho je nutné se neustále učit, ideálně ověřeným učením, tedy učením pomocí vědecké metody.

Chcete-li zahájit proces vhodného učení, musíte přijít s hypotézami o tom, zda a jak budou určité produkty na daném trhu úspěšné. Například "američtí zákazníci budou ochotni nakupovat boty online".

Takové základní hypotézy je třeba ověřit, a teprve pokud se potvrdí rozhovorem se zákazníky, může začínající podnik vědět, že je na správné cestě k nalezení udržitelného obchodního modelu.

Nepoužívejte však dotazníky nebo fiktivní zákazníky, ale mluvte se skutečnými zákazníky v reálném prostředí. Nejspolehlivějším způsobem, jak zjistit, zda si lidé váš produkt koupí, je nabídnout jim ho a zjistit, jak na něj reagují.

Vezměte si příklad úspěchu společnosti Zappos: začala s jednoduchou hypotézou, že lidé budou ochotni kupovat boty online. Aby tuto myšlenku otestovala, pořídila společnost fotografie bot v obchodech s obuví a vystavila je ve falešném internetovém obchodě. Když si lidé skutečně zkusili koupit boty online, společnost Zappos zjistila, že jejich hypotéza platí.

Tímto přístupem byl položen základ jednoho z nejúspěšnějších obchodních modelů posledního desetiletí.

Než se pustíte do riskantního kroku, otestujte své hypotézy týkající se růstu podnikání

Součástí vývoje produktu je skok důvěry: zakladatel věří v budoucí úspěch produktu, který chce vytvořit, i když pro to zatím nemá žádné důkazy.

Aby rychle překlenul propast mezi důvěrou a vědomím, měl by každý zakladatel formulovat a testovat dva základní předpoklady:

  • Hypotéza hodnoty předpokládá, že produkt bude svým zákazníkům přinášet hodnotu, tj. že jej najdou a přijmou první uživatelé.
  • Hypotéza růstu tvrdí, že produkt osloví nejen malou skupinu prvních uživatelů, ale později si najde i větší trh.

Oba předpoklady je třeba co nejdříve otestovat. Pouze pokud se je podaří potvrdit, vyplatí se investovat čas a úsilí do vývoje produktu.

Podívejte se na Facebook: podařilo se jim potvrdit jak hypotézu o hodnotě, tak hypotézu o růstu ve velmi rané fázi, kdy měla sociální síť jen několik uživatelů.

Především registrovaní uživatelé byli v síti velmi aktivní. Více než polovina z nich se přihlásila alespoň jednou denně - působivý důkaz hypotézy o hodnotě.

Zadruhé, Facebook měl senzační míru aktivace uživatelů, což znamená, že velmi rychle pronikl na trh. Na vysokých školách, kde byl Facebook zaveden, se do jednoho měsíce zaregistrovaly tři čtvrtiny všech studentů - aniž by společnost vynaložila jediný haléř na marketing. Tím se potvrdila i hypotéza o růstu.

Díky těmto působivým údajům investoři pevně věřili v budoucí úspěch této nové sociální sítě, což je vedlo k investování milionů již ve velmi rané fázi.

Vytvořte minimální životaschopný produkt, abyste zhodnotili tržní potenciál svého konceptu

Mnoho zakladatelů stráví příliš mnoho času prací na produktu v izolaci, aniž by věděli, zda pro produkt skutečně existují nějací skuteční zákazníci.

Pokud chcete vytvořit udržitelný podnik, musíte co nejrychleji zjistit, zda po vašem produktu existuje poptávka.

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak získat zpětnou vazbu od reálných zákazníků na váš nápad, je vytvořit minimální verzi produktu. Tento minimální životaschopný produkt (MVP - minimal viable product) by měl být co nejjednodušší a měl by obsahovat jen to, co je nutné k tomu, aby si zákazníci mohli reálně vyzkoušet, jak by váš produkt fungoval - jen tolik, aby od nich získal užitečnou zpětnou vazbu.

MVP může být jednoduchý holý prototyp vašeho produktu, nebo dokonce kouřový test: předstírejte, že prodáváte falešný produkt. Ukázkovým příkladem je nahrání obrázků bot do internetového obchodu, přestože zatím nemůžete žádné prodávat.

Vezměte si zakladatele Dropboxu. Věděli, že vývoj jejich nápadu do podoby produktu zabere spoustu času, a proto zvolili jednoduchý a kreativní způsob, jak ověřit svou hypotézu, že existuje poptávka po nové a uživatelsky přívětivé službě synchronizace dat: vytvořili video, ve kterém svůj nápad představili.

Zakladatelé předpokládali, že po takovém produktu je poptávka, a měli pravdu: během jedné noci se na jejich čekací listinu zapsalo 75 000 lidí a tým Dropboxu dospěl k závěru, že jsou na správné cestě. Mohli tedy směle začít vyvíjet skutečný produkt.

Podobně by měl každý začínající podnik nejprve zjistit, zda po jeho produktu existuje skutečná poptávka, a teprve poté jej začít budovat.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií: