Kapitalismus a svoboda

3.92

na základě

12766

hodnocení na Goodreads

4.7

na základě

1985

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Milton Friedman, jeden z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, ve své knize Kapitalismus a svoboda vysvětluje, proč je kapitalismus nejen účinným ekonomickým systémem, ale také nutným pro udržení svobody a demokracie. V knize Friedman podrobně rozebírá principy kapitalismu jako systému založeného na soukromém vlastnictví a tržních mechanismech a ukazuje, jak tyto principy vedou k růstu ekonomiky a vytváření bohatství.

Friedman dále argumentuje, že kapitalismus není pouze ekonomický systém, ale také filozofií svobody. V kapitalistickém systému mají lidé svobodu volby a podnikání, což podporuje rozmanitost a konkurenci a vytváří inovace a ekonomický růst. Friedman tvrdí, že kapitalismus přináší dlouhodobou prosperitu a snižuje chudobu, což je důležité pro udržení svobody a demokracie.

Kapitalismus a svoboda je knihou, jež se dotýká velkého množství témat, která jsou propojena jedním společným motivem a tím je svoboda jednotlivce, nutnost omezení nadměrné úlohy státu v mnoha oblastech lidské činnosti. Hovoří se zde o moci státu a úloze peněz, o školství a vzdělávání, zákonech na podporu zaměstnanosti, monopolech, udělování státních licencí, přerozdělování příjmů, společenském blahobytu a chudobě. Milton Friedman zde také představuje několik svých originálních konceptů, jako je negativní důchodová daň nebo kupóny na vzdělávání.

Knihu Kapitalismus a svoboda lze považovat za jednu z klasických děl ekonomie a politické filozofie. Friedman v ní vysvětluje, jak funguje kapitalismus a proč je to nejlepší řešení pro dosažení prosperity a svobody. Jeho argumenty jsou stále relevantní, a i dnes se mnoho ekonomů a politiků inspiruje jeho myšlenkami. Pokud vás zajímá, jak funguje kapitalistický systém a proč je tak důležitý pro naši svobodu a prosperitu, pak byste si tuto knihu rozhodně neměli nechat ujít.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jaký vliv má kapitalismus na svobodu jednotlivce a celé společnosti.
  • Zjistíte, proč jsou regulace trhu a vládní zásahy do ekonomiky neefektivní a často škodlivé.
  • Získáte nástroje k tomu, jak pochopit a kriticky uvažovat o politických debatách o ekonomice.
  • Friedman vám ukáže, jak kapitalismus může pomoci rozvíjet inovace, bojovat proti chudobě a zvyšovat životní úroveň.
  • Knize nechybí ani aktuální příklady a analýzy z reálného světa, které pomohou pochopit kapitalismus v praxi.

#čtutáty z knihy

"Jedinou společenskou odpovědností podniku je zvýšení jeho zisku."
"Vláda by měla být omezena na ochranu jednotlivců před násilím a podvodem."
"Volný trh je nejefektivnější mechanismus pro alokaci zdrojů k dosažení společenských cílů."
"Svoboda a demokracie jsou neoddělitelné."
"Vláda by měla být omezena na základní funkce, jako je ochrana před násilím a podvodem, a měla by být co nejmenší."

Milton Friedman

Milton Friedman byl americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1976. Narodil se v roce 1912 v New Yorku a vystudoval na Univerzitě v Chicagu.

Friedman se proslavil svými teoriemi o monetarismu a kritikou keynesiánské ekonomie. Jeho kniha Kapitalismus a svoboda, vydaná v roce 1962, se stala bestsellerem a stala se jedním z nejvlivnějších ekonomických děl 20. století.

Friedman byl také známý svým kritickým postojem k vládnímu zásahu do ekonomiky a prosazoval svobodný trh a individuální svobodu. Zemřel v roce 2006 ve věku 94 let.

Klíčové myšlenky z knihy

Prozkoumejte ekonomiku svobody

Studená válka mezi státem podporovaným sovětským socialismem a kapitalismem západního světa skončila rozhodujícím vítězstvím druhého tábora. Když se komunismus zhroutil, politici a intelektuálové všech směrů dospěli k podobnému verdiktu: liberálně-demokratický kapitalismus je jedinou správnou volbou. Jak se vyjádřila Margaret Thatcherová, „neexistuje žádná alternativa“.

Tento názor byl v desetiletí od finančního krachu v roce 2008 stále více zpochybňován. V USA je jedním z favoritů na post lídra Demokratické strany v prezidentských volbách v roce 2020 samozvaný „demokratický socialista“ Bernie Sanders. Na Amazonu se mezitím knihy s názvy jako „komunismus pro děti“ umisťují v žebříčcích bestsellerů. Myšlenka, že stát může a měl by hrát roli v ekonomickém životě naší společnosti, je opět v módě.

To vše by mohlo znepokojovat Miltona Friedmana, jednoho z ekonomů dvacátého století, který je nejvíce spojován s argumentem, že ekonomická svoboda je jedinou zárukou svobody politické. Podle něj je cesta do pekel skutečně dlážděna dobrými úmysly. To, co začíná jako příslib nápravy nerovnováhy na trhu, nakonec napomáhá monopolům, podkopává životní úroveň a – paradoxně – zvyšuje nerovnost.

Má pravdu? To si budete muset rozhodnout sami, až budete číst tuto knihu.

Hospodářská i politická svoboda závisí na omezené roli vlády

Ekonomika a politika se ve škole často vyučují jako samostatné předměty. Obvykle se učíme, že ekonomika je o materiálním blahobytu, zatímco politika o svobodě jednotlivce. Když tento přístup dotáhneme do logického konce, brzy dojdeme k názoru, že jakýkoli politický systém lze spojit s jakýmkoli ekonomickým systémem.

To je však omyl. Ve skutečnosti nelze smíchat státem řízenou socialistickou ekonomiku Sovětského svazu s individuálními politickými svobodami USA a vytvořit tak jakousi demokratickou socialistickou společnost. Proč ne? Inu, ekonomické a politické svobody jsou ve skutečnosti vzájemně závislé, a pokud omezíte ty první, omezíte i ty druhé.

Představte si hypotetického britského turistu, který se po druhé světové válce chystá na dovolenou do USA. Když se chystá rezervovat si cestu, zjistí, že si ji nemůže dovolit, protože vládní kontrola znamená, že libra je vůči dolaru podhodnocená.

A teď to srovnejte s případem americké občanky, která nesmí navštívit Sovětský svaz, protože zastává prokapitalistické názory. V obou případech má omezování ekonomických a politických svobod stejný výsledek: brání jednotlivcům svobodně uskutečňovat jejich vlastní sny a osudy.

To znamená, že potřebujete systém, který zaručí jak ekonomické, tak politické svobody, které potřebujeme k tomu, abychom mohli prosperovat. Tento systém se nazývá kapitalismus volného trhu. Podívejme se blíže na to, jak funguje v praxi.

Nejdůležitějším bodem je, že role vlády v této ideální společnosti je přísně omezená. Jejím úkolem je spíše zaručit základní právo a pořádek než zasahovat do našich osobních svobod. Představte si, že pouze určuje základní pravidla hry. Nákup a prodej je základní ekonomickou svobodou a my ji můžeme využívat, jak se nám zlíbí. Vláda má naproti tomu jediný úkol: prosazovat vlastnická práva jednotlivců a chránit je před krádežemi a vydíráním.

Když se vláda omezí na tuto roli, může se volný trh postarat o zbytek – o to, jak lidé chtějí žít, co chtějí kupovat a prodávat a nakonec i o to, kým chtějí být.

Zvyšování vládních výdajů nevede k hospodářskému růstu a expanzi

Pravděpodobně jste již slyšeli politiky tvrdit, že vláda musí zasahovat do ekonomiky, aby zajistila její správné fungování. Možná jste se také setkali s názorem, že kapitalismus volného trhu je ze své podstaty nestabilní a způsobuje finanční krize, pokud je ponechán bez zásahů. Obě tyto myšlenky jsou mezi zastánci silné vlády populární, ale mají kořeny ve špatné ekonomii.

Abychom pochopili proč, musíme se podívat, odkud se vzaly. Po velké hospodářské krizi se objevil nový konsenzus. Ekonomové začali tvrdit, že zvyšování vládních výdajů s cílem korigovat poklesy trhu je nejlepší způsob, jak podpořit stabilitu. V nejzákladnější rovině se jedná o teorii prosazovanou britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem, podle níž každý dolar vládních výdajů vytváří další dolar přidaného bohatství pro soukromé osoby.

Je tu jen jeden problém: nefunguje to tak, jak by mělo. Když se soukromé výdaje sníží, tvrdí Keynesovi stoupenci, musí vláda zasáhnout a vydat prostředky, aby udržela ekonomickou rovnováhu. V reálném světě však tyto programy zákonitě trvají příliš dlouho a vedou k nejrůznějším nechtěným důsledkům.

Například čerpání takových programů obvykle trvá stejně dlouho jako jejich spuštění. To znamená, že jsou stále v platnosti i poté, co se ekonomika zotaví, a lidé jsou zdaněni, aby zaplatili zbytečnou politiku, čímž se odčerpává hodnota z ekonomiky.

To je typický příklad schopnosti keynesiánské ekonomie teoreticky řešit problémy, které ve skutečnosti řešit nedokáže. Teorie prostě není schopna vytvořit podmínky pro svůj vlastní úspěch. Vezměme si argument, že vládní výdaje zvyšují výdaje jednotlivců. Chování velkých skupin lidí je natolik složité, že není možné přesně předvídat jejich jednání. Důkazy z velké hospodářské krize naznačují, že spousta lidí na takovou politiku reagovala „spořením“ a nikoliv utrácením peněz!

Vláda by měla hrát v měnové politice mnohem omezenější roli než v současnosti

Výdaje nejsou jediným způsobem, jakým vláda zasahuje do trhů – existuje také měnová politika. Výsledek je však stejný: čím více vláda zasahuje do hospodářského života, tím horší jsou výsledky.

Vezměme si velkou hospodářskou krizi. Závažnost krize byla umocněna špatným řízením nabídky peněz ze strany vlády prostřednictvím Federálního rezervního systému, americké centrální banky. Od července 1929 do března 1933 klesla peněžní zásoba o třetinu. Federální rezervní systém, který měl volnou ruku při tvorbě politiky, se rozhodl nedělat nic. Tato chyba proměnila to, co by jinak bylo menším poklesem, v plnohodnotnou krizi.

Co tedy měl Federální rezervní systém udělat? Kdyby se držel mnohem úžeji vymezené a specifické role – prostě udržoval peněžní zásobu – nebyla by krize zdaleka tak vážná. Místo toho se příjmy snížily na polovinu a ceny se v letech 1929 až 1933 propadly o více než třicet procent.

To znamená, že je nezbytné omezit úlohu Federálního rezervního systému v budoucnosti, aby se podobné krize neopakovaly. Namísto toho, aby se malému počtu byrokratů dávala pravomoc určovat měnovou politiku podle vlastního uvážení, měla by se role centrální vlády v hospodářském životě omezit na každoroční zvyšování peněžní zásoby o pevně stanovenou a předvídatelnou částku.

Tím by se zabránilo vládním zásahům do trhů a omezily by se státní půjčky a investice, čímž by se odstranila nestabilita způsobená vládními zásahy do ekonomiky. Rozumným cílem by byla expanze o 3 až 5 % ročně – malá, ale v konečném důsledku dostatečná částka s pozitivními dopady, která by měla být trvale fixní.

Vláda sice musí hrát ve vzdělávání určitou roli, ale měla by být omezená

Většina lidí souhlasí s tím, že vláda má ve vzdělávání legitimní úlohu. Je sice pravda, že státní školství poskytuje společnosti produktivní pracovní sílu, ale vlády by se měly omezit na školství „K-12“, tedy na vzdělávání od mateřské školy do dvanácté třídy.

Proč? No, právě tady se projevuje „sousedský efekt“. To je způsob, jak popsat, že individuální činy ovlivňují ostatní lidi bez ohledu na to, zda s tím souhlasili, či nikoli. Může být pozitivní i negativní. V případě školství K-12 je sousedský efekt zřejmý: vzdělaná společnost prospívá všem v mnohem větší míře než život v nevzdělané společnosti. Kdyby lidé neuměli číst, psát nebo počítat, společenský život, jak ho známe, by se rozpadl.

Jakmile však člověk překročí poslední ročník střední školy, vzdělání se stává mnohem více specifickým a sousedský efekt přestává platit. V tomto okamžiku by vláda měla přestat hrát aktivní roli ve vzdělávání. Pokud někdo získá například doktorát v oboru, jako je částicová fyzika, není již jasné, zda to má přímý přínos pro společnost stejným způsobem jako základní gramotnost. Ve skutečnosti to pomáhá hlavně jednotlivému držiteli titulu. Je těžké zdůvodnit, proč by vláda měla zdaňovat všechny, aby financovala takové vzdělávací programy.

Přesto vlády musí také reformovat způsob, jakým hradí náklady na školní vzdělávání K-12. V současné době jsou děti nuceny navštěvovat místní školy, které jsou udržovány a provozovány z prostředků získaných přímým zdaněním. Lepším způsobem by bylo vytvořit systém poukázek, v němž by každá rodina obdržela na každé dítě určitou částku, kterou by mohla použít na zaplacení školy podle svého výběru.

To by přinutilo školy, aby mezi sebou soutěžily na trhu a nespoléhaly se na státní dotace. Tím by se nejen zvýšila efektivita a snížily náklady, ale také by se vytvořily lepší učební plány. V současné době vlády určují, co se mají děti učit, ale zatímco na tom, co by se měly učit malé děti, panuje široká shoda, není zdaleka tak jasné, co by měli studovat teenageři.

V tržním systému by to určovaly potřeby komunit. Školy s nejvhodnějšími učebními plány by přilákaly více studentů a stanovily by tak nový tržní standard, který by pak ostatní školy následovaly.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií: