Důvtip nováčka

Rookie smarts

Liz Wiseman

Proč je schopnost učit se lepší než mít znalosti

Důvtip nováčka

3.95

na základě

549

hodnocení na Goodreads

4.5

na základě

166

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Je možné být nejlepší, i když nemáte dostatečnou kvalifikaci nebo děláte něco poprvé? Je možné i po desítkách let zkušeností znovu získat mladické nadšení, zvědavost a odvahu přijímat nové výzvy? Se správným myšlením – s důvtipem nováčka – můžete.

V rychle se měnícím světě mohou být zkušenosti prokletím. Kariéra se zasekne, inovace se zastaví a strategie zastarají. Být nový, naivní, a dokonce bezradný může být výhodou. Pro dnešní znalostní pracovníky je neustálé učení cennější než mistrovství.

V této příručce vysvětluje odbornice na vedení Liz Wisemanová, jak znovu získat a pěstovat zvídavé, flexibilní a mladistvé myšlení zvané důvtip nováčka. Tvrdí, že nejúspěšnější nováčci jsou lovci-sběrači – ostražití a hledající, opatrní, ale rychlí jako hasiči a hladoví a neúnavní jako průkopníci. A co je nejdůležitější, identifikuje skupinu vedoucích pracovníků, které označuje jako "věčné nováčky". Navzdory dlouholetým zkušenostem si zachovávají svou nováčkovskou chytrost, myslí a pracují s myšlením a postupy těchto vysoce výkonných nováčků.

Kniha Důvtip nováčka se zabývá otázkami, se kterými se potýká každý zkušený profesionál: "Stanou se mé znalosti a dovednosti zastaralými a nedůležitými? Zničí mladý nezkušený nováček mou firmu nebo mě? Jak mohu udržet krok?" Odpovědí je zůstat svěží, neustále se učit a vědět, kdy myslet jako nováček.

Kniha Důvtip nováčka není určena pouze profesionálům, kteří usilují o sebeobnovení; je nepostradatelným zdrojem informací pro všechny vedoucí pracovníky, kteří musí zajistit, aby jejich pracovní síly zůstaly vitální a konkurenceschopné.

Proč knihu číst

  • Objevíte způsob, jak se rázem stát učenlivým a efektivním nováčkem.
  • Dozvíte se, jak využít svého nezkaženého pohledu na věc k inovativnímu myšlení.
  • Pochopíte, proč je důležité neztratit si svou zvědavost a otevřenost k novým zkušenostem.
  • Naučíte se čerpat z vlastních neúspěchů a chyb pro neustálý růst a rozvoj.
  • Získáte motivaci a sebejistotu nejen pro vstup do nových oblastí, ale i pro řešení obtížných výzev.

#čtutáty z knihy

"Nováček vidí možnosti, zatímco expert vidí překážky."
"Nováček se učí tím, že se ptá, zatímco expert se učí tím, že odpovídá."
"Nováček se nebojí selhání, protože neví, co všechno nejde udělat."
"Nováček se učí tím, že experimentuje, zatímco expert se učí tím, že opakuje."
"Nováček se nebojí změny, protože nemá žádné zavedené návyky."

Liz Wiseman

Liz Wiseman je americká spisovatelka, řečnice a poradkyně v oblasti vedení a rozvoje lidí.

Je autorkou bestsellerů jako Multiplikátoři a Důvtip nováčka. Wisemanova se specializuje na rozvoj vůdcovských schopností a pomáhá lidem a organizacím dosáhnout svého plného potenciálu.

Její knihy jsou přeloženy do více než 20 jazyků a jsou používány v celém světě.

Wisemanova je také zakladatelkou společnosti The Wiseman Group, která se zaměřuje na vývoj vůdcovských schopností a rozvoj organizací.

Klíčové myšlenky z knihy

Úvod

V této nezbytné příručce vysvětluje odbornice na vedení Liz Wisemanová, jak znovu získat a pěstovat zvídavé, flexibilní a mladistvé myšlení zvané důvtip nováčka. Wisemanová odhaluje různé způsoby myšlení nováčků, které vedou k úspěchu:

  • Baťůžkář: nezatížení nováčci, otevřenější novým možnostem; jsou připraveni prozkoumávat nový terén a nezasekávají se na včerejších osvědčených postupech.
  • Lovec a sběrač: nováčci, kteří se obracejí na odborníky a vracejí se s nápady a zdroji pro řešení problémů, kterým čelí.
  • Chodec po uhlí: nováčci, kterým chybí jistota, dělají malé, vypočítavé kroky, postupují rychle a hledají zpětnou vazbu, aby se udrželi na správné cestě.
  • Pionýr: nováčci, kteří se drží jednoduchosti a soustředí se na uspokojování základních potřeb, improvizují, neúnavně pracují a posouvají hranice.


Když píšete svůj životopis, jakou svou stránku vyzdvihujete? Možná zdůrazníte své vzdělání; možná sepíšete silný motivační dopis. Největší důraz však pravděpodobně kladete na to, abyste ukázali, jak moc jste zkušení.

Lidé jsou přesvědčeni, že mladické nadšení je sice dobré, ale zaměstnanci hledají především know-how z doby strávené v zaměstnání. A dlouho tomu tak bylo, nyní to však již neplatí.

V moderním světě zkušenosti už není to, co potřebujeme. Místo toho potřebujeme elán, nadšení a flexibilitu, které najdeme právě u nováčků. Tento souhrn vám ukáže, jak a proč budou podnikání budoucnosti řídit nováčci.

Pamatujete si na svůj první den v práci? Chvění, strach z chyby, pozornost ostatních. Pamatujete si, kolik nocí jste nespali, abyste zdokonalili nějakou dovednost? Kam to všechno zmizelo? Liz Wiseman je velmi moudrá žena. A na tuto otázku možná bude mít nejednu odpověď. A pár dalších odpovědí na otázky, které by vás ani nenapadly.

Nováček jako výhoda

Až příště budete mít před sebou hromadu životopisů, nehledejte v nich jen zkušenosti. Nejsilnějšími kandidáty mohou být nováčci nebo lidé bez zkušeností. Proč? Protože technologie změnily moderní pracoviště třemi výraznými způsoby, které hrají v jejich prospěch.

Zaprvé, naše znalosti o světě se zvyšují rychleji než kdykoli předtím. Ve skutečnosti se každý rok a půl lidské znalosti zdvojnásobí.

Za druhé, díky neustále se zdokonalujícímu výzkumu nové poznatky rychle dokazují, že ty staré jsou mylné. Proto je zvládnutí starých poznatků stále méně důležité.

Vezměme si například studii z roku 2005, která ukázala, že roční míra úpadku relevance znalostí (neboli kolik znalostí se každý rok stává irelevantními) je celkově 15 % a u znalostí z oblasti špičkových technologií až 30 %. Pokud se tedy pracovníci nebudou průběžně vzdělávat, může být za pět let aktuálních jen asi 15 % jejich znalostí.

Poslední změna spočívá v tom, že technologický pokrok rozšířil pracoviště mimo 9-17 pracovní dobu. Nyní je běžnou praxí, že vám v devět večer přijde e-mail od šéfa a očekává se, že na něj odpovíte.

Vzhledem k tomuto vývoji mohou mít zkušení pracovníci v tomto novém prostředí problémy. Pro mnohé z nich je obtížné neustále klást otázky a učit se, když již dříve ve své kariéře nashromáždili základnu znalostí. Navíc je pro ně těžší hledat nová řešení, když už mají zažitou metodu, která v minulosti dobře fungovala.

Na druhou stranu nováčci ještě nejsou ustálení, takže jsou předurčeni k tomu, aby se dobře vyrovnávali se změnami. Jsou ochotní a dychtiví učit se a zkoušet nová řešení. V moderním pracovním prostředí se právě tyto vlastnosti promítají do úspěchu.

Protože ať už je to první den v práci, nebo den tisící, nepřítelem úspěchu je odříznutí se od nových informací a přístupů.

Nováčci jsou otevřeni změnám

Je to běžný způsob myšlení – když to fungovalo v minulosti, bude to fungovat i dnes. Historie však ukázala, že staré způsoby nejsou vždy nejlepší.

Kdo tedy dokáže vidět nové možnosti a zlepšení? Nováčci. Protože nejsou svázáni statusem quo.

Vezměme si například běžce Gundera Hägga. V roce 1945 Hägg překonal světový rychlostní rekord v běhu na míli, který se zdál být nepřekonatelný. Student medicíny Roger Bannister s tím nesouhlasil. Vyvinul vlastní jedinečný tréninkový program, aby rekord překonal, a v roce 1954 se mu to podařilo.

Jen 46 dní poté, co Bannister překonal Häggův rekord, však někdo jiný vytvořil ještě rychlejší rekord. Jakmile lidé viděli, že překonání Häggova rekordu je možné, iluze limitu byla zbořena a ostatní se inspirovali k inovacím také.

Naproti tomu nováčci vidí a zkoumají nová řešení, protože prostě ještě nevědí, co je považováno za možné, a nebojí se, že si pošramotí pověst.

Vezměme si příběh Hary Kefalidouové, řecké političky, která poprvé vstoupila do politiky bez jakýchkoli zkušeností, uprostřed finanční krize. Ve středomořské zemi se snižovaly vládní výdaje a Kefalidouová díky svému statusu nováčka mohla nabídnout cenný návrh. Nezvyklá na status quo života řecké političky rychle poukázala na zbytečné pobídky, které politici využívají a které zatěžují řecké daňové poplatníky.

Například řečtí zákonodárci dostávali příplatky, když se účastnili zasedání výborů. Pro Kefalidouovou byla účast na těchto schůzích důležitou součástí dobrého zákonodárce, nikoli něčím, co si zaslouží příplatek, a proto se proti nim ohradila. Byla nováčkem, takže na starý systém nebyla zvyklá, a proto si této možnosti úspory nákladů snadno všimla. Po určitém přesvědčování politiků zvyklých na staré pořádky byl příplatek snížen na polovinu.

Nováčci někdy předčí zkušené pracovníky

Je snadné předpokládat, že veteráni vědí více než nováčci jen díky svým zkušenostem. Ne vždy je to však pravda.

Proč? Zkušení pracovníci mají tendenci upadat do názorové strnulosti, kdy vyhledávají pouze to, co potvrzuje jejich vlastní existující názory, a vše ostatní ignorují.

Díky svému zázemí a sebedůvěře mohou aktivně odkládat stranou nápady, které by mohly prokázat, že jejich staré názory jsou nesprávné – včetně nových, lepších způsobů práce.

Tato zaslepenost navíc ovlivňuje, s kým se rozhodnou stýkat. Lidé se zastydlými názory táhnou k ostatním se stejnými názory. O to menší je pravděpodobnost, že se nechají vyburcovat ze samolibosti směrem k lepším nápadům a řešením, protože v jejich okolí nejsou žádné odlišné názory.

Naproti tomu nováčci aktivně vyhledávají více názorů a žádají o pomoc. Nováčci se chtějí učit od řady lidí a jsou otevřenější k tomu, co nabízejí, protože nemají vlastní zkušenosti, o které by se mohli opřít.

Studie například ukázala, že nováčci oslovují odborníky o 40 % častěji než zkušení pracovníci. Navíc nováčci kontaktovali v průměru šest odborníků, zatímco zkušení pracovníci pouze jednoho.

Vzhledem k tomu, že čerpají informace od tolika různých lidí a z tolika různých zdrojů, autor odhaduje, že nováčci z hlediska odbornosti předčí zkušené pracovníky pětkrát až pětadvacetkrát.

K tomu si vzpomeňte na Michelangelovu Sixtinskou kapli. Často je považována za jeho největší úspěch, ale zároveň je dílem nováčka.

Před malbou Sixtinské kaple se Michelangelo věnoval sochařství a nikdy nemaloval fresky. Aby překonal nedostatek zkušeností, najal si asistenty, kteří byli odborníky na fresky a pracovali s ním bok po boku po celé týdny. Nápady na obsah konzultoval také s papežským dvorem.

To, že byl začátečník, ho nutilo žádat o pomoc, dokud si neosvojil techniku a nemohl malovat samostatně, přičemž přejímal nápady od odborníků.

Nováčci se nebojí přinášet odvážná řešení

Představte si zkušeného pracovníka jako maratonského běžce, který se pohybuje pomalým, vytrvalým tempem. Nemá důvod jít přes limity, protože už to dříve běžel a zná tempo potřebné k dokončení.

Na pracovišti se tento přístup promítá do toho, že zkušení pracovníci mají problém posunout se za hranice své komfortní zóny, protože jsou zvyklí na stávající tempo a přístup.

To je vidět na příkladu společnosti DATAPROF, která se zabývá zpracováním dat. Organizace chtěla vybudovat nové sídlo, které by zlepšilo její image na veřejnosti, a předala tento úkol Jacku Petersonovi, zkušenému facility manažerovi.

Po dvanácti měsících práce Jack předložil potenciální projekt, který fungoval z finančního hlediska, ale zcela selhal v úkolu, který byl pro představenstvo nejdůležitější – image na veřejnosti. Jeho návrh stavby vypadal stejně jako všechny ostatní budovy společnosti.

Na rozdíl od zkušených pracovníků, jako je Jack Peterson, se nováčci touží prosadit, a proto se snaží překonat své možnosti. Díky své ctižádosti dosahují lepších výsledků a inovují. Kdyby nováčci běželi maraton, sprintovali by dopředu a dost možná by ve výsledku dosáhli lepšího času. Neuvědomují si svá omezení, a tak se stále snaží.

Ve společnosti DATAPROF si po Jackově propadáku přivedli kolegu nováčka, který se projektu ujal. Nováček se prosadil na jedničku.

Jak? Protože mu chyběly zkušenosti se zařízením, zeptal se zaměstnanců, kteří budou v nové budově nakonec pracovat, na jejich potřeby. A protože věděl, že image na veřejnosti je nesmírně důležitá, koordinoval své kroky s lidmi, kteří se specializovali na image společnosti DATAPROF, a využil jejich odborných znalostí.

Díky jednoduchému kladení otázek a zvažování nových řešení se nakonec ukázalo, že návrh nováčka je dokonalý.

Nováčci nemají v hlavě stanovené rámce a systémy

Jedno přísloví říká lepší je ďábel, kterého znáš, než anděl, kterého neznáš. Zkušení pracovníci mají tendenci v tomto myšlení uvíznout – zabřednou do protokolu a do toho, jak se věci dělaly v minulosti, protože se jim to zdá bezpečnější. Bohužel práce v rámci této bezpečné zóny omezuje jejich inovační potenciál.

Například velmi zkušený obchodní manažer z New Yorku dostal povýšení s větší zodpovědností pro větší prodejní oblast. V minulosti pracoval z kanceláře ve městě a spoléhal na úzkou síť obchodních kontaktů. Když se však jeho region rozšířil, nedokázal se odpovídajícím způsobem přizpůsobit. Potřeboval více kontaktů a novou strategii, aby pokryl větší oblast, ale byl příliš zaseklý ve svých zvyklostech, než aby se mohl rozvíjet. Předvídatelně se jeho výkonnost propadla.

Na rozdíl od tohoto zkušeného manažera prodeje jsou nováčci vždy v situaci, kdy musí improvizovat a budovat něco z ničeho. Chybí jim znalosti, rutina a síť, aby mohli dělat věci nějakým ustáleným způsobem.

Například na Stanfordově univerzitě si studentka Jane Chengová zapsala kurz, jehož cílem bylo vytvořit dětský inkubátor vhodný pro rozvojový svět. Jane a její tým neměli obrovský výzkumný tým ani milionový rozpočet, měli jen zvědavost a ambice.

Co tedy udělali? Vydali se na cestu, aby porozuměli zemím, do kterých budou inkubátory dodávat, a dozvěděli se o místních problémech, jako je nedostatek elektřiny a to, že si tyto země nemohou dovolit tradiční inkubátory za 20 000 dolarů.

Stanfordský tým vyvinul inkubátor, který byl nejen funkční v laboratoři, ale také funkční a reálný pro země, kterým pomáhali. Mohli poskytnout inkubátory za pouhých 25 dolarů, které by plnily funkci udržení kojence v teple po dobu čtyř hodin a mohly by se také snadno čistit a nabíjet vařící vodou.

Být nováčkem je otázka myšlení

Navzdory tomu, co si možná myslíte, výhoda nováčka není otázkou mládí, je to spíše otázka myšlení. Výhodu nováčka můžete získat, i když jste starší zaměstnanec.

Existují věční nováčci – lidé, kteří jsou schopni kombinovat zkušenosti s nováčkovskou bystrostí. Této praxe dosahují tím, že mají hladovou, zvídavou mysl a jsou vždy ochotni přijmout výzvu. Jsou také natolik pokorní, že vždy dovolí ostatním, aby je učili.

Skvělým příkladem člověka, který se snažil být věčným nováčkem, je mistr světa v surfování ze 70. let Wayne „Rabbit" Bartholomew. Přestože patřil k nejlépe hodnoceným surfařům, vyhýbal se velkým vlnám, které vyhledávali ostatní profesionálové, a raději surfoval na kalifornské pláži Huntington Beach. Tam ho inspirovali a dodávali mu energii teenageři a další nováčci, kteří sjížděli menší vlny.

Dalším způsobem, jak si udržet nováčkovskou chytrost, je začít znovu. Podívat se na svou práci a cíle novýma očima je snadný způsob, jak si darovat výhodu nováčka. I když se jedná o projekt, který jste řešili už stokrát, představte si, že něco podobného děláte úplně poprvé.

Autor se tento trik naučil od profesora podnikání C. K. Prahalada. Ten pravidelně vyhazuje poznámky, které si dělal v předchozích semestrech, i když učí stejný kurz, protože se chce podělit o čerstvé myšlenky.

Poslední technikou, jak si osvojit chytrost nováčka, je hledání inspirace mezi skutečnými nováčky. Nechte jejich neotřelé myšlenky, ať otřásají vašimi starými způsoby myšlení.

Díky těmto nástrojům můžete využít důležité vlastnosti nováčků, i když být věčným nováčkem pro vás není přirozené.

Staňte se opět nováčkem

Máte pocit, že jste ztratili důvtip nováčka? Nebojte se, naštěstí existují způsoby, jak ho znovu získat.

Prvním krokem ke znovunabytí důvtipu nováčka je přepnutí do režimu učení, který je definován připraveností přijímat nové informace. Otevřete se novým nápadům, zapomeňte na staré představy o aroganci a rutině a využijte všechny dostupné zdroje inspirace.

Tuto techniku používá trenér San Francisco 49ers Jim Harbaugh při přípravě svých hráčů na velký zápas. Přestože většina členů týmu byli zkušení profesionálové, Jim viděl, jak důležité je jejich nováčkovské nadšení a zápal. Využil ho tím, že nad skříňku každého hráče umístil jeho fotografii ze střední školy, aby jim připomínal jejich přístup, který měli v mládí. Právě tento přístup je v první řadě dostal mezi profesionály.

Jedním ze způsobů, jak si usnadnit učení, je dostat se do nové, neotřelé situace. Zkuste se stát dobrovolníkem nebo si na jeden den vyměnit práci. Tím, že skočíte do nového prostředí, se váš mozek snáze přepne do režimu učení, bude klást otázky a užívat si výhodu nováčka, když děláte něco nového.

Můžete si také vytvořit rituály a vzorce, které vám pomohou vrátit nováčkovské myšlení – obelstěte svou mysl a vraťte se v čase do doby, kdy jste byli opravdovými nováčky.

Oceňovaný režisér Francois Truffaut měl právě takový rituál nováčkovského myšlení. Na začátku své kariéry zašel do malého knihkupectví a objevil knihu o filmové tvorbě, která na něj zanechala trvalý dojem. Přestože poté čtvrt století režíroval filmy, každý rok se vracel do stejného obchodu a znovu prožíval onen rozhodující okamžik tím, že si koupil stejnou knihu a znovu si ji přečetl.

Čtuto žije díky reklamám. Chcete číst bez reklam?
Přispějte 290 Kč na provoz portálu, uveďte svůj email v poznámce a a dostanete pozvánku k registraci!

přispět

Nováčci musí dostávat příležitosti

Jak tedy můžete jako vedoucí pracovníci pomoci využít sílu nováčků ve vaší organizaci?

Jedním ze způsobů je uvědomit si, že nováčci nepřinášejí jen nové nápady do projektů, na kterých pracují, ale mohou inspirovat celé týmy.

Například když společnost Nike v roce 2003 koupila firmu Converse, šéf inovací Peter Hudson přivedl značku zpět na špičku v oboru tím, že najal nové talenty a starším zaměstnancům svěřil větší zodpovědnost, čímž jim pomohl vštípit myšlení nováčků.

Kromě toho, že znovuzrozený tým přicházel jen se novými návrhy oblečení, navrhoval také strukturální změny, například přímou spolupráci s továrnami. Díky tomu se společnost Converse stala mnohem agilnější a přizpůsobivější, protože zkrátila proces od návrhu k hotovému výrobku o několik týdnů.

Je však důležité mít na paměti, že k tomu, aby se energie nováčků co nejvíce využila, je třeba spolupráce vedení. Nováčci potřebují jasné cíle, o které budou usilovat.

Kromě toho je třeba nováčkům svěřit dostatek odpovědnosti a výzev, aby mohli zazářit. Tyto výzvy by neměly být tak velké, aby poškodily organizaci, ale ani příliš malé, aby se nováčci usadili v podřadných rolích a zabředli do statu quo, čímž by nakonec ztratili svou výhodu.

Například v nemocnicích si zkušení lékaři často stěžují, že lékaře-rezidenty je třeba usměrnit, protože nemají dostatečné zkušenosti, aby zvládli umírajícího pacienta na operačním stole. Takové hrozivé scénáře však tvoří pouze 5 % všech případů, ve skutečnosti by 95 % situací začínající rezidenti zvládli. To je spousta zodpovědnosti, kterou mohou nováčci bez obav převzít.

Takže až bude příště nějaký úkol vyžadovat obětavost, kreativitu a nadšení, zvažte nováčka. Možná právě on nebo ona překvapí celou vaši firmu.

Kolekce s touto knihou:

Vypadá to, že tato kniha není v žádné kolekce (zatím).

Další knihy z těchto kategorií:

Exkluzivní content na našem Instagramu

"Pohrajte si s barvami" – óda na všechny designery.
Pokud hledáš knihu, která ti pomůže zvládnout náročné úkoly v práci i v osobním životě, měl/a by sis přečíst Minutový manažer od autorů Ken Blanchard a Spencer Johnson.
Slyšeli jste někdy staré přísloví: „Mistr všech řemesel, ale žádný neumí nic“? David Epstein si dovoluje nesouhlasit. Říká, že pokud chcete uspět v tomto našem zkaženém moderním světě, musíte mít něco víc než jen určitou specializaci 🛠️.
Do které skupiny patříš ty? Čekáš, až budeš moci říct to svý nebo vnímáš?
Tato kolekce se neskládá z knih o psychologii jako takové. Autoři těchto bestsellerů využívají poznatky z různých oblastí psychologie abyste pochopili základní principy fungování mysli.
Co je to Hluboká práce (Deep work)?🤔 Určitě jste ji zažili, aniž byste věděli, že jste pracovali "hluboce" 💪. Těchto pět karet vám dá stručnou odpověď. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si bezplatný stručný obsah knihy na portálu Čtuto
Co říkáte na prezidenta USA a jeho fígly? 🇺🇸Já osobně miluju jeho podání ruky. 🤝Pamatujete si Trumpovo potřesení rukou? Bylo to spíš přetahovaná. Možná je to prezidentská povinnost mít zajímavé podání rukou 🤷
Tento týden jsem si vybral knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí od Coveyho. Tato kniha je světový bestseller a pomohla milionům lidí (včetně mě).
Když většina lidí slyší "svépomocná kniha" nebo témata jako Produktivita či Motivace, ohrnuje nad nimi nos. Bohužel, ve většině případů mají pravdu – tyto knihy neodhalí žádná tajemství a všechny základní (a funkční) metody jsou dávno známé.