Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Kapitál

Das Kapital

Karl Marx

Kritika politické ekonomie

Kapitál

3.88

na základě

9934

hodnocení na Goodreads

4.2

na základě

703

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Karl Marxův Kapitál je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších děl moderního světa. Jeho teorie, které se zaměřují na kritiku kapitalistické společnosti a zkoumání vztahu mezi právem a ekonomikou, poskytují hluboký vhled do fungování moderního světa.

Marxův Kapitál se zaměřuje na analýzu kapitalistického systému a jeho vliv na pracující třídu. V této knize Marx zkoumá vztah mezi právem a ekonomikou a poskytuje návod na to, jak se pracující třída může osvobodit od ekonomické závislosti na kapitalismu.

Kniha Kapitál zkoumá, jak kapitalistický systém ovlivňuje životy lidí. Marx vysvětluje, jak kapitalistická společnost funguje a jakým způsobem se stává stále více závislou na kapitálu.

Kniha Kapitál je fascinujícím dílem, které poskytuje hluboký vhled do kapitalistické společnosti a na její negativní vliv na pracující třídu. Marxova teorie poskytuje důležitou perspektivu pro každého, kdo se zajímá o sociální spravedlnost a o to, jak se dá dosáhnout rovnosti ve společnosti.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak funguje kapitalistický systém a proč neustále dochází k nerovnosti mezi bohatými a chudými.
  • Zjistíte, jakou roli hrají peníze v našem životě a jak jsou využívány k ovládání společnosti.
  • Lépe porozumíte dělnické třídě a jak jsou její práva porušována a jak se s tím dá bojovat.
  • Dozvíte se, jak vzniká a rozvíjí se kapitalistická ideologie, která je na první pohled přesvědčivá, ale skrývá nebezpečné důsledky pro společnost.
  • Rozšíříte své znalosti o ekonomii, politice a sociologii a nahlédnete do souvislostí, které ovlivňují náš každodenní život.

#čtutáty z knihy

"Kapitál není nic jiného než hodnota, která se zvětšuje sama sebou, tedy samočinně."
"Všechny mysteriózní vztahy mezi prací a kapitálem se rozplývají před očima, jakmile se uvažuje o skutečnosti, že pracovní síla je jen zvláštním druhem výrobku, který má svou cenu jako každý jiný výrobek."
"Kapitál je neustálým pohybem, neustálým procesem, který se nikdy nezastavuje a který vytváří a ničí hodnotu."
"Když kapitalista říká: "Má výroba roste", tím má na mysli jen to, že se zvýšila jeho moc nad prací, kterou drží způsobem téměř absolutním."
"Kapitál je soukromé vlastnictví, které se snaží zmonopolizovat sociální procesy výroby a práce."

Karl Marx

Karl Marx byl německý filosof, ekonom a sociolog, který žil v 19. století. Narodil se v roce 1818 v Trevíru a zemřel v roce 1883 v Londýně. Je známý především jako tvůrce marxismu, který ovlivnil mnoho politických a sociálních hnutí po celém světě.

Jeho nejznámější dílo je Kapitál, který vyšel v roce 1867. V této knize Marx analyzuje kapitalistický systém a jeho vztah k práci a hodnotě. Kapitál se stal jedním z nejvlivnějších děl moderního myšlení a dodnes je studován a diskutován.

Marx se také podílel na vzniku Komunistického manifestu, který napsal společně s Friedrichem Engelsem. Manifest byl publikován v roce 1848 a stal se základem pro komunistické hnutí.

Karl Marx byl významnou postavou v dějinách filosofie, ekonomie a politiky. Jeho dílo ovlivnilo mnoho myslitelů a politiků a dodnes je diskutováno a interpretováno.

Kolekce s touto knihou:

Další knihy z těchto kategorií: