Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
4/22 věčné zákony marketingu

4/22 věčné zákony marketingu

Čtyři z dvaadvaceti základní zákony, které jsou popsány v knize od Ala Riese a Jacka Trouta: vedoucí postavení, kategorie, mysl a vnímání.

Tyto čtyři zákony jsou popsány v knize "22 věčných zákonů marketingu" z roku 1993.

Zaprvé tu máme Zákon vedoucího postavení, který nás učí, že být první na trhu s novým produktem nebo službou nebo se významným způsobem odlišit od konkurence nám může pomoci etablovat se jako značka v našem oboru.

Pak je zde Zákon kategorie, který nás vybízí k tomu, abychom identifikovali potřeby nebo mezery na trhu, které nejsou uspokojeny, a vytvořili nové produkty nebo služby, které je vyplní, nebo nově definovali stávající kategorie tak, abychom se stali první značkou v nové verzi.

Dále je tu Zákon mysli, který nám připomíná, že budování povědomí o značce a jejího uznání v myslích spotřebitelů je klíčem k tomu, abychom na přeplněném trhu vynikli.

A nakonec tu máme Zákon vnímání, který nás učí, že utváření způsobu, jakým spotřebitelé vnímají naši značku, prostřednictvím silného brandingu, komunikace a reputace, je stejně důležité jako objektivní vlastnosti našeho produktu nebo služby.

Pojďme se na tato pravidla podívat blíž.

Zákon vedoucího postavení.

První značka, která si v dané kategorii vybuduje vedoucí postavení, bude vždy lídrem v oboru.

Tento zákon vychází z myšlenky, že spotřebitelé si s větší pravděpodobností vyberou značku, kterou vnímají jako lídra ve svém odvětví nebo kategorii. Pokud například spotřebitel hledá nealkoholický nápoj, je pravděpodobnější, že si vybere značku Coca-Cola, která je vnímána jako lídr v odvětví nealkoholických nápojů, než méně známou značku.
Pro získání vedoucí pozice v dané kategorii je důležité být první na trhu s novým výrobkem nebo službou nebo se významným způsobem odlišit od konkurence. To může zahrnovat vytvoření jedinečné identity značky, nabídku vynikajícího výrobku nebo služby nebo vybudování silné pověsti prostřednictvím vynikajících služeb zákazníkům.
Chcete-li se řídit zákonem vedoucího postavení, je také důležité neustále inovovat a udržovat si náskok před konkurencí. To může zahrnovat investice do výzkumu a vývoje, sledování trendů v oboru a věrnost základním hodnotám značky.
Celkově lze říci, že zákon vedoucího postavení spočívá v tom, abyste se prosadili jako jednička ve svém oboru nebo kategorii a tuto pozici si udrželi díky neustálým inovacím a dokonalosti.

Zákon kategorie.

Pokud nemůžete být v dané kategorii první, měli byste založit novou kategorii, ve které můžete být první.

Tento zákon vychází z myšlenky, že je snazší být první značkou v nové kategorii než se snažit dohnat zavedenou jedničku ve stávající kategorii. Například když společnost Apple v roce 2001 představila iPod, vytvořila novou kategorii přenosných digitálních hudebních přehrávačů a stala se v ní lídrem. Namísto snahy konkurovat zavedeným značkám na trhu MP3 přehrávačů se společnost Apple zaměřila na vytvoření nové kategorie a na získání vedoucí pozice.
Chcete-li se řídit zákonem kategorie, můžete se pokusit identifikovat potřebu nebo mezeru na trhu, kterou stávající výrobky nebo služby neuspokojují. Vytvořením nového výrobku nebo služby, které tuto potřebu naplní, se můžete prosadit jako lídr v nové kategorii.
Dalším způsobem, jak postupovat podle tohoto zákona, je nově definovat stávající kategorii tak, abyste se stali první značkou v nové verzi kategorie. Například společnost Tesla nově definovala automobilový průmysl tím, že představila elektromobily, které jsou udržitelnější a mají jedinečný, high-tech vzhled.
Celkově lze říci, že zákon kategorie spočívá v inovativnosti a hledání způsobů, jak se odlišit od konkurence, ať už to znamená vytvoření nové kategorie, nebo předefinování kategorie stávající.


Zákon mysli.

Je lepší být první v mysli než být první na trhu.

Tento zákon vychází z myšlenky, že spotřebitelé si s větší pravděpodobností vyberou značku, kterou znají, i když není první značkou, která vstoupila na daný trh. Například když Netflix v roce 2007 představil svou streamovací službu, nebyl první společností, která nabízela streamování videa, ale rychle se stal nejoblíbenější streamovací službou, protože měl silnou značku a dokázal si vybudovat velkou zákaznickou základnu díky své službě půjčování dévédéček.
Chcete-li se řídit zákonem mysli, je důležité zaměřit se na budování povědomí o značce a vybudování silné pozice v myslích spotřebitelů. To může zahrnovat investice do reklamy a marketingu, budování silné online přítomnosti a vytvoření jedinečné identity značky, která vás odliší od konkurence.
Dalším způsobem, jak se řídit tímto zákonem, je být první, kdo představí nový výrobek nebo službu způsobem, který ve spotřebitelích vyvolá trvalý dojem. Například ikonická reklama společnosti Apple "1984" na Super Bowlu, která představila počítač Macintosh, je po desetiletí připomínána jako inovativní a nezapomenutelná marketingová kampaň.
Celkově lze říci, že zákon mysli spočívá v budování povědomí o značce a vytváření silné přítomnosti v myslích spotřebitelů, což vám může pomoci vyniknout na přeplněném trhu.

Zákon vnímání.

Marketing není soubojem produktů, ale soubojem vnímání.

Tento zákon vychází z myšlenky, že spotřebitelé se při nákupu nerozhodují pouze na základě objektivních vlastností výrobku nebo služby. Místo toho hraje v jejich rozhodovacím procesu významnou roli jejich vnímání značky, které je utvářeno marketingovými aktivitami, ústním doporučením a dalšími faktory.
Chcete-li se řídit zákonem vnímání, je důležité zaměřit se na utváření způsobu, jakým spotřebitelé vnímají vaši značku. To může zahrnovat vytvoření silné identity značky a sdělení, která budou rezonovat s vaší cílovou skupinou, zdůraznění jedinečných vlastností a výhod vašeho výrobku nebo služby a budování pozitivní pověsti prostřednictvím vynikajícího zákaznického servisu a dalších snah.
Dalším způsobem, jak se řídit tímto zákonem, je předvídat a řešit potenciální negativní vnímání, které mohou mít spotřebitelé o vaší značce. Pokud je například váš výrobek dražší než výrobek konkurence, můžete se zaměřit na zdůraznění vyšší kvality nebo dalších funkcí vašeho výrobku, abyste ospravedlnili vyšší cenu.
Celkově lze říci, že zákon vnímání spočívá v pochopení toho, jak spotřebitelé vnímají vaši značku, a v přijetí opatření, která toto vnímání pozitivně ovlivní.

22 věčných zákonů marketingu

Ostatních 18 zákonů najdete v shrnutí knihy "22 věčných zákonů marketingu".

Poslední články

Počátky krachu
Počátky krachu
Počátky krachu – Velká bublina a její splasknutí, Roger Lowenstein
Neřečni a dělej
Neřečni a dělej
Neřečni a dělej – 7 kroků k dosažení vašich cílů