Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Neřečni a dělej

Neřečni a dělej

Neřečni a dělej – 7 kroků k dosažení vašich cílů

Brian Tracy je proslulý svou schopností proměnit i ty nejlínější lidi v samostatně pracující stroje. Představuje myšlenku, kterou stručně vysvětluje, jak může každý s dávkou disciplíny porazit svou lenost. Toto ultrastručné shrnutí knihy (která není ve Čtuto) berte spíše jako check-list.

7 kroků jak dosáhnout svých cílů

 • Nejcennějším aktivem společnosti je to, co o ní a jejích službách řeknou lidé ostatním zákazníkům nebo potenciálním spotřebitelům (pověst.)
 • Nejdůležitější součástí vaší pověsti je vaše schopnost zahájit a dokončit důležité úkoly a být známými pro svou rychlost a spolehlivost.
 • Podle Aristotela se za každým cílem skrývá další cíl, až nakonec dosáhnete hlavního cíle – být šťastný.
 • Štěstí je postupné dosahování hodnotného cíle nebo ideálu.

Největší překážky úspěchu

 • 95 % toho, co děláte nebo neděláte, je dáno vašimi zvyky.
 • Zvyky – způsob, jakým jste naprogramováni v důsledku svých celoživotních zkušeností.
 • Největší překážkou úspěchu jsou negativní zvyky, které vás brzdí v realizaci vašeho plného potenciálu.
 • Zvyky se můžete odnaučit a nahradit je novými, pozitivními a konstruktivními.
 • Vaše nejhorší zvyky z pravidla pramení z vašich přesvědčení, které vás omezují.
 • Jedná se o oblasti, ve kterých věříte, že jste v nějakém ohledu omezeni, i přesto, že to není pravda.

Hlavní příčina neúspěchu a pocitu beznaděje

 • Podobně, jako slon indický, tak i 80 % populace se stane pasivními, a to kvůli tomu, že nám rodiče v dětství často říkali „Ne!“, „Nech toho!“ nebo „Nedotýkej se toho!“, a někdy to bylo doprovázeno i fyzickými tresty. Proto se dospívající dítě začne zanedlouho cítit neschopné, chybující, slabé a bojí se vyzkoušet cokoli nového.
 • Špatné návyky se snadno vytvářejí, ale těžko se s nimi žije, zatímco dobré návyky se vytvářejí obtížněji, ale žije se s nimi snadněji.
 • Eliminujte výmluvy tím, že ze svého slovníku odstraníte slova, která se týkají věcí, které se vám nepodařily.
 • Odmítněte říkat věci jako „pokusím se“ nebo „udělám, co bude v mých silách“.
 • Odmítněte žít ve světě fantazie a říkat věci jako „Jednou se mi to podaří“.

Převezměte kontrolu nad svým životem

 • Musíte přijmout veškerou zodpovědnost za to, kým dnes jste, za vše, čeho jste dosáhli ale i nedosáhli.
 • Zbavte se závislosti na druhých lidech, a přestaňte si namlouvat, že vás vždycky přijde někdo zachránit.
 • Zbavte se negativních emocí, aby se vaše mysl automaticky naplnila těmi pozitivními, jako je klid, radost a štěstí.
 • Přestaňte obviňovat druhé. Kdykoli se cítíte naštvaní nebo rozrušení kvůli někomu nebo něčemu, tak si řekněte: „Já jsem zodpovědný za to, jak se cítím.“ = Slova „Já jsem zodpovědný za to, jak se cítím“, vám dávají možnost vše znovu uchopit do svých rukou a změnit to.
 • Když přijmete svou zodpovědnost a budete přemýšlet o všech důvodech, kvůli kterým jste se takto zachovali, zmizí vaše negativita a vy se díky této zkušenosti poučíte.
 • Pravidlo štěstí zní: Nikdy se nerozčilujte a nehněvejte kvůli něčemu, co nemůžete změnit.

Odvažte se jít vpřed

 • Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu, je zaměření na akci.
 • Zaměření na akci: je vnitřní motivace pustit se okamžitě do realizace cíle nebo projektu.
 • Největší překážkou, která brání okamžité akci, je strach z neúspěchu, ztráty, pocitu trapnosti, kritiky nebo posměchu.
 • Účinnou zbraní proti strachu je sebedůvěra, která vám dodá energii, nadšení a chuť překonávat všechny překážky na cestě za vaším cílem.
 • Způsob, jak překonat strach a rozvinout nezlomnou míru odvahy a sebedůvěry spočívá v tom, že vědomě děláte právě to, čeho se bojíte, znovu a znovu, dokud strach nezmizí.
 • Nikdy se nebojte cokoliv podniknout jen proto, že máte strach z toho, co si o vás budou myslet druzí. Skutečnost je taková, že si nemyslí vůbec nic.
 • Místo slova „neúspěch“ používejte slovo „zkušenost“.

Čtyři kroky k úspěchu:

 1. Rozhodněte se, co chcete dělat.
 2. Okamžitě začněte jednat.
 3. Když se vám něco nepodaří, rychle se z toho poučte a pokračujte dál.
 4. Zkoušejte to znovu a znovu, dokud neuspějete.

Rozhodněte se, co opravdu chcete

 • To, jak přemýšlíme, tím se také stáváme, takže pokud chceme něco změnit ve svém vnějším světě, musíme nejdřív změnit ten svůj vnitřní, a to tak, že změníme způsob našeho přemýšlení.
 • Lidé se stanou výjimečnými teprve tehdy, když se rozhodnou pro svůj hlavní a nejdůležitější životní cíl.
 • Jednou z největších chyb, které se můžete dopustit, je myslet si, že máte nějaký cíl, zatímco ve skutečnosti je to jen přání.
 • Když zaměříte svoji pozornost na svůj nejdůležitější cíl, začnete současně dosahovat pokroku i ve všech ostatních.

Překonejte prokrastinaci

 • Veškeré úspěchy pocházejí z plnění úkolů, z toho, že se pustíte do práce a co nejdříve ji dokončíte.
 • Stejně jako ostatní návyky, je i prokrastinace naučeným chováním a tento návyk je důvodem, proč většina lidí neuspěje.
 • Od dnešního dne se začněte vědomě rozhodovat tak, že nebudete začínat s úkoly, které nejsou důležité, dokud nedokončíte úkoly, které důležité jsou.

Staňte se celoživotním učitelem

 • Hlavními překážkami na cestě k úspěchu jsou pochybnosti a strach, proti nimž lze bojovat pouze znalostmi a dovednostmi.
 • Mnohé z velkých chyb, kterých se lidé dopouštějí, jsou důsledkem toho, že se rozhodnou jednat, aniž by si předem zjistili dostatek informací.
 • Využívejte zákon pravděpodobnosti k vytváření více druhů štěstí.
 • Zákon pravděpodobnosti říká, že existuje určitá pravděpodobnost, že se může stát cokoli.
 • Pomocí rovnic pravděpodobnosti lze s obrovskou přesností vypočítat pravděpodobnost, že se může stát téměř cokoli.
 • Podnikejte stále více a více věcí, aby jste zvýší pravděpodobnost, že zbohatnete.
 • Shromažďujte další znalosti a dovednosti, které zvýší pravděpodobnost, že zbohatnete.

Nikdy se nevzdávejte

 • Úspěch má dvě části: první je začít a druhá je pokračovat.
 • Čím více budete vytrvalí, tím budete silnější. A o to déle budete moci pokračovat.
 • Když se budete snažit co nejdéle vytrvat v boji proti nepřízni osudu, tím více se budete mít rádi a budete si sami sebe vážit. A díky tomu se budete cítit silnější.
 • Každé selhání na cestě k vytrvalosti a sebekázni vás oslabuje, a to i ve všech ostatních oblastech.
 • Naprogramujte své podvědomí tak, aby se nikdy nevzdávalo, takže když dojde k neúspěchu, připomene vám to, i kdyby jste na to náhodou zapomněli.
 • Jednoduše si opakujte slova „Jsem nezastavitelný!“, a to stále dokola. Pak bez ohledu na to, co se stane, nikdy nepřestanete, dokud nedosáhnete svého cíle.
 • Teď máte skvělou příležitost a návod k tomu, jak dosáhnout finanční svobody, pokud o ni usilujete.

Doufáme, že tento "kontrolní seznam" vám pomůže přestat hledat výmluvy a jít do toho na 100% 💪

Poslední články

Počátky krachu
Počátky krachu
Počátky krachu – Velká bublina a její splasknutí, Roger Lowenstein
Kašlete na obvyklý postup
Kašlete na obvyklý postup
Proměňte kapitalismus v sílu dobra